Nieuwsbrief 59

In deze nieuwsbrief aandacht voor de zevende school die uitgerust wordt met een My Book Buddy bibliotheek.
Verder volgen we de ontwikkelingen binnen het Mushroom project en het Green Charcoal project Lejofonds.
We geven antwoord op de vraag: “Hoe is het nu met Aisha?” En we maken melding van een bijzondere donatie.

1. Een nieuwe “My Book Buddy school”


Op verzoek van My Book Buddy heeft het Lejofonds in samenwerking met de Aunt Kevin nursery and primary school half februari en leesconferentie gehouden voor de zes scholen in en rond Nkonkonjeru die inmiddels de beschikking hebben over een My Book Buddy schoolbibliotheek.

In nieuwsbrief 58 hebben we uitvoerig verslag gedaan van de conferentie.

Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de Excel primary school aanwezig, de volgende school die met succes een aanvraag heeft ingediend voor een MBB schoolbibliotheek.

Het Lejofonds zorgt nu opnieuw voor de uitvoering ervan.

Coördinator Daniel Kibago van het Lejofonds brengt een bezoek aan de Exel primary school en stuurt foto’s op, zodat de school een “gezicht” krijgt. In het midden de director ( r ) met een docent van de school. Het schoolterrein Het speelterrein van de school met daarachter de waterpomp. Klaslokalen van buitenaf gezien. Binnenkant klaslokalen Het kleuterlokaal.

Het Lejofonds stelt lijsten samen met daarop de gewenste boeken en bestelt de boeken bij uitgeverij Gustro in Kampala.

Vanuit Nederland wordt de My Book Buddy vlag opgestuurd.
Straks vindt er 1x per week een korte ceremonie plaats bestaande uit het hijsen van de vlag en het zingen van het My Book Buddy lied.
De vlag maakt duidelijk dat het My Book Buddy dag is, de dag waarop kinderen een boek kiezen om thuis te lezen. Coördinator Daniel Kibago van het Lejofonds en Oguu Benedick, headmaster van de Aunt Kevin nemen een aantal activiteiten op zich. Headmaster Benedick heeft een plaatselijke timmerman de opdracht verstrekt voor het maken van een aantal bibliotheek kasten Daniel Kibago koopt in Kampala wieltjes voor de kasten zodat ze verrijdbaar zijn.

Ook haalt hij bij uitgeverij Gustro de bestelde boeken op. Daniel Kibago levert de boeken af op de Excel primary school. Aan de hand van lijsten wordt gecontroleerd of alle bestelde boeken geleverd zijn. Coördinator Daniel Kibago houdt toezicht of alles correct verloopt. Blije leerkrachten van de “nursery” ontvangen leeskaarten en leesboeken. Nadat de leerkrachten alle “My Book Buddy-boeken hebben uitgepakt zitten ze in de kring, klaar voor de vergadering waarin uitleg wordt gegeven de My Book Buddy schoolbibliotheek en hoe de boeken te “labelen”. Na uitleg is er gelegenheid vragen te stellen. Leerkrachten “labelen” de boeken. Daniel Kibago krijgt een haan cadeau als dank voor bewezen diensten.

2. Mushroom project Lejofonds


Voor het paddenstoelenproject moet een speciaal schuurtje gebouwd worden. In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat het schuurtje gerealiseerd is. De leden van het project zijn begonnen aan een training hoe paddenstoelen te kweken. We hebben daar foto’s en wat korte filmpjes van laten zien.

Inmiddels hebben de leden de volledige training achter de rug. Eind april stuurt coördinator Daniel Kibao, wat hij zelf noemt, een mini – verslag, over het project.

Daarin vertelt hij dat de training om vaardigheden op te doen in champignonteelt gestart is op 18 februari. Champignonteelt kan leiden tot een bron van inkomsten om armoede te bestrijden.

In zijn verslag benoemt Daniel Kibago de verschillende fases van de training. Uiteindelijk is in een aantal weken 50 kilo paddenstoelen geoogst. Daarvan is 38 kilo verkocht. 12 kilo werd gedroogd voor trainingsdoeleinden. Leden moeten leren hoe paddenstoelen te bewaren in het geval je te veel geoogst hebt of als je niet alles kunt verkopen. De gebouwde schuur biedt zoveel ruimte dat uit een oogst 100 kilo paddenstoelen geoogst kunnen worden. Rekening houden met alle kosten levert dat een winst op van 250.000. Een prachtige aanvulling op het inkomen. Het kweken van paddenstoelen vraagt niet veel tijd. Er blijft genoeg tijd over voor andere inkomsten genererende activiteiten.

In het verslag spreekt Daniel Kibago nog van een afsluitende sessie tussen deelnemers en trainster. Die sessie is inmiddels achter de rug.

Op dit moment doorlopen de deelnemers het gehele proces nog eens om na te gaan of zij het geleerde zelfstandig in de praktijk kunnen brengen.

Het volledige verslag van Daniel Kibago is hier te lezen.

