Nieuwsbrief 64

In nieuwsbrief 63 is het Lejofonds gestart met een geefactie. Deze nieuwsbrief volgt hier kort op om de geefactie prominent in beeld te houden en om een stand van zaken te geven. Het eerste hoofdstuk geeft de nodige informatie.
Behalve de geefactie wordt in deze nieuwsbrief aandacht besteed aan verschillende andere onderwerpen.


De hoofdstukken zijn als volgt:

1. Geefactie Lejofonds


In reisverslag 3 hebben we verslag gedaan van ons bezoek aan Agnes, het meervoudige gehandicapte zusje van onze dove vriend James.
Agnes leeft geïsoleerd, onder slechte omstandigheden en is ernstig ondervoed geraakt. Ingrijpen is noodzakelijk om haar van een ondergang te behoeden.

Het Lejofonds schakelt een arts in. Een wekenlange opname in een ziekenhuis is noodzakelijk geacht. Florence, de vrouw van James, gaat als ‘caretaker” mee. Zij leert in het ziekenhuis hoe Agnes te verzorgen.

In reisverslag 3 doen we hier verslag van. Daarin beschrijven we ook wat er allemaal nodig is, na het ontslag van Agnes uit het ziekenhuis om een terugval te voorkomen. Complicerende factor is dat de vader van Agnes, die zich totaal niet bekommert om zijn gehandicapte kinderen, binnen afzienbare tijd de grond, waar het huis van James en Agnes op staat, wil verkopen.

Het Lejofonds komt in actie! Dat is ook de titel van de speciale nieuwsbrief 63. Daarin beschrijven we wat er allemaal nodig is om alle problemen op te lossen en een terugval bij Agnes te voorkomen en wat de kosten daarvan zijn.

Die zijn aanzienlijk, niet te behappen voor het Lejofonds. Daarom wordt er een geefactie gestart. Op Facebook en Twitter maken we melding van de actie en ook de pers wordt ingeschakeld. Zie hier de inhoud van het artikel in De Limburger van 11 juli j.l.

De geefactie op het online platform Geef.nl heeft tot nu toe 16 donaties opgeleverd. Ook zijn er donaties rechtstreeks op de bankrekening van het Lejofonds binnengekomen.

De kosten van de verzorging van Agnes en de ondersteuning door Florence (zie overzicht nieuwsbrief 63) kunnen nu vanuit de actiegelden betaald worden. Dit geldt ook voor de bedden en matrassen . Agnes en de kinderen van James en Florence slapen nu in een metalen bed. James en Florence geven de voorkeur aan een bed van hout. James is nu bezig een dergelijk bed te maken.

Op 12 juli is dokter Tamar in de buurt en volgt er een ontmoeting met Agnes en Florence.
Daniel Kibago schrijft daar het volgende over:

“The Dr. says Agnes is doing well. She had added more weight and she looks good, but the legs were a bit swollen. She told Florence to do exercise like putting legs up like they were doing in the hospital. She also told her not to make Agnes oversit. She said Agnes was very clean.”

Ook de aankoop van een stuk grond is nu mogelijk.

Geweldig veel DANK aan alle gulle gevers!


Coördinator Daniel Kibago heeft overleg gehad met James en Florence over de plaats waar ze het liefst willen gaan wonen. James en Florence geven er de voorkeur aan in de buurt van de houtskoolfabriek te wonen.

Daniel Kibago is op onderzoek uitgegaan. Hij heeft zes locaties bekeken. Drie ervan zijn in overeenstemming met de wens van James en Florence. Binnenkort bezoekt Daniel de grondeigenaren om te bezien of de aankoop van een stuk grond mogelijk is.

Hoe is het nu met Agnes?

