Privacyprotocol

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor kleine stichtingen Ingaande op 25 mei 2018
De AVG ziet binnen de gehele EU toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens). Het privacybeleid van Stichting Lejofonds is op deze wet gebaseerd ter bescherming van persoonsgegevens in het volgende privacyprotocol:

Persoonsgegevens
Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan Stichting Lejofonds verstrekt zijn, namelijk het verzenden van nieuwsbrieven en reisverslagen.

Er worden niet meer gegevens verzameld dan voor het doel noodzakelijk is, d.w.z. voor- en achternaam en e-mailadres. Stichting Lejofonds neemt alleen nieuwe donateurs/volgers op die zich op eigen initiatief inschrijven of op eigen verzoek laten inschrijven. Stichting Lejofonds verkrijgt deze gegevens niet op andere wijzen.

Donateursgegevens
Stichting Lejofonds bedankt donateurs persoonlijk. Er wordt geen openbare melding gemaakt van de gift en de donateur.

Nieuwsbrieven en reisverslagen
Nieuwsbrieven en reisverslagen worden digitaal verstrekt via MailChimp, waarbij betrokkenen die zich hebben aangemeld, zich ook eenvoudig weer af kunnen melden via een button in de nieuwsbrief. MailChimp heeft een eiegen privacyprotocol.

Website
De website https://www.lejofonds.nl is voorzien van een SSl Certificaat. Bij bezoek aan de website worden geen cookies geplaatst.

Derden
Stichting Lejofonds deelt geen gegevens met derden.

Recht op juistheid
Indien gewenst kunnen betrokkenen hun gegevens wijzigen of verwijderen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met info@lejofonds.nl

Data-opslag
De persoonsgegevens worden enkel lokaal op de computer en als back-up op een externe harde schijf, bij de voorzitter van StichtingLejofopnds,tevens toezichthouder op het naleven van de AVG binnen de stichting, bewaard. De computer is passend beveiligd en de externe harde schijf wordt afgesloten bewaard.

Toestemming voor het plaatsen van foto’s.
Voor het publiceren van herkenbare foto’s met naam en toenaam vraagt Stichting Lejofonds toestemming.