Nieuwsbrief 58

Het jaar 2021 kunnen we betitelen als het “corona-jaar”. In de afgelopen nieuwsbrieven is veel gepubliceerd over de gevolgen ervan in Oeganda.

2022 begint hoopval. Op 10 januari zijn de scholen weer opengegaan. Daarmee komt ook de afname van green charcoal weer op gang. De scholen zijn namelijk de belangrijkste afnemers. De houtskoolfabriek gaat weer open.

Nieuwe afnemers worden nu vooral gezocht bij restaurants en weeshuizen. In tegenstelling tot scholen nemen zij gedurende het hele jaar houtskool af.

Op verzoek van de organisatie My Book Buddy is een leesconferentie op de Aunt Kevin nursery and primary school. In deze nieuwsbrief ruime aandacht daarvoor.

Ook aandacht voor het “mushroom” project. Het project gaat een nieuwe fase in.

Deze nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken:

1. Heropening scholen


Ministery of Education and Sports

The School Calendar for 2022:

• All levels: pre-primary, primary, and secondary schools shall re-open on January 10th, 2022.

Na een sluiting van bijna twee jaar. i.v.m. met covid-19 zijn de scholen in Oeganda op 10 januari weer geopend.

Niet lang daarna krijgen we van Benedick, de headmaster van de Aunt Kevin nursery and primary school foto’s toegestuurd waarop duidelijk te zien is dat kinderen blij zijn om weer naar school te kunnen gaan. Dankzij het Lejofonds heeft de Aunt Kevin nursery and primary school inmiddels een vernieuwde exploitatievergunning voor de school.

2. My Book Buddy


Half januari krijgt het Lejofonds bericht van Cathy Spierenburg van My Book Buddy. De scholen in Oeganda gaan weer open. Ze is benieuwd hoe de situatie is en hoe scholen het ritme weer oppakken. Om daar zicht op te krijgen, doet ze het verzoek twee scholen die een MBB bibliotheek hebben een evaluatieformulier in te laten vullen.

We brengen het verzoek over aan Benedick, de headmaster van de Aunt Kevin nursery and primary school. Hij zorgt ervoor dat alle MBB scholen, t.w. Aunt Kevin nursery and primary school, Bright Future, Kibazo primary school, Little Angels primary school, Mulajje primary school en New Hope primary school binnen de kortste keren het “My Book Buddy Evaluation Form” ingevuld hebben en stuurt de formulieren terug. Het evaluatieformulier vraagt ook naar de impact die covid 19 heeft voor de scholen.

We lezen o.a.:

-Girls, mostly upper classes, became pregnant;
-Most children lost hope in studies, mostly adult girls;
-Unemployment teachers; some teachers changed the profession;
-Children lost reading culture;
-It led to financial hardships;
-Poverty.

Ook wordt gevraagd kort aan te geven wat het voordeel is van het My Book Buddy programma.

We lezen o.a.

-It has improved on language, reading, vocabulary skills and develops a reading attitude;
-It has helped learners to improve on reading skills;
-Students can now construct good sentences using the vocabulary in the MBB.
-MBB program enhanced library lessons at school. This is because we received readers that were used to start a library.

Alle scholen geven aan, dat nu de scholen weer open zijn, het MBB programma ook weer van start is gegaan.

Ook doet Cathy Spierenburg het verzoek, om zoals ze zegt, het naar school gaan te stimuleren, op zoek te gaan naar een school die een aanvraag wil doen voor een MBB bibliotheek.

We brengen het verzoek over aan Benedick, de headmaster van Aunt Kevin nursery and primary school.

Benedick reageert:

“ I am grateful for all your supports towards the development of quality education in our country at large through MBB and other projects.

Maximum appreciation goes to Cathy also. The world is proud of you because children are achieving their dreams through MBB PROGRAM most especially in Uganda. Here we have continued to read. Inspite of corona lockdowns children continues taking books and parents offered guidance to them at home. May the almighty God bless you abundantly. Now that we are back fully at school reading is at its best stage.”