In nieuwsbrief 63 hebben we nog verslag gedaan dat het Lejofonds voor een aangepaste rolstoel heeft gezorgd waardoor afvoer van urine en ontlasting makkelijker wordt. Daarin was ook te zien dat het Lejofonds een radio (werkend op solar energie) voor Agnes heeft gekocht. Dit op aanraden van de arts toen we haar vroegen hoe we voor Agnes voor afleiding kunnen zorgen. Hoewel Agnes zich niet kan uiten, is uit haar lichaamstaal duidelijk op te maken dat ze erg blij is met de radio. En zij niet alleen. Florence is heel actief in het verzorgen van Agnes. Daniel Kibago: “She is a good person better than anybody else related to Agnes and that may be that will come with GOD’s blessings.”

Daniel Kibago heeft 17 juli Agnes onverwachts bezocht. Agnes zittend in haar rolstoel zag er goed uit. Agnes was schoon. Haar lakens en deken waren schoongemaakt en opgehangen om te drogen. Het is een teken dat Florence erg goed voor Agnes zorgt, aldus Daniel. Florence zei desgevraagd dat Agnes in orde is. Alleen zijn de benen nog wat gezwollen. Florence volgt de richtlijnen die ze van de dokter gekregen heeft.

Daniel Kibago heeft Florence een notitieboek gegeven. Het verzoek aan Florence is hierin de nodige aantekeningen te maken. Bijvoorbeeld de adviezen van de dokter, eventuele problemen die worden ondervonden en verbeteringen die worden geconstateerd. Florence zal hierin haar best doen. Haar verzoek aan Daniel is groeten over te brengen en dank voor alle steun. Bij het afscheid ontmoet Daniel de oma van Raymond, de buurjongen.
Oma bedankt voor alle steun aan Agnes. Ze vertelt dat Agnes bijna dood was gegaan. Oma bezoekt Florence en Agnes vaak. Ze vindt dat Florence goed voor Agnes zorgt.

Tenslotte vraagt oma ook de groeten over te brengen en bedankt ze voor de steun die het Lejofonds destijds gegeven heeft aan Raymond.

(In 2011 hebben we Raymond voor het eerst ontmoet. Tot onze verbazing beheerste hij gebarentaal en kon zo goed communiceren met James. Raymond heeft toen voor ons als tolk gefungeerd. Raymond liep slecht. We hebben hem toen naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis gestuurd om van zijn handicap af te komen. Zie 6.1. Twee gehandicapte jongens vullen elkaar goed aan.)

Geefactie

De eerste klap is een daalder waard. De gestarte geefactie en de donaties via de bankrekening van het Lejofonds hebben tot nu toe 35% van het gewenste bedrag opgeleverd. Nog 58 dagen te gaan geeft het online platform Geef.nl aan om het resterende bedrag bijelkaar te krijgen waardoor alle geschetste problemen van de gehandicapte James en zijn meervoudig gehandicapte zusje Agnes opgelost kunnen worden.

Verdere opbrengsten van de geefactie moeten nu de bouw van een huis mogelijk maken.
Dit kan in drie fasen.
Daniel Kigago noemt: 1. Foundation, geschatte kosten €1700,- 2. Roofing, geschatte kosten €1600,- 3. Doors/plastering, geschatte kosten €1350,-

James kan hand- en spandiensten verlenen en hij kan stenen maken. Dat zal een besparing in de kosten opleveren.

Steun

Een oproep aan alle Lejofondsvolgers de geefactie te steunen in welke vorm dan ook. Hoort, zegt het voort! Je netwerk informeren. Berichten van het Lejofonds op Facebook liken. Oproep tot doneren!

Doneren kan via Geef.nl. Daar zijn dan wel enige kosten aan verbonden.
Doneren, zonder kosten, kan rechtstreeks op de bankrekening van het Lejofonds: IBAN NL25RABO01201857092. My Book Buddy


-Jaarverslag 2022

Oeganda is een van de focuslanden van My Book Buddy. In het jaarverslag over 2022 van My Book Buddy staat bij Oeganda het volgende te lezen:

-Bijeenkomst MBB scholen

Tijdens de bezoeken van leescoördinator Daniel Kibago en Leo en Herma aan de zeven My Book Buddy scholen bleek dat op de scholen het ontbrak aan kennis over My Book Buddy, veroorzaakr door vele personeelswisselingen en gebrek aan kennisoverdracht. Vanuit de scholen kwam de vraag naar bijscholing.

