Nieuwsbrief 43

Nieuwsbrief 43 volgt de ontwikkelingen van het Lejofonds in zowel Oeganda als Nederland. Dit alles is vastgelegd in de volgende hoofdstukken:

1. Ontwikkelingen op de Aunt Kevin nursery and primary school

Het Lejofonds ondersteunt op dit moment twee scholen, te weten de Aunt Kevin nursery and primary school in Nkonkonjeru en de Kisimbizi nursery and primary school, een plattelandsschool even buiten Nkonkonjeru. Het Lejofonds heeft in de afgelopen jaren de bestaande gebouwen van de Aunt Kevin gerenoveerd. Ook heeft het Lejofonds een aantal nieuwe lokalen gebouwd, een keuken en een achttal toiletten.

Dit jaar heeft het Lejofonds voor het eerst ook inhoudelijke ondersteuning kunnen geven. Met de leerkrachten is een doorgaande leeslijn voor de hele school opgezet. Voor de kleuters is de werkvorm spelen in hoeken geiïntroduceerd.

Eerder heeft het Lejofonds ervoor gezorgd dat de school met een sluitende begroting werkt.

We hebben over dit alles verslag gedaan in reisverslagen en nieuwsbrieven.

Via Skype en email houden we contact met Gerald, de “director of studies.” Hij houdt ons op de hoogte, niet alleen over de stand van zaken rond het leesonderwijs en het werken in hoeken, maar ook over andere ontwikkelingen op school. Daarnaast bezoekt Daniel Kibago, coördinator van het Lejofonds, regelmatig de school.

Leesonderwijs.
In de diverse groepen is dankzij het Lejofonds individueel lezen, technisch lezen en begrijpend lezen ingevoerd.

Gerald meldt ons:

“…It is so impressive that teachers picked interest in teaching the reading lessons which is very good. All three types of reading lessons are conducted by all teachers and often supervised by the directors of studies,the head teacher and deputy head teacher. Teamwork among teachers has been noticed very essential for the good and effectiveness of the learning/reading lessons.This is normally done through sharing the experiences and looking around class to observe different ways of conducting those lessons by the rest of teachers…..”Werken in hoeken (corner play)
De leerkrachten van de onderbouw van Aunt Kevin hebben ons laten weten dat de werkvorm spelen in hoeken nog springlevend is. Op die manier leren kinderen spelenderwijs. Kinderen leren ook samen werken. Leerkrachten zien ook dat kinderen bereid zijn de verschillende leermaterialen met elkaar te delen.

….”We teachers and children we have learnt a lot from corner play especially the children. Children have learnt how to use some of the corner play materials like books. They can now read different words and fixing different pictures from jigsaws,

Children have learnt how to care for the babies, dressing, combing them, treating and carrying them on their back.

They have learnt how to construct a railway, for example.

As we teachers corner play has helped us to identify how our children can cooperate and share while playing. It has make our teaching easier through carrying out practice like counting numbers, identifying different shapes and so on.

Thank you for everything that you have given us may the God reward you abundantly”.

Gerald, de “director of studies” bericht ons dat de leerkrachten van de onderbouw zelf ook materialen hebben gemaakt voor het werken in hoeken.

“….More corner play materials are supplemented by the teachers of the nursery.They were locally made from the environment resources such as banana fibers to make the dolls,ropes,mats. Some plastic bottles were used to make the doll cars….”.

Kringgesprek
Dit jaar hebben we het kringgesprek geïntroduceerd op Aunt Kevin. We hebben de leerkrachten laten ervaren wat de voordelen zijn van het zitten in de kring.

Gerald zegt:

“….Learners of lower primary, nursery inclusive, have almost developed non violent friendships (socialising freely with each other) which is due to circle teachings…..”

Debatteren
Op Aunt Kevin heeft men een nieuw programma ingevoerd. Wekelijks discussieren kinderen met elkaar over verschillende onderwerpen. Gerald geeft aan dat het programma opgezet is als verlengstuk van het leesonderwijs met name begrijpend lezen.