Een nieuwe school voor het MBB programma is gauw gevonden. Het is de Excel primary school. Uit het aanvraagformulier blijkt dat de school al het nodige gehoord heeft over het MBB programma. Een week later komt Cathy Spierenburg met een verrassend voorstel. Ze heeft enkele jaren geleden in Kenya een leesconferentie georganiseerd, met succes, mede door de mix van deelnemers en afwisselende onderdelen. Cathy wil graag een dergelijke conferentie in Oeganda, maar dan georganiseerd door lokale mensen. Benedick, de headmaster van Aunt Kevin lijkt daarvoor, in overleg met het Lejofonds, de aangewezen persoon.

Cathy Spierenburg stuurt daarbij de nodige formulieren zodat een aanpak van het geheel zichtbaar wordt. Kennis delen staat voorop. Excel, de kandidaat school voor een MBB bibliotheek kan dan ook meedoen aan het programma.

We leggen het voorstel voor aan headmaster Benedick van de Aunt Kevin n/p. Die laat al snel weten, overleg gehad te hebben met zijn “director” en graag de uitdaging aan te willen gaan. We krijgen al een lijstje voorgeschoteld van hoogwaardigheidsbekleders die zijn uitgenodigd en hun komst hebben toegezegd.

De datum voor de conferentie wordt vastgesteld op 18 februari. De leesconferentie kan gehouden worden op het terrein van de Aunt Kevin n/p. school.

Er wordt een begroting opgesteld en goedgekeurd.

Coördinator Daniel Kibago van het Lejofonds zal aanwezig zijn op de leesconferentie en zorgen voor de nodige foto’s en filmopnamen.

Aan alle beoogde deelnemers zijn uitnodigingen gestuurd. Voor elke deelnemer aan de conferentie ligt een badge klaar. Van elke “MBB school” zijn leerkrachten, ouders en kinderen uitgenodigd om in groepen te werken en ervaringen met de MBB activiteiten uit te wisselen en over te dragen aan vertegenwoordigers van de Excel primary school, de kandidaat school die binnenkort ook de beschikking krijgt over een MBB bibliotheek met informatie over bijbehorende activiteiten, zoals leeslessen en verwerkingsactiviteiten.

Vragen en opdrachten die in verschillende groepen besproken kunnen worden zijn o.a.
-Bedenk vijf leesactiviteiten in de klas, bespreek ze met je groep en rangschik ze op aantrekkelijkheid en haalbaarheid;
-Hoe zet je My Book Buddy in in je klas en wat zijn de resultaten? Welke inspireren andere groepsleden?
-Hoe zorg je als team voor duurzaamheid en continuïteit? Ruilen jullie boeken met elkaar? Is My Book Buddy een onderwerp op de teamvergadering? Hoe zorg je voor zichtbaarheid?
-Wat is de beste manier om ouders te bereiken? Wat is de beste manier om thuis lezen te stimuleren?

Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd een “My Book Buddy self test” in te vullen, waarbij men zelf kan nagaan hoe gescoord wordt. Verder is er zowel voor de leerlingen als de leerkrachten een voorleeswedstrijd.

Dat het 18 februari is en dat de leesconferentie begonnen is, merken we al snel door het binnen komen van foto’s en video’s. De My Book Buddy vlag hangt uit naast de Nederlandse en Oegandese vlag. Leerlingen van de Aunt Kevin n/p school zingen het My Book Buddy lied. Vanwege corona speelt het geheel zich buiten af i.p.v. in de “main hall” van de school. Onder toeziend oog van genodigden wordt er hard gewerkt in groepen.

Het ministerie van Education and Sports heeft een afgevaardigde gestuurd.

De deelnemende scholen komen uit Nkonkonjeru en omgeving. Nkonkonjeru ligt in het Buikwe district. Vanuit het district zijn de Inspector of Schools , de Senior District Education Officer en de District Speaker aanwezig.

Nkonkonjeru wordt vertegenwoordigd door de “Representative of Mayor Nkonkonjeru Town Council, de Local Council Five Vice Chairperson Representatvive, de Town Clerk Nkonkonjeru Town Council, en de Town Agent Njeru Municipality.

Verder zijn er religieuze leiders van de moslim, protestantse en Zevende-dags Adventisten kerkgenootschappen aanwezig.

Ook twee directeuren van scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken de conferentie. In totaal wonen 132 personen de conferentie bij.

