Nieuwsbrief 65

“Het Lejofonds komt in actie!”

Dit is de openingsregel van nieuwsbrief 63 van het Lejofonds. In nieuwsbrief 63 geven we het hoe en waarom aan van een gestarte geefactie voor onze dove vriend James en zijn gezin en voor zijn meervoudige gehandicapte zus Agnes.

Na het uitkomen van nieuwsbrief 63 volgt na enkele weken de publicatie van nieuwsbrief 64 om de gestarte geefactie prominent in beeld te houden.

We zijn nu anderhalve maand verder. Tijd om een stand van zaken te geven.

Donaties

Het Lejofonds is de geefactie misschien niet op een goed tijdstip begonnen, midden in de zomervakantie. Toch zijn er vanaf het begin donaties binnengekomen. Veelal prachtige, verrassende, bemoedigende donaties. Daarbij ook anonieme giften. We hopen dat die gulle gevers deze nieuwsbrief lezen. Vanaf deze plaats willen we hen heel hartelijk dankzeggen en onze grote waardering uitspreken voor de gegeven steun.

In nieuwsbrief 64 hebben we gemeld dat er voldoende geld is binnengekomen om de aankoop van een stuk grond mogelijk te maken. James en zijn vrouw hebben de voorkeur uitgesproken in de buurt van de houtskoolfabriek te gaan wonen.

Locatie

Op de vraag waarom Florence niet in het dorp wil gaan wonen waar familie van haar woont, geeft Daniel Kibago het volgende antwoord:

“Florence said on the village where they are staying, there are many thieves. When she was in hospital she found when her chicken were stolen. And many times she finds her food stolen from the garden”.

Daniel Kibago is op onderzoek uitgegaan en heeft een aantal locaties bekeken. We geven aan dat we de aankoop van een stuk grond via officiële wegen willen laten verlopen en zoeken contact met een advocaat waar het Lejofonds eerder mee heeft samen gewerkt.

Huis

Intussen buigen we ons ook over de vraag hoe een te bouwen huis voor James en zijn gezin en Agnes eruit moet komen te zien. Daniel Kibago schrijft daarover het volgende:

“It will be three rooms with a store on one side and a bathroom on the other side. In the middle will be the living room and the sides will be the bedrooms. There will be also a shade. The two children will sleep in the same room with Agnes. They all have beds now. Then the other room will be for James and his wife. The outside door is on the front connecting directly to the living room. The three windows one will be on the living room, another on the bed room for James and the third window will be on the bed room for Agnes and the children.”

Hij stuurt de volgende zelfgemaakte tekening mee: Later stuurt Daniel Kibago de volgende foto om een indruk te geven hoe het huis er uit gaat zien. Daarbij maakt hij wel op: “The house from James and Florence will be more simple”. 20 juli is Daniel opnieuw in Seeta Nazigo en brengt hij ook een bezoek aan James en Agnes.
Daniel treft James terwijl hij druk bezig is met het verven van het bed voor James en Florence. Het bed zal daarna nog een tweede keer geverfd moeten worden. Er zijn door het Lejofonds ijzeren bedden aangeschaft met daarbij behorende matrassen voor de kinderen en Agnes. Daniel zal een andere keer de bedden en matrassen bezorgen.

Over Agnes schrijft Daniel:

“Agnes was there seated in her wheel chair. When she sees me she smiles. So she knows I’m  always coming with  good news. I think if she could talk she would have told me to send greetings to Leo and Herma”.

Ook stuurt Daniel foto’s van een stuk grond wat mogelijk direct van de eigenaar gekocht kan worden. We geven aan de aankoop via een bekende advocaat te willen regelen. We benaderen Patrick Semakula die als volgt reageert op ons verzoek:

“First and foremost, I am ready and willing to draft and witness the purchase agreement for the land you intend to purchase for James. So kind of you and your sponsors!!!…….”