Gerald:

“I send you pictures of Aunt Kevin School Children in debate. This debating program was invented to also supplement the reading fluency and comprehension among the pupils.”Overdekte zitjes
Eerder heeft het Lejofonds een nieuwe keuken gebouwd voor Aunt Kevin met bijbehiorende overdekte zitjes voor de jongere kinderen.

Kinderen kunnen er een plaatsje vinden de pauzes. Ze gebruiken er de lunch. De ruimte is desgewenst ook geschikt om er les te geven.

Gerald stuurde ons de volgende foto’s met als bijbehorende tekst:

“…You see children taking their meals from the Dinning shades under the supervision of the teachers of which some of them (the teachers ) are student teachers whom came to perform their school practice from Aunt Kevin school…”

Dit jaar hebben de oudere kinderen ook overdekte zitjes gekregen dankzij het Lejofonds. Communicatie
Gerald, “director of studies” van Aunt Kevin kan overweg met een laptop. Hij is daardoor in staat de communicatie te onderhouden met het Lejofonds.

We zouden graag zien dat de communcatie breder gedragen kan worden en dat meer leerkrachten een laptop of computer kunnen bedienen. Het lijkt ons een groot voordeel als we bijvoorbeeld rechtstreeks met de leerkrachten van de onderbouw kunnen communiceren over het werken in hoeken.. We hebben de school dan ook het advies gegeven de leerkrachten een computercursus te laten volgen.

Gerald heeft ons het volgende laten weten:

“The Director of School has decided to hire a computer trainer to always train the Aunt Kevin Teacher Staff from the school. He has decided so to enhance smooth and effective communication between the school and you the LEJOFONDS whereby the communication tasks will often be shared/divided such as the nursery teachers become concerned to the questions of nursery section more so concerning the corner plays and the reading lessons among the nursery pupils and in doing so early responses to be often sent to you LEJOFONDS.”

Adjunct-directrice
De adjunct-directrice van de Aunt Kevin nursery and primary school is bevallen van een dochter. Zij gaf haar de namen Christa Herma.

2. Kisimbizi nursery and primary school

In nieuwsbrief 42 hebben we onder de titel De inspecteur heeft beslist melding gemaakt van de fusie tussen de Kisimbizi nursery and primary school en de Crane Junior Model school. Het artikel besluit als volgt:

“…We hebben inmiddels een overeenkomst gezien waarop de fusie is gebaseerd. Die rammelt o.i. aan alle kanten. Inmiddels zijn we in druk overleg hoe zaken beter te regelen. De communicatie verloopt erg stroef omdat emailverkeer niet mogelijk is.

Als alles op papier goed geregeld is, garanties zijn gegeven op een aantal punten, wil het Lejofonds bezien hoe er verdere ondersteuning aan de school gegeven kan worden.”

Door de fusie zijn oude bouwvallige ruimtes naast het nieuwe schoolgebouw weer in gebruik genomen als klaslokaal. In de vorige nieuwsbrief hebben we al laten zien dat de kinderen een deel van de lestijd geknield zitten op een bodem van puin. De oudere kinderen van de Crane Model Junior school verhuizen allereerst naar de Kisimbizi nursery and pimary school. Voor de kleuters is er nog geen ruimte beschikbaar. De kleuters verhuizen nadat direct achter de Kisimbizi school barakken zijn geplaatst. We hebben de afgelopen periode veel tijd gestoken in de fusie tussen beide scholen. Allereerst hebben we de nodige adviezen gegeven om de overeenkomst wat steviger in elkaar te zetten.

Het werken met een sluitende begroting hebben we als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor verdere ondersteuning van het Lejofonds.

Het opstellen van een begroting lijkt een brug te ver. De informatie erover verloopt moeizaam. Uiteindelijk krijgen we een rammelende begroting waar we niets mee kunnen.

