Nieuwsbrief 61

In deze nieuwsbrief melden we dat het schooljaar in Oeganda vervroegd is afgesloten in verband met een toenemend aantal ebolabesmettingen onder leerlingen.

Het Lejofonds heeft voor het nieuwe schooljaar Daniel Kibago als leescoördinator aangesteld voor de MBB scholen. We doen verslag van een aantal voorbereidende activiteiten.

De organisatie My Book Buddy heeft gelden beschikbaar gesteld om de schoolbibliotheken op een aantal MBB scholen verder uit te bouwen in het komend schooljaar.

We introduceren The Bondeko way of teaching, een manier van onderwijs geven die we ook hopen te realiseren op de Aunt Kevin nursery and primary school.

Ook melden we enkele gebeurtenissen bij het Green charcoal Lejofonds project.

Via Partin, de branche-organisatie voor kleine goede doelen, besteden we aandacht aan de internationale dag van de Vrijwilliger.

Dank aan degenen die het Lejofonds gratis sponsoren via Sponsorkliks. We laten zien dat het de moeite waard is.

We sluiten deze nieuwsbrief af met de beste wensen.

Deze nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken:


1. Vervroegd einde schooljaar in Oeganda door ebola-uitbraak


In januari van dit jaar gingen scholen in Oeganda weer open na een sluiting van liefst 22 maanden als gevolg van de coronacrisis. Het was de langste schoolsluiting wereldwijd. Veel kinderen zijn na de heropening van de scholen niet teruggekeerd naar school.

Dit jaar is Oeganda getroffen door een ebola-uitbraak.

In verband met een toenemend aantal ebolabesmettingen onder leerlingen heeft de regering besloten tot een vervroegde schoolsluiting.

De schoolvakantie zou normaal gesproken op 9 december beginnen. Dat is nu al gebeurd op 25 november. Het nieuwe schooljaar start op 6 februari 2023.

Kaart van Oeganda met aantal ziekte- en sterfgevallen door ebola per regio (21 november 2022)


Bron: WHO.

2. Een leescoördinator voor de My Book Buddy scholen


In nieuwsbrief 60 hebben we verslag gedaan van een vergadering van vertegenwoordigers van de 7 My Book Buddy scholen onder voorzitterschap van Daniel Kibago, coördinator van het Lejofonds. Daarin is positief gereageerd op een voorstel van het Lejofonds: het aanstellen van een leescoördinator voor de MBB scholen.

De kwaliteiten waaraan een leescoördinator moet voldoen zijn besproken. Zo is bijvoorbeeld computervaardigheid een belangrijk gegeven.

…..On closure of the meeting Daniel told the representatives of the schools that having been positive about the idea of the reading coordinator the Lejofonds will now go ahead to organize on how to get a good reading coordinator and in case we need their support in finding one we will let them know…..

Het verslag wordt ook naar Cathy Spierenburg van My Book Buddy gestuurd. Zij reageert met een “wake up call”. Zij vraagt zich namelijk af of Daniel Kibago deze functie niet kan uitoefenen.

Deze vraag met taakomschrijving wordt aan Daniel Kibago voorgelegd waarop positief gereageerd wordt. Ook de MBB scholen stemmen, desgevraagd, volledig in met de benoeming van Daniel Kibago als leescoördinator.

Op de Facebookpagina van My Book Buddy verschijnt nu het volgende bericht: Daniel reageert hierop als volgt:

“This is a surprise and it feels good. My Book Buddy introduces Daniel as the first reading coordinator and most importantly appreciates the efforts of Leo and the Lejofonds. so special we will deliver beyond expectations”.

Het lopend schooljaar wordt begin december vervroegd afgesloten i.v.m. het uitbreken van ebola in Oeganda. We besluiten dat Daniel Kibago de rest van het schooljaar voorbereidingen treft. In het nieuwe schooljaar start hij dan officieel als leescoördinator.

