Terugblik Oeganda 2013

Geitenprojecten

De geitenprojecten van het Lejofonds zijn erop gericht het inkomen van families te verbeteren zodat zij in staat zijn het schoolgeld van hun kinderen te betalen.

In en rond het dorpje Seeta Nazigo voert het Lejofonds twee geitenprojecten uit waaraan een veertigtal families deelnemen. Coördinator van beide projecten is Daniel Kibago. Samen met de coördinator hebben we beide projecten geëvalueerd. We hebben alle families een of meerder keren bezocht en we hebben twee keer de maandelijkse vergaderingen bezocht. Er is zodanige vooruitgang binnen het project dat, in gezamenlijk overleg, besloten is het maandelijkse toezicht van de coördinator te verminderen en de leden meer verantwoordelijkheid te geven. In Nkonkonjeru, rond de Kisimbizi school loopt een geitenproject waaraan een tiental families deelnemen. Het project loopt voortreffelijk. Eerder is al beslist dat de aangesloten families het project onder eigen verantwoordelijkheid voortzetten. We hebben besloten een extra geit en bok uit te geven aan de families om sneller inkomsten te genereren. We zijn gestart met een nieuw geitenproject in Nkonkonjeru. Nadat informatiebijeenkomsten zijn gehouden, zijn kandidaat families bezocht en de uiteindelijke deelnemers geselecteerd. Er is een start gemaakt met dertien families. De families krijgen, onder voorwaarden, twee geiten en een bok. Bij de start van het project waren nog niet alle beesten aangekocht vanwege schaarste.

Duurzaam koken m.b.v. zonne-energie

Zijn de geitenprojecten erop gericht het inkomen van families te verbeteren, zo zijn projecten als Solar Cooking en Solar Lighting erop gericht de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren.

Vorig jaar is het Lejofonds gestart met het project Integrated Sustainable Solar Cooking in Seeta Nazigo. Het project kent de volgende doelstellingen:

  • – Bewust worden van het gebruik van zonne-energie voor het dagelijkse koken.
  • – Verhoging van de pasteurisatie van het drinkwater waardoor kindersterfte wordt terug gedrongen.
  • – Inkomstenverbetering van deelnemende gezinnen door vermindering van de behoefte brandstof of houtskool te kopen voor het dagelijkse koken.
  • – Tijd te verminderen die vrouwen en kinderen besteden aan het verzamelen van brandhout voor het dagelijkse koken.
  • – Vermindering van blootstellen aan giftige rook waardoor er minder kans is op luchtweginfecties en oogziekten.


– Verminderen van het risico op het krijgen van brandwonden van open kookvuren. – Een bijdrage leveren aan een vermindering van de ontbossing door het gebruik van Cookits , hooimanden en houtbesparende fornuisjes. Een paar deelnemers aan het project hebben zich nu zo bekwaamd in deze manier van komen dat zij in staat zijn na de nodige voorbereidingen zelf een workshop te verzorgen. Dat hebben zij tijdens ons verblijf gedaan voor de projectleden en andere geïnteresseerden. Ook hebben zij meegewerkt aan de voorbereiding van een nieuw project in Nkonkonjeru. Na informatiebijeenkomsten, een workshop en uitreiking van de benodigde materialen is ook in Nkonkonjeru een project Solar Cooking van start gegaan.

The chairman of the member committee Seeta Nazigo cautioned the members to take care of the materials they got from Lejofonds because they are of more value and important to them during the day to day life. He said that it is not always possible to get some one who can contribute towards the transformation of your life and he said the members in the project are very lucky to see that they have Lejofonds which is largely working hard to see that the members in the project who are in Seeta Nazigo can become role models to others in the community using the different materials which are given to members by the Lejofonds.

Project Solar Lighting

Vorige jaar zijn via een speciale regeling WAKAWAKA solar lights uitgegeven aan de leden van de geitenprojecten in Seeta Nazigo. Dit jaar zijn solar lights ook verspreid in Nkonkonjeru. Directeur Stephen van Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo en mister Spencer, directeur van de Kisimbizi primary school konden dankzij het Lejofonds ieder een aantal solar lights voor hun school in ontvangst nemen. The chairman of the member committee said that the project changed his life and his household income increased because he abandoned some expenditures especially when it comes to buy the kerosene because he now use the solar lamps which was given to him by Lejofonds. He is approached by many people from the surrounding areas who come to ask information on how they can join the project

Project Hygiëne

In Oeganda hebben veel mensen te maken met gezondheidsproblemen. Dit wordt veroorzaakt door armoede en een beperkte kennis betreffende de hygiëne. Door de gezondheidsproblemen hebben veel families hoge uitgaven voor de behandeling van ziekten aanschaf van geneesmiddelen. Maatregelen ter voorkoming van ziekten worden niet genomen. 


In samenwerking met coördinator Daniel Kibago hebben we nu een plan uitgewerkt voor een project Hygiëne. Duidelijk is dat een aantal onderdelen gerealiseerd kunnen worden zonder al te hoge kosten. Grootste kostenpost is het bouwen van een toiletvoorziening voor delnemende families. Het Lejofonds gaat hiervoor op zoek naar fondsen.

