Nieuwsbrief 42

Nieuwsbrief 42 volgt de reisverslagen op die uitgebracht zijn in 2018 tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds in Oeganda.

We beginnen deze nieuwsbrief met een uitnodiging die het Lejofonds ontvangen heeft om deel te nemen aan een onderzoek van de Makerere universiteit in Kampala.

Verder doet de Jozefschool op Texel van zich spreken door een geslaagde Vastenactie waarvan de opbrengst bestemd is voor het Lejofonds.

Het spelen in hoeken op de Aunt Kevin nursery and primary school is een succes, maar vraagt onderhoud.

We vertellen het verhaal van twee kinderen die gelukkig zijn omdat ze weer naar school kunnen.

We berichten dat de Kisimbizi nursery and primary school op een opmerkelijke manier is “groot gegroeid”.

Tenslotte publiceren we het privacyprotocol

Dit alles leidt tot de volgende hoofdstukken:

1. Eervolle uitnodiging

De Makerere universiteit in Kampala wil in samenwerking met de Kenyata University in Kenya en de Sokoine University uit Tanzania een onderzoek starten, getiteld: Empowering Marginalized Groups with Renewable Energy-based Technologies and Innovations to Enhance Community Resilience to Climate Change in East Africa”.

Subsidie is aangevraagd om het onderzoek te financieren.

Een professor van de Makerere universiteit heeft de leiding in het onderzoek. Hij is bekend met het project Green Charcoal van het Lejofonds en heeft het Lejofonds nu gevraagd samen te werken als partnerorganisatie in dit onderzoek.

Daniel Kibago, coördinator van het Lejofonds en het project Green Charcoal heeft namens het Lejofonds gereageerd op dit verzoek middels het volgende schrijven:

2. Een eigen plek om te wassen en plassen

De Jozefschool op Texel heeft de opbrengst van de Vastenactie opnieuw bestemd voor het Lejofonds.

In overleg is besloten de geweldige opbrengst van de actie te bestemmen voor de bouw van een toilet annex wasgelegenheid bij zowel het internaatsgebouw voor de jongens als de meisjes. van de Kisimbizi nursery and primary school in Nkonkonjeru.

Vorig jaar is dankzij de Jozefschool het internaatsgebouw voor meisjes gerenoveerd. Het gebouw heeft de naam Jozefhouse gekregen. Dit jaar is dankzij het Lejofonds het jongensinternaat gerenoveerd. In reisverslag 8.4. Van bouwval tot jongensinternaat hebben we daar aandacht aan besteed. Voor de Kisimbi school ligt een groot veld. De internaatsgebouwen liggen aan de andere kant van het veld.

Bij zowel het jongens- als meisjesinternaat bevinden zich geen w.c’s. Er is ook geen ruimte om je te wassen.

Wanneer een kind ’s nachts naar de w.c. moet, moet het in het donker het hele (voetbal)veld oversteken, de weg naar de w.c’s zoeken die zich achter de school bevinden. Er is afgesproken dat een kind in dat geval een leerkracht wakker maakt die dan voor begeleiding naar de w.c zorgt.

Er is geen wasgelegenheid. Wanneer de kinderen zich willen wassen, dan doen ze dat ’s avonds als het donker is, buiten, op een plek waar ze weten dat ze onbespied zijn.

Dankzij een geslaagde actie van de Jozefschool heeft het Lejofonds een aannemer de opdracht kunnen geven een w.c. annex wasgelegenheid bij beide internaatsgebouwen neer te zetten.

Coördinator Daniel Kibago van het Lejofonds heeft foto’s gemaakt van de bouw als hij in de buurt was.

We laten hier verschillende fases van de bouw zien. De oplettende kijker zal bemerken dat de foto’s afwisselend de bouw van het jongenstoilet annex wasgelegenheid laat zien en die van de meisjes. De bouw is inmiddels gereed. Zowel de jongens als de meisjes wilden graag even poseren voor hun w.c. en wasgelegenheid. De jongens en meisjes zijn erg blij met en trots op de kinderen van de Jozefschool dat zij dit voor hen hebben willen doen.

De deputy-headmaster van de Kisimbizi nursery and primary school heeft een lied geschreven en ingestudeerd met de kinderen van de school om het Lejofonds, de Jozefschool en de donoren van het Lejofonds te bedanken voor alles wat zij voor de Kisimbizi nursery and primary doen en gedaan hebben.

3. Spelen in hoeken

Op de Aunt Kevin nursery and primary school hebben we voor de nursery de werkvorm spelen in hoeken geïntroduceerd. In reisverslag 7. Spelen in hoeken geven we een beeld van alle voorbereidingen. In reisverslag 8.6.Spelen in hoeken is de werkvorm van start gegaan en geven we een eerste impressie hoe de kinderen het ervaren.

De ‘director of studies” van de Aunt Kevin nursery and primary school heeft het Lejofonds aan het eind van het eerste trimester een rapport gestuurd.

Hij schrijft over het spelen in hoeken:

“Whoever parents or colleague that visits Aunt Kevin School and witnesses children playing in corners,really appreciates the goodness of corner play program and commends it to exist forever just as because many children often learn by playing.

In conclusion ,the director of Aunt Kevin School, the administrators, the teachers, the parents and pupils say LEJOFONDS (Leo and Herma) long live and may the Good Almighty God Bless You Abundantly for whatever you have already offered us! Thanks, thanks!”

