Nieuwsbrief 54

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021. Het is een uitgebreide nieuwsbrief geworden omdat er veel te melden is. Dat doen we door middel van de volgende hoofdstukken:

1. Green Charcoal Lejofonds


Door de gevolgen van het coronavirus waaronder de verminderde afzet, is de “factory’ een aantal maanden dicht geweest. Tijdens die periode hebben we ons beraden over de aanschaf van een nieuwe briketmachine. De huidige machine vertoont te vaak gebreken, vraagt te veel onderhoud en is daardoor te duur in gebruik.

Coördinator Daniel Kibago, bezoekt hiervoor een Oegandese firma. Deze kan echter niet de gewenste kwaliteit leveren. We oriënteren ons in China, hebben contact met een Chinese firma, maar we durven een levering van een briketmachine uit China niet aan, ook al omdat niet duidelijk wordt hoe de garanties zijn.

Uiteindelijk nemen we contact op met de bouwer van de huidige briketmachine. We overleggen hoe we tot een betere machine kunnen komen. Uiteindelijk leidt dit tot de opdracht, eind vorig jaar, tot het vervaardigen van een nieuwe briketmachine.

Begin januari brengt Daniel Kibago een bezoekje aan de bouwer van de briketmachine om de stand van zaken te bekijken.

Daniel bericht:

“He is making a machine with a self feeder system, so will not be labour intensive. He is using heavy duty metals to avoid the frequent breakdowns we are experiencing with current machine.
The machine will be run by an electric motor but he said its is also possible to place an engine. He bought a brand new longlife electric motor
He also put a modified belt and pulley system to give free more energy but running at a reasonable speed.”

Ter illustratie stuurt Daniel foto’s mee. Metalen, berekend op zwaar werk en met een lange levensduur. Voordat de briketmachine afgeleverd wordt, is eerst het vergrote gedeelte van de productieruimte voorzien van een cementen vloer. Wanneer de briketmachine is afgeleverd wordt ie door de werknemers van alle kanten besnuffeld en daarna met succes uitgeprobeerd. Het is duidelijk dat de oude briketmachine aan vervanging toe was. De oude briketmachine is inmiddels gerenoveerd zodat de machine ingezet kan worden, mocht dat nodig zijn, bijvoorbeeld bij een onderhoudsbeurt van de nieuwe machine.

Tijdens de maanden dat de houtskoolfabriek dicht was, is er meer gebeurd.
Er is een zoektocht geweest naar een “mixer”. We zouden misschien spreken van een betonmolen.

Het mixen van de “dust” met de “binder” gebeurde tot nu toe handmatig. Dat werk werd als zwaar ervaren. De komst van een mixer werd dan ook met gejuich ontvangen.

Daniel Kibago:

“The people who have seen the mixer are very happy because mixing has been a big task. They thanked you so much for all you have organised”

Er zijn meer maatregelen genomen om bepaalde werkzaamheden minder zwaar te maken. Zo hebben we een trolley laten maken. De zware zakken “dust”, grondstof voor de houtskool” kunnen zo gemakkelijker op hun plaats gebracht worden. De tricycle wordt gebruikt voor het vervoer van de zakken houtskool.
Er is nu een ijzeren frame aangebracht zodat er meer zakken houtskool schadevrij vervoerd kunnen worden. Door het vergroten van de productie bestaat er ook de behoefte aan een tweede naaimachine om de zakken houtskool mee dicht te maken. James, naast werknemer ook timmerman heeft drie stoelen gemaakt zodat iedereen tijdens pauzes een zitplaats heeft. Coördinator Daniel Kibago laat weten:

“I also bought new pans and a stove for the members because the ones they used last time were very old. The next thing that will be required will be gum boots for them because the ones you bought last time are now old and full of holes”

Alle verbeteringen geven Daniel Kibago een goed gevoel. Hij schrijft:

“I’m also personally very proud to be the coordinator of an organisation with growing projects, the way the GCL is growing is very impressive and encouraging,

i promise to provide good leadership to see that all is done as expected and that all things are handled with full responsibility

I will ensure timely execution of activities and always work for the better”.