Nieuw schoolgebouw Kisimbizi primary school

Door een omvangrijke donatie vanuit Nederland is het voor het Lejofonds mogelijk geworden een nieuw schoolgebouw voor de Kisimbizi school in Nkonkonjeru te realiseren.

Veel tijd is gestoken in de voorbereidingen. Vlak voor ons vertrek naar Nederland is een begin met de bouw gemaakt. De voortgang zal gemeld worden via nieuwsbrieven op de website van het Lejofonds en via berichten op de Facebook pagina. Aanpassingen Gods Glory nursery and primary school Door toedoen van het Lejofonds, met steun vanuit Nederland, is er op de Gods Glory school in Seeta Nazigo een grote multifunctionele gemeenschapsruimte gecreëerd. Een timmerman maakt tafels, stoelen en kasten voor de multifunctionele ruimte. Later worden tussendeuren gemaakt om de multifunctionele ruimte in twee gedeelten te kunnen opsplitsen.

Verder zijn ruimtes voor de internaatskinderen zodanig gerenoveerd dat zij nu een fatsoenlijk onderkomen hebben wat ongediertevrij is.

Medische zorg

– Het Lejofonds heeft een operatie mogelijk gemaakt voor Nabur, een tweejarig gehandicapt jongetje. Hij is nu van zijn handicap verlost en kan lopen – Evenals vorig jaar heeft het Lejofonds medische zorg gerealiseerd voor Kato, een 4-jarig jongetje. – Ook voor een van de leden van het project Goat to Goat is noodzakelijke doktersbehandeling mogelijk geworden dankzij de steun van het lejofonds.

Onderwijs

Het Lejofonds maakt onderwijs mogelijk voor twee dove jongens, Batu en James. Voor James is i.v.m. zijn leeftijd een andere school gezocht. Hij volgt nu een opleiding voor een timmerman.

Ook Ramazan, een jongen die lijdt aan de ziekte van Duchenee krijgt steun van het Lejofonds om onderwijs te kunnen volgen.

Datzelfde geldt voor Sarah, het meisje dat we als bananenverkoopstertje van straat hebben geplukt.

Justine volgt, dankzij het Lejofonds, een universitaire studie bedrijfskunde. Zij is aan het laatste jaar begonnen.

Tijdens ons verblijf hebben we genoemde personen een of meerdere keren bezocht.

Schoolmaterialen zijn uitgereikt aan Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo, de Kisimbi primary school in Nkonkonjeru en de Bishop West primary school in Mukono en dan met name aan de dovenafdeling.

Ondersteuning

Aan een drietal personen heeft het Lejofonds tijdelijk ondersteuning gegeven waardoor zij in staat werden gesteld eigen inkomen te genereren.

Voor een gehandicapt meisje heeft het Lejofonds een buggy laten maken zodat moeder met haar naar buiten kan. We kijken terug op een geslaagd verblijf in Oeganda voor het Lejofonds. Het is betekenisvol geweest voor velen.

We besluiten deze terugblik met de zienswijze van Daniel Kibago:

A message following the 2013 stay in Uganda of Leo and Herma Annyas for the Lejofonds

It was a pleasure for having received you a gain in Uganda as my employers and good friends, it was almost a year when you had left Uganda in 2012 and to me it was very important and good that you made arrangements to come back because I wanted you to see physically the progress of the different projects you left running including the one I coordinate (goat to goat), I would like to inform you that I was very happy when you visited all the farmers and also attended two monthly meeting so you saw by your own eyes how things move, I was very pleased when you made observation told me that I was doing it very well and that you were happy with most of the things that were in the project, thank you very much

I also thank you very much for responding to the needs of the poor people in Nkokonjeru and took decision to start a ‘new project’, I’m telling you the people were extremely happy to have received the goats, many have made phone calls thanking me to have explained their problems to you and that they are very hopeful that the project will be of much help to their children,

Still I can’t forget to thank you for two more tangible and visible forms of assistance you have given to the schools of Kisimbizi and God’s glory, I’m personally very happy that you gave assistance to the two schools, sincerely the two were in very bad shape and situation that they needed help something you did at the right time, with all the construction you are doing I’m very sure the faces of the two schools will be uplifted, the two old men are very happy for your help and have always appealed to me to always say thank you whenever I can on their behalf,

Finally I would like to thank you for entrusting me with your projects again and also for being always straight forward and persistent on different issues. I do not regret to have worked with you, the truth is that you have guided me and I’m not the same, For the people in Holland, thank you very much for the resource mobilisation, Leo and Herma have the capacity and experience to always ensure appropriate allocation of the funds

Thanks for the efforts to mobilise resources there is still a lot to do in Uganda because the people are really badly off and they extremely need help May the almighty God bless you

Best regards Daniel- coordinator Goat to Goat project

Informatie

Verdere informatie over de activiteiten van het Lejofonds wordt weer vermeld in de nieuwsbrieven. Korteberichten zijn te vinden op de facebook pagina van het Lejofonds, http://www.facebook.com/LejofondsGeef een reaktie