Terugblik verblijf Oeganda 2017

In deze terugblik komen voornamelijk gebeurtenissen aan de orde die nog niet vermeld zijn in de eerder gepubliceerde reisverslagen.

Toch beginnen met een uitzondering, de bouw op de Aunt Kevin nursery and primary school. We laten nog eens zien hoe de school er ruim een jaar geleden uitzag. Vervolgens hoe de school er nu uitziet. New born, zoals men in Oeganda zegt.

9.1 Aunt Kevin nursery and primary school: NEW BORN!

Het Lejofonds heeft in 2016 en 2017 bestaande gebouwen van de Aunt Kevin nursery and primary school gerenoveerd, uitgebreid en opnieuw ingedeeld. Er zijn 6 nieuwe lokalen, twee gemeenschapsruimten gebouwd en daarbij een nieuwe keuken. Er is een omheining rond het terrein aangebracht.. Speelwerktuigen zijn geplaatst. Watertanks vangen het regenwater op.

Nu alles is gerealiseerd, vergeet je bijna hoe de situatie ruim een jaar geleden was. Even het geheugen opfrissen. Op de voorgrond een klein lokaal. Eenmaal binnen zal je het eerder een hok noemen. Met rieten matten is de ruimte verdeeld zodat twee groepen er les kunnen krijgen.

De eerste zichtbare ruimte van het lage gebouw staat leeg. Het is er te benauwd door de hitte van de keuken in de ruimte ernaast. Het was niet alleen heet in de oude keuken. Het was er ongezond door de sterke rookontwikkeling. Naast de keuken dus een leegstaande ruimte. Daarnaast een kleine ruimte voor de headmaster. En daar weer naast een klein hok dat dienst deed als leslokaal. Kinderen moesten over de banken klimmen om op hun plaats te komen. Zo klein was het. En dan was er nog een vrijstaand lokaal.
Eerder was het lokaal verbonden met twee andere lokalen. Een wervelstorm heeft de twee belendende lokalen weggevaagd. En dan een impressie van de Aunt Kevin nursery and primary school nu. Aunt Kevin NEW BORN. Zitjes voor het keukengebouw. Ook hier hebben we silhouetten geschilderd, langzamerhand een handelsmerk van het Lejofonds. De keuken aan de binnenkant. De nieuwe oven wordt gestookt op houtskool uit het project Green Charcoal van het Lejofonds.

9.2 Green Charcoal Lejofonds

In reisverslag 4 hebben we verslag gedaan van een workshop charcoal lighters maken. De charcoal lighters zijn een gat in de markt. De leden van het project Green Charcoal Lejofonds zijn inmiddels specialisten in het maken van charcoal lighters. De crushermachine wordt nu ook gebruikt om houtsnippers te vermalen. Aan de gemalen snippers wordt paraffine toegevoegd.

De mix perst men in de gaten van de handmachine. De charcoal lighter is geboren. De “factory” is niet onopgemerkt gebleven in Seeta Nazigo. We hebben bezoek gehad van een ambtenaar arbeidsinspectie. Tevredenheid is er bij het zien van mondkapjes en gehoorbeschermers. Het dragen van schoenen met beschermde neus wordt aanbevolen.

Het is niet acceptabel dat een w.c. ontbreekt. Men neemt geen genoegen met het feit dat een van de leden van het project dichtbij woont en dat daar gebruik gemaakt kan worden van de w.c.

Er zit niets anders op dan een eigen w.c. aan te leggen. Met de aanleg is een start gemaakt. Er wordt een diep gat gegraven.

9.3 Project Goat to Goat

Voor het project Goat to Goat hebben we alle families die aangesloten zijn bij het project een of meermalen bezocht. We hebben een paar keer de maandelijkse vergadering bijgewoond. Samen met de leden hebben we het project geëvalueerd.

De productie in het afgelopen jaar liet te wensen over. De veearts heeft niet goed gefunctioneerd. Er wordt naar een andere veearts uitgekeken. De samenwerking met een paar leden is beëindigd omdat afspraken niet na zijn gekomen en maandelijkse vergadering niet of onvoldoende zijn bezocht.

Bezoek leggen we het liefst in het weekend af omdat dan de kinderen thuis zijn. Herma verzorgt de administratie van het project. Zij weet precies welke bok of geit waar staat, hoeveel beesten een familie heeft, hoeveel jonkies er zijn, welke beesten van een oormerk moeten worden voorzien, enz. Coördinator Daniel Kibago voorziet, zo nodig, beesten van een oormerk.

9.4 Speciaal voor Speciaozo

We hebben het project Goat to Goat geëvalueerd. Daarbij hebben we afscheid genomen van enkele families. Op de kandidatenlijst staan enkele mensen die interesse hebben deel te nemen aan het project. Een van hen is Speciaozo Namusisis.

Zij heeft de afgelopen vijf keer de maandelijkse vergadering van het project bezocht. Wanneer we in contact komen met Speciaozo blijkt geheel onverwacht dat zij geen geiten wil. Zij is hulpzoekend. Speciaoza is een alleenstaande vrouw. Manlief is uit beeld. Zij heeft de zorg voor een gehandicapte zoon met zijn twee kinderen. Door geldgebrek schiet ze daarin tekort. Ze wil nu graag een opleiding tot naaister volgen zodat ze een beter inkomen kan verkrijgen. Speciaozo beschikt zelf al over een naaimachine. Het Lejofonds maakt de opleiding voor Speciaozo mogelijk. We zoeken een kleermaker die bereid is haar gedurende een jaar op te leiden. Wanneer die gevonden is, stelt coördinator Daniel Kibago een overeenkomst op in het Lugandees.

