Nieuwsbrief 45

Dit is de eerste nieuwsbrief na het verblijf van Leo en Herma Annyas van ruim twee maanden voor het Lejofonds in Oeganda, waarvan in tien reisverslagen met maar liefst 43 verhalen verslag is gedaan.

In deze nieuwsbrief een paar onderwerpen die eerder in reisverslagen aan de orde zijn geweest. Zo staat in reisverslag 7.1. Het Lejofonds verruimt hun wereld te lezen dat het Lejofonds bij een revalidatiecentrum in de hoofdstad Kampala rolstoelen heeft besteld voor twee gehandicapte meisjes. In deze nieuwsbrief melden we dat de rolstoelen inmiddels door de coördinator van het Lejofonds afgeleverd zijn.

We geven aan hoe het verder is gegaan met timmerman James die een nieuwe start heeft gemaakt.

Van de Aunt Kevin nursery and primary school hebben we een verslag over het eerste trimester ontvangen waarin het leesonderwijs en het werken in hoeken ter sprake komen, onderwerpen waarbij het Lejofonds de nodige ondersteuning heeft gegeven.

De Jozefschool op Texel heeft de opbrengst van de gehouden Vastenactie opnieuw bestemd voor het Lejofonds. We vertellen hoe de opbrengst besteed is.

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld hoe Atsrid Witte, schrijfster en journaliste aandacht heeft besteed aan het Lejofonds. Dankzij Astrid is er een artikel over het Lejofonds verschenen op Texel Plaza. We maken er melding van.

In reisverslag 9.3. Aunt Kevin zwaait ons uit geven we weer hoe de kinderen van de Aunt Kevin nursery and primary school aan het eind van het verblijf van Leo en Herma Annyas afscheid nemen.

Daar hebben we nu ook een korte filmexpressie van.

1. Er gaat een wereld voor ze open

In reisverslag 7.1. Het Lejofonds verruimt hun wereld beschrijven we de situatie van twee gehandicapte meisjes, Agnes en Nakato.

Agnes woont bij haar opa. Als het goed weer is, zit Agens buiten. Agnes is zwakbegaafd. Ze kan niet praten en ook niet lopen. Als we op bezoek komen kruipt ze naar ons toe. Nakato, het andere gehandicapte meisje, kan ook niet lopen. Sinds haar buggy kapot is en niet meer gerepareerd kan worden, zit Nakato thuis en komt niet meer naar buiten. Als vader en moeder aan het werk zijn zit Nakato noodgedwongen alleen thuis.

Het Lejofonds heeft besloten een rolstoel voor beide meisjes aan te schaffen. In genoemd reisverslag beschrijven we ons bezoek aan een revalidatiecentrum in de hoofdstad Kampala waar de rolstoelen gemaakt worden.

Er zit een levertijd van ruim een maand op de rolstoelen. Dat betekent dat de rolstoelen klaar zijn wanneer ons verblijf in Oeganda voor het Lejofonds er al op zit. Coördinator Daniel Kibago zal de rolstoelen ophalen en afleveren bij de betreffende families.

Eind april bericht Daniel Kibago: “I went to Katalemba rehabilitation center to the wheel chairs today. They are already in my car. Tomorrow I will just proceed to Seeta Nazigo to take them to the girls”. Enkele dagen later bericht Daniel ons dat de rolstoelen zijn afgeleverd. Opa en ouders zijn het Lejofonds zeer dankbaar. Behalve het bericht stuurt Daniel ook een aantal foto’s.

De broer van Agnes, James, haalt de rolstoel voor zijn zus uit de auto. Hij is zichtbaar blij voor Agnes dat ze een rolstoel krijgt. En niet alleen James is blij. James gaat onmiddellijk op stap met zijn zus, tot haar groot genoegen. Het is nog even wennen de heuvel op te komen. Maar dan begint de echte wandeling. Er gaat een nieuwe wereld voor Agnes open. Ook Nakato krijgt haar rolstoel. End at betekent dat zij weer sinds lange tijd echt naar buiten kan. Haar wereld wordt weer een stuk groter en mooier!

2. James slaat de spijker weer op zijn kop

In 2018 hebben we in reisverslag 5.3. Timmerman James slaat de plank mis verhaald hoe na acht jaar succesvolle begeleiding van de dove jongen James waarbij hij dankzij het Lejofonds een opleiding tot timmerman heeft gevolgd en een eigen werkplaats tot zijn beschikking heeft, het uiteindelijk toch nog mis gaat met James na het overlijden van zijn oma. 

Dit jaar hebben we in de reisverslagen 5.3. Timmerman James maakt nu stenen,6.1. Twee gehandicapte jongens vullen elkaar goed aan en 9.2. Afscheid aandacht besteed aan de situatie van James. Daarin wordt duidelijk dat James een tweede kans krijgt als timmerman aan de slag te gaan. We zorgen ervoor dat James over het nodige hout kan beschikken om een eigen werkplaats, langs de weg, vlakbij zijn en opa’s huis op te zetten.

