Nieuwsbrief 47

Er zijn de nodige ontwikkelingen binnen het project Green Charcoal Lejofonds. Vandaar ook in deze nieuwsbrief veel aandacht voor dit project.

Verder kijken we naar de Kisimbizi nursery and primary en publiceren we de brief die we van een van de leerlingen van deze school mochten ontvangen.

We maken melding dat de URA, de Uganda Revenue Authority, akkoord gaat met de door het Lejofonds verstrekte fianciële gegevens.

Partin, de branche-organisatie voor Particuliere Initiatieven, komt met een aanbod waar het Lejofonds op in gaat.

Op de valreep kunnen we nog een prachtig initiatief van het team van de Jozefschool op Texel mee nemen.

Deze nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken:

1. Electriciteitsproblemen opgelost

Dat met enige regelmaat de electriciteit uitvalt in Oeganda hebben we zelf ervaren. Maar zo vaak en zo langdurig als dat gebeurt op het terrein van de “factory” is opvallend en niet normaal. Coördinator Daniel Kibago rapporteert in september dat de stroom gedurende zes dagen is uitgevallen. Het probleem zit, zoals zo vaak, bij een tranformator. Daniel heeft contact opgenomen met verschillende, mensen die hij kent binnen de electriciteitsmaatschappij. Ze beloven de problemen op te lossen maar dat blijft vaak op zich wachten.

Meer scholen sluiten een contract af met het Lejofonds voor levering van green charcoal. Door de electriciteitsproblemen stagneert de productie en is het niet denkbeeldig dat scholen niet op tijd green charcoal geleverd kunnen krijgen. als er geen oplossing komt.

De aanschaf van een dieselmotor kunnen deze problemen voorkomen. Dankzij de hulp van een voor het Lejofonds zeer speciale donateur en sponsor wordt de aanschaf van een dieselmotor mogelijk.

Daniel Kibago heeft de aankoop van de dieselmotor geregeld en de installatie in de fabriek. Daniel bericht:

“A new engine was bought. It’s a very good modern engine, very strong. With this engine we expect to make more than enough charcoal, The members in the factory were very excited and sent you compliments for the continued support to the project. They thanked you so much for the efforts you put in to see that things get better day by day”.

2. Nieuwe scholen voor het project Green Charcoal Lejofonds (GCL)

In de afgelopen periode hebben zich vijf nieuwe scholen aangesloten bij het project Green Charcoal Lejofonds en hebben daarvoor contracten ondertekend.

Vier andere scholen zijn bezocht door coördinator Daniel Kibago. Het wachten is op een reactie.

Nagguru Parents Kampala

Eerder heeft de Nagurru Parents school in Nakoosi zich aangesloten bij het project Green Charcoal Lejofonds. Inmiddels is de school een enthousiaste gebruiker en dat heeft geleid tot de aanmelding van de zusterschool, Nagurru Parents in Kampala.

De school neemt ieder trimester 568 zakken houtskool van 2kg af.

St. Ballikudembe, Kisoga

De school neemt ieder trimester 1285 zakken houtskool van 2kg af. De oude keuken. Het nieuwe fornuis, geschikt voor green charcoal.

Progressive Junior school, Kampala

De school neemt ieder trimester 642 zakken houtskool van 2kg af. De directeur van de Progressive Junior School is ook directeur van de His Grace nursery and primary school in Mutungo (180 leerlingen) en de Kirombe primary school in Luzira (250 leerlingen). Wanneer men tevreden is over het gebruik van het houtskool van het Lejofonds is de verwachting dat deze beide scholen zich ook zullen aansluiten.

Namataba Secundary school

De school telt 600 leerlingen. De school neemt iedere trimester 1200 zakken houtskool van 2kg af.


New Generation nursery and primary school, Numuyenje

De school neemt iedere trimester 300 zakken houtskool van 2kg af.

