Nieuwsbrief 56

Nederland is inmiddels bevrijd van de meeste beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. In Oeganda is men door een agressieve groei van het virus terug in een lockdown situatie.

Dit is ook van invloed op activiteiten van het Lejofonds zoals ook te lezen is in deze nieuwsbrief.

Ondanks de beperkende maatregelen rond het coronavirus zijn er weer de nodige ontwikkelingen die deze nieuwsbrief de moeite waard maken.

Nieuwsbrief 56 kent de volgende hoofdstukken:

1. Lockdown Oeganda


Vergeleken met de maanden apil en mei heeft Oeganda in juni een agressieve en aanhoudende groei van de Covid-19-pandemie gezien. Reden voor de regering om verscherpte maatregelen af te kondigen. Scholen zijn opnieuw gesloten, nu voor een periode van zes weken. De avondklok is weer ingesteld. Het (openbaar) vervoer is slechts beperkt mogelijk.

Het is een zware tijd voor veel mensen. Velen komen zonder inkomsten te zitten.

De scholen zijn opnieuw gesloten. Dit heeft gevolgen voor het project GCL. Scholen nemen gedurende de periode dat ze gesloten zijn geen houtskool af.

De sluiting van de scholen is nu voor een periode van zes weken.
Eerder zijn de scholen voor een langere periode gesloten, waardoor we ook gedwongen waren de houtskoolfabriek tijdelijk te sluiten.

Dat dreigt opnieuw te gebeuren.

Coördinator Daniel Kibago kan op dit moment geen gebruik maken van zijn eigen auto. Hij laat weten aangewezen te zijn op vervoer per boda boda, de motorfiets. Hij houdt daar niet van, is er zelfs een beetje bang voor. Gelukkig is het op de weg nu niet druk, zo laat hij weten.

Batu, de dove jongen, voor wie we bezig zijn een vervolgopleidintg te zoeken, startend in Juli, schrijft ons het volgende:

“How are you and every one there? I have written this email to inform
you that in Uganda,the uganda’s president added lockdown. So now l
don’t know the July programs because all schools in uganda had already
closed due to the increasingly spread of covid-19. Many greetings from
my family, all of us are normal.”

2. Nieuw transportmiddel


Voor het vervoer van grondstoffen en voor het afleveren van zakken houtskool beschikt het project GCL over een tricycle, een driewieler. De tricycle is van Chinese makelij en goedkoop in aanschaf. Gaandeweg blijken er reparaties nodig. Het aantal neemt toe. Al enige tijd, zo laat coördinator Daniel Kibago weten, is na elke twee ritten reparatie nodig wat niet alleen onhandig is, maar ook kostbaar.

Soms huurt Daniel een andere tricycle wanneer de eigen tricycle in reparatie is. Verhuurders klagen ook over constante storingen, waardoor soms een betalingsvoorschot wordt gevraagd voor hulp bij mogelijke reparaties.

Het is dan ook het voorstel van Daniel om de tricycle te verkopen en over te gaan op de aanschaf van een vrachtwagen, tweedehands.

Het is het begin van een intensieve gedachtenwisseling. Wat is het kostenplaatje, daarbij niet alleen denkend aan aanschafprijs, maar ook aan kosten voor verzekering, onderhoud en afschrijving, enz.?
We willen een gedetaillleerd overzicht.

Is een tweedehandse vrachtwagen een verantwoorde aankoop?

Daniel Kibago geeft de geldende zienswijze in Afrika weer:  

“In Africa we believe that a vehicle/machine can never get old as long as you give it appropriate and timely maintenance and servicing, if you replace the broken part then the vehicle will run like new and if you are to sell it you will earn value.”

Er zijn veel vragen te beantwoorden. Hoe wordt de vrachtwagen ingezet? Hoe kan het vervoer van grondstoffen en de aflevering van houtskool op een effectieve manier gecombineerd worden.? We willen een vervoersschema zien.

Wanneer de vrachtwagen niet ingezet wordt voor projectactiviteiten kan hij verhuurd worden zodat er ook inkomsten gegenereerd worden. Verhuur moet plaats vinden aan een vaste chauffeur. Er moet een contract samengesteld worden.

