Nieuwsbrief 52

Ook deze nieuwsbrief kent een aantal hoofdstukken die duidelijk gerelateerd`zijn aan het coronavirus.

De hoofdstukken zijn:

1. My Book Buddy Reading Club


In nieuwsbrief 51 hebben we verteld over de opzet van de My Book Buddy Leesclubs en hebben we gemeld dat door bemiddeling van het Lejofonds de Aunt Kevin nursery and primary school in de gelegenheid is gesteld een My Book Buddy Leesclub te organiseren.

In nieuwsbrief 51 meldden we dat de headmaster van de Aunt Kevin enthousiast reageerde op de mogelijkheid leesclubs te houden en dat hij zeer snel de organisatie voor elkaar had.

Op de Facebook-pagina van My Book Buddy werd daar als volgt melding van gemaakt: Vijf lees- tassen worden binnenkort gevuld voor My Book Buddy leesclubs in Oeganda. Leo en Herma Annyas bezoeken dat land elk jaar en wisten een schooldirecteur die ze goed kennen te enthousiasmeren voor het concept. Die ging onmiddellijk aan de slag om verdere voorbereidingen te treffen.

Ook publiceerden we in nieuwsbrief 51 foto’s waarop kinderen staan afgebeeld die deeelnemen aan de My Book Buddy Leesclub.

In deze nieuwsbrief doen we verslag van de ervaringen die zijn opgedaan met de My Book Buddy Leesclub op de Aunt Kevin nursery and primary school.

Het concept

Eerst nog even terug naar het concept van de My Book Buddy Leesclub:

In deze coronatijd gaan veel kinderen lange tijd niet naar school. Vooral kansarme kinderen worden door die maatregel getroffen. Om hen geen leesachterstand te laten oplopen start My Book Buddy kleinschalige leesclubs in de buitenlucht: een corona proof activiteit waarbij kinderen afstand kunnen houden en de boeken in het bezit zijn van een persoon om virusverspreiding tegen te gaan.

-Jonge kinderen uit een lokale gemeenschap worden in groepjes van 10 kinderen voorgelezen door een ouder kind , een ouder of vrijwilliger dat daarvoor voorlees-instructie heeft gekregen.

-Vervolgens wordt er over het boek nagepraat, een passend liedje gezongen, of een aan het verhaal gerelateerde opdracht uitgevoerd.

De leespakketten voor de verschillende leesgroepen bestaan uit::
* Een rugtas die in het bezit komt van de voorlezer
* Woordenboek voor de My Book Buddy die voorleest
* Vervolgopdrachten behorend bij de titel
* Voorlees-instructie
* Administratie systeem
* En 6 voorleesboeken
Kinderen en begeleiders op de Aunt Kevin reageren enthousiast op de leesboeken.

Ze zijn blij met de My Book Buddy Leesclub op school en laten dat in de volgende videoboodschap weten: Verschillende keren krijgen we foto’s en filmpjes toegestuurd van de verschillende leesgroepjes. In september stuurt de headmaster van de Aunt Kevin nursery and primary school het volgende bericht:

Since the children had stayed long without school activities and on receiving the news about the reading program most of them were very eager to receive the books.

Now when given the tasks in the book to read they shows maximum participation in this they have even learnt how to use the dictionary through the guidance of the teachers directing them in finding the meaning of difficult vocabularies in the books.

Not only that association with others has made them not to lose hope in studying because majority feels like they are at school currently each group has at least covered half of each two books because we are reading a book per week daily from Monday to Friday.

Our parents are giving us support to the maximum by sending children prompt which shows that they are very pleased with the program and also they are sending positive feedbacks on how their children are catching up with things they always read about.

Kinderen hebben het lange tijd zonder schoolactiviteiten moeten doen. De meesten waren dan ook erg enthousiast toen ze het nieuws over het voorleesprogramma hoorden.

Nu de boeken er zijn en ze er in kunnen lezen tonen de kinderen maximale betrokkenheid. Onder begeleiding van leerkrachten hebben ze het woordenboek leren gebruiken om de betekenis van moeilijke woorden op te zoeken.

Kinderen zijn blij op school te zijn, te kunnen leren en omgaan met andere kinderen. Volgens rooster wordt er dagelijks gelezen, een boek per week.