Daniel Kibago vindt opnieuw een geschikte locatie. De gegevens van de eigenaar geven we door aan Patrick Semakula. Hij doet onderzoek naar het stuk grond en bericht op 16 augustus het volgende:


“This is the search statement confirming ownership of the land you intend to purchase for James and wife. The land belongs to Festo Musoke and it has no registrable incumbrances. It is 0.0470 hectares “.

Op 19 augustus stuurt Patrick Semakiula een conceot overeenkomst tot koop van de grond. Op 22 augustus wordt de grond aangekocht. Daniel Kibago bericht ons ’s ochtends:

“Like we planned, the land buying transaction is today this morning, I called the land owner to confirm again that today he must be at the lawyers’ office for the transaction so i told him to come with the title and and the transfer forms…..”

Het Lejofonds bekostigt de aankoop van de grond. James en zijn gezin en zus Agnes kunnen gebruik maken van de grond. Een eventuele verkoop van de grond kan niet plaatsvinden zonder toestemming van het Lejofonds. James op het kantoor van de advocaat wachtend op de dingen die komen James, links Florence, rechts advocaat Patrick Semakula. Staand Festo Musoke, verkoper van de grond Festo Musoke en James ondertekenen de koopovereenkomst Staand: Daniel Kibago James met het eigendomscertificaat Boter bij de vis Gelukkige mensen

Over de aankoop van grond voor James en zijn gezin en zus Agnes stuurt Daniel Kibago een rapport, getiteld:
“Report on purchase of land for James/Agnes and family.”

Hij schrijft:

Dear friends,  Appreciations from the family of James and Agnes for the new development of acquisition of a plot of land where a house for James, his wife and the children and Agnes will be put.

The efforts began when the Lejofonds published a newsletter where Agnes was showed in a very bad situation. The efforts began when Leo and Herma visited the family in the April visit they made to Uganda.

They found the family in a very bad situation and it was also discovered that the biggest part of the land they were staying had already been sold and the remaining one also will be sold soon.

On this ground Leo and Herma started a campaign to raise money to help the family own a plot of land and later a house be constructed for the disabled Agnes and James and his family

On the 22 and of this month the Lejofonds managed to reach a big mile stone. On this day the plot was paid for. James and his wife were called to come and sign the agreement for the plot where they will stay with their children and also Agnes.

At 12 pm James, his wife had arrived at the lawyersoffice. They also saw a gentle man they know in their area and they greeted him. This was the land owner.

So I explained to the wife that the Lejofonds has taken decision to buy a plot of land where they will state also with Agnes and that the gentle was the one who was selling the land. I told them that its near his house and they were very happy to hear that because it is a good place to leave in.

James and his wife were very surprised for this achievement because it had been kept a secret by Daniel Kibago the coordinator until the day of signing the agreement.

James and his wife appeared very happy. You can see this in the pictures, when asked what they had come to do at the lawyer office; they happily replied that that the Lejofonds coordinator Daniel Kibago had informed them that the Lejofonds was going to buy land for them so they had come to sign.

The wife was able to translate all to the husband James through sign language, James looked very happy and when he was asked how he feels he said he can lot believed this because it’s just a few months since Leo and Herma, were informed that the place where they are living will be sold and now the problem is solved.

He added that he cannot wait to see Leo and Herma when they come back to Uganda. He wants to give them a very big hug.

James added that he is ready to start making bricks that will be used to construct a house on the plot. He thanked the Lejofonds very much and the efforts of the coordinator Daniel Kibago for the good work done 

Op 25 augustus wacht er een nieuwe verrassing voor James, Florence, Agnes en de kinderen. Daniel Kibago komt bedden en matrassen brengen voor Agnes en de kinderen. James heeft dankzij het Lejofonds een opleiding tot timmerman gevolgd. Vlakbij huis heeft hij zijn werkplaats. Nu James werkzaam is in de houtskoolfabriek van het Lejofonds beperken de timmermanswerkzaamheden zich tot het weekend.

Vader heeft inmiddels al een groot deel van de grond verkocht, ook het gedeelte waar de werkplaats zich bevindt. James is nu gedwongen zijn werkplaats af te breken om alle materialen in veiligheid te brengen.