Op 24 en 25 oktober bezoekt Daniel Kibago de MBB scholen voor de eerste keer als leescoördinator.

“On introducing myself as the person who will be taking on the responsibility of the reading coordinator the schools were very positive and promised good cooperation and that this has an added advantage of choosing someone already familiar with the program”.

Kinderen van de New Hope primary school heten Daniel Kibago welkom.

“On every school I asked the people responsible how MBB is run, and how all is organized?

Daniel ontdekt dat bij alle scholen de betrokkenheid van ouders beperkt is. Daniel geeft aan dat het belangrijk is ouders uit te leggen hoe belangrijk My Book Buddy is om hun kinderen te helpen leren lezen en studeren leuk te vinden. Het toezicht houden van de ouders op correct boekgebruik is ook belangrijk. Het kwijtraken van boeken wordt zo ook beperkt.

Daniel geeft aan bij een volgend bezoek een inventarisatie te willen doen van alle aanwezige boeken en een plan te willen opstellen hoe ontbrekende boeken te vervangen.

Inmiddels heeft Daniel Kibago in november de scholen een of meerdere keren bezocht voor de inventarisatie van de boeken en andere materialen.

Hier volgt een impressie daarvan. Een leerkracht van de Kibazo primary school vraagt een leerling voorbereidingen te treffen voor een inventarisatie van de aanwezige leesboeken. Een leerkracht van de Mulajje primary school belt een collega om te komen helpen bij het inventariseren van de boeken. Justine, de leerkracht op de New Hope primary school, verantwoordelijk voor het My Book Buddy gebeuren. Op de Little Angels hebben ze het goed voor elkaar. Geen enkel boek mist. Dat is op andere scholen helaas anders. Ester, bibliothecaris op de Aunt Kevin nursery and primary school brengt de boeken voor een inventarisatie. De headmaster van Bright Future controleert de boekenlijsten. Leerkrachten van de Excel primary school zitten klaar om samen met Daniel Kibago boeken te inventariseren. Eind november bericht Daniel Kibago dat de inventarisatie op de 7 MBB scholen is afgerond. Hij schrijft:

All the seven schools were visited and all books checked for every class, a number of books were found missing and schools were very positive about replacing them.

During this exercise the schools appreciated and realized the importance of the reading coordinator because they saw the need of always checking the books when closing school,

The authorities in schools said that with such exercises carried out, it’s easy to keep the books and to quickly find out which books are missing after which teachers and children are quickly involved in finding where the books could be. They also said that it also helps in proper planning and budgeting to know which books are lost and then be put in the budget to be replaced.

The MBB administration shows which books are missing from each school and the schools are aware and have already promised to replace them early next term/year.

During this excise, the schools still reminded the reading coordinator for the need to extend My Book Buddy to the rest of the classes that did not receive last time.

The reading coordinator informed them that madam Cathy of My Book Buddy is already aware of their concern and hopefully will respond during this holiday.

Daniel proposes that the holiday is a good time to prepare for extension of My Book Buddy to other classes in the different schools because there will be enough time for the book shop to select the books, enough time to make the bags, and the book shelves such that by the time schools open all will be ready.

Het voorstel van Daniel Kibago is doorgestuurd naar Cathy Spierenburg.

3. My Book Buddy verder uitgebouwd


Tijdens de periode dat de scholen in Oeganda gesloten zijn vanwege het coronavirus maakt My Book Buddy het mogelijk dat er op de Aunt Kevin n/p leesclubs worden georganiseerd. Op die manier helpt My Book Buddy kinderen in hun ontwikkeling en bezorgt ze wekelijks een beetje leesplezier.

In de nieuwsbrieven 52 en 53 hebben we aandacht besteed aan de leesclubs. Gezien het succes van de leesclubs komt My Book Buddy in eerste instantie met het verzoek leesclubs te organiseren op vijf andere scholen. Niet veel later wordt gevraagd op de betreffende scholen bibliotheken in te richten i.p.v. leesclubs. Scholen met honderd leerlingen krijgen vier kasten met elk veertig boeken. Scholen met tenminste 140 leerlingen krijgen vijf kasten met elk veertig boeken.

