Nieuwsbrief 44

In deze laatste nieuwsbrief van 2018 kijken we met de Aunt Kevin nursery and primary terug op het laatste trimester van het schooljaar.

Hoe gaat het verder met de Kisimbizi nursery and primary school na de mislukte fusie?

We kijken even kort naar het project Green Charcoal.

Een ex-vrijwilligster van het Lejofonds heeft de Aunt Kevin school en het project Green Charcoal Lejofonds bezocht en geeft een korte impressie.

We melden een nieuw verzoek om ondersteuning van het Lejofonds.

Opnieuw zijn er materialen aangeboden voor de werkvorm spelen in hoeken op de Aunt Kevin school.

Op een speciale manier wordt er aandacht gevraagd voor het Lejofonds.

Tenslotte willen we iedereen bedanken die op enigerlei wijze het Lejofonds gesteund heeft in het afgelopen jaar.

Dit alles resulteert in de volgende hoofdstukken:

1. Aunt Kevin nursery and primary school

De scholen in Oeganda hebben begin december vakantie gekregen, vergelijkbaar wat bij ons de “grote vakantie” is.

Het Lejofonds ontving van de headmaster van de Aunt Kevin nursery and primary school een verslag over het derde trimester van het afgelopen schooljaar onder de titel “End of year 2018 Aunt Kevin School’s report.”

In zijn rapport schrijft de headmaster dat de prestaties van de leerlingen in het algemeen sterk zijn verbeterd dankzij de inspanningen van de leerkrachten en dankzij het Lejofonds dat lees – en leerboeken beschikbaar heeft gesteld. Dit heeft ook bijgedragen aan het verbeteren van de leesvaardigheid.

Verderop in het rapport wordt het Lejofonds bedankt voor het implementeren van het My Book Buddy programma. Het programma heeft veel bijgedragen aan het goed spreken en begrijpen van de Engelse taal bij de kinderen.

Aan het eind van het schooljaar worden alle boeken geïnventariseerd. Foto’s worden genomen hoe de boeken zijn opgeborgen in de kasten die door het Lejofonds beschikbaar zijn gesteld. Dit geldt ook voor de materialen voor het spelen in hoeken. Coördinator Daniel Kibago stuurt de foto’s naar het Lejofonds.

2. Kisimbizi nursery and primary school

In nieuwsbrief 43 hebben we aandacht besteed aan de mislukte fusie van de Kisimbizi nursery and primary school met de Crane Modern Junior school. De scholen zijn begin december uit elkaar gegaan.

De fusie was min of meer afgedwongen door de inspectie van onderwijs.
Gebrek aan samenwerking van de fusiepartner was de oorzaak van de breuk naar oordeel van de inspecteur.

De inspecteur heeft de ouders in eeen vergadering hiervan op de hoogte gebracht. Directeur mister Kimera heeft hiervan verslag uitgebracht aan het Lejofonds. De inspecteur begon zijn speech als volgt:

“First let all thank mr.Kimera for having brought good development in this community, besides the whites who had endevered to raise the output what we see as a golden gift to us as Ugandans. We must clap hands for their parental spirit they have rendered to us in such a remote school to develop it…….”

In de afgelopen jaren heeft het Lejofonds voor de Kisimbi een drieklassige schoolgebouw gebouwd, een waterpomp aangelegd, het internaatsgebouw voor zowel de jongens als meisjes gerenoveerd en er w.c.- en badgelegenheden gebouwd.

Renovatie van het internaatsgebouw voor meisjes werd mogelijk dankzij de opbrengst van een aktie van de Jozefschool op Texel. Sindsdien heet het gebouw “Jozefhouse”. Het Lejofonds heeft tijdens de fusie en na het mislukken ervan intensief overleg gevoerd met de Kisimbizi school. Na het mislukken van de fusie was de grote vraag hoe nu verder?

Het Lejofonds is bereid de Kisiminbizi school ook in 2019 te ondersteunen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

De school zal een sluitende begroting moeten opstellen voor het komend schooljaar. Er moet een bankrekening geopend worden. Er moet beleid gemaakt worden betreffende de inning van schoolgelden en het omgaan met wanbetalers.