Hoe worden betalingen geregeld? Wat moet er administratief geregeld worden?

Voor de veiligheid moet de vrachtwagen ‘s nachts binnen staan. In de fabriek is daar plaats voor, maar dan moet er een vegrote toegangsdeur komen. Werknemers onderzoeken waar de toegangsdeur moet komen

Het eindresultaat

Uiteindelijk zijn alle vragen afdoende beantwoord, ligt er een complete plaatje en zijn we “on speaking terms” met coördinator Daniel Kibago.

Er bestaat alleen nog een belangrijk probleem. Het ontbreekt aan financiële middelen om de aanschaf van een tweedehands vrachtwagen te bekostigen. Sparen gaat erg lang duren, zeker nu we te maken hebben met beperkende maatregelen rond het coronavirus, waardoor scholen dicht zijn en niet de contractueel vastgestelde hoeveelheid houtskool kunnen afnemen, laat staan betalen.

We doen, niet voor de eerste keer, een beroep op een “anonieme donor”. Met succes! Fantastisch!

Daniel Kibago vindt in Kampala een geschikte vrachtwagen en na onderling overleg wordt tot aanschaf overgegaan. Daniel rijdt de vrachtwagen zelf van Kampala naar zijn eigen huis. ‘s Avonds krijgen we de eerste foto’s toegestuurd. Daniel Kibago schrijft daarbij:” i drove it to my house, the feeling was very good, the engine is good, the gears are good”.

Enkele dagen later stuurt Daniel Kibao foto’s van activiteiten waarbij de vrachtwagen is ingezet.

Voor het maken van houtskool is een bindmiddel nodig. Dit bindmiddel is een vloeistof, een bijproduct van suikerriet. Het wordt met jerrycans uit een “vijver” gehaald.
De jerrycans worden met de vrachtwagen vervoerd. “Boys putting binder in jerrycans from the collection pond”.

“Young men waiting to load jerrycans of binder on the GCL truck”

“Young men loading jerrycans of binder”

“Boys offloading binder at the factory”

Ook een andere grondstof “dust”, gruis, wordt verpakt in grote zakken en met de vrachtwagen vervoerd. “One of the factory workers Rogers getting off the truck after arranging bags of dust on the GCL truck.”

Om de zoveel mogelijk zakken green charcoal van 2kg te kunnen vervoeren zonder beschadigingen wordt er een “frame” op de vrachtwagen geplaatst. De vaste berijder en huurder van de truck is Yovan, ook wel Yusuf genoemd. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Een deel van het contract tussen het Lejofonds en de chauffeur.

Daniel Kibago schrijft:

“The Driver signed the contract and 24th June he will start officially to use and pay for the truck. He was happy with the truck and said will take good care, so that it remains in good condition. Like we also thought he said the lockdown has affected jobs but promised that he will be in position to raise some reasonable money even if there is a lock down”.

Op dit moment zijn de scholen vanwege het coronavirus gesloten. Dat heeft gevolgen voor het project GCL De scholen nemen geen houtskool af. Op de fabriek gaat het productieproces gewoon door. Als buiten de “stands” vol liggen met houtskool is het stil in de productiehal. Het is tijd om de briketten te verpakken in zakken van2kg.

3. Living Oracle Infant school, nieuwe afnemer green charcoal


De Alpha en Omega school is een van de scholen die houtskool afneemt van het project GCL (Green Charcoal Lejofonds). De directeur van de school zit in het bestuur van een andere school, de Living Oracle Infant school.

De directeur is zeer tevreden over de werking van green charcoal en wil nu ook dat de Living Orcale Infant school overgaat op het gebruik van green charcoal. Coördinator Daniel Kibago wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de school. Hij kan dan meteen bekijken wat de grootte van de pannen moet zijn, wat de kosten zijn voor de aanpassing van het fornuis.

In verband met het coronavirus is de school tijdelijk gesloten. Voor de sluiting telt de school 270 leerlingen en men verwacht dat alle leerlingen weer terug komen als de school weer open gaat. Op basis van het aantal maaltijden en het aantal kinderen verwacht men per trimester zeshonderd zakken houtskool nodig te hebben.

