Nkonkonjeru Business Ventures Initiative of Women in the Goat to Goat Project, supported by the Lejofonds

Een plan voor duurzame ondersteuning voor onderwijs aan kinderen van de leden

Probleemstelling
Het project Goat to Goat van het Lejofonds in Nkonkonjeru loopt nu een jaar. De leden van het project zijn het Lejofonds erg dankbaar voor dit initiatief. Ze ervaren er al de voordelen ervan.

De leden realiseren zich dat het project een bijdrage levert om de benodigde schoolgelden voor de kinderen te betalen. Als nadeel wordt ervaren dat het lang duurt voordat er gelden vrijkomen terwijl het schoolgeld elke drie maanden betaald moet worden.

Daarom komt de groep gezamenlijk met een voorstel wat een meer duurzame oplossing biedt voor het verkrijgen van de benodigde schoolgel in eenkortere periode.

De groep doet een verzoek over middelen te kunnen beschikken om tenten en stoelen aan te kunnen schaffen. Het is de beodeling de stoelen en tenten te verhuren aan derden bij het houden van verschillende ceremonies.

Marktonderzoek
In Nkonkonjeru zijn weinig groepen die tenten en stoelen verhuren voor officiële ceremonies. Als er tenten verhuurd worden dan is de huurprijs 130.000 Ush. De huur voor een stoel is 500 Ush. Onze prijzen zijn concurrerend. Wij verhuren een tent voor 100.000 Ush. De huurprijs voor een stoel is gelijk.

Doordat onze prijs lager ligt,kunnen we meer klanten krijgen. Een klant zal voor een lagere prijs gaan.

We denken dat er een plek is voor onze groep, ook omdat de leden van onze groep bekend zijn in Nkonkonjeru. Leden van onze groep zijn lid van verschillende organisaties.Een aantal leden zijn bestuursleden bij scholen, ziekenhuizen en kerken. Elk lid heeft zijn eigen network, bestaande uit familie, vrienden en kennissen.

Onze voorzitter is raadslid in Nkonkonjeru. Onze leden wonen verspreid over de verschillende dorpen van de gemeente. Verhuur van tenten en stoelen kan daar ook plaatsvinden.

Risico’s
Stoelen kunnen schade oplopen en breken. Tenten kunnen vlam vatten door vonken m.n. bij een begrafenisceremonie. Materialen kunnen gestolen worden. Degene die de materialen huurt, wordt verantwoordelijk gehouden eventuele schade te vergoeden.

Wanneer onze materialen gehuurd worden voor een ceremonie zal een van de leden ter plaatse zijn om alles te controleren.

De leden van onze groep zullen er zorg voor dragen dat tenten en stoelen altijd schoon zijn.

Wij bieden modern materiaal aan. De markt vraagt daarom. Men wil niet langer gebruik maken van lokaal gemaakte tenten.

In Nkonkonjeru zijn het hele jaar door ceremonies. Er zijn meer dan 20 scholen. Er zijn ziekenhuizen en kerken. Er zijn meer dan 1000 huizen. Er worden verschillende ceremonies gehouden bij de verschillende instellingen en personen, zoals diploma-uitreikingen, verjaardagen, jubilea, bruiloften, doopfeesten, begrafenissen en culturele evenementen. In alle gevallen zijn hiervoor stoelen en tenten nodig.

Opslag
De opslag van de materialen brengt geen kosten met zich mee. De voorzitter van de groep heeft hiervoor thuis genoeg ruimte.

Transport
De organisatie of de persoon die de materialen huurt, zorgt zelf voor het vervoer ervan. Onderhoud
De eerste jaren zijn er geen kosten voor onderhoud omdat het materiaal nieuw is. Op de tenten zit een garantie van tien jaar.

Aanschafkosten

Twee tenten, 2.500.000 Ush per stuk 5.000.000 Ush
Tweehonderd stoelen, 23.000 Ush per stuk 4.600.000 Ush
Transportkosten 200.000 Ush
Totaal 9.800.000 Ush

De groep kan zelf een bijdrage van 1.568.000 Ush leveren. Dit houdt in dat het uiteindelijke benodigde bedrag 8.232.000 Ush is. Tegen de koers van 19 april j.l. is dat €2.378,74

Berekening omzet
De groep gaat ervan uit dat in het eerste half jaar tenminste 1x per maand de stoelen en tenten verhuurd kunnen worden.

Verhuur 2 tenten: 2 x 100.000 Ush 200.000 Ush
Verhuur 200 stoelen: 200 x 500 Ush 100.000 Ush
Totaal per maand 300.000 Ush
Verwacht omzet in de eerste 6 maanden: 1.800.000 Ush

Na zes maanden is een zekere naamsbekendheid opgebouwd. Uitgangspunt is dat het materiaal de volgende zes maanden twee keer per maand verhuurd kan worden. De omzet in de tweede helft van het jaar komt dan op 3.600.000 Ush.
De totale omzet in het eerste jaar komt daarmee op 5.400.000 Ush

Het tweede jaar zal de verwacht omzet tenminste 7.200.000 Ush zijn.