Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 18

Dit is de eerste nieuwsbrief na het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda voor het Lejofonds van half november 2011 tot half februari 2012. Er zijn inmiddels zoveel ontwikkelingen zowel in Oeganda als hier dat een nieuwsbrief gerechtvaardigd is.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dit alles resulteert in de volgende hoofdstukken:


1. Project Solar Cooking

Leo en Herma Annyas zijn voor het Lejofonds van half november 2011 tot half februari 2012 naar Oeganda geweest. Tijdens dit verblijf zijn zij gestart met een project “Solar Cooking” ( “Koken op zonne-energie”).

In de volgende reisverslagen is hier melding van gemaakt:
Gaar gekookt in de zon + Ongeloof op Gods Glory + Olivia + En niemand kookt van woede + Grijp je kans + België – Nederland – Oeganda + Terugblik Oeganda 2011 – 2012

Adams, de plaatselijke medewerker van het Lejofonds in Oeganda is aangesteld als coördinator van het project. Inmiddels is de eerste ledenvergadering achter de rug. Van Adams ontvingen we het verslag van deze vergadering. (Word .doc)
Solar cooking Groepsfoto na de ledenvergadering

2. Vastenactie Jozefschool Texel

Elk jaar houdt de Jozefschool als katholieke school in de periode tussen de voorjaarsvakantie en Pasen een vastenactie waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Sinds het ontstaan van het Lejofonds is de opbrengst naar een project van het Lejofonds gegaan. Vorig jaar is de opbrengst besteed aan schoolmaterialen bestemd voor de scholen waarmee het Lejofonds in het project “Goat to Goat” samenwerkt. Dit jaar is het project “Solar Cooking” geadopteerd. Met de opbrengst van de vastenactie wil de school de aanschaf van in elk geval hooimanden mogelijk maken voor de leden van het project.


3. Project “Goat to Goat 2”

Naast het oude project Goat to Goat” zijn we gestart met een nieuw project, “Goat to Goat 2”. In dit project zijn een aantal voorwaarden aangescherpt. Belangrijk verschil is ook dat we in dit project twee geiten en een bok uitgeven. We willen graag sneller profijt zien. Moet in het eerste project de eerste worp terug gegeven worden, in dit project geven de mensen uiteindelijk drie beesten terug. Dit kunnen twee geiten en een bok zijn. De samenstelling mag ook anders zijn. Zoals in de reisverslagen al is aangegeven hebben we voor beide projecten een nieuwe coördinator aangetrokken, een professional. Inmiddels hebben we van hem een rapport over de maand februari (Word .doc) binnengekregen.

4. Dat lucht op! Realisering toiletten in Nkonkonjeru

In reisverslag 7 onder de titel “Je kunt de pot op” en reisverslag 11 onder de titel “Through patience you win, maar het schip zinkt” hebben we geschreven over de onhoudbare toestand waarin de toiletten van de Kizimbizischool zich bevinden. Wanneer er op korte termijn geen verbetering in de situatie komt, is sluiting van de school onontkoombaar. Directeur Spencer wacht het gelaten af. Hij heeft geen oplossing.

Terug in Nederland nemen we uiteindelijk het besluit dat met behulp van het Lejofonds vier toiletten zullen worden gebouwd.

Adams, de plaatselijke medewerker van het Lejofonds neemt de supervisie van de bouw op zich. Hij is bouwkundig onderlegd. Adams draagt zorg voor tekeningen en een begroting. Na goedkeuring start de bouw. Voortvarend! bouw toiletten Via verslagen en foto’s worden we op de hoogte gehouden van de vorderingen. Adams schrijft ons o.a. “Spencer is very proud about the on going construction of the toilets. bouw toiletten He praised you as great people to make for him such a modern toilet because he had no hope of constructing it.”

Inmiddels zijn de toiletten gereed en in gebruik genomen. Sluiting van de school is voorkomen. Kinderen kunnen onderwijs blijven volgen, helaas nog in bouwvallige ruimtes. Daarmee vergeleken is het nieuwe w.c – gebouw een paleis. Nu nog een verfje als “finishing touch”. bouw toiletten Vlak voor het uitgeven van deze nieuwsbrief krijgen we nog een kort briefje van headmaster Spencer met de volgende inhoud:

Mr and Mrs Lejofonds

Letter for thanks giving

With most thanksfullness, I mr. Spencer, the school staff plus parents of the school, we send our most thanks to all you have done for us. We only pray God to bless your kindness you have rendered to us. Everything is okay, in the name of our Lord, we wish only success in everything. Yours in Christ, Spencer.

Van Adams, medewerker van het Lejofonds ter plaatse, horen we dat de inspecteur van onderwijs weer op bezoek is geweest. Hij was erg gelukkig toen hij de toiletten zag en verzocht zijn complimenten over te brengen aan het Lejofonds. Hij beloofde aanwezig te zijn als de toiletten officieel geopend worden.


