Ontwikkelingen

In deze nieuwsbrief berichten we een aantal ontwikkelingen aan de hand van de volgende hoofdstukken:

1. Rapport Aunt Kevin nursery and primary school

De scholen in Oeganda zijn begonnen aan het derde trimester.
Aan het eind van ieder trimester, en soms vaker, krijgt het Lejofonds een rapport toegestuurd van de Aunt Kevin nursery and primary school.
Zo weten we dat er inmiddels een ouderraad aan de school is benoemd. Maar niet alleen een ouderraad ook is er een leerlingenraad in het leven geroepen.

Onbevoegde leerkrachten zijn vervangen door bevoegde leerkrachten.

De school heeft nu ook een schoolvlag. De kleuren zijn o.i. niet toevallig gekozen. Er is met succes bij de ouders op aangedrongen er zorg voor te dragen dat kinderen in een uniform naar school gaan.

“Most of the pupils have been very smart since most of them are now in full uniform which they put on daily.”

De school wil nu ook graag dat kinderen sportkleding dragen. Er zijn nog niet veel kinderen die een sportuniform hebben. Het is een nieuw project, zo geeft de school aan. Wat de sport betreft, verdeelt de school de kinderen in vier groepen, de zogenaamde “houses” . Elk “house” heeft een eigen naam. Zo is er een Leo house en een Herma house. In het rapport over het tweede trimester schrijft de school:

“The school participated in the primary ball games and we emerged as the overall winners in netball.

The school netball team was selected to represent the district of Buikwe on national level and the netballers are now in serious training”.

De leerprestaties van de kinderen zijn verbeterd. Daarbij wordt ook het My Book Buddy programma genoemd:

“This program has helped the pupils so much since through this pupils have learnt how to use capital and small letters and it has also improved the spelling challenge that the pupils have.”

De school maakt zich ook zorgen. Dit betreft dan m.n. de leerlingen die de hele dag op school zitten zonder iets te eten. Dit is nadelig voor de prestaties.

“This is a major challenge since a few pupils are catered for during lunch time whereby a few of them take porridge and posho at school and a big number of them do not take since they have school fees debts and this affects their studies more so after lunch”.

Verder zijn de w.c.’s bijna vol wat inhoudt dat er nieuwe w.c.’s aangelegd moeten worden.

Vraag je de school nu naar wensen dan wordt er gesproken over het ontbreken van electriciteit waardoor het niet mogelijk is gebruik te maken van audio-visuele middelen.

2. De timmerman heeft een beter idee

Tijdens ons verblijf in Oeganda eerder dit jaar hebben we de plaatselijke timmerman opdracht gegeven tafeltjes en stoeltjes te maken voor de Aunt Kevin nursery and primary school. Eerder heeft hij naar volle tevredenheid opdrachten voor het Lejofonds uitgevoerd.

Dit keer gaan er dingen mis. Een van de maten die we voor een leerlingenstoel hebben opgegeven is de hoogte van vloer tot zitting. De timmerman heeft deze maat gezien als de maat voor de totale hoogte van de stoel. Gevolg een serie mini-stoeltjes. We hebben daarover bericht in nieuwsbrief 38. Na een behoorlijk aantal stoeltjes af te hebben, voelt de timmerman pas nattigheid en neemt contact op. Er zit niks anders op dan nieuwe stoeltjes te maken.

Wat te doen met de mini-stoeltjes? We geven het idee daarvan blokken en autootjes te maken en sturen wat ideeën. Coördinator Daniel Kibago reageert als volgt:

“Your idea about blocks is very clear and i will explain it to him. I know he will be happy to give half of the wood such that wooden blocks and cars can be made. Then about measurements i will make sure that there is no more confusion”

In nieuwsbrief 39 melden we dat er de nodige vertraging is in de oplevering van het meubilair. Zou het karwei, zoals aanvankelijk beloofd in drie weken gepiept zijn, na drie maanden is de klus nog niet geklaard.

Uiteindelijk wordt het meubilair afgeleverd op school. Het kan dan nog niet gebruikt worden. Het meubilair moet nog worden gelakt.

We hebben afgesproken dat de timmerman ook de naam van het Lejofonds, op bescheiden wijze, aanbrengt op de tafeltjes en stoeltjes. We geven de juiste plaats aan. Er is geen haast bij. De timmerman moet zelf maar bekijken wanneer hij er tijd voor heeft.

En dan wacht ons opnieuw een onaangename verrassing. De timmerman heeft de naam Lejofonds aangebracht op tafeltjes en stoeltjes. Maar niet op de aangegeven plaats. Hij heeft een betere plaats in gedachten.

We zijn op z’n zachtst gezegd “not amused”. Niet alleen is de naam van het Lejofonds veel te opzichtig aangebracht, maar op deze manier is het tafelblad ook beschadigd.

3. Voor de een ‘n toekomst, voor de ander niet

In reisverslag “3.3. Doof en stom” verhalen we hoeveel moeite het kost om twee dove jongens Faizal en Falouk naar school te krijgen ook al komen zij in aanmerking voor een beurs waardoor er veel minder schoolgeld betaald hoeft te worden.

Daarnaast bekijken we hoe het Lejofonds zodanig steun kan verlenen dat men een eigen inkomen kan vergaren.

Na het tweede trimester stuurt coördinator Daniel Kibago het rapport van Falouk op. Het houdt niet over. Maar de gehele voorgeschiedenis kennende zijn we er tevreden mee.

