Het Lejofonds komt in actie!

In deze speciale nieuwsbrief leest over het hoe en waarom.

In reisverslag 3 van 15 mei j.l. doen we verslag van ons bezoek aan onze dove vriend James, zijn vrouw Florence hun twee kinderen en zijn gehandicapte zus Agnes. Agnes is zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapt en heeft spraakstoornissen.

Het is schrikken als we Agnes zien. Agnes zit de godganse dag op een lemen vloer en is alleen. James werkt op de “factory”, Florence in de “garden”.
Een onmogelijke situatie. In Mukono komen we mister Livingstone tegen, die we kennen vanuit eerdere ontmoetingen en waarvan we weten dat hij zich inzet voor de medemens. We vragen steun voor een oplossing voor Agnes. Die wordt toegezegd.

We schrijven ook organisaties in Oeganda aan voor advies en ondersteuning.

Coördinator Daniel Kibago schrijft in een rapport het volgende:

“Following the visit that was made to James’ house by Leo and Herma in May this year, attention was also made on Agnes the sister of James who is girls with multiple disabilities once supported by the Lejofonds some years ago. ”

(Daniel Kibago doelt op 2019. Het Lejofonds schaft dat jaar een rolstoel voor o.a. Agnes aan, waardoor haar wereld aanzienlijk vergroot wordt.) Zie nieuwsbrief 45, hoofdstuk 1. Er gaat een wereld voor ze open.
De opa van James en Agnes leefde toen nog.
Vanwege covid 19 bezoeken we Oeganda niet in de jaren 2020 t/m 2022)

“Agnes has not be able to get out of the house for a long unspecified period based on how she was looking simply because she was abandoned completely by her own mother and father. The only people who were giving help and support and James the brother who is a deaf boy and his wife.”

“James has a responsibility on the Lejofonds charcoal project so he leaves home early in the morning to go to the charcoal project and the only time he has at home is Saturday and Sunday. His wife also goes out for gardening every day and she comes back very late so Agnes stays home alone and the only little care she receives from the brother and his wife happens very early in the morning and late in the evening. This resulted into her health to deteriorate and later it was discovered that she is very malnourished and looked very weak and very bad.”

Na publicatie van reisverslag 3 ziet Diede Martens, oprichtster van de Stichting Mama and Me Uganda het reisverslag. Ze legt het voor aan een Nederlandse arts, werkzaam in Oeganda bij Noah’s Ark, even buiten Mukono. Uit de foto maakt de arts op dat er sprake is van ondervoeding.

Coördinator Daniel Kibago neemt contact op met de arts. Ze is bereid te helpen en Agnes te bezoeken. Bij het bezoek aan Agnes constateert de dokter dat er sprake is van ernstige ondervoeding en dat is nog zacht uitgedrukt. Het lichaam vertoont ook al zwarte vlekken. Het bezoek van de arts aan Agnes gaat als lopen vuurtje rond. Er komen moeders met kinderen op af. Duidelijk is dat meer kinderen ondervoed zijn. De dokter komt meteen met advies voor betreffende moeders. Agnes wordt meegenomen naar de ziekenhuisafdeling van Noahs Ark. Florence gaat als “caretaker” mee. Het Lejofonds zorgt ervoor dat kleding en andere benodigde materialen aangeschaft kunnen worden. Het eerste wat de omgeving van Agnes moete leren is dat Agnes ook een mens is, iemand om lief te hebben geeft de dokter aan als we daarom vragen.

Het is het beste dat Agnes wordt opgevangen en verzorgd door familie in plaats van haar onder te brengen in een of ander opvangtehuis. Na een weekje in het ziekenhuis meldt Daniel dat Agnes beetje bij beetje vooruitgaat. Ze eet zelfstandig, reageert en maakt geluiden. Haar benen zijn nog wel gezwollen. Daniel Kibago:

“On the 8th of June Daniel the coordinator of the Lejofonds visited the hospital to see how Agnes was responding and also to have a talk with the Dutch Doctor who is responsible for the care and treatment of Agnes. She was looking much better though the legs are still swollen but now she can eat by her own unlike before when she had just been brought where they could help her to eat.

Agnes can now also smile and when you talk to her she can make somehow some responses. Daniel asked the Doctor so far the progress, the period she expects Agnes to stay in hospital,.

