Goeie geit. Geitenkaas voor het goede doel

Nieuwsbrief 15

De zomer en de vakanties zijn voorbij. Hoogste tijd voor een nieuwsbrief. Er zijn de nodige ontwikkelingen geweest. Veel nieuws dus. We beginnen met een primeur!


1. Goeie geit. Geitenkaas voor het goede doel.

In nieuwsbrief 14 kopten we dat het Lejofonds in kaas gaat. We meldden voornemens om het project “Goat to Goat” van het Lejofonds te koppelen aan een nieuw in de markt te zetten geitenkaas van de De Kaasfabriek.

Er is belangrijk nieuws te melden. De kaas komt er! De naam van de nieuwe geitenkaas is “Goeie Geit”.

De vormgever van het Lejofonds heeft een etiket en een wikkel ontworpen voor de “Goeie Geit”. En verder een speciale website. Zie www.goeiegeit.nl. Goeie Geit Boer Frank en Anita Boer Frank en zijn Anita, bekend van de serie “Boer zoekt vrouw” zijn bereid gevonden het ambassadeurschap voor de “Goeie Geit” op zich te nemen. Tijdens de opening van de Foodspecialiteiten beurs in het Expo gebouw te Houten op 4 oktober om 13.00 uur zullen Boer Frank en Anita de eerste “Goeie Geit” geitenkaas uitreiken.

Nu al is duidelijk dat van de zijde van de pers grote belangstelling bestaat voor de uitreiking van de “Goeie geit”.

De “Goeie Geit” is goed voor het project “Goat to Goat”. Van elke kilo verkochte kaas gaat een vast bedrag naar het Lejofonds.

2. Stichting Specsavers Steunt

Stichting Specsavers Steunt is in 2010 in het leven geroepen om samen met de winkels iets terug te geven aan de lokale gemeenschap. Voor elke verkochte bril of verkocht hoortoestel doen de winkels een donatie aan de stichting. Het gespaarde bedrag wordt vervolgens gedoneerd aan twee goede doelen per winkel.

Op de website van de Stichting Specsavers Steunt konden goede doelen zich presenteren aan het grote publiek. Mensen konden een stem uitbrengen en zo kiezen voor een goed doel. Bij het filiaal van Specsavers in Sittard-Geleen zijn het Lejofonds en het jeugdsportfonds Limburg de winnaars.

Een jaar lang wordt er van elk verkocht hoortoestel of verkochte bril een bepaald bedrag gedoneerd aan de Stichting Specsavers Steunt. In juli 2012 wordt de opbrengst per winkel verdeeld onder de twee goede doelen.

In de loop van het jaar verstuurt de Stichting Specsavers Steunt regelmatig persberichten naar de lokale media om aandacht te vragen voor de goede doelen en dus ook voor het Lejofonds.

3.Lionsclub Texel

De Lions Club Texel is een serviceclub op Texel. Met diverse activiteiten halen ze geld op voor activiteiten van clubs, verenigingen en andere organisaties op het eiland en voor (Texelse) projecten in de derde Wereld. Deze zomer is €15.000 uitgekeerd aan tien goede doelen. Het is zeer verheugend te kunnen mededelen dat het Lejofonds tot de tien goede doelen behoorde en een donatie van €500 euro in ontvangst mocht nemen.

4.Prijsstijgingen en de gevolgen ervan

In de vorige nieuwsbrieven hebben we al aangegeven dat de kosten voor levensonderhoud explosief zijn gestegen in Oeganda wat toenemende armoede en honger tot gevolg heeft voor veel mensen die al erg arm zijn. Vanaf april heeft dit geleid tot protesten, demonstraties en onrusten, voornamelijk in de stad Kampala.

De prijzen voor primaire levensmiddelen zoals maïs, rijst en bonen zijn verdubbeld. Wat je voorheen voor tien tomaten betaalde, daar krijg je er nu nog maar vier voor. De prijs van benzine was in het begin van het jaar 2500 shilling en is nu gestegen tot 4000 shilling. De inflatie is gestegen van 12 tot 24% en er zijn geen tekenen dat er verandering in komt.