Ouders verlenen maximale medewerking en zorgen dat de kinderen op tijd zijn. De ouders zijn blij met het leesprogramma. Ze geven positieve feedback over de ervaringen van hun kinderen met lezen.


Op de Facebook-pagina van My Book Buddy is het volgende bericht te lezen:

Voorlichting over corona is erg belangrijk. Voor de kinderen is er het boek My hero is you dat in elke My Book Buddy Leesclub wordt voorgelezen en besproken. Ook in Oeganda erg belangrijk. Alleen dichtbij elkaar omdat het naders niet op de foto past:)

Het bericht gaat vergezeld van de volgende foto, gemaakt op de Aunt Kevin nursery and primary school: Aunt Kevin houdt voor de My Book Buddy Leesclub een administratiesysteem bij. Bijgehouden wordt wie de deelnemers zijn in een leesgroep, welk boek gelezen wordt en welke activiteiten gehouden worden naar aan leiding van een bepaald boek. Een verslag daarvan wordt op papier gezet. Drie kinderen van de Aunt Kevin nursery and primary school hebben hun ervaringen met de leesclub op papier gezet. Begin oktober stuurt de headmaster ons die verslagen toe.

Mijn naam is Nansi Kombi Divine, een leerling van de Aunt Kevin Nursery and Primary School die namens de leerlingen vertelt over het MBB-programma. Dit zijn de ervaringen die we hebben opgedaan:

-We hebben ervaren dat door samenwerken ieder kind tot zijn recht kan komen, zoals in het Congazori-boek staat.

-We hebben ook ervaren dat sommige kinderen die een tijdje terug niet goed konden lezen nu vloeiend kunnen lezen. Dit heeft niet alleen onze leesvaardigheid verbeterd, maar geeft ons ook het nodige zelfvertrouwen.

– We hebben ervaren dat covid-19 alle kinderen in alle landen heeft getroffen zoals een meisje in het boek My Hero is You vertelt.
Hier op Aunt Kevin zijn we zo dankbaar dat we onze tijd kunnen besteden aan lezen.

Mijn naam is Nazziwo Janet.

Hieronder vind je mijn mening over het My Book Buddy-programma.

– Het Book Buddy-programma heeft mij de kans gegeven om mijn leesvaardigheid te ontwikkelen.

-Het Book Buddy-programma heeft ervoor gezorgd dat ik zelfverzekerd ben tijdens het lezen.

– Het Book Buddy-programma heeft me trots gemaakt om te lezen over verantwoordelijke mensen zoals Nelson Mandela, Luther King en Winston Churchill.

-Het Book Buddy-programma heeft me geholpen te weten dat samenwerken een verantwoordelijke person van je kan maken zoals de Congazori-stam deed.

– Ik wil Cathy Spierenburg, Leo en Herma bedanken voor het feit dat ze ons tijdens deze covid-19 bezig hielden door heel veel goede lees- en educatieve boeken te geven. Moge God u veel belonen.

Mijn ervaringen en mening over My Book Buddy Reading Clubs

Mijn naam is Kisakye Jemimah van de bovengenoemde school. Dit zijn de ervaringen die ik heb opgedaan bij My Book Buddy Reading Club.

– Ik en mijn vrienden hebben ervaren hoe ze covid-19 moeten bestrijden, zoals in het boek “Mijn held ben jij”.

– Ik en mijn vrienden hebben ook geleerd hoe ze een woordenboek moeten gebruiken om de betekenis van moeilijke woorden te zoeken en het heeft ons ook veel geholpen bij het verkrijgen van de juiste spelling en een breed scala aan leesvaardigheden.

– Door de boeken zoals Congazori heb ik geleerd hoe ik vrede, geluk, samenwerking, respect, liefde en verantwoordelijkheid kan bevorderen bij anderen.

– Samen met mijn vrienden hebben we ook ervaren dat kinderen ook het recht hebben om alles te doen wat we willen.

Ik heb ook geleerd om vreedzaam samenleven onder elkaar te bevorderen, zoals in het boek met de titel “Armani de boda-boda-rijder.

-Door “Crash book splash” hebben we veel geschiedenis geleerd die mij en mijn vrienden in staat had gesteld om huidige en vroegere culturen te vergelijken die ons moreel opvoeden in onze samenleving, zoals geschreven door Pauwh Sutherland.

