Nieuwsbrief 46

In deze nieuwsbrief ligt het accent op het project Green Charcoal Lejofonds.(GCL) De werkers in de fabriek zijn bereid hard te werken om een inkomen te verkrijgen. Soms worden ze daarin belemmerd door factoren die buiten hen liggen. Stroomstoringen en storingen in de machines zijn daar voorbeelden van.

De afzetmarkt moet vergroot worden om de werkers een inkomen te kunnen garanderen.

Het beleid van het Lejofonds is erop gericht scholen te bewegen over te stappen op het gebruik van green charcoal. Het Lejofonds heeft speciale regelingen in het leven geroepen om het scholen gemakkelijker te maken over te stappen. Met succes!. In deze nieuwsbrief geven we daar een beeld van. De verwachting is dat nog meer scholen zich zullen aansluiten.

Dat betekent meteen ook een probleem voor het Lejofonds. Meer fianciële middelen zijn nodig.

Behalve nieuws over het het project GCL geven we ook enkele voorbeelden van bijzondere donaties.

En we kijken vooruit naar een nieuw fenomeen: GivingTuesday.

Dit alles is neergelgd in de volgende hoofdstukken:

1. Project Green Charcoal Lejofonds (GCL)

1.1. Problemen

De maand mei was niet een erg gelukkige maand voor het project Green Charcoal. Twee weken lang was er geen elektriciteit waardoor het productieproces stil kwam te leggen. Toen de elektriciteit terug was, viel de briketmachine uit. Verschillende onderdelen waren aan vervanging toe.

1.2. Vergroten afzetmarkt

Wanneer er zich geen problemen voordoen wordt er flink wat houtskool geproduceerd. De briketten worden verpakt in zakken van 2 kg. De zakken worden opgestapeld in rekken. Het is zaak de afzetmarkt te vergroten. Ook om voldoende inkomsten te genereren. We richten ons nu vooral op scholen.

Scholen in Oeganda hebben keukens waar gestookt wordt op hout. Hout wordt schaarser en daardoor duurder. Het is steeds moeilijker te verkrijgen. Stoken op hout geeft bovendien een sterke rookontwikkeling, waardoor het verblijf in de betreffende keukens een ongezonde bezigheid is. Het gebruik van green charcoal is een uitstekend alternatief omdat het niet rookt, langer brandt en goedkoper is. Sinds begin dit jaar benaderen we scholen om hen te bewegen over te stappen op het gebruik van green charcoal.

1.3. Speciale regelingen

Het Lejofonds kent een paar regelingen die de overstap naar het gebruik van green charcoal door scholen vergemakkelijkt.

Voor het gebruik van green charcoal moet een bestaand fornuis aangepast of vervangen worden. Om scholen tegemoet te komen betaalt het Lejofonds 50% van de te maken kosten.

Het Lejofonds betaalt 50% van de kosten.

Mocht een school problemen hebben 50% van de kosten op te hoesten dan kan men gebruik maken van het volgende aanbod:

Het Lejofonds betaalt direct de kosten voor een nieuw fornuis. De school betaalt het Lejofonds het bedrag wat op het budget staat voor stookkosten. Het Lejofonds levert green charcoal. Doordat minder briketten nodig zijn vergeleken met hout kan een deel van het budget gebruikt worden om het fornuis terug te betalen. De stookkosten voor de school veranderen dus niet. De school krijgt een nieuw fornuis en betaalt deze in feite in gedeelten terug.

1.4. Nieuwe scholen


1.4.1. Nagguru Parents

Tijdens ons verblijf in Oeganda dit jaar hebben we verschillende keren de Nagguru parents primary school bezocht. Vanaf het begin was duidelijk dat de school zeer geïnteresseerd is in het gebruik van green charcoal. De beslissing liet nog een poos op zich wachten, maar uiteindelijk kwam er een positieve reactie en kan begonnen worden aan de bouw van een nieuw fornuis. Nadat er een fornuis gebouwd is, bezoekt coördinator Daniel Kibago eind mei de school om instructies te geven over het juiste gebruik van green charcoal. Daniel rapporteert:

I visited Nagguru parents to launch the use of the stove and the charcoal, I went to the school and had a meeting with the cooks and the administrators about how the stove and charcoal must be used to avoid wastage, They heard every thing and they asked several questions which i answered and they were contented.

We tested the stove and it worked very well. They were happy and boiled many liters of drinking water.

They told that if they really see that it saves, their sister school in Kampala will automatically come on board. i told them that they will really see a saving if they do not waste charcoal.

For example we put four bags of charcoal in one cooking provision and it boiled 80 liters in 40 minutes. After this they put more 80 liters and by the time i left they were still going to boil more because the charcoal was still giving much fire.

They were surprised and happy. So tomorrow they will start using the stove

Next week  i will visit them briefly to hear how many bags they are using each day to compare it with the standards i gave them,

5 juni bezoekt Daniel Kibago Naguuru Parents opnieuw om te bezien of de green charcoal op de juiste manier gebruikt wordt en of de aangegeven hoeveelheid zakken houtskool toereikend is.