Bij het verslag heeft Daniel Kibago de volgende foto’s meegestuurd die het gehele proces nog een in beeld brengen.

Duidelijk is dat leden het liefst een “paddenstoelenschuurtje” op eigen terrein zien verschijnen. Elke lid zal bekijken wat een eigen bijdrage kan zijn. Duidelijk is dat realisatie van een schuurtje op het terrein van elke deelnemer zonder hulp niet mogelijk is. What is required in mushroom growing? Materials to be used Orientation to mushroom training Training starts with showing different required materials

(Meer dan tien jaar geleden hebben we t-shirts uitgedeeld met daarop de tekst “I AM SMART”. Opmerkelijk te zien dat er nog altijd mensen zijn die nu nog een dergelijk shirt dragen.)
Drum for steaming Members doing a recup on how to soak the cotton before steaming How to soak cotton before steaming Soaking cotton More soaking Steaming starts Steaming in progress Steaming complete Cotton after steaming Members checking if the cotton is well steamed Well-steamed cotton Cotton covered to prevent rain water from entering Spawn (“seed”) before making gardens Spawn How to identify good spawn? Preparing the spawn to be put in the cotton to make gardens Members making gardens Mushroom gardens being made If well watered many mushrooms will come out Hanging gardens giving mushrooms Milly checking the size of the mushrooms Mushrooms growing after two weeks from dark room Harvesting starts The very first harvest Mushrooms to be dried

3. GCL (Green Charcoal Lejofonds)


Na twee jaar sluiting i.v.m. het coronavirus zijn de scholen in Oeganda sinds januari dit jaar weer open.

In nieuwsbrief 57 hebben we een opsomming geven van de nadelige effecten die het coronavirus heeft in Oeganda.

Veel kinderen zijn niet teruggekeerd naar school. Veel kinderen zijn aan het werk gegaan om de kost te verdienen met en voor het gezin.
Veel meisjes uit de hogere groepen zijn zwanger geraakt en keren om die reden niet terug naar school. Ouders hebben geen middelen om het schoolgeld te betalen voor hun kinderen. Velen zijn werkloos geworden.

Tijdens de coronacrisis is de houtskoolfabriek ook tijdelijk gesloten. De belangrijkste afnemers, de scholen waren dicht en namen geen houtskool meer af.

Maar ook nu de scholen weer open zijn ondervindt het project GCL nog steeds de gevolgen van de coronacrisis.

De afname van green charcoal stagneert. Scholen hebben hun aantal leerlingen zien teruglopen. We hebben, als afnemer van houtskool, een school die in leerling een school die in leerlingenaantal is teruggelopen van 200 naar 30 leerlingen.

Een andere school heeft laten weten niet meer open te gaan. Men denkt in de toekomst te starten met een andersoortig onderwijs.

Een schooldirecteur laat weten grote verliezen te hebben geleden en niet meer in staat is houtskool af te nemen.

Scholen zijn in de financiële problemen terechtgekomen door het verminderde aantal leerlingen maar ook doordat veel ouders het schoolgeld niet (kunnen) betalen.

Het gevolg is dat gemaakte overeenkomsten wat betreft het afnemen van green charcoal niet of slechts gedeeltelijk worden nagekomen.

Het Lejofonds is daarom van strategie veranderd. Niet langer wordt gezocht naar scholen als afnemers van green charcoal. Er wordt nu gekeken naar restaurants en weeshuizen als nieuwe afnemers.

Vlak voor het uitkomen van deze nieuwsbrief krijgen we een verslag van coördinator Daniel Kibago van zijn bezoek aan verschillende organisaties.

Het betreft allereerst een bezoek aan de zusters van het Onbevlekte Hart van Maria. Hij is daar eerder geweest. Er is interesse bij zusters die de leiding hebben. Toezeggingen iets van zich te laten horen zijn niet nagekomen. De zusters zijn overgeplaatst Er is een nieuw management. Er is opnieuw interesse. Intern overleg is nodig om een beslissing te nemen.
Daarna wordt contact opgenomen.

Vervolgens bezoekt Daniel de Jepro community, een weeshuis met daaraan verbonden een school. Ook hier is men zeer geïnteresseerd in het gebruik in green charcoal. Het is goedkoper dan brandhout en rookt niet. Men laat Daniel de keuken zien, waar hij alvast de maten opneemt voor een nieuw fornuis. Als laatste bezoekt Daniel een gebedsruimte waar veel gekookt wordt voor bezoekers het jaar rond. De beheerder van de gebedsruimte gaat in overleg met de leiding over het gebruik van green charcoal.

Conclusie: Er is veel interesse bij alle bezochte mensen. Er is nader overleg nodig om beslissingen te nemen hoe nu verder.

Het volledige verslag van Daniel Kibago is hier te lezen.

Dan doet zich een ander probleem voor.
Voor het maken van de houtskoolbriketten is een bindmiddel nodig. Hiervoor wordt melasse gebruikt, een stroopachtig restproduct van de suikerwinning. De laatste keer is er bindmiddel van sleechte kwaliteit geleverd.