5. Appreciation for help

Mister Misache Sentamu, een lid van het project “Goat to Goat” lijdt al twee jaar aan een onbekende ziekte waardoor hij een opgezwollen voet heeft, veel pijn lijdt en niet in staat is zelfstandig te lopen. Het Lejofonds heeft transport naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kampala voor hem mogelijk gemaakt. Daar is een behandeling gestart. Mister Misache is nog onder behandeling maar heeft het Lejofonds een brief doen toekomen die breder gericht is en daarom hier is opgenomen.


6. Lejofonds op Voorjaarbeurs

Op 5 en 6 maart organiseerde De Kaasfabriek samen met Fromagerie Europa een voorjaarsbeurs op “Buitenplaats Nooitgedacht” bij Bodegraven. Op de aankondiging stond o.a. het volgende te lezen:

“Het Goeie Geit project krijgt steeds meer “ambassadeurs” . Zo zijn er al verkooppunten in Woudenberg, Gouda, Den Haag, Purmerend, Den Hoorn etc, etc. Op de voorjaarsbeurs zullen de initiatiefnemers van het Lejofonds, Leo en Herma Annyas aanwezig zijn om je alles over het “Goat to Goat” project in Oeganda te vertellen.”

Tijdens deze beursdagen kreeg Leo Annyas een cheque overhandigd van Erik van Dam van De Kaasfabriek voor het project “Goat to Goat” van het Lejofonds. Het betreft de eerste opbrengst van de verkoop van de “Goeie Geit”. Zoals bekend wordt van elke kilo verkochte “Goeie Geit” vijftig eurocent beschikbaar gesteld voor het geitenproject.

7. The world into your classroom

De Trevianum Scholengroep voor havo, atheneum en gymnasium te Sittard organiseert op 30 maart een Bewustwordingsdag voor alle leerlingen van de school. Een dag met workshops, film, culturele activiteiten en een interculturele markt.

Trevanium stelt:

“De school is er niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om leerlingen sociaal bewust te maken. Wij zien dit als een belangrijke taak en willen deze graag samen met u vormgeven”.

Het Lejofonds is ingegaan op de uitnodiging om mede invulling te geven aan de interculturele markt door zich te presenteren op deze goede doelendag.

De organisatie stelt: “Het gaat vooral om het overbrengen van uw dromen en visie met betrekking tot goede doelen”.


8. Afrikaanse markt

Het Lejofonds is met een stand aanwezig op een Afrikaanse markt in Beek op 25 maart.


9. Where is the blue ball?

In nieuwsbrief 17 schrijven we:

Yolanda Kloppenburg uit Nieuw Zeeland, nicht van Herma Annyas en een erg getalenteerde jonge illustratrice volgt de activiteiten van Herma en Leo Annyas in Oeganda voor het Lejofonds op de voet. Zij weet dan ook precies welke dove kinderen dankzij de steun van het Lejofonds naar school gaan. Over een van de dove kinderen, Alex, heeft zij een verhaal geschreven. Alex raakt daarin zijn bal kwijt. De andere dove kinderen spelen ook een rol in het verhaal. Yolanda heeft het verhaal voorzien van prachtige illustraties

Yolanda Kloppenburg Inmiddels zijn alle illustraties, behorende bij het verhaal ook klaar. Het is een prachtig geheel geworden. Het kan zo als prentenboek uitgegeven worden!.


10. Jaarverslag 2011

Het jaar 2011 is een enerverend jaar geweest voor het Lejofonds. Dat wordt duidelijk uit het jaarverslag 2011 (Word .doc) dat hier is opgenomen.


11. Vrijwilligster

Diede Martens uit Beugen bij Boxmeer sluit haar opleiding voor logopediste in juni a.s af. Zij heeft te kennen gegeven daarna graag als vrijwilligster te willen werken voor het Lejofonds in Oeganda. Ze zoekt nu iemand die samen met haar wil gaan. Mocht iemand interesse hebben, laat het weten, dan kunnen we je in contact brengen met Diede Martens.


12. Beelden uit Oeganda

De Stichting Geef Gratis geeft gratis te gebruiken fondsenwervende diensten aan goede doelen in Nederland. Daarnaast werkt Stichting Geef Gratis samen met verschillende bedrijven om zo IT producten te doneren aan goede doelen.

Een paar maanden terug werden Cisco Flip Video MinoHD Cameras aangeboden. Het Lejofonds heeft gebruik gemaakt van dit aanbod. Enkele camera’s zijn meegnomen naar Oeganda waar zij gebruikt kunnen worden door o.a. de plaatselijke medewerkers van het Lejofonds. Op dit moment wordt een camera gebruikt door Henri, de man met de verschillende beroepen ( onderwijzer, ober, accountant). Zijn school heeft schoolmaterialen van het Lejofonds gekregen.

Henri heeft nu opnamen gemaakt om duidelijk te maken dat kinderen en leerkrachten erg blij zijn met de materialen. Vlak voor het afsluiten van de nieuwsbrief is een filmpje binnengekomen. Duidelijk is ook dat Henri niet gewend is met een camera om te gaan. Toch willen we hier enkele fragmenten laten zien.

In de toekomst kunnen we nu meer beelden vanuit Oeganda verwachten.