Begin dit jaar wordt voor de MBB scholen een succesvolle leesconferentie gehouden.

Daarvoor was ook een “niet MBB school” uitgenodigd, de Excel primary school. Deze school heeft inmiddels ook een volwaardige MBB bibliotheek.

Evaluaties laten zien dat het MBB programma de nodige effecten heeft. Enkele gelezen opmerkingen:

-My Book Buddy has greatly changed our learners in such a way that they enjoy reading. They have gained reading skills.

-The project catalysed unity and team work among the staff. This was witnessed in every hour of My Book Buddy where every teacher got involved in the library lesson to work together with the teachers in charge of Library lessons.

-My Book Buddy programme increased literacy awareness in the community through its lending system. With the children borrowed books and took them home the parents and other adults also got chance and used it to read with their children.

Er zijn echter ook verzoeken om meer boeken. De scholen die indertijd vier of vijf kasten met elk veertig boeken hebben ontvangen kunnen op die manier niet de nursery en P1 en P2 bedienen. We zetten alles nog eens op een rijtje en informeren Cathy Spierenburg, oprichtster van My Book Buddy.

Dit heeft ertoe geleid dat My Book Buddy nu gelden beschikbaar stelt om de nursery groepen en de groepen P1 en P2 van betreffende scholen in het nieuwe schooljaar van boeken te voorzien. Het Lejofonds zorgt voor aanschaf, distributie en opbergmogelijkheden van de boeken. Duidelijk is ook dat scholen nu ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor verdere ontwikkelingen en groei.

4. The Bondeko way of teaching


Eind september wordt het Lejofonds benaderd door Marieke Noienboom, werkzaam voor de Nederlandse organisatie Stichting Bondeko. De stichting heeft 15 jaar samengewerkt met een school in Oeganda, even buiten de hoofdstad Kampala, aan het verbeteren van het onderwijs. Een case study, uitgevoerd door de universiteit van Leiden, heeft grote verbeteringen laten zien in de manier van lesgeven door de leerkrachten op betreffende school. De stichting noemt de manier waarop er lesgegeven wordt nu “The Bondeko way of teaching”.

Dat is aanleiding geweest voor de Stichting Bondeko trainingen samen te stellen zodat kennis en vaardigheden met anderen gedeeld kunnen worden. De stichting is nu op zoek naar scholen en organisaties die “verandering” willen voor hun school en die ideeën en methodieken willen omarmen in hun school, allemaal voor het beste van de leerlingen op de scholen.

Via branche-organisatie Partin heeft Marieke de contactgegevens van het Lejofonds verkregen.

Met het bericht van Marike is informatie toegevoegd over de opzet, mogelijkheden en kosten van de training voor leerkrachten.

Het Lejofonds laat weten geïnteresseerd te zijn en vraagt verdere informatie. Het leidt tot een uitgebreide reactie van Marieke. Daarbij voegt ze een video toe die een paar jaar geleden gemaakt is en ook de case study “The Bondeko way of teaching”. We bestuderen de case study en stellen er de nodige vragen over. We zijn enthousiast en zien mogelijkheden. Allereerst voor de Aiunt Kevin nursery and primary school.

Inmiddels hebben we coördinator Daniel Kibago op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Daniel heeft contact opgenomen met directeur Ssalongo van Aunt Kevin.

Hij schrijft:

“I had contact with Ssalongo and explained the Bondeko way of teaching and the willingness of the Lejofonds to help have the training of the teachers of Aunt Kevin that is if they see it as something important. Ssalongo welcomed the idea and said that such training/teaching will make Aunt Kevin a more model school with modern ways of teaching for the benefit of the children. He said that he likes the idea and is just waiting when the time comes.”