Begin februari schrijft Daniel Kibago:

“At the factory it was going well with the members. I have already arranged for deliveries of the binder and the dust so that they work continuously. When I was there electricity was off so they could not make charcoal but Moses is already busy with the old machine to make big repairs so that both machines can be used.Next week it will be ready”.

Uitval van elektriciteit. In Oeganda kijkt niemand daar van op.

Dankzij onze Belgische vrienden Herman Longin en Ria Coppens heeft de organisatie Foodstep uit Entebbe zich aangesloten bij het project Green Charcoal Lejofonds (GCL) en neemt houtskool af. Zie nieuwsbrief 53.

Begin februari berichten zei:

“Ondertussen hebben we van Nathalie (Foodstep) ook bericht gekregen dat ze heel enthousiast is over de Charcoal, ik citeer uit de whatsapp: inderdaad ook wij koken op Green Charcool. Wat een succes! Geen hout meer klieven, geen rook, geen roetaanslag ….. echt super!”

2. James


Het Lejofonds (www.lejofonds.nl) wil onderwijs voor kansarme kinderen in Oeganda mogelijk maken en hen een hoopvolle toekomst bieden. James, een dove jongen is een van die kinderen. We ontmoeten hem voor het eerst als hij 14 jaar is.

Het Lejofonds ondersteunt en volgt James nu al meer dan 10 jaar.
Het Lejofonds heeft ervoor gezorgd dat James naar de primary school kon gaan en daarna een opleiding tot timmerman heeft kunnen volgen. Dankzij het Lejofonds is er een werkplaats voor James ingericht.
Na de dood van zijn oma is James even de weg kwijt.
James werkt nu in de “factory” van het project GCL (Green Charcoal Lejofonds). Hij is daar een zeer gewaardeerde kracht. In het weekend is hij actief in zijn timmermanswerkplaats bij huis. Vanwege het coronavirus en daardoor de sluiting van scholen waardoor een afzetmarkt tijdelijk verloren ging is de fabriek maandenlang gesloten geweest. In december worden voorbereidingen getroffen om de fabriek te heropenen. Coördinator Daniel Kibago heeft dan ook weer contact met de werknemers. Hij komt met een verrassend bericht: James heeft een vrouw en is inmiddels vader geworden.

Op verzoek bezoekt Daniel Kibago James en zijn vrouw om de felicitatie over te brengen

Daniel Kibago bericht:.

“….James told me that he loves his wife very much because she is very hardworking, he showed me maize the wife planted and that the compound is kept clean.

The family looked happy. The wife thanked you for the money you gave to the baby and also thanked you for always supporting James….”

James heeft een gehandicapt zusje, Agens, waar hij voor zorgt. Daniel schrijft:

“….The wife from james told that Agnes sometimes tries to make mats like you can see in the pictures. I asked her who takes care and she said they do it together with James.”

Voor zijn vrouw en kind en voor zichzelf heeft James een nieuw huisje gebouwd. Zoals gezegd ondersteunt het Lejofonds James al voor meer dan tien jaar.
Daarover is veel gepubliceerd in de verschillende nieuwsbrieven en reisverslagen.

Onder de titel “James, een dove jongen, wonend in Oeganda”, hebben we nu alle publicaties op een rijtje gezet.

Een Engelse versie is hier te vinden.

3. My Book Buddy


Op nieuwsbrief 53 hebben we verschillende reacties gekregen. Een van de reacties is afkomstig van Cathy Spierenburg, de drijvende kracht achter My Book Buddy en de My Book Buddy leesclubs. Zij schrijft:

“Wat een prachtige nieuwsbrief stuurde je weer rond. Goed om te lezen dat zoveel van jullie projecten succesvol zijn. Uit het verslag maak ik op dat ze op de school blij zijn met de MBB leesclub en bereid zijn verder te helpen.