We roepen de hulp in van een bestuurslid van Aunt Kevin waarvan we weten dat die de benodigde kennis in huis heeft. Die maakt duidelijk dat het verkrijgen van de noodzakelijke informatie moeizaam verloopt en wel eens lang kan gaan duren.

Dat blijkt. De informatiestroom droogt op. Uit ervaring weten we langzamerhand dat dat een slecht teken is.

Uiteindelijk belegt Daniel Kibago op verzoek van het Lejofonds een gezamenlijke vergadering. Hierin wordt duidelijk dat de fusie in feite mislukt is omdat bij een van de partijen de wil ontbreekt om via een goede samenwerking de fusie tot een succes te maken.

Na het einde van het schooljaar zullen beide partijen dan ook weer uit elkaar gaan.

Het Lejofonds is in druk overleg met directeur Spencer van de Kisimbizi nursery and primary school hoe zich voor te bereiden op de nieuwe situatie volgend schooljaar.

3. Green Charcoal Lejofonds

Voor het herfstnummer van een plaatselijk tijdschrift hebben we het volgende geschreven over de ontwikkelingen binnen het het project Green Charcoal Ljofonds:

Vanuit het project Green Charcoal heeft het Lejofonds op het platteland van Oeganda een kleine houtskoolfabriek opgezet.

Het project Green Charcoal is opgezet om inkomensverbetering voor mensen te realiseren waardoor zij tenminste in staat zijn het schoolgeld voor de kinderen te betalen. Veel kinderen gaan niet naar school omdat ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Kinderen zijn dan kansloos.

Het houtskool wat geproduceerd wordt, is goedkoper, rookt niet, is daardoor veilig voor binnen koken, brandt langer, is schoner en het bespaart bossen.

Het in de markt zetten van dit houtskool gaf in de afgelopen tijd de nodige problemen omdat het project niet over een eigen vervoermiddel beschikte. Het huren van transportmiddelen zorgde voor hoge kosten.

Dankzij de nodige donaties hebben we dit jaar een tricycle, een driewieler kunnen aanschaffen. De grondstoffen kunnen nu met eigen vervoer opgehaald worden. De zakken houtskool worden nu door eigen mensen bij de klanten afgeleverd. Dit alles levert de nodige besparingen op.

Het Lejofonds ondersteunt verschillende scholen in Oeganda waaronder de Aunt Kevin nursery and primary school. In de afgelopen jaren heeft het Lejofonds bestaande gebouwen gerenoveerd, nieuwe klaslokalen gebouwd en ook een nieuwe keuken.

De ovens in de keuken zijn direct geschikt gemaakt voor het gebruik van houtskool , houtskool dat uiteraard geleverd wordt vanuit de houtskoolfabriek van het Lejofonds.

De nieuwe keuken is niet onopgemerkt gebleven. Scholen in de omgeving tonen veel interesse. De ervaring leert dat men overtuigd is van de voordelen van het gebruik van green charcoal, maar dat de aanschaf van ovens of het geschikt maken van verouderde ovens financieel een brug te ver is. Het Lejofonds wil nu scholen tegmoet komen in de kosten in aanschaf van ovens of de aanpassing ervan onder voorwaarde dat jaarlijks een bepaalde hoeveelheid houtskool wordt afgenomen.

Er is een informatiefolder samengesteld voor scholen.

Dat werkt. In het tweede trimester van dit jaar hebben het Lejonds en twee scholen van voortgezet onderwijs daarvoor een contract getekend.

Een win-win situatie voor scholen en houtskoolfabriek.

4. Achter de schermen

In de vorige nieuwsbrief hebben we de namen genoemd van twee Lejofondsvolgers die niet alleen het Lejofonds volgen maar ook intensief bezig zijn met het maken van leermaterialen voor het werken in hoeken op de Aunt Kevin nursery and primary school.