De volgende foto, die Daniel Kibago tijdens zijn bezoek heeft gemaakt, laat zien war er nog over is van de werkplaats. Ook heeft Daniel Kibago James en Florence geïnterviewd.

Florence said that first they appreciate so much for all the support provided by the Lejofonds. Much has changed in their lives. Florence said that they can do a lot by themselves through growing food and doing additional source of income, keeping animals which will be started in the future after shifting to their plot of land which has just been recently acquired with support from the Lejofonds.

Then for James he says he has plans of continuing with the three main jobs he has. That is working at the factory, carpentry and also going to the  garden when there is time. He added that he is very proud of the Lejofonds for all the support provided to him and family including the medical support that was given to Agnes who now looks very well and healthy.

He said they will do their level best to see that she lives a better life always
On the health of Agne , Florence said will doing all the doctor told her and also doing periodical visits required when communicated.

With food they will be in position to grow enough food but there will be some additional things that will require money like soap for washing Agnes’ clothes and bed sheets on a daily basis, food with additional nutritional needs like soya and dried fish.Korte filmimpressies

Op de houtskoolfabriek praten Rose (inks) en James over het nieuwe land.
Rose beheerst de gebarentaal en kan zo met James communiceren. In het Oegandees vertelt Rose aan Daniel Kibago wat James zegt. Daniel spreekt de Engelse vertaling in.
Het is duidelijk dat James heel gelukkig is met de grond. James geeft aan dat hij zo gauw mogelijk het stuk grond wil inspecteren. Hij wil de grond gebruiken om er stenen van te maken voor de bouw van het huis. Het is regenseizoen. Water is dus voorhanden.

Verder vertelt James dat het goed gaat met Agnes.

Inspectie nieuwe “plot”

Samen met Daniel Kibago en de verkoper Festo Musoke bezoekt James het nieuw verworven stuk grond. Een piketpaaltje geeft de grens aan. De verhoogde grond hier komt goed van pas. James wil het gebruiken voor het maken van stenen voor de bouw van een huis.

Kosten grondaankoop

Grond kan in Oeganda aangekocht worden met en zonder de zogenaamde “landtitle”.
Grond met een “landtitle” is twee keer zo duur als zonder.
Op advies van coördinator Daniel Kibago is in nieuwsbrief 63 10 miljoen Oegandese shilling opgevoerd als zijnde de kosten voor aankoop van grond zonder “landtitle”.
Op advies van de advocaat is, om later problemen te voorkomen, grond aangekocht met een “landtitle”. De totale kosten van de grond inclusief overdrachtskosten komt nu uit op 22 miljoen Oegandese shilling, bijna € 5500,-

Geefactie

Het Lejofonds is via Geef.nl, een online donatie & crowdfunding platform, een geefactie gestart voor James en zijn gezin en zus Agnes. Niet alleen via dit platform zijn donaties binnengekomen. Ook rechtstreeks op het bankrekeningnummer van het Lejofonds is geld binnengekomen. Met het totale bedrag wat binnengekomen is, aangevuld met de donatie van de Jozefschool is de aankoop van de grond mogelijk geworden.

Zoals al aangegeven in deze nieuwsbrief wil James nu de aangekochte grond gebruiken om stenen te maken voor de bouw van een huis voor zijn gezin en zus Agnes.
In nieuwsbrief 63 hebben voor de post stenen nog een bedrag van 3.705.000 Oegandese shilling (€ 925,-) begroot. Nu James de stenen zelf gaat maken, vallen deze kosten weg.

Wil het Lejofonds ondersteuning om de bouw van een huis mogelijk te maken dan zijn nieuwe donaties nodig. Omdat donaties via het platform van Geef.nl toch kosten voor donateurs met zich mee brengt, sluiten we de geefactie op dit platform af.

Donaties via het bankrekeningnummer van het Lejofonds blijven zeer welkom.

Stichting Lejofonds
Rekeningnummer NL25RABO0120185709