De school bevindt zich op 2 km afstand van de St. Balikuddembe school. Deze school neemt al green charcoal af. Leveringen kunnen dus gemakkelijk gecombineerd worden. De school wil graag gebruik maken van de subsidie die het Lejofonds verstrekt als tegemoetkoming in de kosten voor aanpassing van het fornuis, mits de school zich contractueeel verplicht gedurende tenminste vijf jaar houtskool van het Lejofonds af te nemen.

De Living Oracle Infant school en het Lejofonds bereiken overeenstemming over het contract. De aanpassing van het fornuis wordt in gang gezet. Wanneer dit karwei geklaard is, maakt Daniel Kibago een afspraak om de school te bezoeken voor het geven van instructie op welke manier green charcoal het beste gebruikt kan worden, op een zo effectieve manier.

Kinderen blijken hierin ook zeer geïnteresseerd. Enkele kinderen mogen bij de instructies aanwezig zijn en verlenen daarbij assistentie. Daniel Kibago kijkt toe dat alles verloopt zoals het moet.

4. Florences future as fashion designer


In de afgelopen jaren hebben we een aantal keren geschreven over Florence en Henry, twee kinderen die van de ene dag op de andere verhuizen naar een ander deel van Oeganda in verband met het overlijden van vader, – moeder is al uit beeld- waar ze worden opgevangen door een tante. Tante heeft zelf al veel kinderen. Het schoolgeld voor Florence en Henry kan ze niet meer betalen. De kinderen zitten noodgedwongen thuis. Het Lejofonds brengt daar verandering en geeft de nodige ondersteuning. De verschillende publicaties hebben we achter elkaar gezet en zijn hier te lezen. We hebben al een tijd niets van Florence gehoord. We vragen coördinator Daniel Kibago langs te gaan. Florence blijkt op stage te zijn. Daniel vraagt tante hoe ze Florence kan helpen als ze de studie heeft afgerond. Het lijkt tante het beste dat er een werkruimte gehuurd wordt voor Florence. En er moet natuurlijk een naaimachine aangeschaft worden. Duidelijk is dan tante en Florence dit niet kunnen realiseren zonder de nodige hulp. Inmiddels heeft Florence met succes eindexamen gedaan. De diploma-uitreiking is in augustus.

We overleggen wat nodig is om Florence als “fashion designer” van start te laten gaan en wat tante daarin kan bijdragen.

Het Lejofonds zal de eerste paar maanden de huur betalen voor een werkruimte. Ook maakt het Lejofonds de aanschaf mogelijk van een naaimachine, een kledingrek en een tafel en stoelen.

Daniel Kibago zal dit alles regelen. Op 10 juni stuurt Daniel het volgende bericht:

“Yesterday I visited Nkonkonjeru and delivered the sewing machine. In the morning I had sent a Boda Boda to take one chair from the factory so that Florence can use it for the time being, I told Jane and Florence that I want to meet them at the place where she will be working from,.I met them there and I explained that Leo and Herma have sent you greeting s and wished you the best with your business.

I removed the sewing machine from the car and handed it over to Jane and Florence. They were very happy to receive it and right away Florence opened the box and started assembling the sewing machine. They also showed the materials they bought like you can see in the pictures, I told them that the new table and chair plus a stand for hanging finished clothes will be coming very soon.

They thanked you so much for everything and  all the support throughout Florence ’s training. Jane said that you are more than parents because you quickly realized that Florence was too old for primary education. So it was better that she went for vocational training and now she has skills.”

Gisteren ben ik in Nkonkonjeru geweest en heb ik de naaimachine afgeleverd. Ik had ’s ochtends een Boda Boda gestuurd om één stoel uit de fabriek te halen zodat Florence die voorlopig kan gebruiken, ik heb Jane en Florence gezegd dat ik ze wil ontmoeten op de plek waar Florence gaat werken.