Mevrouw Hannie Schut uit Zevenaar heeft Rupsje nooit genoeg to leven gebracht met al het eten wat het beestje dagelijks tot zich neemt. Onlangs heeft Hannie met haar partner alle Rupsje-nooit-genoeg -materialen bij het Lejofonds afgeleverd.

Hannie verraste ook met een verzameling poppen, bedoeld voor het spelen in hoeken, poppen die prachtig aangekleed zijn door een 92-jarige (!) tante. Namens de sportverening Westervoort mochten zij, niet voor het eerst, een aantal sporttenues overhandigen. Mevrouw Tineke Hesper uit Hengelo is al maandenlang bezig allerlei leerspellen te maken voor het spelen in hoeken op het gebied van voorbereidend lezen en rekenen, vorm, kleur en begrip.

Regelmatig krijgen we, ter goedkeuring een spel toegestuurd als het af . Wij genieten daar al van. Voor de kleuters in Oeganda zal het een feest zijn.

Tineke Hesper is nu een stap verder gegaan. Ze vindt het belangrijk dat de kinderen thuis ook educatieve spelletjes kunnen spelen. Ze heeft nu voor elke kleuter van de Aunt Kevin nursery school een klein pakketje samengesteld, bestaande uit een opbergzakje met daarin spelletjes en de bijbehorende benodigde attributen als dobbelstenen en fiches. Allemaal materialen die zijn opgestuurd naar het Lejofonds. Binnenkort neemt iemand ze mee naar Oeganda.

Onlangs is Tineke Hesper op bezoek geweest in Maria Hoop om alle gemaakte spellen voor Oeganda af te leveren.

5. Koperen jubileum Lejofonds

De website van het Lejofonds kent verschillende rubrieken. 10 jaar is de titel van een van die rubrieken. De rubriek geeft een overzicht van belangrijke activiteiten van het Lejofonds vanaf de oprichting van de stichting in 2006 tot het tienjarig bestaan in 2016.

Het Lejofonds heeft nu een een koperen jubileum bereikt. Het Lejofonds bestond 26 september 12 ½ jaar. In de periode tussen het tienjarig bestaan en het koperen jubileum heeft het Lejofonds de Aunt Kevin nursery and primary school en de Kisimbizi nursery and primary school intensief ondersteund. Bestaande gebouwen zijn gerenoveerd, er is veel nieuwbouw gerealiseerd, meubilair is vernieuwd, het onderwijsleerpakket is flink uitgebreid en onderwijsvernieuwingen zijn in gang gezet.

Het project Green Charcoal Lejofonds heeft in die periode een steviger basis gekregen, het project Goat to Goat is geëvalueerd en bijgesteld. Ook hebben we in deze periode weer een aantal mensen structureel aan een inkomen kunnen helpen waardoor kinderen naar school kunnen gaan.

De laatste ontwikkelingen staan in deze nieuwsbrief vermeld. De focus in het project Green Charcoal ligt nu op het verbreden van de afzetmarkt. Nieuwe stappen worden daarin gezet. Daarmee komen we dichter bij het punt dat het Lejofonds de verantwoordelijkheid van het project in handen kan leggen van de deelnemers zelf.

In Nkonkonjeru is het Lejofonds verantwoordelijk voor het project Goat to Goat. Dit jaar is het project geëvalueerd en bijgesteld.

6. Privacyprotocol

Het privacyprotocol van het Lejofonds staat niet langer toe mensen met naam en toenaam te noemen die een donatie doen aan het Lejofonds.
Gelukkig merken we niet dat dit mensen belemmert te doneren.

In de afgelopen periode mochten we weer een paar bijzondere donaties ontvangen. Een echtpaar uit Friesland gaf aan t.g.v. hun 50 jarig huwelijksfeest geen cadeaus te willen ontvangen, maar daarvoor in de plaats een donatie voor het Lejofonds. Dat leverde een vorstelijk bedrag op waar veel goeds mee te doen is in Oeganda.

En onlangs ontving het Lejofonds een prachtige schenking ineens voor de komende vijf jaar.