Daniel Kibago schrijft daarover het volgende:

Today I visited Nagguru parents to check on them how they are using the charcoal and the stove. The purpose here was to see if they are using the stove well to be in line with the standards I set for them: that is how many bags they should use every day if there is no wastage. I found them busy using the stove with a smoke free kitchen.

They were indeed happy. The bursar and the cook were smiling. First I made observation on how they were using the stove and I noted some things in my book which need to be changed because they were making mistakes like using small pans in a bigger cooking provision, cooking without the recommended covers but instead were using other pans to cover what they were cooking,

I explained very well the disadvantage of such and the end result will be using too many bags a day.

I had told them that they must use between 7-9 bags a day. Then only in a few cases when they have to cook something very late then they can use bag number 10 but here I told them to buy a big kettle that can be used for tea instead of pans. This can be used to boil water for tea using the same charcoal for posho to avoid cooking again in the evening because it stays hot in the kettle when placed on the stove

They told that they have already seen that they are improving because on day 1 they used 13, day two 11 and yesterday they used 10 bags. The bursar told me that she has already discovered what they must do from what I told them, she said tomorrow they will acquire the covers and promised to follow very well what I told them. I added that one day I will come very early in the morning to see how they set the first fire and then in the evening they will give me a call on how many bags they will have used

But all in all they are happy with the stove and they were happy that I made a follow up, that indeed we are a very caring and responsible organization.

De mensen van Nagurru zijn dus zeer tevreden over de kwaliteit van de houtskool en de service die het Lejofonds biedt. Dat blijkt ook uit het telefoontje dat Daniel Kibago na ongeveer twee weken krijgt van de directeur van Nagurru Parents met de mededeling dat de zusterschool in Kampala ook wil deelnemen aan het project Green Charcoal Lejofonds. Inmiddels heeft Daniel Kibago de school bezocht en de keuken gezien. Duidelijk is hoe groot een nieuw fornuis moet worden. Opdracht tot de bouw ervan is gegeven.

1.4.2. Kireka Umea

Als er 1 schaap over de dam is volgen er meer. Zoals de Kireka Umea school. De headmaster heeft eerder voor zijn gezin green charcoal van het Lejofonds gekocht en heeft de verschillende voordelen ervan ervaren. Eenmaal bekend met de ondersteuning die het Lejofonds scholen geeft, is de aanmelding van zijn school al gauw een feit.

Na de bouw van het fornuis bezoekt Daniel Kibago de school om uitleg te geven hoe green charcoal te gebruiken.

Daniel schrijft:

“I showed them how the stove and charcoal must be used to maintain the standards so that we can ensure savings. They were very much impressed with the way their stove worked. The headmaster said he will buy one stove for his home”.1.4.3. St. Andrew Kisoga

Het Lejofonds ondersteunt de Aunt Kevin nursery and primary school. Het Lejofonds heeft voor de school o.a. een nieuwe keuken met een nieuw fornuis gebouwd. De school is, tot volle tevredenheid, gebruiker van green charcoal.

Wanneer de directeur van Aunt Kevin de St. Andrew Kisoga school bezoekt, een andere school in Nkonkonjeru, en hij een berg stookhout op het schoolterrein ziet liggen, vertelt hij hoe de situatie op zijn school geregeld is.

Daarnaast geeft hij de mogelijkheid weer steun van het Lejofonds te krijgen als een school wil overgaan op het gebruik van green charcoal.

Direct daarop wordt contact opgenomen met de coördinator van het Lejofonds Daniel Kibago om verdere uitleg en informatie te verkrijgen..

Er wordt een afspraak gemaakt. Daniel Kibago schrijft:

I explained every thing very well and we also went to the kitchen and took measurement of the pans. That way I can order the stove. The school wants to make use of the 50% rule. They therefore pay 50% of the costs for a new stove. The Lejofonds will be responsible for the other 50%.

De school heeft inmiddels 50% van de kosten voor een nieuw fornuis betaald. Het nieuwe fornuis is besteld. Men is ter plekke met de bouw begonnen. Coördinator Daniel heeft al de nodige zakken green charcoal laten afleveren. Voordat men overgaat op het gebruik van green charcoal van het Lejofonds wil men eerst de oude voorraad hout verstoken. Inmiddels heeft St. Andrew Kisoga, zoals iedere deelnemende school, een contract getekend. Het concept is hier te zien.

1.4.4. New Hope for Africa

Vlak voor het uitgaan van nieuwsbrief 46 stuurt Daniel Kibago een bericht getiteld “Another potential school”. Hij schrijft:

“Today is visited another school also interested in using green charcoal. They got information from one customer who orders for our charcoal.

This school is after Seeta as you go to Kampala.

I told them that its important that they organise a day and invite me to talk to them, I told the woman who invited me that I want to talk to all the decision makers because the people who were there knew very little on how the school is run.The name of the school is New Hope for Africa

So they will invite me 
Here you can see how their stoves look like.” 