Bovendien betekent het krijgen van een rapport dat het schoolgeld voor het betreffende trimester betaald is. Daniel bezoekt Falouk thuis. Hij treft hem alleeen aan. Moeder is niet thuis. Falouk neemt Daniel mee naar achteren. Daar bevinden zich de varkensstallen. Om een inkomen te verkrijgen heeft het Lejofonds enkele varkens voor moeder gekocht om mee te fokken. Er lopen nu een aantal varkens rond. Moeder heeft succes. En dat betekent ook dat we ons verder geen zorgen meer hoeven te maken over het betalen van het schoolgeld voor Falouk.

We hebben geen rapport van Faizal gekregen. Stiefmoeder Christine heeft het schoolgeld voor het tweede trimester niet betaald ondanks dat het bedrag gereduceerd werd door de beschikbare beurs.

Coördinator Daniel Kibago spreekt Christine erop aan. Zij vertelt dat zij slechts geld heeft om eten te kopen en meer niet. Vader is allang niet meer in beeld. Christine verwijst naar grootvader. Grootvader heeft de gebruikelijke smoes dat hij druk is op zoek naar geld, maar daarin nog niet geslaagd is.

Daniel heeft de zaak besproken met de klasseleerkracht. De zaak staat er slecht voor. De kans is nu groot dat de beurs verloopt en daarmee de kans op onderwijs voor Faizal. Ondanks alle moeite die gedaan is. Triest!

4. Batu

Ook van een andere dove jongen krijgen we een rapport. Het is Batu. Bijna tien jaar geleden treffen we Batu aan, diep in de binnenlanden. Het is de eerste dove jongen die dankzij het Lejofonds onderwijs kan volgen. En dat blijft zo. Batu is gestart in primary 1 en zit nu inmiddels in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Al die jaren is hij, op de verschillende scholen, de eerste van de klas.

5. GCL. Green Charcoal Lejofonds

Het project Green Charcoal Lejofonds heeft een wat moeilijke periode achter de rug. De groep personen uit de sloppenwijk Banda in Kampala, die bereid gevonden waren houtskool af tenemen tegen een aantrekkelijke prijs om dit te verkopen in Kampala, is uiteengevallen. Het land waarop zij in hun “hutjes” verbleven is opgeëist door de eigenaar. Mensen hebben elders een onderkomen moeten zoeken en wonen nu verspreid.

Justine, die de administratie in het project verzorgde, is vertrokken omdat ze de gelegenheid kreeg verder te studeren aan de univeristeit. Daarna is de adminisratie niet adequaat bijgehouden wat een belemmering vormde voor een goed overzicht.

Duidelijk is dat het productieproces geen geheimen meer kent. De vrouwen in het project zijn in staat houtskool te produceren van een goede kwaliteit. Ook is men in staat “charocal lighters’ te maken. We zouden spreken van aanmaakblokjes.

Het is zaak de houtskool in de markt te zetten. Coördinator Daniel Kibago heeft de houtskool nu geïntroduceerd bij nieuwe “communities”. Hij rapporteert:

“…..I showed them how it works and informed them of the advantages 
I told them that my main focus was to see that they start using and selling the charcoal as business.

They were so much impressed with the performance of the charcoal and they asked many questions which were all aimed at either using the charcoal or selling it.

One of them already had some knowledge about briquettes. He told his fellow members that the charcoal i had brought was stronger and told them that they need not to miss the opportunity.

I told them that they will pay 1500 for each bag once delivered to their place.
They were much willing to start using and selling the charcoal and asked when they can get it.

I also explained about lighters and they were also happy to see them (i had one pack).

Immediately after the workshop six people made orders of 20,100,5,30,5 and 3……”

Het is nou zaak de belangstelling van de mensen vast te houden en te zorgen dat het vaste afnemers worden.

Een grotere speler op het gebied van houtskoolproductie is EFA (Eco Fuel Africa). Zij regelt de verkoop van houtskool via zogenaamde kiosks. Een van de fabrieken is nu gesloten vanwege geluidsoverlast voor de directe omgeving. Daardoor krijgen een aantal kiosks geen houtskool meer geleverd. Het Lejofonds is in gesprek met EFA om houtskool vanuit het project Green Charcoal Lejofonds te leveren.

6. Een tuintje in mijn hart

Het Lejofonds heeft, samen met de organisatie Ecoaction van Regan Kandole de start mogelijk gemaakt van een schooltuin voor de Victoria school, gelegen in een sloppenwijk in Kampala.

In eerdere nieuwsbrieven hebben we daar aandacht aan besteed. Over een van zijn bezoeken aan de schooltuin bericht Reagan Kandole het volgende:

The children are already enjoying the harvest. So this is what they have decided, harvesting will be taking place every once a week and each class will be taking the harvest every week together with their class teacher.

Today it was primary six that took this opportunity to share the veggies (spinach).
Hope the kids will have better nutrition.”

7. Ura

In het jaarverslag over 2016 doen we onder de titel “Het kastje en de muur” verslag gedaan hoe het Lejofonds totaal onverwacht en totaal onterecht problemen krijgt met de URA, de Uganda Revenu Authority, zeg maar de Oegandese belastingdienst. Op grond van foutieve gevevens krijgt het Lejofonds een forse boet opgelegd.

Bezwaren en bezwaarschriften hebben niet het gewenste effect. Het Lejofonds is genoodzaakt een belastingconsulent in te schakelen.

In het jaarverslag over 2016 schrijven we verder:

“Tot nu toe hebben we ontzettend veel tijd moeten investeren om de problemen met de URA, buiten de schuld van het Lejofonds ontstaan, op te lossen.”

We hebben nu kortgeleden het formulier binnen gekregen waarmee alle ellende begon met de aanvraag ervan. De geldigheidsduur is inmiddels voor de helft verlopen.