Benedick, headmaster van de Aunt Kevin n/p school had eerder al geschreven:

“Conclusively l would like to say in advance that in case of any project, please give us and we are ready to perform the activity very well. May the almighty God bless you abundantly Thanks “.

Cathy Spierenburg vervolgt:

Is het mogelijk dat je samen met hen een aanvraag doet voor 5 andere scholen die elk budget kunnen krijgen voor een leesclub. Zolang de scholen dicht zijn kan deze activiteit hen toch verder helpen, getuige de mooie filmpjes…..”

We treden hierover in contact met Benedick, de headmaster van de Aunt Kevin nursery and primary school. Hij reageert enthousiast en benadert met succes vijf scholen in de omgeving en belegt een vergadering met de headteachers. Benedick schrijft:

“I had a meeting with the headteachers of the five selected Schools and brief them on how to conduct the activity. They were very happy and they promised to carry out the exercise very well. Thy expressed much interest and appreciation for your endless support you’re giving us here in Uganda and Africa at large to see that we grow morally right through academic and other various projects you are carrying out in Africa Attached are the photos captured when we were in the meeting at the main Hall Aunt Kevin primary school”

Begin januari krijgen we een verrassend bericht. Cathy Spierenburg schrijft:

“De door Benedick aangedragen scholen krijgen een volledige My Book Buddy bibliotheek. Zo slaan we twee vliegen in een klap en wordt de geletterdheid in de regio gestimuleerd. Het lijkt me een goed idee dat deze scholen met elkaar optrekken, kennis delen…”

Ook in Oeganda is men blij met dit bericht. Benedick schrijft:

“Thanks so much for the message from Cathy am very happy for the update and it is a life changing news for us here as I told you last time in one of my mails your efforts here in Africa is absolutely amazing and extremely different and it is shaping our future very well maximum appreciation goes to all of you people Cathy, Herma and you….”

Over het idee van een bibliotheek op school schrijft Benedick het volgende:

“It is a very good Idea and I pray to God to grant you people everything necessary for it successful completion and operation because it will help we the School community to know the values of books and literacy. We are very ready as Schools to work as a joint force with maximum team spirit to promote the development of reading and other related academic activities, purposeful competition shall be organized internally and externally among Schools and you will enjoy those good moments during reading hours”.

Er moet nu veel gebeuren om bibliotheken in te richten. Er moeten My Book Buddy kasten komen. Tasjes moeten worden aangeschaft waarin het boek komt wat een kind van school mee naar huis mag nemen om te lezen. Bij een uitgeverij moeten boeken worden besteld op het leesniveau van de kinderen. Er is een handleiding voor leerkrachten die zij zich eigen moeten maken. Benedick ziet het helemaal zitten. Hij zal offertes vragen bij verschillende timmerlieden. Hij zal uitzoeken waar de tasjes gemaakt kunnen worden. Hij zal vergaderingen houden met de verschillende scholen over de opzet en organisatie van de bibliotheken.

Benedick besluit zijn bericht als volgt:

“….Is conclusion therefore, may the almighty God bless you all and grant more blessings to you people all for the unforgettable work you are doing to make we Africans build a strong future generations through academics and become great citizens”.

Op de Facebook pagina van My Book Buddy verschijnt het volgende bericht:

My Book Buddy

Kennis delen is kracht. De directeur van een van de scholen in Oeganda waar My Book Buddy al twee jaar draait, traint directeuren van 5 omringende scholen coronaproof voor de stappen die gezet moeten worden om My Book Buddy ook daar te implementeren. En zo werkt het het beste. Binnenkort meer..

Benedick schrijft bij dit bericht: “Great knowledge is power”.

Hij zet het bericht op zijn eigen Facebook pagina met het volgende onderschrift:

“With My BOOK BUDDY education is made better and Best for the young academicans in Uganda. Thanks to Cathy, Leo and Herma. The world is proud of you people”.

