Nieuwsbrief 55

In korte tijd is er weer veel gebeurd wat de publicatie van deze nieuwsbrief rechtvaardigt.

Deze nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken:

1. My Book Buddy Oeganda


In nieuwsbrief 54 van het Lejofonds (www.lejofonds.nl), uitgegeven op 2 maart j.l. hebben we uitvoerig aandacht besteed aan My Book Buddy en wel de inrichting van bibliotheken op vijf verschillende scholen in Oeganda.

De stand van zaken tot dat moment: De nodige boeken zijn besteld bij de uitgeverij en de bij de timmerman gemaakte kasten zijn geverfd in de My Book Buddy kleuren.
Deze foto is ook gepubliceerd op de Facebook pagina van My Book Buddy onder vermelding van “Trots in Oeganda. Mooi werk!

Voor headmaster Benedick van Aunt Kevin reden om daar als volgt op te reageren:

“With My Book Buddy life is good because reading is made easier for school going children  My Book Buddy Uganda and entire world is celebrating you positive contribution”.

Er is daarna het nodige gebeurd.

Coördinator van het Lejofonds, Daniel Kibago, heeft de boeken opgehaald bij uitgeverij Gusto in Kampala en deze naar de Aunt Kevin n/p school in Nkonkonjeru gebracht.
Daar werden de boeken uitgedeeld aan de verschillende scholen.

Na afloop gingen leerlingen van de hoogste klassen van de Aunt Kevin en de leerkrachten met de boeken op de foto.
Coördinator van het Lejofonds, Daniel Kibago schrijft:

“Yes I found Ssalongo (director Aunt Kevin n/p), Benedick (headmaster Aunt Kevin n/p) and the schools representatives busy talking about things and I also addressed them of what we expect.

We got the books from the car. I told them to check them before I leave, so that we are sure that what I checked with GUSTRO was OK. They did this and all the books were there

Salongo thanked you so much for helping more schools and he decided that the all the things before distributed thursday next week in a small colorful function.

He told me that he has invited the RDC of Buikwe district (Resident District Officer) and the town clerk of Nkokonjeru town council.  He requested me that by 10 am i should be there to hand over the materials on behalf of the Lejofonds and My Book Buddy. That is Ssalongo! He is good at mobilizing people to see the good things Leo and Herma do always, You remember when he always brought people to see his school when you were building it.”

Headmaster Benedick schrijft:

“Teachers of 5 schools verifying the books in Aunt Kevin primary Staff room

Aunt Kevin received their books with great joy and love children send their maximum appreciation to Leo, Herma and Cathy for the books given.”

Op de Aunt Kevin n/p school zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de headmasters van de verschillende scholen. Benedick, headmaster van de Aunt Kevin nam daarbij de handleiding van My Book Buddy met de aanwezigen door en vertelde over de ervaringen van Aunt Kevin met het My Book Buddy programma.
De inmiddels aangekomen My Book Buddy vlaggen werden uitgereikt. Als dank voor alle inspanningen mocht headmaster Benedick een studieboek in ontvangst nemen. Via een kort schrijven hebben de volgende scholen zichzelf voorgesteld:

New Hope primary school,

Little Angels n/p,

Kibazo primary school,

Mulajje primary school,

Bright Future Junior school

Hierbij als voorbeeld de introductiebrief van Little Angels Nursery and Primary School. Ook hebben de genoemde scholen het My Book Buddy Contract ondertekend. 12 maart j.l. is een belangrijke dag. Er is een bijzondere bijeenkomst georganiseerd waarbij naast de “directors en “headmasters” van de verschillende scholen ook verschillende hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn, zoals de DCO, de District Education Officer, laten we zeggen de hoofdinspecteur van onderwijs, de RDC, (Resident Distrcit Officer, de afgezant van president Museveni vergelijkbaar met hier de Commissaris van de Koning en de burgemeester van Nkonkonjeru.

De televisie is aanwezig om verslag te doen.

Op het terrein van de Aunt Kevin is die dag al te zien dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Voor een paar leslokalen staan een aantal boekenkasten van My Book uitgestald met daarovoor op tafells dozen met boeken. Op de de dozen met boeken staat vermeld voor welke school de boeken zijn. Headmaster Benedick controleert of alles klopt. Bij de start van de plechtigheid staan vertegenwoordigers van elke school bij de boekendozen voor hun school, daarbij een My Book Buddy tasje omhoog houdend. Een cameraman maakt opnamen voor de televisie-uitzending. De RDO (Resident District Officer wordt nog even apart geïnterviewd. Daarbij wordt het Lejofonds bedankt voor de bemiddelende rol. Bekijk hier de video-opnamen.

