Nieuwsbrief 53

Ook in Oeganda heeft het coronavirus nog grote invloed op het dagelijkse leven en zijn er een aantal maatregelen van kracht.

Zo zijn bijvoorbeeld de basisscholen nog dicht met uitzondering van de hoogste groep, primary 7. Leerlingen van die groep moeten aan het einde van het schooljaar examens doen. De resultaten zijn van invloed op de mogelijkheden voor vervolgonderwijs. In deze nieuwsbrief kunnen we bij verschillende hoofdstukken niet om de invloed van het coronavirus heen.

Van de coördinator van het Lejofonds in Oeganda, Daniel Kibago ontvingen we een terugblik dat niet zou mis staan in een samen te stellen jaaroverzicht over 2020.

We willen daarop niet wachten en openen deze nieuwsbrief met het schrijven van Daniel Kibago

De nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken:

1. Terugblik van coördinator Daniel Kibago


”For over 10 years, the Lejofonds has been active in Uganda giving poor people/communities different projects aimed at improving on their livelihoods.

I have had a chance to be the coordinator of all the Lejofonds activities and am proud to be working with the Lejofonds and particularly with Leo and Herma.

Over time, the Lejofonds has performed tremendously in uplifting people’s standards s of living ranging from education and health to income generation.  Schools have been built and equipped but also followed. Youth and women have been helped to earn income.

I therefore take this opportunity to reach out to whoever is involved raising funds for the Lejofonds and say thank you very much for all the support.

Please have confidence that your support is used well to change lives of the poor people in Uganda. When you look at the different projects we run in Uganda, you cannot believe that all the work is from such a small charity.

Thank you very much, may you continue supporting the Lejofonds so that more poor people are helped live better lives.

Yours truly

Daniel Kibago, coordinator Lejofonds

Al meer dan 10 jaar is het Lejofonds actief in Oeganda om arme mensen / gemeenschappen verschillende projecten te bieden die gericht zijn op het verbeteren van hun levensonderhoud.

Ik heb de kans gehad om de coördinator te zijn van alle Lejofonds-activiteiten en ben er trots op samen te werken met de Lejofonds en vooral met Leo en Herma.

In de loop van de tijd heeft het Lejofonds geweldig gepresteerd in het verbeteren van de levensstandaard van mensen, variërend van onderwijs en gezondheid tot het genereren van inkomsten. Er zijn scholen gebouwd en uitgerust maar ook gevolgd. Jongeren en vrouwen zijn geholpen om een ​​inkomen te verwerven.

Ik maak daarom van deze gelegenheid gebruik om iedereen die betrokken is bij het inzamelen van geld voor het Lejofonds te bereiken en ik wil u hartelijk bedanken voor alle steun.

Vertrouw erop dat uw steun goed wordt gebruikt om de levens van de arme mensen in Oeganda te veranderen. Als je kijkt naar de verschillende projecten die we in Oeganda uitvoeren, kun je niet geloven dat al het werk van zo’n kleine liefdadigheidsinstelling komt.

Heel erg bedankt, moge je het Lejofonds blijven steunen zodat meer arme mensen geholpen worden een beter leven te leiden.

Ondergetekende

Daniel Kibago, coördinator Lejofonds ‘

2.My Book Buddy Reading Club


In nieuwsbrief 52 hebben we uitvoerig aandacht besteed aan de My Book Buddy Reading Club, zoals die gehouden is op de Aunt Kevin nursery and primary school in de periode dat de school gesloten was in verband met het coranavirus. Mw. Cathy Spierenburg, grote kracht achter My Book Buddy reageerde als volgt op het verslag in nieuwsbrief 52:

“Wat een hartverwarmend verslag over de MBB leesclubs. Zoals ik had gehoopt is het uitgekomen. Deze reacties geven me vertrouwen dat het concept werkt en we door kunnen gaan op deze weg. Ik hoop dat we nieuw geld kunnen ophalen zodat de leesclubs ook op andere plekken georganiseerd kunnen worden. 

Bijzonder veel dank voor de wijze waarop jullie dit hebben begeleid en de resultaten hebben gepubliceerd, hopelijk ter inspiratie voor anderen.”

Ook Oguu Benedick, headmaster van de Aunt Kevin nursery and primary school reageerde op het verslag in nieuwsbrief 52.
Hij schreef:

“Thank you so much for sharing! Aunt Kevin primary school is ready not to disappoint you and we will offer all the support possible. We are very proud of you and your support towards the development of education in Uganda.

You are among the great Europeans making Africans realize their dreams, a Case of Aunt Kevin school and many other projects, which are shining under your organization due to your massive heart support. Please continue and we pray that the almighty God bless you abundantly and reward you in plenty.”

