Eindejaars

Nieuwsbrief 41 is de laatste nieuwsbrief van 2017. Informatie over de Aunt Kevin nursery and primary school staat hierin centraal.

Begin januari komt het Lejofonds met een jaarverslag over 2017.
In januari gaan Leo en Herma voor het Lejofonds naar Oeganda. Reisverslagen vervangen dan de nieuwsbrieven.

Hoofdstukken

1. Aunt Kevin. New born

Er is veel veranderd op de Aunt Kevin nursery and primary school sinds het Lejofonds vanaf begin 2016 de school ondersteunt. Dankzij het Lejofonds is Aunt Kevin new born, zoals de mensen zeggen.

Het Lejofonds krijgt een verslag toegestuurd van een interview dat de school met een van de ouders heeft gehouden.

In het interview zet de betreffende ouder alles nog eens op een rijtje.

Voor 2016 is de Aunt Kevin een arme school met veel problemen. De gebouwen zijn slecht. Regen verstoort zelfs de lessen. Het verontrust de ouders, maar zij zien geen oplossing. Het is verrassend de school nu te zien. Het is duidelijk dat mensen uit het buitenland de school nu ondersteunen. Zo begint het interview.

De bouw van nieuwe lokalen wordt vermeld. Er zijn watertanks gekomen waardoor kinderen niet langer water van ver hoeven te sjouwen in jerrycans, iets waar thuis altijd over geklaagd werd. Er is een omheining gekomen waardoor kinderen niet zomaar een drukke weg naast de school kunnen oprennen.

De invoering van de My Book Buddy bibliotheek ondersteunt het leren lezen, zo wordt ervaren.

Voor de komst van het Lejofonds kregen kinderen op de Aunt Kevin les tot het niveau van primary 5. Voor p.6 en p.7 moeten de kinderen naar een andere school. Ouders zijn blij dat er nu ook een p.6 en p.7 op Aunt Kevin komt.

Met de komst van het Lejofonds is ook de schoolorganisatie aantoonbaar vooruitgegaan, zo signaleert de ouder. Het volledige verslag van het interview is hier (.doc) te lezen.

2. In bedrijf

In de reisverslagen en nieuwsbrieven zijn vooral foto’s gepubliceerd van de bouw van nieuwe lokalen op Aunt Kevin en dan de buitenkant. Er zijn nauwelijks foto’s van de school “in bedrijf” Aunt Kevin stuurt nu foto’s waarin te zien is hoe kinderen spelen met het constructiemateriaal dat het Lejofonds geregeld heeft voor de school. Voor het eerst krijgen we foto’s waarop we zien dat de nieuwe, door het Lejofonds aangeschafte, speelmaterialen, op het schoolterrein in gebruik zijn.

3. Kampioen

In nieuwsbrief 40 schrijven we:

“The school participated in the primary ball games and we emerged as the overall winners in netball.

The school netball team was selected to represent the district of Buikwe on national level and the netballers are now in serious training”.

In oktober krijgen we het volgende bericht:

The school netball team represented Buikwe district and emerged as the overall winners after defeating Kampala district on finals and still no team defeated it even when it was in group stages. This made our school famous not only in the district but also national wide.

Gloria, een van de speelsters, schrijft:

“I was personally given money for every goal I scored, it was very exciting for me to meet many children from other schools. It was nice that as a team we won many gifts also from the director of Aunt Kevin and best of all, it was very exciting to win big teams and to take the trophy”

4. Eindejaarsfeest Aunt Kevin

Eind november krijgen we bericht van de coördinator van het Lejofonds Daniel Kibago. Het bestuur van de school houdt een eindejaarsfeest. Veel mensen zijn uitgenodigd en men wil graag dat het Lejofonds vertegenwoordigd wordt.

“Aunt Kevin will hold their end of term/year function on the first of December. They therefore invited me on behalf of the Lejofonds. Many people were invited so they want the Lejofonds to be represented for the people to understand how important the Lejofonds is to Aunt Kevin

They also expect me to explain different things we have done for the school and why and what we expect from parents and the entire community for the school to go to a higher level”.

Daniel Kibago heeft voor deze gelegenheid een mooie speech (.doc) geschreven.