The Doctor said that first the most important thing is that the edema (eh-DEE-muh) must be gone when it’s gone then Agnes can be taken care of from home so she was not specific on the time Agnes will stay in Hospital”.

Op 19 juni meldt Daniel verdere verbetering in de situatie van Agnes. De benen van Agnes zijn niet langer gezwollen. Maar er blijft een probleem. Bij het eten van bananen, advocado’s of noten treedt er geen zwelling op in de benen, terwijl dat bij normale voeding nog wel het geval is.

Dat de zwelling terugkomt is te wijten aan een combinatie van immobiliteit en ondervoeding. Agnes heeft dus beweging nodig.

Florence groeit in haar rol als verzorgster van Agnes en stelt zich steeds actiever op. Daniel Kibago en de arts bespreken wat nodig is als Agnes weer thuis is. Florence is de aangewezen persoon om Agnes te verzorgen. Dan zou het goed zijn dat zij een inkomen kan verdienen met werk wat vanuit huis gedaan kan worden. Het houden van varkens of kippen wordt genoemd.

Thuis slaapt Agnes op de grond wat niet goed voor haar lichaam is. Er moet een matras komen.

Afgaande op wat ze gezien heeft, betwijfelt de arts of James, zijn vrouw en kinderen op een matras slapen. Ook oordeelt ze dat het huis waarin ze wonen slecht is.

Hygiëne is belangrijk. In het ziekenhuis worden pampers gebruikt. Dat zal in de thuissituatie niet mogelijk zijn. De arts adviseert dan ook een rolstoel aan te schaffen met ingebouwde po.

De arts heeft vernomen dat de vader van James het land waarop het huis van James staat, wil verkopen. Ze is dan ook van mening dat het goed zou zijn dat de familie geholpen wordt met het verkrijgen van een stuk grond waar een beter huis op gebouwd kan worden.

Daniel Kibago:

“The doctor said now some things need to be done to help her have time for Agnes. She proposes that may be an income generating activity can be started for the wife from James. This activity must be done from home such that she does not have to go out to work but work from home at the same time taking care of Agnes. It can be piggery, poultry and anything that is substantial to make her busy at home while earning.

Then she also recommended that Agnes must be always clean. Therefore she must be cleaned. The issue of pampers can be in hospital like you know the setup but it cannot continue even at home because sustainability will be difficult as it will become expensive over time. So what can be done is to buy a modified wheel chair with a bucket where Agnes can toilet and then the care taker just takes the waste to pour, clean the bucket and then bring it back.

She added that the other wheel chair she saw can be for taking Agnes around and then the modified one will be used most of the time.

She also said that she saw Agnes has no mattress she almost sleeps on the ground and this is not good for any body and if she sleeps on the ground she will develop pressure soars/wounds, so it’s the best we buy a mattress for Agnes but with mackintosh so that cleaning is easy. She said when we do such Agnes will have a better life.

She also added that based on the condition she saw at home she also believes that James and his wife are also not living well. The house they are staying in is not good and she doubts if they have a mattress.

So you cannot expect someone like them who is already badly off to have time to take care of Agnes because they are also hustling with their own needs. So something needs to be done.

She also talked about the issue of helping the family own land and have a better house because she heard that any time the father is likely to sale off the land where Agnes and James are staying.”

28 juni bezoekt Daniel Kibago opnieuw het ziekenhuis om te zien hoe het met Agnes gaat. Hij is onder de indruk als hij Agnes ontmoet. Ze zit voor het eerst op een mat en ziet er veel beter uit. Andere kinderen zijn niet ver van haar verwijderd. Hoewel Agnes niet praat is dit een teken dat ze zich gelukkig voelt met mensen om haar heen. De dokter geeft aan dat er opmerkelijk vooruitgang is en Agnes er nu veel beter uitziet. Wel voegde ze eraan toe dat een aantal activiteiten gegarandeerd moeten plaats vinden om te voorkomen dat gedane inspanningen voor niets zijn geweest. Agnes heeft thuis sociale interactie nodig. Ze moet het gevoel hebben dat ze echt geliefd is door James, zijn vrouw en de kinderen. Agnes moet goed verzorgd en schoongehouden worden. Ze moet op tijd eten, het liefst eiwitrijk voedsel. Zo zal Agnes een beter leven krijgen.

