Nieuwsbrief 51

Nieuwsbrief 51 heeft als leidend thema de titel Corona meegekregen. Uit de verschillende hoofdstukken wordt duidelijk dat de beperkende maatregelen die in Oeganda gelden als gevolg van het coronavirus ook van invloed zijn op de activiteiten van het Lejofonds.

Deze nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken:

1. Coronavirus


“Het coronavirus heeft zich ontwikkeld tot een epidemie op wereldwijde schaal. Ook in Oeganda heeft men de nodige maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het project Green Charcoal.”

Zo begon nieuwsbrief 50. En ook nu kunnen we deze nieuwsbrief op die manier beginnen.

Er gelden nog steeds een aantal maatregelen in Oeganda. Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Er is een avondklok ingesteld. Scholen, kerken, horecagelegenheden zijn gesloten. Bij huwelijken en begrafenissen mogen niet meer dan tien mensen aanwezig zijn. Openbare vergaderingen zijn gestopt.

De overheid in Oeganda laat weten dat de genomen maatregelen effect sorteren. Recent heeft de voorzitter van het Mukono District NGO Network/Forum (Mudinfo), een netwerk waarbij ook het Lejofonds is aangesloten, het volgende bericht doen uitgaan:

“Due to COVID-19 Pandemic, schools were suddenly closed and children were sent back home without any plan for continued learning. We at WEB2ICM, decided to create this Corner (COVID-19 Home Learning Corner) where Parents, Guardians and Children can always visit to access free learning materials. This section is always updated with new content. Feel free to share any resource which you think can be of great benefit to our learners.

Visit this Link to have access to the learning material for your children: https://bit.ly/3ftqXqD”

We hebben De Aunt Kevin en de Kisimbizi nursery and primary op de hoogte gesteld van deze mogelijkheid. De headmaster van Aunt Kevin reageerde per omgaande als volgt:

“I have critically read the above and have discovered very important revision questions and notes after downloading them from baby class to primary seven.

I appreciate you so much for your very kind heart and concern toward the development and achievement of AUNT KEVIN. We shall print them and supply to our learners as fast as possible starting today Saturday 8/8/2020.

However we have been also supplying some reading materials and revision exercises to our learners mostly primary section only due to the cost of printing and some times we used to move from home to home as teachers checking and marking the work given to them and making possible corrections and further guidance where necesssary to them.

And now that you have added us more work we are more than happy and shall resume on Monday to some homes to check the progress of the work our children are doing.

Maximum thanks goes to you for the endless support you are giving us may the good Lord reward you aboundantly”.

2. Project GCL (Green Charcoal Lejofonds)


-Tijdelijke sluiting fabriek

Het Lejofonds zag zich genoodzaakt de “factory” tijdelijk te sluiten.
Het grootst mogelijke deel van de productie wordt afgezet bij een aantal scholen. Door het coronavirus zijn de scholen in Oeganda al geruime tijd gesloten en dit zal waarschijnlijk voorlopig zo blijven. Daardoor is er geen afzetmarkt meer.

De productie van “green charcoal” is gestopt nadat de opslagcapaciteit volledig benut was.

De eerste tijd hebben we de werknemers nog gedeeltelijk hun salaris kunnen uitbetalen. Op dit moment ontbreekt het aan financiële middelen om hiermee door te gaan.

Zoals we ook al in de vorige nieuwsbrief aangaven merken goede doelen de gevolgen van het coronavirus. Er zijn minder inkomsten. Het Lejofonds is daarop geen uitzondering.

-Opslagruimte

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat het fabrieksgebouw aan een uitbreiding toe was. De productieruimte behoefde een uitbreiding en de opslagruimte moest vergroot worden.
We hebben foto’s laten zien van de uitbreidingswerkzaamheden.

Het karwei is geklaard en we hebben foto’s ontvangen van een vergrote opslagruimte die inmiddels vol ligt met zakken houtskool. Op dit moment onderzoeken we nieuwe afzetmogelijkheden voor “green charcoal”. Daarbij denken we allereerst aan instellingen zoals weeshuizen.

3. Aunt Kevin nursery and primary school


-Nieuwe headmaster

Dit schooljaar is er een nieuwe headmaster benoemd aan de Aunt Kevin nursery and primary school.

Het was een verrassing voor het eerst in juli het volgende bericht van hem te ontvangen via Facebook:

Hi

I am headteacher of Aunt Kevin primary school in Ugand, the school that you build.
thanks so much for your massive support.
We are studying happily and enjoying the best education because of your Godly support towards the development of the world. May the Good Lord bless you aboundantly.

Oguu Benedick

De headmaster blijkt ook over een emailadres te beschikken waardoor communicatiemogelijkheden worden uitgebreid en vergemakkelijkt.

-Schoolgids

De nieuwe headmaster heeft voor de Aunt Kevin nursery and primary school een uitgebreide schoolgids geschreven. We zijn in de gelegenheid van gedachten te wisselen over de inhoud van dit document. We concluderen:

“Aunt Kevin’s school prospectus is an important document. It shows what the Aunt Kevin stands for, how they want to equip children with all the necessary knowledge and resources to be able to participate in society in a fully fledged way and to continue building it. It provides the parents with important information to make a good choice of school for their child.”

-Corner playHet Lejofonds heeft de werkvorm spelen in hoeken (corner play) gerealiseerd op de Aunt Kevin nursery and primary school. We hebben daar in verschillende reisverslagen en nieuwsbrieven aandacht aan besteed. Met enige regelmaat ontvingen we een verslag over deze werkvorm van de leerkrachten van de nursery. Een actueel verslag bleef uit.

Coördinator Daniel Kibago gaf aan dat dit te maken had met het coronavirus waardoor scholen in Oeganda dicht gingen.