Veel mensen zijn in de problemen gekomen, maar ook organisaties zoals bijvoorbeeld scholen. Ouders kunnen het schoolgeld niet betalen. Scholen staan voor veel hogere kosten voor de voeding dat gewoonlijk verstrekt wordt aan de kinderen. We hebben gezien dat scholen binnen ons projectgebied de kinderen weken eerder op vakantie stuurden om te kunnen besparen op de uitgaven voor voeding.

Op het internet zijn noodoproepen te vinden voor hulp om kinderen de nodige voeding te kunnen blijven geven ondanks de prijsstijgingen.

Leerkrachten van basisscholen zijn in de eerste helft van september meer dan een week in staking geweest om hogere salarissen af te dwingen.

De Makerere universiteit in Kampala is de maand september dicht geweest vanwege bezuinigingen.

Begin september is het bericht naar buiten gekomen dat de vrees bestaat dat enkele seminaries in Kampala de deuren moeten sluiten vanwege de dure voedselprijzen ondanks de toename van het aantal priesterkandidaten.

Binnen ons projectgebied is de Good Samaritanschool in financiële problemen gekomen. De school is een private school die zelf de salarissen van de leerkrachten moet betalen en daarvoor geen steun van de overheid krijgt. Doordat er maar zeer beperkt schoolgeld betaald wordt en kan worden door de ouders en door de enorme stijging van de voedselprijzen is de school in het rood komen te staan.

De coördinator van het project “Goat to Goat” heeft ook verantwoordelijkheden voor de school. Door de slechte financiële situatie van de school is de laatste tijd meer aandacht van hem uitgegaan naar de school. In overleg met de plaatselijke stichting waarmee we samenwerken neemt nu een ander lid van de stichting het coördinatorschap over.

Er vindt momenteel binnen het project een evaluatie plaats om de gewenste voortgang te bepalen.

Inmiddels hebben we ook moeten constateren dat drie families zonder toestemming hun geit hebben verkocht.

5. Shamimu

In eerdere nieuwsbrieven berichtten we over Shamimu, een gehandicapt meisje. Door financiële steun van het Lejofonds werd een operatie mogelijk waardoor zij van haar handicap verlost werd. Voor de operatie was zij slechts in staat zich schuifelend over de grond voort te bewegen. Nu kan zij rechtop lopen. Op de eerste foto is Shamimu te zien voor de operatie. De andere foto’s zijn ons toegezonden na de operatie.

6. Dank

-Fotoboekjes
Enige tijd terug bood Fotofabriek.nl op haar website een gratis fotoboekje aan om gratis de afdrukkwaliteit van de fotofabrik.nl fotoservice te testen. Het was voor ons aanleiding contact op te nemen met het verzoek twintig foto-albums beschikbaar te stellen voor Oeganda. Onder dankzegging werd ons verzoek gehonoreerd. Twintig fotoboekjes hebben we samengesteld waarmee we kinderen in Oeganda, waaronder vele dove kinderen gaan verrassen. – Vormgeving website Lejofonds
Vaste volgers van het Lejofonds zullen het gemerkt hebben: de indeling en de vormgeving van de website is bijgesteld. Dit is een donatie van de webdesigner aan het Lejofonds m.a.w. voor deze klus zijn geen kosten in rekening gebracht, waarvoor hartelijk dank.

– Educatieve tijdschriften
Uitgeverij Averbode heeft een aantal educatieve jeugdtijdschriften beschikbaar gesteld die gebruikt kunnen worden op de scholen binnen ons project.
– Handvaardigheidsmaterialen
Mevrouw Louise Annyas en mevrouw Olga Visser, eerder genoemd in de rubriek “Dank” hebben opnieuw handvaardigheidsmaterialen beschikbaar gesteld voor de scholen in Oeganda.

– Kleding
Van mevrouw Jolanda Strengholt hebben we voor de kinderen in Oeganda een pakket kleding ontvangen.

Alle gulle gevers heel hartelijk dank!