Video

In deze rubriek een overzicht van de video’s die in de afgelopen jaren zijn verschenen.

Het Lejofonds helpt mensen in Oeganda

7 juni 2016
Het Lejofonds wil de mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden. In sommige gevallen, zoals bij Mrs. Mutesi organiseert het Lejofonds medische zorg.

Green Charcoal Lejofonds

7 juni 2016
Het Lejofonds is in Oeganda gestart met het project Green Charcoal, ook wel “a village level energy micro factory” genoemd. In dit filmpje zien we beelden van het productieproces.

Aunt Kevin primary school, new born!

19 mei 2016
Het Lejofonds heeft nieuwe lokalen gebouwd voor de Aunt Kevin primary school. Bestaande gebouwen zijn gerenoveerd. Kinderen dansen t.g.v. de heropening van de school.

Welcome on Aunt Kevin primary school

19 mei 2016
Het Lejofonds heeft nieuwe lokalen gebouwd voor de Aunt Kevin primary school in Oeganda. Bestaande gebouwen zijn gerenoveerd. T.g.v. de heropening van de school voeren de leerlingen een welkoms dans uit.

Factory Green Charcoal Lejofonds

19 mei 2016
Het project Green Charcoal Lejofonds in Oeganda is gestart. ’s Avonds sluiten we de “factory”.Tussen de bosjes sluipen kinderen rond. Het blijken dochters van deelnemers aan het project te zijn. Ze willen een liedje voor ons zingen.

Vier duurzame projecten in ontwikkelingslanden winnen sponsorgeld

28 november 2015
Op zaterdag 28 november 2015, tijdens de Partindag in Nijkerk, maakte Fietsen Scoort de vier winnaars bekend van zijn sponsoractie. De fietscampagne deelde dit jaar vier prijzen van € 2.500 uit aan duurzame projecten van vier kleinschalige ontwikkelingsorganisaties, te weten: Stichting Masarang International uit Amsterdam met ‘Alternatief voor traditionele ‘slash and burn’ landbouw in Borneo´ in Indonesië, Stichting Lejofonds uit Maria Hoop met ´Green Charcoal´ in Oeganda, Stichting Panda Juu uit Amsterdam met ‘Act Now!‘ in Zanzibar, Tanzania en Stichting Barbarugo uit Waverveen met ‘Ghana gaat voor bamboe‘ in Ghana.

Faizal

20 mei 2015
De dove jongen Faizal uit Oeganda heeft nog nooit een school van binnen gezien. Dankzij het Lejofonds krijgt hij een kans onderwijs te volgen.

Kitchen Gods Glory nursery and primary school

9 november 2014
The kitchen of Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo, Uganda, is unaceeptable housed and is a risk to health. People are exposed to toxic smoke.

Silhouetten Gods Glory

22 april 2014
Nadat het Lejofonds enkele gebouwen van Gods Glory nursery and primary school in Oeganda gerenoveerd en afgebouwd heeft, brengen vertegenwoordigers van het Lejofonds silhouetten aan op de muren.

Afbouw lokalen Gods Glory

21 april 2014
Van drie lokalen van Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo, Oeganda staan alleen de muren overeind. Van papyrusmatten is provisorisch een dak gemaakt dat zo lek is als een mandje. Het Lejofonds bouwt de lokalen af waardoor kinderen normaal les kunnen krijgen

My Book Buddy voor Gods Glory

21 april 2014
Het Lejofonds voert namens My Book Buddy een klassenbibliotheek in bij Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo, in het Mukonodistrict in Oeganda.

Kleuterklas Kisimbizi

21 april 2014
Het Lejofonds neemt spelmateriaal mee voor de kleuterklas van de Kisimbizischool in Nkonkonjeru, Oeganda, waaronder blokken en autootjes. Een mooi schouwspel ontwikkelt zich. Kinderen zijn tijdvergetend aan het spelen.

Spel op Gods Glory

21 april 2014
Gods Glory nursery and primary school is gelegen in Seeta Nazigo in Oeganda.

Dank!

21 april 2014
Het Lejofonds heeft in 2014 een waterpomp aangelegd voor Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo in Oeganda, drie lokalen afgebouwd en namens My Book Buddy een klassenbibliotheek ingevoerd. Leerlingen en leerkrachten bedanken het Lejofonds daarvoor.

Waterpomp Gods Glory

21 april 2014

James

18 april 2014
James is een dove jongen. Dankzij het Lejofonds volgt hij onderwijs. Na de primary school volgt hij nu een opleiding voor timmerman. Tijdens een verblijf in Oeganda in maart 2014 brengen vertegenwoordigers van het Lejofonds een kort bezoek aan James.