Het doet Daniel Kibago besluiten op zoek te gaan naar een andere leverancier. Hij moet daarvoor een stuk verder rijden. En ook in Oeganda zijn de benzineprijzen sterk gestegen.
Hij komt uiteindelijk terecht in de omgeving van Jinja, vijftig kilometer verderop. Daar vindt Daniel zeer goede melasse wat de kwaliteit van het houtskool ten goed gaat komen. Daniel heeft 15 lege jerrycans meegenomen. Die worden gevuld met “binder”, het bindmiddel. Een beschermend zeil in de auto is wel nodig. De volgende keer zal er een vrachtwagen naar toe gaan en volgeladen worden met jerrycans gevuld met bindmiddel.

Home of mercy sister have visited the factory. They seem interested I have not seen their kitchen. I do not know their needs. The white sister said today she will meet her superior and they have a talk then they will give me a call to and see the kitchen But they use more then one million a month which means they will need a good number of briquettes.

Een paar dagen later melden de zusters van het Onbevlekte Hart van Maria zich bij de houtskoolfabriek van het Lejofonds waarmee ze bewijzen dat ze echt geïnteresseerd zijn in het afnemen van green charcoal. Het gehele productieproces wordt gevolgd. Na afloop geven de zusters aan nog overleg te moeten plegen met hun superieuren. Maar ze geven al aan Daniel Kibago te zullen bellen, waarna dan meteen een afspraak gemaakt kan worden om de keuken te bekijken en afmetingen op te nemen voor een nieuw fornuis. Duidelijk is dat zij meer dan duizend zakken houtskool per maand nodig hebben.

4. Aisha


Aisha is een alleenstaande vrouw die de nodige problemen kende. Dat betrof haar gezondheid, gebrek aan inkomsten en de nodige zorg voor haar kinderen.

Het Lejofonds heeft jarenlang de nodige ondersteuning aan heeft gezin gegeven.
In een aantal reisverslagen hebben we daar aandacht aan besteed.
Zie 1.3. Kleerscheuren, 10.11 Aisja, 1.4. Lijden op de opleiding, 2.3. Hoe is het nu met Aisja?, 4.3. Er komen apen uit de mouw. Zo heeft het Lejofonds ervoor gezorgd dat Aisha een opleiding tot naaister heeft kunnen volgen en de beschikking kreeg over een naaimachine zodat ze in staat is zelfstandig inkomsten te verkrijgen. Hoe is het nu met Aisha?

Onlangs bezocht coördinator Daniel Kibago Aisha. Hij schrijft:

“They are still living in the collapsed house.

I asked her if she still goes for sewing and she said yes but not every day. On other days she is in the garden. I asked her if the children are still going to school and she said the two are still on Aunt Kevin,.

Fahad stopped with school because he was over grown. Yet Aisha could not pay the fees in time.

I asked Fahad what his plan is and he said he wants to join  a mechanical garage if there is an opportunity. I asked him if he knows the cost and he told me that they told him that the total training requires 2.2 million Aisha and the children sent you many greetings.

Fahad had een paar jaar geleden een heupprobleem waardoor het voor hem niet mogelijk was zonder hulp van een stok te lopen. Het Lejofonds heeft medische zorg mogelijk gemaakt waardoor Fahad van zijn handicap verlost is.
Hij had echter nog een ander probleem. Fahad bezocht scholen die het minste schoolgeld aan ouders vragen, doorgaans niet de beste scholen. Op 12- jarige leeftijd zit hij nog in P4 en blijft daar zitten. Een onmogelijke situatie.
Het Lejofonds schakelt Aunt Kevin in. Daar wordt Fahad getest. Daaruit blijkt dat Fahad beter kan. De school geeft de garantie dat ze Fahad leren lezen.
Fahad bevindt zich op school tussen jonge kinderen in de klas en wordt daar soms mee gepest.
Dat heeft er dus toe geleid dat Fahad niet langer naar school gaat. Fahad geeft aan automonteur te willen worden. Er is hem verteld hoe duur een opleiding voor automonteur is. We willen graag zekerheid. Eerder heeft het Lejofonds voor iemand een opleiding mogelijk gemaakt aan de St. Lwanga Technical Institue Malongwe. We weten dat de school ook een opleiding heeft om mensen op te leiden tot automonteur. We vragen de school om informatie. Daarna kunnen we bezien of we Fahad een toekomst kunnen geven.

5. Donatie


We zijn blij met elke donatie aan het Lejofonds. Een originele donatie van een zeer jonge Lejofondsvolger willen we hier graag vermelden.


Vandaag is Job alweer 1 jaar geworden, wat vliegt de tijd!. 
Aangezien hij zo verwend is met cadeautjes willen wij dit graag delen en heb ik zojuist 50 euro overgemaakt naar het Lejofonds. 
Dit als cadeautje van Job en ons voor jullie projecten. 
Kijk maar wat jullie ermee doen, alles is goed want het komt altijd goed terecht.