“The delay was caused by the abrupt closure of the schools. Nursery teachers had to come together yet. All had left for their homes”.

En dat heeft geresulteerd in een nieuw rapport dat hier te lezen is.

4. Bezoek projecten Lejofonds in Oeganda


In nieuwsbrief 50 hebben we aangegeven dat dit jaar een bevriend Belgische echtpaar, Herman Longin en Ria Coppens, ervaren Oegandagangers voor het Lejofonds de projecten hebben bezocht in Oeganda. In nieuwsbrief 50 hebben we een impressie gegeven van het bezoek van Herman en Ria aan de projecten van het Lejofonds, begeleid met enkele foto’s.

Het lag in de bedoeling Herman en Ria direct na terugkomst te bezoeken in hun woonplaats in België.

En toen sloeg het coronavirus toe.

Het bezoek heeft uiteindelijk half juli plaatsgevonden. Had het Lejofonds eerder al een rapport met de nodige informatie ontvangen met de nodige foto’s, nu werden opnieuw foto’s bekeken en becommentarieerd, ervaringen uitgewisseld en de nodige toelichtingen gegeven.

We zien zo ook op een foto hoe een laatste zending shirts, geschonken door sportschool Simply Fit in Roermond, een bestemming heeft gekregen. Een uiterst plezierig bezoek met een vrolijk afscheid.

5. Kisimbizi nursery and primary school


Door toedoen van het Lejofonds is er op de Kisimbizi nursery and primary school een nieuwe headmaster benoemd, die in staat moet worden geacht de schoolorganisatie te versterken en het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Het Lejofonds heeft in 2019 in overleg met de directeur en het team van de school een schoolwerkplan geschreven. We zijn benieuwd in hoeverre de nieuwe headmaster dit schoolwerkplan in de praktijk brengt.

Ook hier blijkt contact mogelijk via Facebook. Dat vergemakkelijkt de communicatie.

We stellen de nodige vragen over het schoolwerkplan. We krijgen informatie, maar helaas onvolledig en weinig adequaat. De communicatie verloopt met horten en stoten en komt in feite tot stilstand. Dat is niet acceptabel.

Coördinator Daniel Kibago is het daarmee eens.

“I agree with you, the headmaster must do his level best to put things right by doing the task given professionally”.

Op dit moment bekijken we of de ervaren headmaster van Aunt Kevin een stuk begeleiding kan geven om zaken vlot te trekken.

6. Pilot project Paddenstoelen kweken uitgesteld


Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus en door verminderde inkomsten evenals als gevolg van het coronavirus hebben we besloten het pilot project Paddenstoelen dat opgezet zou worden voor de deelnemers aan het project Goat to Goat voorlopig uit te stellen.

7. My Book Buddy Reading Club


Wereldwijd gaan kinderen niet naar school door het coronavirus. Er is geen geld voor digitale lessen en chronisch gebrek aan leermiddelen om thuis te werken. Maar lezen in de My book buddy leesclub kan wel. In de buitenlucht en de boeken worden door een persoon bewaard in een leestas. Wekelijks komen kinderen in groepjes van 10 luisteren naar mooie verhalen en doen mee aan een activiteit die gerelateerd is aan het verhaal. Een van de boeken is een verhaal over corona.

De My Book Buddy Leesclub oftewel My Book Buddy Reading Club is een nieuw initiatief van My Book Buddy.

Het Lejofonds kreeg, vlak voor de publicatie van deze nieuwsbrief, een bericht van Cathy Spierenburg, grote krachte achter My Book Buddy waarin zij de opzet nog eens toelichtte. Het bericht werd als volgt afgesloten:

“Mocht dit initiatief je aanspreken dan hoor ik het graag”.

Het initiatief spreekt ons geweldig aan en we zagen meteen de Aunt Kevin nursery and primary school voor ogen om een dergelijk initiatief te starten.

De nieuwe headmaster van Aunt Kevin reageerde enthousiast:

“Thanks so much for your endless time devoted towards the support of our lives here in Africa in many ways academically,materially and many others May God reward you abundantly for building our future back to the questions above I will make recruitment of the five leaders today for the five reading Clubs “.

De Facebookpagina van My Book Buddy meldt daarna het volgende:

Vijf lees- tassen worden binnenkort gevuld voor My Book Buddy leesclubs in Oeganda. Leo en Herma Annyas bezoeken dat land elk jaar en wisten een schooldirecteur die ze goed kennen te enthousiasmeren voor het concept. Die ging onmiddellijk aan de slag om verdere voorbereidingen te treffen.

Een van de boeken uit de leestas gaat over het coronavirus. De Engelse versie is hier te zien.

Binnen een dag is de organisatie op de Aunt Kevin school voor elkaar. De headmaster stuurt foto’s van de verschillende leesgroepen. Op de Facebookpagina van My Book Buddy wordt de volgende foto gepubliceerd: De onderstaande tekst luidt als volgt:

Deze kinderen uit Oeganda zijn nu in groepjes van 10 verdeeld en weten dat ze snel naar de My Book Buddy voorleesclub kunnen. Nog even geduld de voorbereidingen zijn in volle gang.

8. Lejofonds op internet


Type je bij Google het zoekwoord Lejofonds in dan krijg je een pagina waarop onderstaande foto te zien is: In de rechter beneden hoek van de foto staat het woord “Foto’s”. Als je daar op klikt, krijg je een aantal foto’s te zien betreffende projecten en activiteiten van het Lejofonds in Oeganda.

Google houdt netjes bij hoe vaak de verschillende foto’s worden bekeken en brengt daarover rapport uit.

Hieronder een overzicht van de maanden juni en juli. Juli Juni