Ronald

18 april 2014
Ronald woont in Seeta Nazigo in Oeganda. Hij is op vroege leeftijd verlamd geraakt door polio. Zijn rolstoel is stuk waardoor hij gedwongen is op handen en voeten te lopen om ergen te komen. Het Lejofonds zorgt voor reparatie van de rolstoel.

Nieuwe schoenen voor Batu

19 mei 2013
Batu is de eerste dove jongen die dankzij het Lejofonds onderwijs volgt op de dovenafdeling van de Bishop Westschool in Mukono, Oeganda. Batu is heel speciaal voor het Lejofonds. In maart 2013 bezochten we hem op school. Hij bleek geen schoenen meer te hebben, Via het hoofd van de dovenafdeling werden schoenen geregeld. Die bleken te groot te zijn. Bij het hoofd vonden we geen gehoor voor een klacht daarover. Dus namen we Batu mee naar een winkel in de stad. Dat leverde hem niet alleen schoenen op, maar ook een felbegeerde bal. Bij het afscheid op school hebben we nog enkele presentjes voor de leerkracht.

Gods Glory; water halen

12 mei 2013
Gods Glory nursery and primary school is een plattelandsschool in Seeta Nazigo, gelegen in het Mukonodistrict in Oeganda. De school is verstoken van water en electriciteit. Dagelijks gaan groepen kinderen o.l.v. leerkrachten water halen. Daarvoo moeten zij buiten het schoolterrein, via een glibberig pad, een heuvel af om bij een waterstroompje te komen. Vaak gaat er een uur lestijd verloren aan het water halen.

Actie Tiggeldobbe voor Oeganda

22 april 2013
Basisschool De Tiggeldobbe uit Winsum (Gr.) heeft actie gevoerd voor het Lejofonds (www.lejofonds.nl). Het Lejofonds is actief in Oeganda met verschillende geitenprojecten. Geselecteerde families krijgen onder voorwaarden twee geiten en een bok. Hiermee worden inkomsten verkregen. Daarmee kan het schoolgeld van de kinderen betaald worden. De kinderen kunnen naar school. Zonder onderwijs zijn kinderen in Oeganda kansloos. Door de actie van de Tiggeldobbe is de aanschaf van een aantal nieuwe geiten mogelijk geworden.

The world into your classroom

27 mei 2012
Een impressie van het bezoek aan de stand van het Lejofonds op de interculturele markt van de Trevianum Scholengroep voor havo, atheneum en gymnasium te Sittard. De interculturele markt, gehouden op 30 maart 2012, was onderdeel van een Bewustwordingsdag. Trevanium stelt: “De school is er niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om leerlingen sociaal bewust te maken. Wij zien dit als een belangrijke taak en willen deze graag met u vormgeven.”

Start verbouwing Gods Glory 2013

27 maart 2013
Start verbouwing Gods Glory primary school in Seeta Nazigo, Mukono district, Oeganda 2013. Renoveren drie verblijfruimten voor internaatskinderen, realiseren multifunctionele gemeenschapsruimte. Pleisteren buitenmuren; aanbrengen “curb” .

De Kaasfabriek

4 mei 2012
Een impressie van de Voorjaarsbeurs 2012, georganiseerd door De Kaasfabriek in samenwerking met Fromagerie Europa onder de titel ” Specialisten voor (kaas)Specialisten. De beurs biedt een kennismaking met de mooie specialistische kazen en noviteiten die beide bedrijven te bieden hebben.

Loeren bij de boeren

1 mei 2012
Frank’s farm, de geitenhouderij van Boer Frank. Frank’s farm is een authentieke en innovatieve geitenhouderij waar de geiten en omgeving voortdurend centraal staan.

Oeganda; Project Goat to Goat van het Lejofonds

10 april 2012
Basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop gaat actie voeren voor het project Goat to Goat van het Lejofonds in Oeganda. Vertegenwoordigers van het Lejoonds hielden vooraf een presentatie waarbij dit filmpje gebruikt is.

Solar Cooking

16 februari 2012
Voor de leden van het project “Goat to Goat” in Seeta Nazigo in het Mukono district in Oeganda heeft het Lejofonds (www.lejofonds.nl) een project Solar Cooking georganiseerd. Dit filmpje laat beelden zien van een workshop.

