Nieuwsbrief 49

Nieuwsbrief 49 is de eerste nieuwsbrief van 2020.
In Oeganda zijn de scholen aan een nieuw schooljaar begonnen. Dat betekent ook extra drukte binnen het project Green Charcoal Lejofonds. De aangesloten scholen moeten voorzien worden van een nieuwe voorraad green charcoal.

De Kisimbizi nursery and primary school wordt met de nodige zorg omgeven om een goede start van het nieuwe schooljaar te maken.

Florence en Batu volgen dankzij het Lejofonds onderwijs. Ze kijken goed terug op het afgelopen schooljaar en gaan vol goede moed en ambitieus het nieuwe schooljaar in.

Met het jaarverslag over 2019 kijken we terug op het afgelopen jaar. Met het nieuwe beleidsplan geven we richting voor 2020 aan.

We maken kennis met een Belgisch echtpaar dat o.a. voor het Lejofonds in Oeganda is.

Tenslotte spreken we waardering uit voor de anonieme donateurs van 2019.

Dit alles resulteert in de volgende hoofdstukken:

1. Project Green Charcoal Lejofonds (GCL)


De scholen in Oeganda zijn aan een nieuw schooljaar begonnen. Dat betekent dat de scholen, aangesloten bij het project GCL bevoorraad moeten worden.

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt. Er is een voorraad briketten aangelegd. Zoals gemeld werkt James, de dove jongen, nu ook in de fabriek. James blijkt een harde werker en wordt door de anderen als onmisbaar gezien.

Hij is al in staat de briketmachine te bedienen en dat is opvallend. Inmiddels heeft zich een nieuwe school aangemeld. Het is de Kireka Grammar Primary school. Daar hebben we nog geen foto van. De school neemt elke trimester 857 zakken green charcoal af.

Binnenkort verwachten we meer aanmeldingen. Enkele andere scholen hebben interesse getoond en zijn als bezocht door coördinator Daniel Kibago.

We zijn in overleg met Daniel Kibago hoe we het productieproces op een aantal punten kunnen stroomlijnen.
Duidelijk is de de productie- en opslagruimte vergroot moeten worden.
Daniel Kibago heeft een voorstel op papier gezet.

2. Kisimbizi


In nieuwsbrief 49 schrijven we:

“Het is duidelijk dat de school een sterke headmaster nodig heeft voor het nieuwe schooljaar. Het Lejofonds is bereid de komst van een nieuwe headmaster mogelijk te maken.”

Coördinator Daniel Kibago schrijft in een verslag van een schoolcommissievergadering, gepubliceerd in dezelfde nieuwsbrief:

“On the issue of the headmaster we agreed that applications must be quickly brought because Leo and Herma must also review them and come up with points/questions that must be considered during interviews.”.

Het Lejofonds krijgt de sollicitatiebrieven van kandidaten toegestuurd om een eerste indruk te geven en om de nodige vragen te stellen aan de kandidaten.

Er is inmiddels een nieuwe headmaster benoemd. De verschillende beleidsstukken zijn aan hem overhandigd. Met alle geledingen van de school zijn verschillende vergaderingen gehouden om de huidige situatie in kaart te brengen en de nieuwe headmaster een goede start te bezorgen. Duidelijk is dat er nog veel werk aan de winkel is.

3. Florence


In het jaarverslag 2019 berichten we over de situatie van het 14 –jarige meisje Florence. Ze zat in P6 en voldeed niet aan de overgangseisen. P6 overdoen, zag ze niet zitten en wij ook niet.

Dankzij het Lejofonds is Florence in 2019 gestart op een school voor voorbereidend beroepsonderwijs voor het volgen van een opleiding tot naaister.

Het 1e jaar is inmiddels afgerond. Coördinator Daniel Kibago bezoekt Florence in de vakantie.

“She showed me many clothes and I made pictures. She told that by the end of this year she will be fully skilled. She thanked you so much for the support”.

Florence doet het goed op school. Men is tevreden over haar. Dat blijkt ook uit de opmerkingen op haar overgangsrapport In een onlangs gestuurde brief laat Florence weten erg blij te zijn met de de ontvangen steun.

4. Batu


Batu, een dove jongen, volgt dankzij het Lejofonds onderwijs vanaf de eerste klas van de primary school.
Batu gaat nu naar de vijfde klas van het voortgezet onderwijs. Moeder belde in de vakantie coördinator Daniel Kibago op om hem te vertellen dat Batu opnieuw de beste van de klas was.

Batu zelf laat het volgende weten:

“Anyway i want to join university after s.6 in order to achieve my goal.”

Batu wil dokter worden.

5. Jaarrekening


Partin is de branche-organisatie voor kleine goede doelen. Partin heeft een zogenaamde toolkit samengsteld. Online jaarrekening maken is een van de onderwerpen. Via Partin maak je je jaarrekening zelf, waarna je voldoet aan alle eisen die aan verslaglegging worden gesteld.

Het Lejofonds heeft dit jaar de jaarekening samengesteld m.b.v. de toolkit van Partin. Zie verder het jaarverslag.

6. Beleidsplan


In het kader van de nieuwe ANBI-regeling moeten per 1 januari 2014 alle stichtingen met een ANBI status hun beleidsplan publiceren via internet. Dat mag op de eigen website. In de al genoemde toolkit van Partin bevindt zich ook het onderwerp “Beleidsplan schrijven”.

Het nieuwe beleidsplan van het Lejofonds is dit keer samengesteld m.b.v. de toolkit van Partin.

7. Belgische vrienden op bezoek


In de afgelopen jaren bezochten Leo en Herma Annyas, bestuursleden van het Lejofonds in de eerste maanden van een nieuw jaar de projecten en activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. en deden daar verslag van via reisverslagen, gepubliceerd op de website van het Lejofonds.

Dit jaar is het anders geregeld. Leo en Herma gaan dit keer niet naar Oeganda. Een bevriend Belgisch echtpaar, Herman Longin en Ria Coppens, ervaren Oegandagangers (zij gaan voor de veertigste keer naar Oeganda) zijn bereid gevonden de honneurs waar te nemen. Ria Coppens Herman Longin Zij zullen verslag doen van hun ervaringen.

8. Waardering


Alle bij het Lejofonds bekende donateurs van 2019 hebben als dank en waardering een certificaat van waardering toegestuurd gekregen.

Er zijn echter ook donateurs die anoniem zijn. Mochten zij de nieuwsbrief onder ogen krijgen en dit lezen dan is de dank en waardering ook aan hen gericht.