Daarna gaat het gehele gezelschap naar binnen, waar verschillende speeches volgen. Headmaster Benedick schrijft onder de titel “GREAT!”:

“Today was a big day for us here in Aunt Kevin primary school. We distributed MBB materials and was officiated by the DISTRICT EDUCATION OFFICER and RDC,MAYOR NKOKNJERU and councilors directors of the five schools Headteachers and teachers of the five selected schools 

It was made live in the television sponsored by Mayor NKOKNJERU in appreciation for your support not only to the schools but also to the government in educating the children.

They thanked you so much for the massive support given and they said if any other support comes you put them in your plans

The book were given officially by DEO AND Daniel as seen in the videos on your behalf”.

Daniel Kibago:

“I attended the MBB function, it was very good indeed. People made very good speeches. All the People who attended were very  happy and appreciative with the support given by Cathy Spierenburg of MBB and the Lejofonds Ssalongo organized video coverage and the function will be broadcasted on Baba television in the 9 pm news bulletin. Schools promised maximum cooperation and i told them, that for us we move on principle and agreement, so they should do their level  best to do the required”.

Een paar dagen later stuurt Daniel Kibago een bericht waarin hij als volgt terugkijkt op de gehouden toespraken:

“Most of the speeches rotated around the books and cabinets and the good heart of Cathy of My Book Buddy, Leo and Herma of the Lejofonds for bringing this project in the right time. They told me to send their sincere appreciation to Leo, Herma and Cathy for all the good work to the poor people of Uganda. The representative who spoke on behalf of the schools asked the schools to make good use of the books and he assured me that they will do all as expected since I told them that in the Lejofonds we move on principle.”

De aanwezige groepen 6 en 7 werden met een bezoek vereerd door de hoofdinspecteur. Na afloop dan nog even een groepsfoto. De verschillende kasten worden buiten het terrein bij de poort neergezet. Kasten en boeken worden met een vrachtwagen naar de verschillende scholen gebracht.

Headmaster Benedick geeft aan dat hij enige tijd niet op school is vanwege een cursus aan de universiteit. We verwachten in die tijd geen reactie op gestuurde berichten. Wanneer dat wel het geval is, vragen we een verklaring.
Benedick schrijft:

“I JUST have too much LOVE for MBB Because I know the values of MBB as a professional tutor ( teacher trainer) so I will work diligently to my best am currently doing my college practice examination in Kyambogo university Whether am far or not MBB is in my heart everyday am connecting with Headteachers and teachers on how the they have started when I get back you will receive comprehensive report

We hebben Cathy Spierenburg, founder en programma manager van My Book Buddy een verslag gestuurd van de gebeurtenissen.

Zij reageert als volgt:

Beste ongeëvenaarde projectorganisator/My Book Buddy vriend, Wat wordt een mens toch ongelooflijk blij van dit type mails. De inhoud blikt terug op het proces en een eindresultaat dat er mag zijn. Absolute klasse. Ik ben er heel dankbaar voor.

Mooie impressiefoto’s waar ik als het ware zelf bij aanwezig ben, omdat ik weet hoe het voelt en hoe het daar is. Mooi hoe kennis wordt overgedragen van de ene school op de ander, met oog voor details op een geordende wijze. Ik denk dat ze dat ook van jou geleerd hebben. De boekhouding keurig op orde ( het tekort wordt overgemaakt) maar bovenal blijde gezichten.

En heel wijs om VIP’s erbij te betrekken en te zorgen voor passende PR. Want hoe beter het belang van leesbevordering wordt doorverteld en zichtbaar wordt gemaakt hoe beter mensen zich ervan bewust worden wat het belang van lezen is.

En het wordt echt zichtbaar en tastbaar als je ziet dat kinderen het oppakken wanneer de doorgaande leeslijn op een school wordt ingevoerd. En leerkrachten activiteiten plannen rond de boeken.

Wil je ieder namens mij zeer bedanken voor alle inspanningen, het mooie resultaat en een goede start toewensen bij de implementatie.
Ik ga de foto’s zeker plaatsen, er liggen nog twee landen te wachten dus ik doe het gespreid. Nogmaals heel veel dank voor je hulp.

Op dit moment ben ik bezig met het ontwikkelen van een My Book buddy leescertificaat dat de kinderen van de hoogste klas van een school kunnen ontvangen als ze de school verlaten.