In november bericht headmaster Oguu Benedick het Lejofonds:

“We have successfully completed reading the books and our children have benefited alot from them as seen by the way they have changed their culture of reading .We also want to thank you so much for giving US the books which has positively impacted in the lives of our children amidst the challenges of COVID-19. We were able to keep academic light on

Conclusively l would like to say in advance that in case of any project, please give us and we are ready to perform the activity very well.
May the almighty God bless you abundantly
Thanks”

3. Foodstep Oeganda


In nieuwsbrief 49 hebben we al aangegeven dat bestuursleden van het Lejofonds, dit jaar niet, zoals elk jaar, afreizen voor het Lejofonds naar Oeganda. 

Een bevriend Belgisch echtpaar, Herman Longin en Ria Coppens, ervaren Oegandagangers (zij bezochten Oeganda al veertig keer) zijn bereid gevonden de honneurs waar te nemen.  Zij zijn in februari drie dagen opgetrokken met coördinator Daniel Kibago en hebben kritisch gekeken naar de projecten en activiteiten van het Lejofonds. Daar hebben zij uitvoerig verslag van gedaan, vergezeld van vele foto’s. Een impressie daarvan is te vinden in nieuwsbrief 50.

Herman en Ria blijven bij terugkomst de activiteiten van het Lejofonds volgen en waar mogelijk promoten zij die. Ze kennen de oprichtster van de organisatie Foodstep Uganda. www.foodstepuganda.be Foodstep Uganda is een organisatie die zich ontfermt over kinderen die achtergelaten worden op straat of terecht gekomen zijn in de kindergevangenis.

Herman en Ria Longin vertellen over het project Green Charcoal Lejofonds. Er is grote interesse. Coördinator van het Lejofonds, Daniel Kibago gaat op bezoek om informatie over het project GCL te geven.

Foodstep Uganda zetelt in Entebbe. Entebbe ligt eigenlijk buiten het werkgebied van het Lejofonds. Dat betekent extra vervoerskosten.

In onderling overleg wordt dat probleem opgelost. De weg is dan vrij om een vijfjarig contract te tekenen.

In november worden de “stoves” aangepast. Het Lejofonds draagt bij in de kosten.

GCL levert tot nu toe “green charcoal” aan een vijftiental scholen. Foodstep is het eerste tehuis. Voordeel daarvan is dat levering van houtskool het gehele jaar door nodig is. Bij scholen is geen houtskool nodig gedurende vakanties en dat is in totaal toch een kwart jaar. Zie voor een impressie van het leven bij Foodstep Uganda het volgende filmpje:

4. Alpha and Omega primary school


In februari toonde deze school al interesse in “green charcoal” van het Lejofonds.
Op 18 maart werd een contract gesloten. De school was toen al gesloten vanwege het coronavirus.

Het fornuis van de school moest aangepast worden op het gebruik van green charcoal.

Besloten werd dat de aanpassing van het fornuis zou gebeuren gedurende de periode van de lock-down.

Op 21 oktober meldt coördinator Daniel Kibago dat de klus geklaard is

“If you remember well in my communication, the contract was signed on the 18th of March, the very day the schools were closed because of COVID 19 and the stove was constructed during the lock down.”

Oud fornuis, gestookt op hout wat veel ongezonde rookontwikkeling gaf in de keuken. Nieuw fornuis, geschikt voor “green charcoal”. Deze houtskool geeft geen rook af en is daardoor geschikt voor gebruik binnenshuis.

Op 26 oktober bezoekt Daniel Kibago opnieuw de school. Hij schrijft:

“I visited Alpha and omega mixed day and boarding primary school for launching the stove.They were very happy and surprised about the performance of the charcoal and the stove”

5. Vergroting afzetmarkt green charcoal


Om de afzetmarkt te vergroten worden naast scholen en tehuizen nu ook restaurants benaderd.
Coördinator Daniel Kibago rapporteerde onlangs:

“I visited two restaurants, one in Mukono and another in a trading center near my house. They want to start with green charcoal. They are not very big but I know that when they start with us other restaurants will also come on board. One will have a potential of buying green charcoal of 126.000 every month and another can buy green charcoal of 168000. Now the issue is about the stove, one will need a stove of 1,400,000 and another 1,900,000. If we are to go by the offer of 25% I will tell them to raise the 75%”.