3. Green Charcoal, gespreksonderwerp op districtsvergadering voor schoolleiders

Coördinator Daniel Kibago bericht op 10 oktober j.l. het volgende:

“Aunt Kevin was chosen to host a head teacher’s area meeting for Buikwe district which will involve 70 head teachers . Aunt Kevin was chosen for a number of factors that include the good structures, the proper organization of course spearheaded by the Lejofonds, the outstanding performances in many district activities.

Ssalongo requested me to attend this meeting to make a presentation on green charcoal and how it can help schools save money. This will be on the 15th of October”.

Aunt Kevin is gekozen als vergaderplaats voor een distrcitsvergadering waarbij 70 schoolleiders zijn betrokken. Dat Aunt Kevin is gekozen heeft te maken met een aantal factoren, zoals de goede gebouwensituatie, en dito schoolorganisatie, gerealiseerd onder leiding van het het Lejofonds en de uitstekende prestaties in veel districtsactiviteiten.

Ssalongo (directeur van de Aunt Kevin nursery and primary school) vroeg me om deze vergadering bij te wonen om een presentatie te geven over green charcoal en hoe het scholen kan helpen geld te besparen. Dit zal op 15 oktober zijn. 16 oktober stuurt Daniel het volgende bericht:

“Yesterday I attended the area meeting for head teachers, held on Aunt Kevin. It took the whole day but for me I was there from 12 pm to 3 pm. After giving information about GCL I left…..

‘Gisteren heb ik deelgenomen aan de districtsvergadering voor schoolleiders, gehouden op Aunt Kevin. Het duurde de hele dag maar ik was er van 12 uur tot 15 uur. Na het geven van informatie over GCL vertrok ik …

…The meeting also had the inspector of schools for Buikwe district and the District education officer. They were all impressed with the way green charcoal saves and they immediately asked for my contacts……

De vergadering werd bijgewoond door de inspecteur van onderwijs voor het Buikwe district en de districts onderwijs officier. Ze waren allemaal onder de indruk van de manier waarop green charcoal geld bespaart en ze vroegen meteen om mijn contactgegevens.

….So any time we shall have many requests to join the project. I also promised to send the write up about green charcoal for those who have email addresses, so they can easily share information on GCL with colleagues/decision makers. All the people were also very impressed with the way Aunt Kevin is set-up and they thanked so much the Lejofonds for support”.

… Dus we zullen nu veel verzoeken krijgen om aan het project deel te nemen. Ik heb ook beloofd informatie over green charcoall naar degenen te sturen die e-mailadressen hebben, zodat ze gemakkelijk informatie over GCL (Green Charcoal Lejofonds) kunnen delen met collega’s / bestuurders.

Alle mensen waren ook erg onder de indruk van de manier waarop Aunt Kevin is opgezet en ze bedankten de Lejofonds voor de steun.

4. Kisimbizi nursery and primary school

De Terugblik verblijf Oeganda 2019 beginnen we met een hoofdstuk getiteld “Kisimbizi NEW BORN”. Daarin laten we zien hoe de gebouwensituatie van de Kisimbizi nursery and primary school eruit zag voordat het Lejofonds begon met ondersteuning van de school. En we laten zien hoe de school er nu uitziet, Dit jaar heeft het Lejofonds ervoor gezorgd dat er vier nieuwe lokalen zijn gebouwd, een nieuwe keuken, een woning voor de headmaster, dat er een personeelsruimte is gekomen en dat het jongensinternaat is gerenoveerd.

Verder hebben we tijdens ons verblijf in Oeganda frequent overleg met de leiding van de school gevoerd om te komen tot een verbetering van de schoolorganisatie die als zwak bestempeld kon worden.

Ook na ons verblijf, tot nu aan toe, is er intensief contact met de school via coördinator Daniel Kibago.

Daarbij hebben we ook de hulp ingeroepen van de directeur van de Aunt Kevin nursery and primary school en de accountant die verbonden is aan die school.

Inmiddels is er veel overleg geweest op diverse plaatsen, zoals bijvoorbeeld thuis bij Ssalongo, directeur van de Aunt Kevin……. …. op de Aunt Kevin nursery and primary school…. …. of op de Kizimbizi nursery and primary school zelf. Er zijn afspraken gemaakt op financieel gebied. Er is een nieuw School Management Committee benoemd. Er wordt een nieuwe headmaster gezocht.