Op verzoek van Daniel Kibago wordt Florence bij het gesprek betrokken.

“I then told the doctor that can we involve Florence in our meeting such that she hears what we expect from her as a good care taker and also to hear from her what needs to done to make the task not difficult.”

Florence vertelt dat het een probleem is dat Agnes heel vaak poept. Het kan zijn dat als je haar schoongemaakt hebt, ze onmiddellijk weer poept waardoor je opnieuw kunt beginnen. Ook ’s nachts poept Agnes veel. Het betekent dat Agnes geen beheersing over haar darmen heeft. De dokter geeft aan dat het goed zou zijn als Agnes in hetzelfde huis komt te wonen als James, Florence en de kinderen. Als er bedden komen heeft Florence daar geen probleem mee. Probleem is nog wel dat door het vele poepen het ’s nachts zal stinken in huis.

Het is het beste dat Agnes overdag in een rolstoel zit met ingebouwde po. ’s Nachts moet ze dan luiers om. Florence ziet het niet zitten wasbare luiers te gebruiken omdat ze dan met haar handen in de ontlasting van Agnes zit.

De dokter voegt eraan toe dat op een gegeven moment darmtraining het probleem kan verminderen. Tot dan zou het goed zijn dat er een budget beschikbaar is voor zeep en luiers. Het gezin heeft daarin ondersteuning nodig.

Wil Agnes een beter leven krijgen dan is dus sociale interactie nodig, het krijgen van eiwitrijk eten haar, schoon houden en haar helpen met lichaamsbeweging.

Daarbij is het goed met enige regelmaat te kijken of alles naar behoren gaat.

Wat de dokter betreft kan Agnes over een paar dagen naar huis. Als het zover is, komt Daniel Kibago haar ophalen.

Hij stuurt het volgende filmpje Voordat Agnes het ziekenhuis verlaat, wordt er voor haar gebeden: Op 5 juli bezoekt Daniel Kibago Agnes. Hij komt de aangepaste rolstoel brengen en wil natuurlijk ook zien hoe het Agnes vergaat nu ze weer thuis is. Het Lejofonds heeft een radio aangeschaft voor Agnes. ( Een tip van dokter Tamar). De radio is d.m.v. zonne-energie op te laden. Agnes is er zichtbaar blij mee. En niet alleen Agnes. Onze dove vriend James hoort niets van de muziek maar klapt enthousiast. Zijn dochtertje doet met hem mee.

Terugval voorkomen

Florence wil voor Agnes zorgen op een zodanige manier dat ze een beter leven krijgt.
Daarvoor moet ze over verschillende middelen beschikken.
Ook moet ze een inkomen verkrijgen voor werk wat bij huis gedaan kan worden. Het houden van varkens kan daarvoor een oplossing zijn.

Dan is de verwachting dat de grond waar James, Florence en de kinderen en Agnes nu wonen binnen afzienbare tijd verkocht wordt en ze dakloos dreigen te worden.

De aankoop van een stuk grond is nodig waarop James een huis kan bouwen voor zijn gezin en voor Agnes.

Zetten we alle kosten op een rijtje dan krijgen we het volgende overzicht:

Overzicht benodigde gelden

1.Aankoop grond

De kosten voor de koop van een stuk grond waarop James een huis kan bouwen liggen tussen de zeven en tien miljoen Oegandese shilling.
We nemen als uitgangspunt tien miljoen shilling.