Er moet beleid komen inzake onderhoud en schoonmaak van de school.
Plannen rond het opzetten van een schooltuin om kosten te reduceren voor de voeding van de kinderen moeten gerealiseerd worden. Een begroting moet worden opgesteld.

Toezicht voor en na de lessen en tijdens de pauzes moet georganiseerd worden.

Directeur Spencer heeft dit alles goed begrepen. Inmiddels heeft hij een concept-begroting voor de school voor 2019 opgesteld en opgestuurd. Ook voor de schooltuin ligt er inmiddels een concept-begroting.

Noodgedwongen zijn op de Kisimbizi nog een paar bouwvallige klaslokalen in gebruik. Wanneer de Kisimbizi aan de gestelde voorwaarden voldoet zal het Lejofonds voor het komende schooljaar nieuwe klaslokalen bouwen en deze voorzien van goed meubilair waardoor kinderen niet hun knieën verwonden door het steenslag op de grond.

Er is inmiddels intensief contact met een vaste aannemer. Concept-begrotingen zijn opgesteld en de aannemer heeft op geheel eigen wijze een situatieschets verzorgd. Daarop zijn de nodige vragen gesteld. Er is commentaar gegeven en alternatieven zijn aangedragen. Vlak voor het uitkomen van deze nieuwsbrief komt de aannemer met een nieuwe tekening. Duidelijk is al dat dit niet het laatste ontwerp zal zijn.

3. Green Charcoal Lejofonds

Na drie jaar intensief gebruik is het gaas waarop de houtskoolbriketten liggen te drogen niet echt bruikbaar meer. Er vallen steeds meer gaten. Het gaas is kortgeleden vervangen. Het nieuwe gaas is geplastificeerd. De verwachting is dat dit gaas langer meegaat. Zoals in nieuwsbrief 43 al is,vermeld, geeft het Lejofonds een informatiefolder uit. Daarin wordt vermeld dat scholen die hun ovens geschikt willen maken voor gebruik van green charcoal kunnen rekenen op een subsidie van het Lejofonds als zij green charcoal afnemen van het Lejofondsproject.

Vorige maand heeft het Trainingscentrum voor katholieke zusters in Nkonkonjeru zich gemeld voor afname van het houtskool van het Lejofonds. Vlak voor het uitgaan van deze nieuwsbrief kregen we het volgende bericht binnen van Daniel Kibago, coördinator van het Lejofonds in Oeganda.

“I was invited to meet the head of Mother Theresa house, the place from sisters where the new stove, you paid for, must be modified. They told me that it was also an opportunity to meet some other heads of institutions who were interested in knowing much about green charcoal. So I immediately visited NK and met the people. I explained very well and they said after meeting with their board members they will sign and then let me know.

So in a few daysI also had an opportunity to meet one sister who heads another college of teachers that has 500 students and is so much interested in using green charcoal. The school is in a distance of 78 kilometers from Kampala and she said it can be possible if we agree to also start supplying them with charcoal. She said with transport it can be once a term to deliver all the charcoal required for the whole trimester. So it will be no problem because the school has a pickup.

She requested that I visit her school this week to see what will be required to modify her stove or to determine if a new one is better. She said will contribute part of the fuel. She said that there is also a nearby technical school which I can also visit to see if they can also be interested.”

4. Bezoek

Natalie Kroef, ex-vrijwilligster van het Lejofonds, heeft opnieuw Oeganda bezocht. Met coördinator van het Lejofonds, Daniel Kibago, heeft zij o.a. de Aunt Kevin nursery and primary school bezocht en het project Green Charcoal Lejofonds.

Ze laat het volgende weten:

“We hebben zojuist twee dagen doorgebracht met Daniel.   Erg leuk we zijn in Nkokonjeru geweest naar de school die jullie gerenoveerd en gebouwd hebben.   Echt prachtig!!!!! Zo mooi!!!  We hebben hun een aantal fruitboompjes cadeau gegeven twee sinaasappel twee mango en een mandarijn. 