Aan het eind van ons verblijf zien we de werkplaats in wording.

Coördinator Daniel Kibago ontmoet James weer, begin mei, als hij de rolstoel voor zus Agnes komt brengen.

Bij aankomst valt dadelijk op dat James verder heeft gewerkt aan zijn werkplaats. Op het gebouwtje is een “naambordje” bevestigd. James is bezig met een opdracht. Dat wordt duidelijk als hij zijn werkplaats laat zien. Vol trots toont James aan Daniel het geld dat hij al verdiend heeft. James grijpt de kans die hem opnieuw geboden is, Dat is duidelijk. Daar is iedereen blij mee.

Voor de personeelskamer van de Kisimbizi nursery and primary school zijn nog een paar stoelen nodig. James krijgt nu de opdracht van het Lejofonds om die te maken.

3. Aunt Kevin nursery and primary school, verslag 1e trimester

Het Lejofonds heeft in de eerste maanden van dit jaar de Aunt Kevin nursery and primary school de nodige ondersteuning gegeven wat betreft het leesonderwijs en de werkvorm spelen in hoeken.

In de reisverslagen 2.3. Spelen in hoeken, het kind in je komt naar boven, 8.1. We doen een boekje open en 10.3. Nursery hebben we daar aandacht aan besteed. Een paar dagen geleden ontvingen van de Aunt Kevin nursery and primary school een rapport over het eerste trimester. Het leesonderwijs en het spelen in hoeken (cornerplay) komen hierin ter sprake.

“Reading books
Reading is one of the main activities conducted this term whereby reading lessons have been going on every week as it was indicated on the time table. This reading has helped the pupils so much that most of them have now developed reading skills whereby even when the school inspectors came, they appreciated so much about the methods that we are using during reading time how . Thanks so much LEO and HERMA for initiating the reading culture in our school and for also purchasing the reading books.”

“Cornerplay
This has been conducted by the nursery teachers on respective days in the week. With this, the parents were so grateful after evidencing their children playing with the materials on the academic day. Most nursery pupils are also always excited during the corner play time. May God bless Leo and Herma for the play materials which make the nursery section attractive”.

4. Vastenactie Jozefschool Texel 2019

Ook dit jaar heeft de Jozefschool op Texel een Vastenactie gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het Lejofonds. In overleg met de school is de opbrengst besteed aan het realiseren van zitmuurtjes op het terrein van de Kisimbizi nursery and primary school. Eerder dit jaar zijn dankzij het Lejofonds op de Kisimbizi nursery and primary school vier nieuwe lokalen, een keuken en een woning voor de headmaster gebouwd.

Links van de grote boom zijn 2 nieuwe lokalen gebouwd en achter de boom ook twee nieuwe lokalen. De grote boom vormt nu het centrale punt. Het gebouwtje tussen de nieuwe lokalen in was de woning van de headmaster. Nu heeft de directeur er een plaatsje gevonden en ook is er een ruimte voor het personeel. De grote boom geeft de nodige schaduw. Verder is op het grote schoolterrein nergens een plekje schaduw te vinden. Veel kinderen zoeken voor- en na schooltijd en tijdens de pauzes een plekje in de schaduw. Er staan een paar zitmuurtjes rond de boom. Niet voldoende om iedereen een plekje te geven.

Dankzij de opbrengst van de Vastenactie van de Jozefschool op Texel zijn er meer en nieuwe zitmuurtjes gekomen. Direct nadat de aannemer een seintje kreeg dat hij met de bouw van de zitmuurtjes kon beginnen, werd het benodigde materiaal aangevoerd.

Er werd hard gewerkt en in een razend tempo verschenen de eerste muurtjes, nog onafgewerkt. De aannemer zelf metselde de muurtjes. De eerste muurtjes zijn af en geven een indruk hoe het totaal eruit gaat zien. Vochtige bananenbladeren worden op de muurtjes gelegd om te voorkomen dat het cement te snel droogt waardoor er scheuren ontstaan. En als dan alles klaar is, moeten de kinderen natuurlijk even op de zitmuurtjes plaatsnemen, voor de foto.

5. In het nieuws

In nieuwsbrief 44 berichten we hoe Astrid Witte oud-leerlinge van zowel Leo als Herma Annyas, tegenwoordig schrijfster en journaliste, aandacht vraagt voor het Lejofonds op Facebook.

Als journaliste schrijft Astrid o.a. artikelen voor Texel Plaza. Zij heeft nu ook een artikel geschreven over het werk van Leo en Herma voor het Lejofonds in Oeganda. Het volledige artikel is hier te vinden.

6. Afscheid

In reisverslag 9.3. Aunt Kevin zwaait ons uit verhalen we hoe de kinderen van de Aunt Kevin nursery and primary afscheid nemen van Leo en Herma Annyas aan het eind van hun verblijf verblijf in Oeganda.

We hebben daar nu ook een korte filmexpressie van.