12. Terugblik Oeganda 2011-2012

Drie maanden Oeganda zijn voorbij gevlogen. We hebben gedaan wat we wilden doen, we hebben aangepakt waar we onverwachts voor kwamen te staan. Het was boeiend, soms ook heftig , emotioneel en ingrijpend. Er is veel gebeurd. We zetten alles nog even op een rijtje.

Evaluatie project Goat to Goat

De evaluatie van het project Goat to Goat heeft geleid tot het opstarten van een nieuw project in Seeta Nazigio naar een nieuw model. Naast dit project blijft het oude project lopen. In Knonkonjeru is een “member committee” opgericht dat het project “Goat to Goat”zelfstandig verder voert in deze regio.

Project Solar Cooking

In Seeta Nazigo zijn workshops gehouden over solar cooking waaruit een project Soalr Cooking is voortgekomen.

Medische hulp

Vergeleken met vorige keren is er vaker een beroep gedaan op het Lejofonds medische hulp mogelijk te maken voor mensen die dat dringend nodig hadden.

-Dankzij tijdige steun van het Lejofonds is het leven behouden gebleven van een vrouw die een dood kind moest baren. -De gehandicapte jongen Ramazan is onderzocht in het ziekenhuis. Helaas blijkt een operatie niet mogelijk. We gaan we na hoe hij een gewenste begeleiding kan krijgen. -Voor een man die twee jaar lang tevergeefs naar medische hulp heeft gezocht en in angst leefde dat hij aan kanker leed, heeft het Lejofonds medisch onderzoek mogelijk gemaakt waaruit blijkt dat hij niet aan kanker lijdt, maar door een betrekkelijk eenvoudige operatie van zijn probleem verlost kan worden. Ook deze operatie maakt het Lejofonds mogelijk. -Voor mister Spencer, headmaster van de Kizimbizi school, een van de scholen waar we mee samenwerken, dreigt invaliditeit doordat hij problemen heeft met lopen. Ook hier heeft het Lejofonds gezorgd voor onderzoek in het ziekenhuis en de aanschaf van speciale schoenen waardoor hij langer mobiel kan blijven. De kinderen Kato en Maureen, beiden uit het zelfde gezin, beiden ongelukkig ten val gekomen hebben een noodzakelijke behandeling gekregen in het ziekenhuis dankzij het Lejofonds. Slyvia, een kind met een vergroeide voet is dankzij de steun van het Lejofonds daar succesvol aan geopereerd.

Dove kinderen

Met de grootouders van de dove jongen James hebben we een gezamenlijke overeenkomst om James op school te houden door tijdig het schoolgeld bijeen te brengen. Voor enkele andere kinderen zijn we nog bezig een dergelijke overeenkomst op te stellen.

Mikro-krediet

Henri, de man met de drie banen hebben we een mikro-krediet verleend om het mogelijk te maken het winkeltje van zijn vrouw wat uit te breiden zodat er meer inkomsten binnen komen waardoor hij in de toekomst misschien terug kan gaan naar twee banen wat zijn gezondheid ten goede komt. Adams, onze medewerker in Oeganda hebben we een kleine lening gegeven waardoor het voor hem mogelijk wordt een jeugdvoetbaltoernooi te organiseren.

Schoolgeld

Het Lejofonds betaalt het schoolgeld voor Ramazan zodat hij voorlopig naar school kan gaan. Ook betaalt het Lejofonds het schoolgeld voor Sarah zodat zij niet langer op straat bananen hoeft te verkopen.

Kasten en leermaterialen

Een drietal scholen waar we mee samenwerken hebben we een kast gegeven waardoor het voor hen mogelijk wordt leermaterialen die we meegebracht hebben een veilige plek te geven.

NGO-certificaat

Voor het Lejofonds zijn we druk bezig geweest een aanvraag voor een NGO certificaat in te dienen waardoor het Lejofonds officieel erkend wordt door de Oegandese autoriteiten.

Malversaties

Er is een halt toegeroepen aan de malversaties gepleegd door de man die ‘” de weg kwijt” is. De schade is vergoed.

Toiletten Kizimbizischool

De toiletvoorziening van de Kizimbizischool is beneden elk peil waardoor de school met sluiting wordt bedreigd. We hebben besloten tot de bouw van vier nieuwe toiletten.

Aanstellingen

Er is een nieuwe coördinator voor het project “Goat to Goat 1 en 2” aangesteld. Zijn naam is Daniel Kibago. Voor het project Solar Cooking is Adams Inensiko aangesteld.
Alles overziend zijn wij van mening dat ons verblijf voor het Lejofonds betekenis heeft gehad. We willen iedereen die ons gevolgd heeft en gesteund van harte bedanken.

Leo en Herma Annyas

Geef een reaktie