Er is intensief contact met Benedick over alle stappen die gezet moeten worden. Daarbij schakelen we ook de coördinator van het Lejofonds, Daniel Kibago in.

Uit verkregen offertes wordt een timmerman gekozen die direct aan het werk gaat.
Eind januari volgen de eerste foto’s. Benedick (links) en Daniel Kibago (rechts) Een paar dagen later stuurt Benedick opnieuw foto’s en zegt daarbij: “I visited the carpenter I found him working so well as you can see from the photos below. He is 80 percent done with the work”. Als de buitenkant van de kasten gelakt zijn, volgen er nieuwe foto’s. Wanneer de kasten klaar zijn, worden ze overgebracht naar de Aunt Kevin n/p . Daar zullen alle voorkanten beschilderd worden in de kleuren van My Book Buddy. Van uitgeverij Gustro ontvangen we dezelfde dag het volgende bericht:

“The work to sort out Library books and prepare Proformas for the 5 Schools in Nkonkonjeru and Aunt Kevin School is ongoing.”

Het bericht gaat vergezeld van de volgende foto: De foto wordt ook gepubliceerd op de Facebookpagina van My Book Buddy met de begeleidende tekst:

Bij Gustro in Kampala (Oeganda) worden voor 5 scholen boeken geselecteerd. Het uitgangspunt: zoveel mogelijk verschillende titels zodat een kind elke week aan ander boek kan lezen. Keus genoeg zo te zien.

Headmaster Oguu Benedick van Aunt Kevin reageert daarop met:

My Book Buddy My future 
Ugandan children are achieving big academically through My Book Buddy.

Wanneer de kasten zijn geverfd krijgen we daarvan weer foto’s opgestuurd. Ook deze foto’s worden gepubliceerd op de Facwebookpagina van My Book Buddy met daarbij de tekst:

Er is hard gewerkt in Oeganda. En het resultaat mag er zijn. Nog even geduld en dan mogen de kinderen deze kasten in hun eigen klaslokaal bewonderen.

Ook hier reageert Oguu Benedick. Hij schrijft:

In Uganda MBB is flying high. We are grateful my God grant MBB success in all activities worldwide. We are proud beneficiary of MBB

Uitgeverij Gustro stuurt een bericht dat alle bestelde boeken zijn uitgezocht en ingepakt. We krijgen daarbij de volgende foto toegestuurd: Straks bevat elke kast exemplaren van het boek My Hero is you, how kids can fight COVID-19! Headmaster Benedick zorgt ervoor dat dit karwei geklaard wordt.

Vanuit Nederland worden voor elke school vlaggen opgestuurd. We krijgen bericht dat de vlaggen zijn aangekomen. Op de scholen wordt straks buiten de vlag gehesen als teken dat het My Book Buddy dag is, de dag waarop de kinderen een boek kiezen om mee naar huis te nemen en het daar te lezen.

Via een up-date houden we Cathy Spierenburg op de hoogte.

Zij is blij met de resultaten. Ze schrijft:

“….De kasten zien er prachtig uit, de stapels boeken beloven veel goeds. Wat zullen veel kinderen binnenkort blij zijn.  De My hero boekjes moeten de noodzakelijke informatie geven op plekken waar het bestaan van corona ontkend wordt en het gesprek erover vermeden. Nu kinderen met informatie komen en preventie maatregelen is het soms minder bedreigend….”

Daarbij doet ze het verzoek de complimenten over te brengen op het team van de Aunt Kevin betreffende de mooie resultaten

4. Zaden voor voedsel


In nieuwsbrief 53 berichten we dat de organisatie Zaden voor voedsel zaden beschikbaar heeft gesteld voor de schooltuin van de Aunt Kevin nursery and primary school.

Begin december krijgen we van headmaster Benedick het volgende bericht:

“Thanks so much Leo today I picked our seeds from Kampala attached are the photos of seeds preparation is on going for planting them starting today .”