1.5. Financiën

Door het project Green Charcoal Lejofonds krijgen de werkers in de fabriek een inkomen waardoor zij het schoolgeld voor hun kinderen kunnen betalen. De kinderen krijgen onderwijs en zijn niet langer kansloos.

Scholen worden verlost van giftige rookontwikkelingen in de keuken waardoor dit ongezonde en ziekmakende ruimtes zijn.

Ontbossing wordt tegen gegaan. Een gemiddelde school heeft voor het stoken al gauw vier tot vijf vrachtwagens hout per trimester nodig. Op jaarbasis het drievoudige.

Meer scholen hebben te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in het gebruik van green charcoal. We verwachten dan ook dat meer scholen zich gaan aanmelden. Daarbij zullen ze gebruik willen maken van een van de bestaande regelingen.

Daar ontstaat nu een probleem. Wil het Lejofonds de bestaande regelingen in stand houden en het daardoor voor scholen gemakkelijker te maken over te stappen op het gebruik van green charcoal dan is op dit moment meer geld nodig.

In hoofdstuk 3 maken we melding van een nieuw fenomeen in Nederland: GivingTuesday. Het Lejofonds gaat zeker onderzoeken wat we daar mee kunnen.

GivingTuesday is in december. Voor het mede bekostigen van eventuele nieuwe keukens kunnen we daar niet op wachten. We onderzoeken andere mogelijkheden. Hulp daarbij is van harte welkom!

2. Donaties

a. 1e H.Communie

12 kinderen uit de parochie H. Jacobus de Meerdere in Uithuizen hebben op 19 mei hun 1e H.Communie gedaan.

De kinderen hebben in de voorbereidingstijd allerlei klusjes in en om het huis gedaan om geld te verdienen. Tezamen met de collecte tijdens de eucharistieviering heeft dit geleid tot een prachtige opbrengst. Een opbrengst die ten goede is gekomen aan het Lejofonds. In de kerk was de nodige informatie over het Lejofonds opgehangen.

Het Lejofonds heeft betreffende kinderen, als dank, een certificaat van waardering gestuurd. Kiandra, Myrthe, Roosje, Cathlyn, Cristina, Koen, Feline, Jorrik, Mandy, Victoria, Christiano en Joost, vanaf dese plaats nogmaals harteloijk voor jullie schitterende donatie.

b. Carnavalsvereniging zorgt voor zon in Oeganda

In een door het Lejofonds opgerichte fabriek produceert een groep vrouwen, zoals bekend, een alternatieve brandstof. Van afval wordt “green charcoal” gemaakt.

Deze briketten hebben een aantal voordelen. De briketten roken niet waardoor ze voor een gezondere leefomgeving zorgen. Ze branden langer en ze zijn goedkoper.

Na het produceren van de briketten worden ze te drogen gelegd op “stands”. Het terrein waar de briketten te drogen liggen in de zon wordt omgeven door eucalyptusbomen. De bomen zijn sterk gegroeid in de afgleopen jaren. Een aantal bomen werpen schaduw over de briketten. Een ongewenste ontwikkeling.

Dankzij de schenking van carnavalsvereniging ‘t Winterköningske aan het Lejofonds, dit jaar, zijn een aantal bomen aangekocht en verwijderd. Geen overlast meer van schaduw. Bijkomend voordeel, de bomen worden gebruikt in de fabriek o.a. door het hout te gebruiken voor het maken van een tweede toestel voor het zeven van de grondstof voor de briketten.

c. Donatie G-team sportclub Westervoort

In nieuwsbrief 43 hebben we onder de titel Achter de schermen verhaald dat Hannie Schut en Wim Poortman sportenues hebben overhandigd voor Oeganda, gedoneerd door het G-team van Sportclub Westervoort.

In de reisverslag 3.1. Daar droom je van! hebben we laten zien waar de sporttenues zijn terecht gekomen. In reisverslag 4.3. Om het eggie wordt duidelijk dat de sporttenues een bepaalde status geven.

Ook in het clubblad van sportclub Westervoort is aandacht besteed aan de donatie van het G-team.

3. GivingTuesday

Sinds 2012 is GivingTuesday uitgegroeid tot een wereldwijde dag van goed doen, vrijgevigheid en solidariteit. Mogelijk gemaakt door de samenwerking van vele duizenden mensen die de kracht van sociale media daarvoor inzetten.

Het wordt gevierd op de eerste dinsdag na Thanksgiving (in de USA) en na de koopevenementen Black Friday en Cyber Monday. GivingTuesday markeert het begin van het traditionele geefseizoen. In Nederland begint het seizoen met Sinterklaas, als de kinderen hun cadeaus in de schoen vinden. Daarna is het de tijd van de goede doelen, die in de aanloop naar Kerst zo veel mogelijk mensen bij hun werk willen betrekken.

Sinds het begin in 2012 is GivingTuesday een internationale beweging geworden voor de promotie en ondersteuning van geven en goed doen. In 2019 is de #GivingTuesdayNL beweging nu ook in Nederland. Zie voor meer informatie www.givingtuesday.nl.