Boer Frank brengt nieuwe kaas op de markt

17 november 2011
Het gebeurt niet elke dag dat een kaasfabriek een kaas introduceert met daaraan verbonden het Lejofonds als goed doel. Dat was wel het geval op 4 oktober 2011. De introductie van de Goeie Geit geitenkaas.

Boer Frank en Anita, bekend van de serie “Boer zoekt vrouw” zijn bereid gevonden het ambassadeurschap voor de Goeie geit op zich te nemen. Zij reikten op de Vakbeurs Foodspecialiteiten in Expo Houten de eerste Goeie geit geitenkaas uit.

Shamimu

Shamimu is een gehandicapt meisje dat op het internaat van de Good Samaritanschool in Nasuuti in Oeganda woont. In het Corsu revalidatieziekenhuis in de buurt van de hoofdstad Kampala is bekeken of zij door een operatie van haar handicap verlost kan worden. Daarover wordt in maart 2011 een beslissing genomen. Tot dan toe krijgt zij medicatie.

Mocht een operatie tot de mogelijkheden behoren dan is het verzoek aan het Lejofonds dit financieel mogelijk te maken.

Workum voor Oeganda

8 september 2010
Nadat de St. Ludgerusschool op een geweldige wijze aktie had gevoerd voor het Lejofonds zijn vertegenwoordigers van het Lejofonds op bezoek geweest om de leerlingen van de school informatie te geven over de activiteiten van het fonds in Oeganda. Daarbij werd gebruik gemaakt van dit filmpje.

Het Lejofonds in Oeganda

6 januari 2010
De Groene School in Winsum voert eens in de vier jaar drie dagen actie voor een goed doel. In maart 2010 is dat ook weer het geval. Drie goede doelen zijn genomineerd waaronder het Lejofonds. De drie goede doelen presenteren hun goede doel aan de leerlingen van de school. De leerlingen bepalen d.m.v. stemmen voor welk doel actie gevoerd gaat worden. Dit filmpje is door het Lejofonds gebruikt voor de presentatie van het project ” Goat to Goat in Oeganda. De leerlingen van de Groene School hebben bepaald dat de school in 2010 actie gaat voeren voor het project van het Lejofonds.

Batu naar het internaat

7 oktober 2009
Batu, een dove jongen van acht jaar gaat voor het eerst naar school. Hij zal daar op een internaat verblijven. Zijn ouders brengen hem weg. Batu heeft nieuwe kleren aan. Voor korte duur. Op de slaapzaal van het internaat krijgt hij een schooluniform aan. Zijn meegebrachte spullen komen in een metalen kist. Alles wordt van zijn naam voorzien. Voor vertrek worden ouders en Batu nog streng toegesproken over de regels van de school.

Plattelandsschool in Oeganda

7 oktober 2009
In Oeganda,in de omgeving van Mukono wordt het project “From goat to goat” gerealiseerd m.b.v. het Lejofonds. Ouders met een gehandicapt kind of gezinnen die een wees hebben opgenomen krijgen een geit. Hiermee zijn inkomsten te genereren. Het schoolgeld voor een kind kan betaald worden waardoor het naar school gaat en weer een toekomst krijgt. Ouders en gezinnen worden geselecteerd door “leaders” van de county. In dit geval is het de directeur van een school. Hij kent de gemeenschap goed. Een korte impressie van zijn school. De school ligt zeer afgelegen. het lijkt erop of de kinderen voor het eerst blanken zien.

Aankoop eerste geiten en bok

7 oktober 2009
In drie sub-counties rond de stad Mukono wordt het project “From goat to goat” gerealiseerd. Bij een boerderij in de omgeving van Luwero, honderd kilometer verderop, werden de eerste Zuid-Afrikaanse vlees- en melkgeiten en een bok gekocht. De selectie werd door de veearts gedaan.

Oeganda; platteland omgeving Mukono

7 oktober 2009
Een korte impressie van het platteland in Oeganda, in de omgeving van Mukono.

Vrijetijdsbesteding dove kinderen

7 oktober 2009
Een korte impressie van spelende dove kinderen in Oeganda. Met behulp van het Lejofonds hebben we materialen aangeschaft voor vrijetijdsbesteding. We hebben een aantal spellen en spelen verzameld, uitgelegd, gespeeld en de beschrijving opgeslagen in een map.

Lejofonds

28 juni 2009
Change a life! Geef een geit!
Veel ouders en voogden in Oeganda hebben geen geld om hun kind naar school te sturen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos. Met een geit zijn inkomsten te verwerven waardoor schoolgeld betaald kan worden. Zo krijgt een kind weer een toekomst. Vooruit met die geit!