2.De bouw van een huis

Item Qty Unit cost Amount
Construction of foundation and walls
Bricks 13000 285 3.705.000
Plaster sand 9 120000 1080000
Lake sand 5 130000 650000
Cement 48 33000 1584000
Foundation stones 0,5 120000 60000
Pian 1 40000 40000
Poles for support 30 10000 300000
Timber for supporting beam and making scafoldings 40 9000 360000
Aggregate for Ring Beam 2 140000 280000
Labour construction from foundation to whole plate 1 1500000 1500000
Iron bars 20 41000 820000
Rings 20 10000 200000
Binding wire 5 10000 50000
Jerrycans 5 8000 40000
DPC 10 3300 33000
Roofing level/doors and windows
Timber 4X3 65 5500 357500
3X2 55 5000 275000
4X3 10 8000 80000
Nails 6 inch 12 5500 66000
5 14 5500 77000
4 12 5500 66000
3 13 5500 71500
Roofing nails 10 8000 80000
Concrete stones 5 110000 550000
Iron sheets 48 38000 1824000
Concrete pipes 15 4000 60000
Mk boxes 7 6000 42000
Facer board 14 22000 308000
Pian 2 40000 80000
Door 1 350000 350000
windows 3 200000 600000
Doors inside 2 290000 580000
Facer board paint 1 85000 85000
labour roofing 1 750000 750000
Wood preservatives 1 35000 35000
Placing windows and doors
Labour placing windows and doors 1 80000 80000
Cement 1 33000 33000
Construction in the sides/pin
Lake sand 1 130000 130000
Plaster sand 1 120000 120000
Cement 9 33000 297000
Labour 1 240000 240000
Flooring
Aggregate 2 120000 240000
Sand 4 130000 520000
Cement 12 33000 396000
Labour floor 1 450000 450000
Plastering inside and out side
Plaster sand 4,5 120000 540000
Lake sand 2,5 130000 325000
Labour plastering 1 650000 650000
Cement 33000 19 627000
Verander
Cement 6 33000 198000
Plaster sand 1 120000 120000
Lake sand 1 130000 130000
Aggregate 0,5 120000 60000
Labour verander 1 240000 240000
Total 22.435.000

3.Bedden en matrassen

Bed Agnes with rails 285.000
Decker for the two children 460.000
Bed James and Florence 470.000
Mattress for Agnes with mackintosh 215.000
Mattress for 2 children 220.000
Mattress fot J+F 245.000
Transport 165.000
Total 2.060.000

4.Bouw varkensstal

Construction of a shelter for 4 pigs
Item Qty Unit cost Amount
Bricks 1500 285 427500
Plaster sand 1 120000 120000
Lake sand 1 130000 130000
Cement 10 33000 330000
Block slate 1 220000 220000
Nails 1 30000 30000
Poles for sides and roofing 15 10000 150000
Labour 1 200000 200000
Iron sheets 7 41000 287000
Total 1894500

Aankoop varkens: 600.000 shilling

5. Ondersteuning Florence

Florence neemt de zorg voor Agnes op zich. Daardoor kan zij niet in de “garden” werken.
Compensatie is nodig zolang er nog geen inkomsten komen uit de varkensfokkerij.
We gaan ervan uit dat een jaar lang nog ondersteuning nodig is. Kosten: 2,4 miljoen shilling

6. Verzorging Agnes

Voor een goede verzorging van Agnes moeten extra kosten gemaakt worden voor verzorgingsmidddelen en eiwitrijk voedsel. Hiervoor is financiële ondersteuning nodig zolang er nog geen andere inkomsten zijn.
Kosten: 1,8 miljoen shilling.

Totalen
Aankoop grond 10.000.000
Bouw huis 22.435.000
Bedden en matrassen 2.060.000
Bouw varkensstal + varkens 2.494.500
Ondersteuning Florence 2.400.000
Verzorging Agnes 1.800.000
Eindtotaal 41.189.500
Koers 1 juli 2023: 1 euro = 4006,4630 € 10.280,76

Het Lejofonds heeft inmiddels buiten nog de benodigde gelden van €10.280,76 ongeveer duizend euro uitgegeven. Dit betreft dan het verblijf van Agnes in het ziekenhuis, de bekostiging van kleding, voeding en verzorgingsmiddelen, de aanpassing van een rolstoel, transportkosten en de werkuren van coördinator Daniel Kibago.

Geefactie

Het Lejofonds beschikt niet over de benodigde € 10.280,76 en wil nu een actie houden om de gelden binnen te krijgen.

Daarvoor maken we gebruik van Geef, een online donatie & crowdfunding platform voor particulieren, goede doelen en bedrijven.

Op dit platform is het Lejofonds een geefactie gestart. De vraag aan alle Lejofondsvolgers is nu de actie te ondersteunen en verder te promoten.

Voor elke steun in welke vorm dan ook zeggen we u bij voorbaat hartelijk dank!
Over het verloop van de actie zullen we regelmatig verslag doen.