Heropening houtskoolfabriek

De.productie van houtskool is opnieuw op gang gekomen.
Coördinator Daniel Kibago schrijft:

It’s the idea for the members to make charcoal  starting 5th December so that they can make some money for Christmas. Also the charcoal we have is less than 3000 bags. Yet we now have a new client, Food step and I expect more. So we need new charcoal.

It’s also important that we start to make preparations for next term which is likely to begin in the last week of january so we need charcoal.Met de huidige afzet van green charcoal van het project GCL (Green Charcoal Lejofonds) wordt maandelijk een besparing van 528 middelgrote bomen gehaald.

6. Zaden voor voedsel


Zaden voor voedsel is een organisatie die zaden verzamelt en opstuurt naar ontwikkelingslanden, zodat mensen daar zelf een moestuin kunnen beginnen. Het motto is “Samen kunnen we honger stoppen!”

In verschillende landen, waaronder Nederland en België, zamelt “Zaden voor voedsel” zaden in.

Stelle Nysten verzorgt voor België de inzameling. Eerder heeft ze zaden verstuurd naar Foodstep in Oeganda. Ze kent de mensen daar en weet ook van de contacten met Herman en Ria Longin.

En zo komt ze terecht bij het Lejofonds. Stella biedt zaden aan waaronder speciale zaden als Moringa oleifera en Cajanus cajan.

We nemen contact op met de Aunt Kevin nursery and primary school. We weten dat ze met een schooltuin gestart zijn en veronderstellen dat ze de zaden goed kunnen gebruiken. Headmaster Oguu Benedick reageert als volgt:

“Thank you for the information.as Aunt Kevin primary school we are very interested and excited with the message please we have enough school garden which can enable US to plant the seeds and we are looking forward in to receiving them at anytime they arrive from you.”

Op 1 december bericht Oguu Benedick:

“Thanks so much,oday I picked our seeds from Kampala. Attached are the photos of seeds preparation is on going for planting them starting today.”

Tenslotte nog het volgende bericht:

“We did not plant all the seeds because of seasons varies. Like now beans can not grow well due to inadequate rain, but we have planted all vegetables, tomatoes because we can water them even if rain is not enough. But we shall plant beans in February next year when the rain will be enough for proper growth”

7. Kisimbizi nursery and primary school


In eerdere brieven hebben we aangegeven dat de schoolorganisatie van de Kisimbizi nursery and primary school te zwak is en ondersteuning behoeft. Daarvoor is in overleg met het Lejofonds voor het lopende schooljaar een nieuwe headmaster aangesteld.

De eerste berichten waren gunstig, maar langzamerhand kwamen er twijfels over het functioneren van de nieuwe headmaster.

Van diverse kanten, o.a. van collega-school Aunt Kevin nursery and primary school werd steun toegezegd en gegeven.

Helaas moet we nu concluderen data dit niet het gewenste effect heeft gehad.

We hebben directeur Spencer dringend geadviseerd voor het nieuwe schooljaar uit te kijken naar een capabele headmaster.

8. Sponsorkliks. Gratis sponsoren


Hartelijk dank aan degenen die in de afgelopen periode aankopen online hebben gedaan via Sponsorkliks en daarmee het Lejofonds gratis hebben gesponsord!

Sponsorkliks betaalt telkens uit wanneer er een totaal van €50,- aan commissie voor de Stichting Lejofonds is binnengekomen.

Dat is deze maand weer het geval. Zeer gewaardeerd!
In totaal is het commissiebedrag voor de Stichting Lejofonds nu €542,39

Ter informatie:

Aangesloten webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie wordt gestort op de bankrekening van de Stichting Lejofonds.. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw vereniging hier direct van! 

De ervaring leert dat mensen wel bereid zijn online aankopen te doen via Sponsorkliks om zo Stichting Lejofonds gratis te sponsoren, maar dit vaak vergeten te doen.

Met SponsorKliks op je telefoon of tablet neemt de kans dat je vergeet te SponsorKikken af. 

Je ziet immers het SponsorKliks icoontje tussen de overige apps staan en we versturen eenmaal per maand een notificatie als het transactieoverzicht is verwerkt en notificaties bij ander nieuws en aanbiedingen.
 In de app kan je zelf instellen welke notificaties je wilt ontvangen.

 In de app is altijd direct het totale commissiebedrag zichtbaar en kan je doorklikken om alle transacties te zien.De app is beschikbaar voor Android en Apple. Nadat je de app hebt geïnstalleerd selecteer je jouw vereniging en slaat deze op.
 Elke keer als je naar een winkel gaat vanuit de app dan is de vereniging die je wilt sponsoren bekend. Via het menu kan je bij “berichten instellingen” aangeven welke notificaties je wel of niet wilt ontvangen.9. Feestdagen