Ik heb ze daar ontmoet en ik heb uitgelegd dat Leo en Herma groeten hebben gestuurd met de beste wensen met het bedrijf. Ik haalde de naaimachine uit de auto en gaf hem aan Jane en Florence. Ze waren erg blij om het te ontvangen en meteen opende Florence de doos en begon de naaimachine in elkaar te zetten. Ze lieten ook de materialen zien die ze kochten, zoals je op de foto’s kunt zien. ik vertelde hen dat de nieuwe tafel en stoel plus een standaard om afgewerkte kleding op te hangen zeer binnenkort zal komen. Ze hebben jullie heel erg bedankt voor alles en alle steun tijdens de opleiding van Florence. Jane zei dat jullie meer zijn dan ouders omdat jullie al snel beseften dat Florence te oud was voor het basisonderwijs. Dus het was beter dat ze een beroepsopleiding ging doen en nu heeft ze de vaardigheden. Florence toont hier een dankbrief die ze voor het Lejofonds geschreven heeft. Daniel Kibago heeft voor een scan gezorgd. De brief luidt als volgt: Dankbrief voor sponsoring en opstartpakket

Ik, Nagujja Florence, schrijf hierbij deze brief om jullie hartelijk te bedanken voor de steun die jullie me hebben gegeven tijdens mijn opleiding aan het St. Lwanga Technical Institute. De steun die mijn schoolgeld en vereisten omvatte, heeft me geholpen om als modeontwerper te eindigen.

En ben nu volledig bekwaam en ben ook erg dankbaar voor het opstartpakket dat je me hebt gegeven via coördinator Daniel Kibago, waaronder een nieuwe naaimachine, een stoel, een tafel, huur van de eerste maanden, materialen en afstudeervereisten. Ik ben daar heel dankbaar voor. En ik wil jullie ook graag meedelen dat we er in augustus de diploma-uitreiking is. Hartelijk dank Leo en Herma en ik wil alle mensen die het Lejofonds steunen hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet

Nagulla Florence.

5. NGO certificaat


In nieuwsbrief 54, februari 2021 geven we aan dat het NGO certficaat ( Permit to operate as a non-governmental organisation) van het Lejofonds in Oeganda verlengd dient te worden, om boetes te voorkomen.

In nieuwsbrief 55 melden we dat door stringentere regelgeving de aanvraag veel rompslomp oplevert. Veel documenten moeten verzameld worden, Formulieren, waaronder een aantal nieuwe worden ingevuld. Het nodige kopieerwerk is verricht omdat alle documenten en formulieren naar vijf verschillende instanties moeten voordat er uiteindelijk een nieuw certificaat ligt. De nieuwe regels zijn niet allemaal even duidelijk. Instanties zijn niet bereikbaar voor opheldering Het betekent dat we niet alle papieren op tijd kunnen inleveren waardoor we een boete van 2 miljoen shilling riskeren, iets waar we tegen in beroep gaan.

En in deze nieuwsbrief kunnen we helaas nog steeds geen duidelijkheid geven.

Coördinator Daniel Kibago is half mei nog eens naar Kampala geweest om te informeren of het certificaat klaar is, wat dus niet het geval is. Daniel krijgt het verzoek na drie weken nog eens terug te komen.

De vetraging wordt veroorzaakt dat al het personeel is vervangen na strubbelingen met de regering. Nieuw personeel beschikt nog niet over de nodige know how.

Ook in juni heeft Daniel Kibago een paar keer geïnformeerd naar de stand van zaken. Zonder succes. Het blijft afwachten.

6. Sponsorkliks, gratis het Lejofonds sponsoren!


Hartelijk dank aan degenen die hun online aankopen via Sponsorkliks hebben gedaan. Zij sponsoren het Lejofonds gratis. Binnenkort kan het Lejfonds weer een overboeking verwachten omdat opnieuw voldaan wordt aan de minimum uitbetaling. Onderzoeken laten zien dat de online verkopen blijven groeien. Alle reden om Lejofondsvolgers op te roepen online aankopen via Sponsorkliks te doen.

Meer informatie over de werking van Sponsorkliks is hier te vinden.

Daar staan ook een paar handige tips die voorkomen dat je vergeet gebruik te maken van Sponsorkliks bij het doen van online aankopen.