De televisie besteedt aandacht aan de conferentie. Op de uitnodiging staat het vermeld: The conference is including lunch. Er wordt een voorleeswedstrijd gehouden voor leerkrachten en kinderen. Dit alles onder leiding van de Senior Districts Education Officer, mevrouw Nalubega. Zij deelt de voor te lezen teksten uit en geeft daarbij de nodige instructies. Na het lezen van een tekst door een leerling worden vragen gesteld om na te gaan of de voorgelzeen tekst ook daadwerkelijk begrepen is.

Samen met enkele anderen beoordeelt mevrouw Nalubega de voordrachten van zowel de leerlingen als leerkrachten.

Aanwezige directeuren en schoolleiders die niet deelnemen aan het MBB programma pleiten ook voor mogelijke deelneming. Men is blij te zien hoe de kinderen lezen. Het is voor de aanwezigen een groot verschil met scholen die het moeten doen zonder My Book Buddy.

De directeur van de middelbare school St. Peters in Nkonkonjeru beloont de kinderen met de gift van 20.000 shilling elk, omgerekend zo’n vijf euro. Hij merkt daarbij op dat MBB vertrouwen en zelfrespect bij de kinderen opbouwt. Over de rest van zijn toespraak schrijft coördinator Daniel Kibago van het Lejofonds het volgende:

“He was happy with the way the children expressed themselves and asked every body to embrace the MBB program. He asked to the Senior Education Officer to support the program. He also asked me to continue pushing MBB program.

He added that he is willing to visit all the schools in particular those with the MBB and encourage the children to take the program seriously. But also he asked for an extension of the MBB program to secondary schools coz it promotes reading.”

“Hij was blij met de manier waarop de kinderen zich uitten en vroeg iedereen om het MBB-programma te omarmen. Hij verzocht de Senior Education Officer om het programma te ondersteunen. Hij vroeg me ook om door te gaan met het pushen van het MBB-programma. Hij voegde eraan toe dat hij bereid is alle scholen te bezoeken, in het bijzonder die met MBB, en de kinderen aan te moedigen het programma serieus te nemen. Maar hij vroeg ook om een uitbreiding van het MBB-programma naar middelbare scholen omdat het lezen bevordert.”

Meerdere toespraken volgen. Aan het eind van de conferentie krijgt elke deelnemer een certificaat uitgereikt. Uit eigen ervaring weten we dat in Oeganda daar grote waarde aan wordt gehecht.

Ook is het zeer gebruikelijk af te sluiten met groepsfoto’s. Een verslag van de MBB leesconferentie door headmaster Oguu Benedick van de Aunt Kevin nursery and primary school is hier te vinden.

Een korte sfeerimpressie van de leesconferentie vindt u hier.

3. GCL (Green Charcoal Lejofonds)


Na bijna twee jaar dicht geweest te zijn vanwege de corona pandemie zijn de scholen in Oeganda in januari weer open gegaan. Scholen zijn de belangrijkste afnemers van green charcoal. Door sluiting van de scholen was het ook noodzakelijk de “factory tijdelijk te sluiten. Inmiddels zijn we weer gestart met de productie. Het magazijn ligt nog vol met zakken houtskool. Daar zal verandering in komen nu de scholen weer open zijn. En er zijn nieuwe afnemers Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover.

4. James


Eind januari krijgen we een noodkreet van coördinator Daniel Kibago. Onze dove vriend James, op weg met een geleende motorfiets om melk voor zijn kind te kopen, is door eigen schuld in botsing gekomen met een andere motorberijder. Hij is gewond en heeft medische zorg nodig.

Er is schade aan beide voertuigen. Omstanders willen James naar de politie brengen. Die vraagt Daniel te bellen. Daniel regelt medische verzorging voor James en zegt toe met een oplossing te komen voor de schade. En daarvoor wordt een beroep op het Lejofonds gedaan. Een weekje later gaat Daniel bij James op bezoek. Hij treft hem aan, samen met zijn vrouw en kind. James heeft veel pijn gehad. Het gaat nu duidelijk beter. De wonden genezen. James geeft aan dat hij er naar uit ziet om weer in de fabriek te werken. Buiten ziet Daniel een rolstoel staan. De rolstoel is door het Lejofonds aangeschaft voor Agnes, de gehandicapte zus van James, die na de dood van grootvader nu door James en zijn vrouw wordt opgevangen en verzorgd.