Aan het begin van het feest gaat men in optocht naar school. De optocht wordt voorafgegaan door een muziekkorps. Er is politiebegeleiding, gebruikelijk in Oeganda als een grote groep mensen bij elkaar komt Speciale aandacht is er voor de oudste kleuters. Zij “promoveren” naar primary 1. Muziek en dans zijn belangrijke onderdelen op het feest. Daarbij worden de nieuwe sporttenues geshowd.

5. Schooltuinen

Het Lejofonds heeft contact met de organisatie Ecoaction in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Ecoaction probeert met kleine projecten de levensomstandigheden van mensen in de sloppenwijk Banda te verbeteren.

Ecoaction is met een schooltuin begonnen voor de plaatselijke school. Het Lejofonds heeft daarvoor de kosten op zich genomen onder voorwaarde dat het Lejofonds op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en foto’s krijgt toegestuurd.

Dat gebeurt, zoals vorige nieuwsbrieven laten zien.

Kortgeleden hebben we opnieuw bericht ontvangen van de coördinator van Ecoaction. Daarin bedankt hij nogmaals het Lejofonds voor de hulp het schooltuinproject te realiseren.

Hij meldt dat de school nu zijn eigen compost maakt van afbreekbaar afval. Regelmatig wordt er geoogst. Kinderen krijgen voedsel uit de schooltuin mee naar huis. Maar het belangrijkste is toch wel dat de schooltuin onderdeel is geworden van het onderwijsprogramma.

Ecoaction wil nu de ervaringen opgedaan met de schooltuin delen met andere scholen in de omgeving.

Schooltuin Aunt Kevin nursery and primary school

Ook de Aunt Kevin nursery and primary school heeft een schooltuin, maar daar werken de kinderen niet in. De oprichters van de school hebben een stuk grond voor de school gereserveerd om te beplanten. Op deze manier wordt op kosten voor voeding van de kinderen bespaard en kan de school werken met een sluitende begroting.

In een van de maandelijkse rapporten die de school naar het Lejofonds stuurt, lezen we:

“The meals of our pupils and the staff this term are also prepared and served on time since the cook, and the directors always go to harvest sweet potatoes on every Saturday and Wednesday of the week.”

Director Nalongo has also planted 50 banana stems hence planning for next year. Bananas will be served mainly to teachers and once in a while to pupils, because it’s very good food here. It will be an improvement in the welfare of both teachers and pupils. So the expected reduction in expenditure on food will be about 15 % more.

6. Project Green Charcoal Lejofonds

Half november krijgen we onverwachts bericht dat een aantal van de “stands” waarop de houtskoolbriketten te drogen wordt gelegd is omgevallen! Houtrot is de oorzaak. Zo snel. Een fikse tegenvaller. Wat te doen? Overleg op afstand om tot de juiste oplossing te komen is lastig. We geven aan dat men tijdelijk creatief met de situatie moet omgaan. In januari zijn we in Oeganda, en kunnen in overleg bezien welke oplossing er uiteindelijk moet komen. De kosten zullen daar een grote rol in spelen. Een klein deel van de productie wordt nu in de schuur te drogen gelegd.

7. Zeg het met poppen

Tijdens ons verblijf in Oeganda in 2016 en 2017 delen we poppen uit in de kleuterklassen van de Aunt Kevin nursery and primary school. Bijgaande foto laat zien hoe geweldig blij een kind is als het alleen maar even een pop mag vasthouden. Mevrouw Hannie Schut uit Zevenaar heeft ons de poppen gestuurd. Het bijzondere is dat de poppen gemaakt zijn door een toen 90-jarige tante. Dan krijgen we nu het volgende bericht van Hannie Schut:

“Bijgaand een foto van onze tante Cees die de laatste hand legt aan één van de poppenkinderen. Het gaat allemaal niet meer zo snel op haar 92ste maar er liggen toch weer een paar mooi aangeklede kinderen. We zijn een doos aan het vullen die jullie mee kunnen nemen als jullie weer naar Oeganda gaan”.

8. Dank

De rubriek “Dank” op de website van het Lejofonds is in 2017 weer een stuk langer geworden. Aan het eind van 2017 willen we alle donateurs nog eens van harte bedanken voor hun bijdrage aan het Lejofonds