Reden voor Daniel Kibago een opfrisbijeenkomst te organiseren op 3 juli j.l. 15 leerkrachten vertegenwoordigden de 7 MBB scholen op deze bijeenkomst.

De vergadering zou plaats vinden op een binnenplaats bij de Aunt Kevin nursery and primary school, in de openlucht, maar onder een afdak van golfplaten. Dit kon geen doorgang vinden. Bij de start van de vergadering regende het flink. Door de kletterende regen op de golfplaten kon men elkaar niet meer verstaan. Er werd uitgeweken naar een klaslokaal. Aan de hand van vijf hoofdpunten legde Daniel het leesprogramma uit en hoe opgedane ervaringen vast te leggen in een evaluatierapport.
Ook adviseerde hij de leerkrachten het online MBB Academy te raadplegen. De leerkrachten gaven de wens te kennen dit schooljaar opnieuw een leesconferentie te houden.

Aan het eind van de bijeenkomst bedankten de aanwezigen Daniel Kibago voor de uitgebreide uitleg en verzochten hem vele groeten over te brengen aan Leo en Herma Annyas en dank aan Cathy Spierenburg voor het mooie project. Het volledige verslag van Daniel Kibago van deze bijeenkomst is hier te lezen.

3. Paddestoelen project


Tijdens ons verblijf voor het Lejofonds afgelopen april/mei hebben we ook het paddenstoelen project bezocht. Daarbij zijn we in gesprek gegaan met enkele leden.

Na een training in het kweken van paddenstoelen en het daarna een aantal keren zelfstandig doorlopen van het productieproces, met vallen en opstaan, hebben de leden van het project nu het gehele proces onder de knie. We nemen een kijkje in het speciale gebouwtje waar de paddenstoelen gekweekt worden. Het is een wonderlijk schouwspel. Tijdens onze aanwezigheid worden paddenstoelen geoogst. Het gebouwtje waarin de paddenstoelen gekweekt worden, is bekostigd door het Lejofonds. In de toekomst heeft ieder lid van het project het liefst een eigen gebouwtje bij huis om paddenstoelen te kweken. Zonder financiële hulp zal dat geen realiteit worden. Het wordt niet hardop gezegd, maar we voelen de verwachting richting het Lejofonds.

We spreken af dat de leden een document samenstellen waarin een duidelijk overzicht staat van de kosten van elke productiecyclus, de opbrengst aan paddenstoelen, de verkoopresultaten van verse en gedroogde paddenstoelen, een lijst van afnemers en potentiële afnemers. Ook willen we een actueel overzicht van de kosten van de bouw van een “paddenstoelhuisje”. Tenslotte willen we weten welke bijdrage elk lid, in welke vorm dan ook kan leveren.

Wanneer de gewenste informatie binnen is, kunnen we bekijken hoe nu verder.

4. GCL (Green Charcoal Lejofonds)


Klimaatverandering in Oeganda? Feit is dat er meer regen valt dan men gewend is. Dit heeft ook gevolgen voor GCL. Het drogen van de houtskoolbriketten vraagt meer tijd. Dat heeft tot gevolg dat er een gebrek aan “stands” is ontstaan om de briketten te drogen. Het Lejofonds heeft de bekostiging op zich genomen voor het aanleggen van een aantal nieuwe “stands”. Daarvoor moesten eerst een viertal bomen gekapt worden De “stands” zijn binnenkort af. Daarna wordt het gaas geplaatst en kunnen briketten te drogen worden gelegd.