Dan neemt de headmaster van Aunt Kevin onverwachts ontslag om zich volledig te kunnen wijden aan een studie aan een universiteit in Kampala.

In overleg met Marieke besluiten we te wachten op de benoeming van een nieuwe headmaster voor de Aunt Kvein voordat we verdere stappen zetten.

5. GCL (Green Charcoal Lejofonds)


Op de factory staat 1 watertank. Er is behoefte aan meer water. Er komt dan ook een tweede watertank. Eind november krijgen we het volgende bericht van coördinator Daniel Kibago De stands worden gerepareerd. James, die dankzij het Lejofonds een opleiding tot timmerman heeft gevolgd, verricht hier uitstekend werk. De gerepareerde stands zijn voorzien van gaas. Houtskoolbriketten worden te drogen gelegd. Houtskool briketten wachten om verpakt te worden. De plastic zakken zijn op. Levering van plastic zakken laat op zich wachten.

Woensdag voor Kerst bezoekt Daniel Kibago de factory om de werkers namens het Lejofonds een kerstgratificatie te geven.

Via WhatsApp komt een videoverbinding tot stand. We begroeten de harde werkers. We feliciteren onze dove vriend James. Hij is vader geworden van zoon Samuel. James heeft al een dochter, Christine geheten. En we moeten helaas afscheid nemen van Sylvia. Zij heeft de afgelopen vier jaar op een uitstekende wijze leidinggegeven aan de werknemers.
Sylvia, oud kleuterleidster, heeft besloten samen met een vriend, een kinderdagverblijf op te richten. We wensen haar veel succes!

6. End of year 2022 message Daniel Kibago


I’m Daniel Kibago the coordinator of the Lejofonds in Uganda and this is my end of year 2022 message to all the people who have supported the Lejofonds.

I take this opportunity to thank all the people who are involved in fundraising activities aimed at supporting the Lejofonds. With your support many lives are touched in Uganda through the different activities carried out by the Lejofonds.

As it’s well known to you, the Lejofonds carries out its development activities in very poor communities in Uganda. This year we have been able to do many things ranging from supporting many schools in different forms to give better education to the poor communities in especially  Mukono and Buikwe districts and empowering many homes economically through income generating activities like rearing goats in our goat to goat project, mushroom growing project and the Green charcoal project where members  earn a monthly pay to support their families.

With the different projects, many families benefit directly or indirectly and the local authorities have always extended their appreciation to the efforts of the Lejofonds  and  have always the will to ensure that whatever the Lejofonds gives to the communities is utilized well by the locals.

Thank you very much the people who have given support from the Netherlands and other parts of Europe because with your support the Lejofonds has improved many livelihoods.

Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year

Daniel Kibago, coordinator Lejofonds

7. Partin


Het Lejofonds is aangesloten bij Partin, de branche-organisatie voor kleine goede doelen.

Op 5 december, de Internationale dag van de Vrijwilliger deelt Partin op de Facebookpagina een sterretje uit aan alle vrijwillgers. Het aardige is dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een foto van het Lejofonds (foto links), waarop Leo en Herma Annyas staan afgebeeld tussen leerlingen van de Aunt Kevin nursery and primary school.

8. Het Lejofonds gratis sponsorenMet SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan Lejofonds, zonder dat het jou een cent extra kost! 
Als je online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van Lejofonds zorg je voor directe inkomsten voor het Lejofonds.

Hartelijk dank aan degenen die in de afgelopen maanden op die manier voor inkomsten hebben gezorgd. De teller staat nu in totaal €912,73.

December is de maand dat veel mensen overstappen naar een andere zorgeverzekering. De overstapperiode loopt nog t/m 31 december 2022.

Sluit nu je zorgverzekering af via Zorgkiezer en ontvang €22,50 commissie voor Lejofonds.
Tevens ontvang je een GRATIS Oral-B elektrische tandenborstel (OP=OP).

9. Feestdagen