De school was ook echt zo super schoon en de keuken en alles. Ze doen echt super hun best.   Goed te zien dat jullie werk hier zo veel hulp geeft en dat het zo goed gaat.  

Ook hebben we het green charcoal project weer bezocht. 

Wauw prachtig!!!!! Echt een prachtig mooi en goed project!  Ze waren hard aan het werk toen we kwamen. Fijn te zien. Jullie mogen echt trots zijn op jullie werk en hoe het daar in Oeganda gaat”

5. Zoektocht

Tijdens het project Goat to Goat in Seeta Nazigo heeft het Lejofonds jarenlang samengewerkt met de plaatselijke veearts Umar Bbira. Umar heeft een tijd geleden contact opgenomen met het Lejofonds. Zijn jongste kind heeft hemangioom. Dit is een goedaardige zichtbare verwijding van een kluwen bloedvaatjes. Doktoren in het ziekenhuis achtten een operatie noodzakelijk. De kosten daarvan gingen de draagkracht van de veearts te boven. Hij vroeg daarom steun van het Lejonds.

Umar is bereid als tegenprestaie houtskool van het Lejofonds te verkopen in zijn shop en campagne voor het houtskool te voeren in de dorpen waar hij als veearts komt.

Uiteindelijk durfde het zieknhuis de operatie niet aan, waarna een zoektocht begon naar een nieuw ziekenhuis. Daarbij werd de veearts verwezen naar ziekenhuizen in India en Kenya.

Uiteindelijk is de veearts terecht gekomen in een ziekenhuis in Kampala voor het maken van een actuele scan waarna beslist wordt wat de volgende stap zal zijn. Het is nu maar de vraag of de scan gemaakt kan worden voor het Kerstreces.

6. Aandacht voor het Lejofonds

Astrid Witte, auteur van de boeken Spiegelmeisje (genomineerd voor de Jonge Jury Debuutprijs), Goed fout, Hometown en De Groepering heeft in december een week lang op Facebook aandacht gevraagd voor de hongersnood in de wereld. Op dag 5 schrijft zij het volgende:

“Vandaag aandacht voor een organisatie waar ik 100% vertrouwen in heb: het Lejofonds, opgericht door mijn voormalige basisschooldirecteur en lerares Leo en Herma Annyas. Met veel liefde strijden zij tegen de armoede in Oeganda. Wat doen zij bijvoorbeeld?

– Mensen leren groene houtskool te maken van afval, om te verkopen en om veilig mee te koken.

- Het aanbieden van materialen waarmee op zonne-energie kan worden gekookt en water-pasteuriseer-indicators.

- Het geven van voorlichting over hygiëne.
- Het renoveren van scholen en aanleggen van waterpompen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Meer weten? www.lejofonds.nl Een donatie kunnen zij van harte gebruiken. Ik maak 20 euro over, maar ook kleinere bedragen zijn van harte welkom als symbolisch kerstgeschenk! 👍 https://lejofonds.nl/doneren”.

7. Familie Muis

In nieuwsbrief 43 hebben we vermeld dat Hanny Schut uit Zevenaar prachtige zelfgemaakte materialen heeft afgeleverd voor het spelen in hoeken op de Aunt Kevin nursery and primary school.

Onlangs berichtte Hanny het volgende:

“Ik heb weer wat klaar om mee te nemen: de familie rekenmuis. Al hebben ze meer het formaat van een rat. Met veel liefde en plezier gemaakt. Het is een kleurrijk stelletje geworden. Hoop dat er veel kindjes op spelenderwijze goed van gaan leren rekenen.”

8. Verblijf Oeganda

Van half januari tot en met half maart verblijven Leo en Herma Annyas weer voor het Lejofonds in Oeganda.

9. Dank

Aan het eind van 2018 willen we graag iedereen nog eens bedanken die het Lejofonds in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar gesteund heeft.

In nieuwsbrief 42 hebben we melding gemaakt van het privacyprotocol van het Lejofonds. Het privacybeleid van het Lejofonds is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het gevolg hiervan is dat in de rubriek “Dank” op de website van het Lejofonds niet langer vermeld staat van wie donaties afkomstig zijn.