Coördinator Daniel Kibago is bij alle vergaderingen namens het Lejofonds aanwezig. Op die manier is het Lejofonds ook betrokken bij de besluitvorming om de schoolorganisatie naar een hoger plan te tillen.

5. Speelgoed voor de boarding

In de Terugblik 2019 schrijven we onder de titel “Speelgoed voor de boarding” het volgende:

“Uit ervaring weten we dat de kinderen op de boarding zich nog wel eens willen vervelen. We hebben dan ook voor de “meisjes boarding” spelletjes en speelgoed meegenomen.”

Het betreft hier de “boarding” van de Kisimbizi nursery and primary school.

Daarbij laten we verschillende foto’s zien, waaronder de volgende foto waarop Mishell te zien is , een van de meisjes van de boarding die een deel van het speelgoed in ontvangst neemt. Vorige maand mochten we een brief van Mishell ontvangen waarin ze aangeeft blij te zijn met het speelgoed en ook de nieuwe lokalen en het meubilair waardeert.

To UNCLE LEO

I send my greetings to you and madam Herma. I hope you are fine in Netherlands. It was so nice during your stay in Uganda.

Uncle Leo we appreciated so much the games you left to us. We play our games especially in the evening The games are so interesting. In our games we learn how to assemble the cars, we play rodo and other games.

The environment at our school is very good because of the good classes and the nice seats.

Uncle Leo soon we are about to do our P.L.E. exams (Primary Leaving Exams) and I promise I will do better, pray for me.

Our teachers teach us very well and work tirelessly to see that all of us the candidates pass P.L.E.

Once again my sincere greetings go to madam Herma. We love her so much.
My fellow candidates send greetings to you.
Thank you very much, never give up.

Your sincerely NAKATE Mishell

I love uncle Leo and madam Herma so.

6. Vermogensfonds Forsythia

Het Lejofonds is aangesloten bij Partin, de branchevereniging voor het Particulier Initiatief.

In september krijgt het Lejofonds bericht van de directeur van Partin waarin hij vermeld dat er weer een vermogensfonds bereid is een bijdrage aan particuliere initiatieven te doen.

Uit de 350 Partin leden heeft het vermogensfonds, codenaam Forsythia, 31 Particuliere Initiatieven geselecteerd en uitgenodigd om in in maximaal één A4-tje uit te leggen, wat voor iets moois jullie zouden kunnen doen met een bedrag van €10.000,- tot € 25.000,- Het Lejofonds behoort tot de 31 geselecteerden.

Forsythia zoekt hiervan de 5 tot 7 meest interessante uit. De deelnemers aan deze groep stellen elk een complete aanvraag van hun project op. 4 of 5 van de aanvragen worden bij voldoende kwaliteit gehonoreerd. 4 of 5 van de aanvragen worden bij voldoende kwaliteit gehonoreerd.

Het Lejofonds is op de uitnodiging ingegaan en presenteert het project Green Charcoal Lejofonds. Zie hier de presentatie.

7. URA

Het Lejofonds moet jaarlijks een financieel jaaroverzicht opsturen naar de URA, zeg maar de Oegandese belastingdienst. Het is wat lasting omdat het boekjaar in Oeganda verschilt met die van ons. In Oeganda loopt die van 1 juli t/m 31 juni. Het is altijd weer fijn te vernemen dat alles in orde is bevonden en dat het Lejofonds geen belasting verschuldigd is.

8. Verrassend bericht

Vlak voor het uitgaan van deze nieuwsbrief komt een bericht op Facebook langs dat de aandacht trekt omdat je een oud-collega prominernt in beeld ziet staan. De bijbehorende tekst houdt een grote verrassing in;

“Trots op ons team Jozefschool. Tweede geworden bij ’Team kwiz Texel” en dat zonder een joker in te zetten… Maar belangrijker, we hebben 500 euro gewonnen voor het Lejofonds”.