5. Bijzondere reacties


En plotseling komt het volgende bericht binnen:

“Hello sir this is Jackson from Uganda. Greetings to you in the Mighty name of Jesus”.

Op de vraag wie we voor ons hebben, krijgen we de volgende reactie:

“I didn’t meet you but recently. I found a magazine of photos of the children you helped and sponsored and it felt good to appreciate people with a Godly heart and love for the great work they did in Uganda. Thanks, may God reward abundantly.”

Over welk tijdschrift gaat het? Als antwoord op die vraag komt de volgende foto binnen: De begeleidende tekst luidt:

“I had visited my friend, and its where I found a small magazine consists of photos of one of the child you where sponsoring. On the back of the of the magazine was written “On this page you see nice pictures from a nice Dutch family who pays school fees for you, that gives you a chance  study”. I did not ask much about, but I felt so touched to see a child given a chance to at least acquire education. So that’s how I got to know the family of Leo and Herma.”

Een zoektocht naar het afgebeelde fotoboekje brengt ons bij nieuwsbrief 15 van het Lejofonds, gepubliceerd in oktober 2011. Onder hoofdstuk 6, getiteld “Dank” schrijven we: -Fotoboekjes


Enige tijd terug bood Fotofabriek.nl op haar website een gratis fotoboekje aan om gratis de afdrukkwaliteit van de fotofabriek.nl fotoservice te testen. Het was voor ons aanleiding contact op te nemen met het verzoek twintig foto-albums beschikbaar te stellen voor Oeganda.

Onder dankzegging werd ons verzoek gehonoreerd. Twintig fotoboekjes hebben we samengesteld waarmee we kinderen in Oeganda, waaronder vele dove kinderen gaan verrassen.

De tekst gaat vergezeld van de volgende foto: Van november 2011 tot half februari 2012 zijn we in Oeganda geweest. Tijdens ons verblijf hebben we de fotoboekjes aan de kinderen uitgedeeld.

Prachtig om te vernemen dat een van de kinderen het fotoboekje al die jaren goed bewaard heeft en dat dit nu leidt tot een mooie reactie.

Op de foto, op de bovenste rij, tweede van links is Ramazan te zien. Ramazan ontmoeten we in 2011. Hij is gehandicapt. Het Lejofonds wil ervoor zorgen dat Ramazan geopereerd kan worden om van zijn handicap verlost te worden. Onderzoek in het ziekenhuis wijst uit dat Ramazan aan de ziekte van Duchenne lijdt en niet geopereerd kan worden. Het Lejofonds zorgt ervoor dat Ramazan naar school kan gaan. Dan verhuist Ramazan en gaat wonen bij een broer van zijn vader.

De Stichting Uganda on wheels foundation van Anita Aerts neemt nu de zorg voor Ramazan over en zorgt ervoor dat hij een rolstoel krijgt.

Afgelopen juni krijgen we de volgende foto van Anita Aerts met de vraag of we Ramazan nog herkennen. Anita bericht dat het goed met Ramazan gaat. Hij heeft een eigen shop en hij heeft een vissersbootje gekocht waarmee iemand anders voor hem gaat vissen. Hij kan nu zijn eigen boontjes doppen. Uganda on wheels foundation heeft haar taak volbracht.

6. Dank


In nieuwsbrief 62 melden we onder de titel 7. Jozefschool Texel laat van zich horen dat het team van de Jozefschool op Texel met de Teamkwis Texel 2023 €1000,- heeft gewonnen en dit bedrag heeft gedoneerd aan het Lejofonds.

Daarvoor is het team uiteraard zeer veel dankgezegd.

Dat hebben we nog eens extra onderstreept door het team poppen van bananenbladeren, gemaakt door schoolkinderen in Oeganda. te sturen.
We krijgen een foto terug waarop te zien is dat de doos met poppen opengemaakt is. De geste wordt zeer gewaardeerd!