9.5 Werk aan de winkel voor James

James is een dove jongen die dankzij het Lejofonds een opleiding tot timmerman heeft kunnen volgen. Ook heeft het Lejofonds een werkplaats voor hem ingericht. Vorig jaar heeft de familie Kroef de nodige gereedschappen voor James meegenomen. Daar hebben we onder de titel James verslag van gedaan. We bezoeken James tegen het eind van ons verblijf in Oeganda. Het blijkt dat zijn leesvaardigheid behoorlijk achteruit is gegaan. Een eenvoudig bericht kan James nog met moeite lezen. Hij is echter niet meer in staat om iets terug te schrijven. We nemen contact op met zijn vroegere lerares op de dovenschool. Zij is bereid James in de weekends les te geven. De reis- en salariskosten vormen echter een belemmering.

Om toch nog iets te kunnen doen nemen we contact op met Gods Glory nursery and primary school, de school die voor James het dichtste bij is. James kan meedraaien in het My Book Buddy systeem. Dat betekent dat hij wekelijks een boek kan komen halen om thuis te lezen. Coördinator Daniel Kibago houdt ons op de hoogte van de resultaten.

9.6 Op de juiste plaats

In reisverslag 3 hebben we onder de titel Doof en stom duidelijk gemaakt dat er verwoede pogingen gedaan moesten worden om de dove jongens Faizal en Falouk weer naar school te krijgen en daarbij in aanmerking te laten komen voor een beurs voor de komende vijf jaar.

Door organisatorische wijzigingen gaan de jongens niet langer naar een dovenschool in Mukono maar naar een dovenschool in Seeta, een naburig stadje.

Daar zoeken we hen op. De boys zien er goed uit. Hier zijn ze op hun plaats.

Directeur van de school is Moses. We kennen hem goed. Eerder was hij directeur van de dovenschool in Mukono. In die tijd heeft het Lejofonds negen dove leerlingen naar zijn school gestuurd. Moses weet zich nog te herinneren dat we bedongen hadden het tiende dove kind gratis op school geplaatst te krijgen. Het is er nooit van gekomen.

We spreken ook met Monica, de leerkracht van Falouk en Faizal en de vroegere leerkracht van James, de timmerman. We bespreken met haar de problemen van James.

9.7 Groots!

Plotseling is daar een bericht van mevrouw Tineke Hesper uit Hengelo. Zij bezoekt Oeganda en is bereid materialen voor het Lejofonds mee te nemen. Liefst twee koffers. Een groots gebaar! Een geweldig aanbod! Thuis liggen veel spulletjes voor Oeganda. We kunnen zelf lang niet alles meenemen. Nu kunnen we veel mensen blij maken. Zoals bijvoorbeeld de voetballers uit een sloppenwijk in Kampala die we voetbaltenues kunnen aanbieden. Zie reisverslag 7.2. Dat doet iets met je!

Opnieuw hebben we van trainingscentrum Simply Fit uit Herten bij Roermond een aantal t-shirts gekregen, kleine maat dit keer. Daar maken we de kinderen van de baby class van de Aunt Kevin nursery and primary school blij mee. Mevrouw Hannie Schut uit Zevenaar stuurt behalve voettenues ook een aantal poppen op. Bijzonder detail, de prachtige kleding van de poppen is gemaakt door een 90-jarige tante. De kleuterklassen van de Aunt Kevin nursery and primary school zijn er erg blij mee, niet alleen de kinderen maar ook de leerkrachten. Jolanda Strengholt uit Gendringen stuurt kleding. Daar maken we kinderen van de leden van het project Goat to Goat blij mee. Alhoewel een klein kind schijnt er van te schrikken. Ook stuurt zij veel loombandjes op. Daarmee verrassen we kinderen van de Kisimbizi nursery and primary school en van de Victoria uit de sloppenwijk Banda mee. Annemieke Witteveen, onderwijzers uit Spijkenisse heeft onderwijsmaterialen gestuurd waaronder enkele muziekinstrumenten. Muziekleerkracht David , werkzaam op de Kisimbizi nursery and primary school is er erg blij mee. Mevrouw Tineke Hesper overhandigt ons in Oeganda niet alleen de twee meegebrachte koffers maar ook nog enkele horloges om weg te geven. Onze dove vriend is Tineke Hesper erg dankbaar.

Datzelfde geldt voor Martin, coördinator van My Book Buddy op de Gods Glory nursery and primary school. Zij zijn weer bij de tijd.

9.8 DANK!

We kijken terug op een zeer geslaagd verblijf in Oeganda. Directie, team, ouders en kinderen van de Aunt Kevin nursery and primary school zijn het Lejofonds zeer dankbaar voor alles wat het Lejofonds voor de school gedaan heeft. Dit geldt m.n ook voor de “big donor”, de donor die anoniem wenst te blijven, waardoor dit alles financieel haalbaar werd. Wij danken iedereen die, op welke wijze dan ook, Oeganda 2017 tot een succes heeft gemaakt. Dank ook voor alle reacties tijdens het verblijf in Oeganda.

Geef een reaktie