Ik weet hoe belangrijk de laatste examens zijn en de rangorde die je inneemt op zo’n lijst en of je wel of niet naar het vervolgonderwijs mag.

Maar lezen heeft iedereen gedaan op welke wijze dan ook en dat wordt beloond met een certificaat, uitgereikt met een paar toespraken en een kleine voorleessessie.  Het liefst zou ik ze ook een eigen woordenboek meegeven, maar ik ben bang dat dat financieel even niet uit kan dit jaar. Wat denk je zou zo iets in Oeganda ook aanslaan?

We houden contact en ik hoop voor jullie dat reizen naar Oeganda weer tot de mogelijkheden gaat horen.

My Book Buddy heeft inmiddels een leescertificaat ontwikkeld.

Kinderen van de hoogste klas krijgen bij het verlaten van de school een My Book Buddy leescertificaat uitgereikt.

Daar kun je trots op zijn als kind, als leerkracht en als ouder, zo staat op de Facebook pagina van My Book Buddy te lezen. Headmaster Benedick voegt daar aan toe:

“So proud of My Book Buddy a living testimony”.

In Oeganda is men dol op certificaten weten we uit ervaring. Ook dit certificaat zal een succes worden.

Begin april krijgen we foto’s toegestuurd met het onderschrift “Children of the Bright Future reading seriously today”

2. GCL (Green Charcoal Lejofonds)


Het Lejofonds is van strategie veranderd wat betreft het vergroten van de afzetmarkt van houtskool. Voor de coronacrisis werden scholen benaderd om “green charcoal” af te nemen.

Tijdens vakanties zijn scholen gesloten en nemen ze geen houtskool af.

Door beperkende maatregelen betreffende het coronavirus zijn scholen vorig jaar een groot deel van het jaar gesloten geweest. Dat betekende geen afzet van “green charcoal. De “factory” is daarom maandenlang dicht geweest.

Voor de afzet richten we ons nu op weeshuizen. Zij zijn het gehele jaar open en hebben het hele jaar door houtskool nodig.

Eind maar bericht coördinator Daniel Kibago:

“I visited St Benedict education and children’s center, the orphanage in Massajja Kampala, They were happy to see that I came because I had promised a number of times and failed. They will be in position to buy Charcoal worthy 465,000 every month and their stove will cost 3,350,000, which means they will be required to pay 1,675,000 as their 50 % contribution. They said will let me know as soon as they have the money and we go ahead with the contract”

Voor het gebruik van “green charcoal” moet in de meeste gevallen het fornuis van een instelling aangepast worden. Het Lejofonds komt een instelling tegemoet in de kosten door het geven van een subsidie van 50%. Daar staat tegenover dat een instelling verplicht is tenminste vijf jaar green charcoal af te nemen. Dat wordt contractueel vastgelegd.

3. Zaden voor voedsel


In nieuwsbrief 53 berichten we dat de organisatie Zaden voor Voedsel zaden beschikbaar heeft gesteld voor de schooltuin van de Aunt Kevin nursery and primary school In nieuwsbrief 54 laten we foto’s zien van ontkiemde zaden.
In maart stuurt headmaster Oguu Benedick nieuwe foto’s om te laten zien dat het goed gaat met de schooltuin. De organisatie “Zaden voor voedsel” heeft later ook nog zaden opgestuurd voor de deelnemers aan het geitenproject voor de tuintjes die naast het huis worden gerealiseerd.
Tijdens een maandelijkse vergadering van het project zijn de zaden uitgedeeld door coördinator Daniel Kibago..

4. Batu


Batu is een dove jongen waarvoor het Lejofonds al vanaf primary 1 onderwijs mogelijk maakt. Batu zit nu in de vijfde klas van het voortgezet onderwijs. 

Bij opening van de website van het Lejofonds, www.lejofonds.nl zie je in de rechterbovenhoek twee foto’s van Batu. Dit is een foto van Batu zoals we hem de eerste keer thuis op het platteland aantroffen. We zorgen ervoor dat Batu geplaatst wordt op het internaat van de Bishop Westschool in Mukono. Een paar weken later treffen we hem daar aan en maken deze foto.