Daniel hoort dat de rolstoel nog steeds goed gebruikt wordt en dat James en zijn vrouw dagelijks met Agnes rondrijden. Agnes zelf ziet hij even later in de deuropening zitten. Daniel hoort ook van James zijn vrouw dat wanneer James thuis is hij veel bezig is met timmerwerk. Daniel wordt meegenomen naar het huis van de overleden grootvader. In de hoek staan onderdelen van een bed waar James mee bezig is. Het Lejofonds heeft er destijds voor gezorgd dat James een opleiding tot timmerman heeft kunnen volgen. Het is goed te horen dat hij het geleerde in praktijk vindt en vooral ook dat hij het leuk vindt om te doen.

Inmiddels is James terug in de “factory”, waar hij door zijn hard werken een zeer gewaardeerde collega is.

5. Foodpoint


Foodpoint is een restaurant gelegen naast de Genesis school, een school die afnemer is van green charcoal. Het restaurant wil nu ook green charcoal gaan gebruiken. Coördinator Daniel Kibago heeft de gewenste afmetingen bepaald voor het fornuis.

Het fornuis is gerealiseerd. Daniel Kibago heeft het restaurant bezocht om instructies te geven hoe het fornuis op de juiste wijze te gebruiken om zo besparingen in het gebruik van de houtskool te realiseren. Het restaurant neemt nu maandelijks 250 zakken green charcoal af.

6. Kireka orphanage


Een andere nieuwe afnemer is het Kireka weeshuis voor gehandicapte kinderen. Bij een andere afnemer van green charcoal hebben ze gezien en gehoord hoe goed dit houtskool werkt en wat de voordelen zijn. De keuken van de Kireka orphanage. Er wordt op hout gestookt. Met subsidie van het Lejofonds wordt het fornuis geschikt gemaakt voor het gebruik van green charcoal.

Het weeshuis zal driehonderd zakken houtskool per maand gaan afnemen. Het contract is getekend.

7. Mushroom project


In de vorige nieuwsbrieven hebben we de start bekend gemaakt voor een nieuw project, het paddenstoelenproject. Voor het project moet een speciaal schuurtje gebouwd worden. In de vorige nieuwsbrief hebben we laten zien waar het schuurtje zal komen.

Het schuurtje is gereed. Daniel Kibago is samen met de instructrice gaan kijken en hebben alles in orde bevonden.

Daniel Kibago schrijft:

“The mushroom house was completed and we visited with the trainer to check.

She was satisfied with the way the house was constructed with all the necessary requirements like a 3 layer insulation under the roof with bamboo, papyrus and the tarpaulin.

The concrete is also there and the walls are ok.

When you enter the room is pretty cool. Now the next step should be beginning of training”.

De training is inmiddels begonnen.

Coördinator Daniel Kibago stuurt onderstaande foto’s met bijbehorend onderschrift. Hij schrijft dat de leden blij zijn dat het project gestart is. Aan de foto’s is te zien dat ze hun werk met passie doen. De leden stellen tijdens de training veel vragen omdat ze er zeker van willen zijn dat ze alles leren.

Er zijn nu 50 “gardens” gemaakt. 1 “garden” levert een kilo paddenstoelen op. De verwachte opbrengst is dan ook 250.000 shilling.

After steaming, the drum is covered to wait till the following day.

Checking seeds

How to make“gardens”. A member makes it, the trainer is checking.

How to soak well and prepare for good draining.

Steaming

Members checking if steaming is complete

A member with a notebook for writing any necessary steps

Orientation showing the difference between good and bad seeds

Organising spawn to make “gardens”

How to soak well

How to drain well

Spawn mushroom seeds

Steamed cotton

Een korte sfeerimpressie.

Vlak voor het publiceren van nieuwsbrief 58 stuurde coördinator Daniel Kibago een aantal foto’s en een video over de voortgang in het paddenstoelenproject. Sommige foto’s zijn eerder gemaakt. De meesten zijn van dezelfde dag.

Het is oogsttijd.

Daniel schrijft:

“For what has been harvested today some can be sold or dried, the members can also eat so that they know the test of what they will be selling, I will buy one kilo for my family”.

8. Jaarverslag Stichting Lejofonds


Het jaarverslag over 2021 is gepubliceerd en is hier te vinden.