Tot slot wil ik dan ook mijn oprechte dank uitspreken aan onze groepsleiders mevrouw Swan,headmaster mr. Oguu Benedick voor de geweldige begeleiding die ze ons hebben gegeven sinds het begin tot nu toe, waardoor we veel ervaringen en vertrouwen hebben kunnen opdoen, zoals hierboven beschreven.

Ik kan onze dierbare sponsors het Lejofonds (Leo en Herma) niet vergeten te bedanken voor het hartelijke initiatief ons zeer leerzame boeken te brengen die ons op veel manieren hebben gevormd. Moge de goede Heer u allen zegenen.

Kisakye Jemimah van de basisschool van tante Kevin.

Door de leesclub is de leesvaardigheid van de kinderen vergoot. Daar zijn ze blij mee en dankbaar voor. Dat laten ze in het volgende filmpje weten: Op 19 oktober j.l bericht de headmaster van Aunt Kevin nog het volgende:

“On the side of MBB we are remaining with one book to complete the set of books given. In the pictures those are the pupils leading the different groups as pupils leaders. They’re are candidates (P7) and MBB has helped them a lot.

Now they are the most fluent pupils in reading compared with others who were not in MBB CLUB. Many thanks goes to you for giving us the project. It has greatly improved reading culture of our children as witnessed with the candidates and others.”

“Wat betreft MBB zijn we nu toe aan het laatste boek. Op de foto;sstaan de leerlingen die de verschillende leesgroepen begeleid hebben. Het zijn leerlingen uit P7. MBB is een grote steun voor hen geweest. Ze kunnen nu vloeiend lezen als je hen vergelijkt met leerlingen die niet hebben deelgenomen aan de My Book Buddy leesclub. Veel dank voor het verkrijgen van dit project. Het heeft de leescultuur van onze kinderen enorm verbeterd. Deze kinderen en anderen getuigen daarvan.”

2. Project Goat to Goat


In 2016 is het project Goat to Goat in Seeta Nazigo succesvol afgesloten. Ruim drie jaar later krijgen we tot onze verrassing ineens via Facebook contact met Maudeze Simbwas, een zoon van een van de deelnemende gezinnen indertijd aan het project.

Onlangs vroeg Maudez hoe het met ons ging in het Coronatijdperk. Daarbij stuurde hij de volgende foto’s vergezeld met het volgende bericht:

“Mr Leo those animals have helped us so much,in that we sale young ones for school fees and many others thing whc helps our life to move on smoothly.

Thanks MrLeo for your good heart you shown us,you will always be on our hearts.”

-Project Goat to Goat, Nkonkonjeru

In nieuwsbrief 51 hebben we al aangegeven dat door de verminderde inkomsten, veroorzaakt door het coronavirus, we een paddenstoelenproject voor de deelnemers aan het project Goat to Goat in Nkonkonjeru hebben uitgesteld.

In de maandelijkse vergadering van oktober bracht coördinator Daniel Kibogao het fenomeen Sack mound in, een mogelijkheidl waarop enthousiast werd gereageerd.

De Sack mound is een kleine groententuin naast het huis gemaakt van een houtskoolzak. Met eenvoudige middelen is een Sack mound te realiseren.

Tien jaar geleden hebben we de Sack mound al eens geîntroduceerd in Seeta Nazigo. Daar hebben we toen verslag van gedaan onder de titel “Zij krijgen een tuintje in hun hart”. De Sack Mound is nu een van de middelen die via een overheidsprogramma gepromoot wordt om te zorgen voor voedselzekerheid tijdens de lock down periode ten gevolgen van het coronavirus.

Coördinator Daniel Kibago meldt de geboorte van een aantal geiten. De nodige beesten zijn van een oormerk voorzien. Tijdens de vergadering van Daniel Kibago wijst Daniel Kibago op het belang van het goed bijhouden van een logboek. Verbeteringen zijn nodig zo heeft hij geconstateerd. Ook moet de veearts tijdig ingeschakeld worden voor noodzakleijke vaccinaties.

3. Hoogste klas basisscholen onder voorwaarden weer open


In nieuwsbrief 50 meldden we al dat scholen in Oeganda gesloten werden in verband met het coronavirus.

Sinds half oktober mogen de leerlingen van de hoogste klas van een primary school, P7, onder voorwaarden weer naar school. P7 wordt als de belangrijkste klas gezien. Aan het eind van het schooljaar worden eindexamens afgenomen. De resultaten zijn van invloed op de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs.