We vinden het belangrijk dat het materiaal voor het spelen in hoeken met enige regelmaat ververst of aangevuld kan worden zodat het uitdagend blijft voor de kinderen.

  Inmiddels hebben we verschillende houten spellen waaronder domino, memory en lotto opgestuurd.

Zelf zijn we bezig materialen te verzamelen en te vervaardigen. Daarbij gaan we soms uit van een thema, zoals bijvoorbeeld Rupsje Nooit Genoeg.

Twee Lejofondsvolgers helpen fanatiek. Mw. Hanny Schut uit Zevenaar, die vanuit het thema Rupsje Nooit Genoeg laat zien wat hij elke dag eet. Mw. Tineke Hesper uit Hengelo besteedt erg veel tijd aan het vervaardigen van spellen voor het spelen in hoeken.

En uit de veelvuldige contacten blijkt dat dit met het nodige enthousiasme gebeurt. Het uiteindelijke doel speelt daarbij een belangrijke rol.

4. Gorette en Grace zijn weer gelukkig

In reisverslag 6.3a Ze zit graag met het handen in het haar hebben we het verhaal verteld van Gorette en haar moeder en in reisverslag 6.3b Niet naar school omdat de plastic zakjes niet meer sluiten dat van Grace en haar moeder.

Gorette en Grace gaan niet naar school omdat hun moeder het schoolgeld niet kan betalen.

Het Lejofonds wil in een dergelijke situatie een helpende hand bieden onder voorwaarde dat de hulp tijdelijk is en dat er vooruitzichten zijn dat er binnen afzienbare tijd structurele inkomsten zijn te verwachten.

In de situatie van Grace en haar moeder geven we aan het verkoopstalletje dat voor het huis staat te willen renoveren en we stellen een aantal zakken houtskool in het vooruitzicht die dan verkocht kunnen worden.

Moeder is kapster en komt bij de klanten thuis. Maar ze wil graag een deel van haar gehuurd huisje inrichten als kapsalon. Daarvoor heeft ze o.a. een spiegel nodig. Het Lejofonds zal via Daniel Kibago de aanschaf regelen.

Het Lejofonds betaalt het schoolgeld voor het eerste trimester zodat Gorette direct naar school kan. Afspraak is dat moeder vanaf het tweede trimester het schoolgeld weer betaalt.

Het verkoopstalletje is inmiddels gerenoveerd. Behalve houtskool is er wat groente en fruit te koop. Daniel Kibago heeft de spiegel gekocht en nog enkele andere kappersattributen zoals de door hemzelf gemaakte foto laat zien. De zaken gaan goed is de laatste informatie die we van Daniel Kibago krijgen. Moeder kan weer de verantwoordelijkheid voor het betalen van het schoolgeld voor Gorette op zich nemen.

Gorette gaat met plezier naar school en doet het daar goed.

Ook goede berichten betreffende Grace en haar moeder. Dankzij het Lejofonds heeft de moeder van Grace het onontbeerlijke sealapparaat gekregen waardoor het weer mogelijk is plastic zakjes af te sluiten. De productie van limonadesiroop en de verkoop is opnieuw gestart. De inkomsten zijn er weer. Het naar school gaan voor Grace, waar ze zich als een vis in het water voelt, als een van de besten van de klas, is verzekerd.

5. De inspecteur heeft beslist

In de Terugblik verblijf Oeganda 2018 is de titel van het laatste verhaal “Opzienbarend afscheid”. Hierin vertellen hoe we onverwachts geconfronteerd werden met het samengaan van de Kisimbizi nursery and primary school met een voor ons onbekende school, een samengaan afgedwongen door de inspectie, zo bleek.

De andere school, de Crane Model Junior school kwam te dicht op een nieuw aangelegde weg te liggen. Onverantwoord in de ogen van de inspecteur. De school diende te verhuizen. De Kisimbizi nursery and primary school zat met ongeveer 75 leerlingen te ruim in zijn jasje naar de mening van de inspecteur. De veel grotere CraneModel Junior school moest daarom maar bij de Kisimbi intrekken. Dat betekende ineens een totaal aantal leerlingen van ruim driehonderd.

In 2013 heeft het Lejofonds een nieuw schoolgebouw gebouwd voor de Kisimbizi. De oude lokalen, een bouwval, zijn blijven bestaan. Die lokalen zijn nu noodgedwongen weer in gebruik. Gevolg overvolle lokalen, kinderen zittend op bankjes en soms geknield achter de bankjes als er dingen in het schrift geschreven moeten worden. Een pijnlijke excercitie als je de vloer ziet. Inmiddels is er achter de school een houten barak gebouwd om de kleuters op te vangen.

Vedere Informatie leert nu dat het samengaan een fusie is. We hebben inmiddels een overeenkomst gezien waarop de fusie is gebaseerd. Die rammelt o.i. aan alle kanten. Inmiddels zijn we in druk overleg hoe zaken beter te regelen. De communicatie verloopt erg stroef omdat emailverkeer niet mogelijk is.

Als alles op papier goed geregeld is, garanties zijn gegeven op een aantal punten, wil het Lejofonds bezien hoe er verdere ondersteuning aan de school gegeven kan worden.

6. Privacyprotocol

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet binnen de gehele EU toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens). Het privacybeleid van de Stichting Lejofonds is op deze wet gebaseerd ter bescherming van persoonsgegevens. Zie daarvoor het privacyprotocol.