Enkele weken later krijgen we opnieuw een bericht, vergezeld van enkele foto’s.

Today we are doing transplanting of the seedlings given due to us but some of them failed to germinate but the few that germinated are those in the photos. Thanks for the assistance rendered. We shall update you on how they are germinating”. Stella Nysten van “Zaden voor voedsel” reageert op dit bericht:

“Het is spijtig dat er zo weinig gekiemd is. Dan is het de vraag of het door de zaden komt of door hun grond.”

We proberen dit te achterhalen.

Benedick blijft foto’s sturen. En Stella Nysten stuurt opnieuw zaden op. Deze zijn bestemd voor de deelnemende gezinnen aan het project Goat to Goat. Coördinator Daniel Kibago instrueert hen tijdens de maandelijkse vergaderingen hoe een groententuintje op te zetten dicht bij huis o.a. de zgn. “sack mound”.

5. Kisimbizi


In eerdere nieuwsbrieven hebben we al aangegeven ons zorgen te maken over de Kisimbizi n/p vanwege de zwakke schoologanisatie.

Coördinator Daniel Kibago heeft zitting genomen in het school management comite (SMT) om het Lejofonds te vertgenwoordigen en te bezien hoe ondersteuning verleend kan worden. Via het SMT komt het verzoek binnen of het Lejofonds meer verantwoordelijkheden voor de school kan nemen. Een toch wel opzienbarend verzoek. We laten weten daarvoor de nodige voorwaarden te stellen.

Daarover bestaat de nodige verwarring. Verder overleg moet nu meer duidelijkheid brengen.

6. Batu


Batu is een dove jongen waarvoor het Lejofonds al vanaf primary 1 onderwijs mogelijk maakt. Batu zit nu in de vijfde klas van het voortgezet onderwijs.

Batu is al bezig te kijken naar het vervolgonderwijs. Onlangs kreeg hij het bericht van het Tropical Institute of Allied Health Sciences dat hij erheen moest om een toelatingsformulieren op te halen. Batu had geen geld voor het vervoer en heeft toen zijn telefoon verkocht om de belanrijke documenten te verkrijgen. Het contact met het Lejofonds werd daardoor bemoeilijkt.

Vanwege het coronavirus zijn de scholen in Oeganda nu dicht. Batu is lange tijd tevergeefs op zoek geweest naar een baan.

Nu hakt hij stenen om maar iets te verdienen.

7. Partin


Partin, de branche-organisatie voor kleine goede doelen deed een oproep foto’s van je stichting op te sturen. Het Lejofonds geeft gehoor aan de oproep.
Niet lang daarna is een van de foto’s van het Lejofonds terug te vinden op de site van Partin.

8. NGO certificaat


De geldigheid van het NGO certificaat voor het Lejofonds loopt af op 23 februari.

Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het document moeten veel papieren ingestuurd worden. Opnieuw moet de oprichtingsakte, de statuten, de inschrijving van de Kamer van Koophandel opgestuurd worden. Notulen van vergaderingen en jaarvergaderingen van de afgelopen vijf jaar, evenzo de jaarverslagen en de beleidsplannen moeten ingestuurd worden. Daarnaast moeten ook Oegandese instrumenten ingevuld worden.

Coördinator Daniel Kibago zorgt voor het nodige kopieerwerk omdat alle papieren bij vijf instanties ingeleverd dienen worden. Daniel bericht:

“Now that you have sent almost all, files have already been created for the different authorities who must give recommendation, i have already 80 pages from the things you sent and they are going to be more after adding what you sent. I made 5 copies for the 5 files to be presented to five different authorities (the GISO,DISO,RDC,NGO forum Mukono and then the NGO bureau Kampala)”.

9. Jaaroverzicht


Het jaaroverzicht 2020 is klaar op de jaarrekening na.
Wanneer dit af is wordt het jaaroverzicht gepubliceerd op de website van het Lejofonds onder de rubriek “Jaarverslagen”.