De heropening van P7 vraagt van elke school de nodige voorbereiding omdat de overheid de school verplicht tot een aantal voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus.

De Kisimbizi nursery and primary school heeft daarvoor een vergadering belegd met de ouders van leerlingen uit P7. Daarnaast is er een aparte vergadering met het schoolbestuur en het hoofd van de school. De laatste is in gebreke gebleven wat betreft de informatie-uitwisseling over het schoolwerkplan, opgesteld door het Lejofonds, ter versterking van de schoolorganistie.

Daar komt nu binnenkort verandering in.

De headmaster stuurt op 19 oktober het volgende bericht:

We have started also very well with the candidates (P7).

I am happy to tell you that we are among the few schools allowed by government to operate after inspection by officials from ministry of Education and Sports. We were given a certificate of compliance because we had all the requirements for operations.

4. EcoAction


In reisverslag, getiteld “Niet langer waardeloos” doen we verslag van onze ontmoeting met Reagan, oprichter van EcoAction Door kleine projecten probeert EcoAction het leven van jongeren in een sloppenwijk van Kampala te verbeteren.

Een van de activiteiten is het verzamelen van plastic afval waarvan weer nieuwe producten worden gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn te zien in het reisverslag “Niet langer waardeloos”.

In reisverslag “Inspirerend bezoek” doen we verslag van een bezoek van Reagan Kandole aan het project Green Charcoal.

Reagan geeft aan graag een project te starten met jongeren uit de sloppenwijken waarin geleerd wordt hoe zij houtskool kunnen maken. Het ontbreekt hem nog aan de benodigde materialen.

We bieden hem twee briketmachines aan die handmatig bediend moeten worden. De machines zijn overbodig geworden doordat we met elektrische machines zijn gaan werken.

In september neemt Reagan Kandole weer contact op met het Lejofonds.

Hij heeft een leuke “toolkit” voor afvalbeheer en recycling op basisscholen samengesteld. Het verzoek is deze “toolkit” te verspreiden op de scholen die door het Lejofonds gesteund worden, wat inmiddels gebeurd is. Tegelijkertijd stuurt hij enkele foto’s betreffende het handmatig vervaardigen van briketten. Regan schrijft:

“We have been doing trainings to people in communities to doing briquettes’s using the machines you gave us. They are still in good condition. Thanks much.

5. Florence


In nieuwsbrief 49 hebben we voor het laatst verhaald over Florence. Dankzij het Lejofonds is Florence in 2019 gestart op een school voor voorbereidend beroepsonderwijs voor het volgen van een opleiding tot naaister.

Maar de scholen in Oeganda zijn al geruime tijd dicht vanwege het coronavirus. Florence zit noodgedwongen thuis. Florence kan thuis weinig doen voor haar opleiding, zo laat ze ons per brief weten, omdat al het benodigde “greeedschap” op school ligt, die nu gesloten is.

6. URA


Het Lejofonds moet jaarlijks een belastingaangifte doen bij de URA, de Uganda Revenue Authority, de Oegandese belastingdienst.

Wanneer je dan bericht krijgt, schrik je als je het begin leest:

Dear STICHTING LEJOFONDS, URA hereby acknowledges receiving your original Income Tax Return Form for Non Individual Return with MU02212876391 for period 01/07/2019-30/06/2020. Please make arrangement to pay the amount assessed as per your return to avoid any or further accrual of interest.

Geachte STICHTING LEJOFONDS, URA erkent hierbij uw originele aangifteformulier inkomstenbelasting voor niet-individuele aangifte met MU02212876391 voor de periode 01/07 / 2019-30 / 06/2020 te hebben ontvangen. Tref een regeling om het bedrag te betalen dat op uw aangifte staat, om verdere opbouw van rente te voorkomen. Maar als je dan het te betalen bedrag op het formulier ziet, is de schrik voorbij.

7. Sponsorkliks


Sponsor ons gratis!
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst www.sponsorkliks.com te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar ons. U sponsort dus gratis! Hartelijk dank aan de, vaak voor ons onbekende, mensen die het Lejofopnds sponsoren via Sponsorkliks. Het heeft het Lejofonds in totaal al €519,50 opgeleverd.