In veel nieuwsbrieven en reisverslagen hebben we over Batu geschreven. Zo ook in nieuwsbrief 54. Daarin hebben we laten zien, dat nu de scholen voor voortgezet onderwijs nog steeds gesloten zijn vanwege het coronavirus Batu stenen hakt om zo een paar centen te verdienen. Inmiddels hebben we intensief contact met een van de leraren van Batu, Simon Ocan. Hij heeft zich het lot van Batu aangetrokken en wil hem begeleiden naar een vervolgstudie om zo uiteindelijk een zelfstandige plaats in de maatschappij te kunnen innnemen. Het was opgevallen dat Batu geïnteresseerd is in medicijnen en dat hij bijvoorbeeld graag meehielp in de ziekenboeg van de school.

Vanuit interesse en capaciteit heeft Simon Ocan Batu begeleid bij een toelatingsprocedure voor een tweejarige opleiding aan het Tropical Institue Of Allied Health Sciences.

Vanwege zijn doofheid werd Batu de toegang tot de studie geweigerd. Daarop heeft Simon Ocan met succes een klacht ingediend bij de commissie gelijke kansen. Batu krijgt toestemming om een twee jaar durende opleiding in farmacie te volgen. Gebleken is dat er in Oeganda veel vraag is naar mensen die met succes een dergelijke opleiding hebben afgerond. Ook kan Batu dan een baan vinden waarin hij ondanks zijn doofheid goed kan functioneren.

Tot nu toe heeft het Lejofonds de kosten van het onderwijs voor Batu betaald. Dat zal nu weer zo zijn.

De moeder van Batu verdient een paar centen met het werken op het land van anderen. Ze heeft thuis nog de verantwoordelikjkheid voor twee gehandicapte kinderen en kan niet bijdragen in de kosten voor Batu.

Vader is uit beeld en onvindbaar. Van die kant is ook geen bijdrage te verwachten.

Voor deze studie is Batu verplicht op het internaat te wonen behorende bij het instituut.

Om de studie te kunnen volgen heeft Batu een tolk nodig, wat de opleiding extra duur maakt. De kosten voor een tolk komen voor eigen rekening.

De totale kosten voor de opleiding van 2 jaar zijn €2500,- per jaar. Dat bedrag kan het Lejofonds op dit moment niet vrijmaken.

De studie is op 1 maart j.l. begonnen zonder Batu. 1 juli is een volgend instapmoment. We zoeken nu naar mogelijkheden om Batu in te laten stappen op 1 juli.

5. Kisimbizi nursery and primary school


Eerder hebben we aangegeven ons zorgen te maken over de Kisimbizi n/p school vanwege een te zwakke schoolorganisatie.

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat de Kisimbizi met een opzienbarend verzoek bij het Lejofonds is gekomen om verantwoordelijkheid voor de school over te nemen en sturing te geven.

We hebben gereageerd met een aantal voorwaarden, op schrift gesteld, Coördinator Daniel Kibago heeft deze aan directeur Spencer overhandigd die hij in zijn vrije tijd voor zijn huis aantrof. Het School Management Committee (SMC) heeft een vergadering belegd om over de voorwaarden te spreken waarbij directeur Spencer en zijn kinderen ook aanwezig waren.

Dit leidde tot verwarring omdat leden van het SMT en de familie Spencer op een andere golflengte opereerden.

Het Lejofonds heeft om nadere uitleg gevraagd. Binnenkort verwachten we een reactie.

6. NGO


In nieuwsbrief 54 hebben we aangegeven dat het ngo certificaat ( Permit to operate as a non-governmental organisation) van het Lejofonds in Oeganda verlengd dient te worden.

We hebben toen al aangegeven dat er heel wat formulieren ingevuld dienen te worden, heel veel documenten aangeleverd en dat alles ingediend moet worden bij vijf verschillende instanties voor goedkeuring.

Coördinator Daniel Kibago heeft alle documenten verzameld, gekopieerd en opgeborgen in vijf orders die elk tegen de honderd papieren bevat. Het is een enorme tijdrovende klus geweest voor zowel het bestuur van het Lejofonds als coördinator Daniel Kibago.

Nieuwe stringentere regelgeving betekende veel meer rompslomp. Daardoor en door gebrek aan informatie en het niet bereikbaar zijn van officiële instanties hebben we niet alle papieren op tijd kunnen inleveren waardoor we een boete van 2 miljoen Oegandese shilling riskeren.

We zijn daartegen in beroep gegaan. Het is nu afwachten of de boete alsnog opgelegd wordt. Daarnaast wachten we op toekenning van het certificaat.

7. Jaarverslag 2020


Het jaarverslag 2020 van het Lejofonds is gepubliceerd op de website van het Lejofonds en is te vinden onder de rubriek “Jaarverslagen”.