Hoop

Misschien is het opgevallen, misschien niet. Elke nieuwsbrief begint met een “themawoord”. Dit keer is het hoop. Wikipedia zegt daarover: “Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Hoop, kan passief zijn, zoals een wens, maar ook actief. In het laatste geval wordt de kans op de gewenste gebeurtenis vergroot door persoonlijke inspanningen” Deze nieuwsbrief bestaat uit de volgende hoofdstukken:


1. Terug naar Sri Lanka

Het Lejofonds bestaat dit jaar tien jaar. Met de eerste middelen van het Lejofonds bouwen we, in 2006, na de tsunami in Sri Lanka, voor families in de buurt van Beruwela, w.c.’s.

In 2007 keren we, namens het Lejofonds, terug naar Beruwela. We komen in contact met de burgemeester, de heer Piyal Nisantha de Silva. In overleg met de burgemeester geeft het Lejofonds de mogelijkheid om 250 uniformen te maken voor kinderen waarvan de ouders het geld voor een uniform niet kunnen betalen. Zonder uniform worden kinderen niet toegelaten op school.

Samen met de burgemeester delen we de uniformen uit. Vanaf 2009 verlegt het Lejofonds de activiteiten naar Oeganda.

In november 2016 keren we op eigen initiatief en kosten terug naar Sri Lanka om de mensen te ontmoeten die destijds bij de kleinschalige projecten van het Lejofonds betrokken waren.

We worden door iedereen gastvrij onthaald. De betrokken burgemeester blijkt intussen parlementslid te zijn. Hij nodigt ons uit voor een lunch in het parlementsgebouw. Aansluitend volgen we een begrotingsdebat op de publieke tribune van de parlementszaal. Ook de “w.c.-families” zijn blij verrast door onze komst. We geven elke familie een paar t-shirts, beschikbaar gesteld door trainingscentrum Simply Fit uit Herten, bij Roermond. Na negen jaar verkeren de w.c.’s, tot ons groot genoegen, nog in goede staat. Wat opvalt, is dat de families wat betreft de watervoorziening nog steeds aangewezen zijn op waterputten elders.

Navraag leert dat aansluiting op het drinkwaternet circa duizend euro bedraagt. Dit bedrag gaat de draagkracht van de families te boven. Zij zijn hiervoor aangewezen op hulp van buitenaf.

2. Nooit meer naar school?

Het Lejofonds is lid van Partin, de branche-organisatie voor kleine goede doelen.

Partin roept de kleine goede doelen op om regelmatig een nieuw projectverhaal in te sturen, zodat er op den duur voor de lezers een beeld ontstaat van de vele kleine projecten overal ter wereld die samen terdege een verschil maken.

Eerder heeft het Lejofonds een verhaal ingestuurd over James, de dove jongen die dankzij het Lejofonds een opleiding tot timmerman heeft kunnen volgen.

Onlangs heeft het Lejofonds onder de titel “Nooit meer naar school?” een verhaal ingestuurd over Rebeccca. Dit verhaal is inmiddels meer dan 400 keer gelezen.

3. Project Green Charcoal Lejofonds

Sinds de problemen met het elektriciteitsnetwerk zijn opgelost, is de productie weer op gang gekomen.

Er is een naaimachine aangeschaft om de zakken houtskool dicht te naaien. Projectleden hebben instructie gehad hoe met deze machine om te gaan en hoe onderhoud te plegen. Coördinator Daniel Kibago:

“The sealing machine was also reported to be breaking needle. So the technician also repaired it. He advised that they should always use it properly. Breaking needles means the way they are using it is not right. Oiling it is also very necessary”.

De plastic zakken nemen een te groot deel in van de totale kosten voor een zak houtskool. Daniel Kibago is nu met succes op zoek gegaan naar een alternatief.

“I have been at the new factory and their bags are very cheap. 1 kilo is 9000 shilling, compared to the other two factories of 12000 and 11000. They also said they start with 100 kilo compared to other ones who said start with 200 kilo.

For the gauge which I chose and without print, each bag will cost 80 shillings, Here each kilo will have many bags and that is 114 compared to the 56 which is in 1 kilo for bags from EFA”.

Het is nu van belang de houtskool in de markt te zetten. Het Lejofonds beschikt over een viertal kiosks waar de houtskool verkocht wordt. Het Lejofonds heeft voor de Aunt Kevin nursery and primary school een nieuwe keuken gebouwd. De “stoves” in de keuken branden op houtskool, afkomstig van het project Green Charcoal Lejofonds.

Het project heeft drie fietsen voor transport van de houtskool in de buurt. Er is ook belangstelling voor de “green charcoal” vanuit Mukono, een stad op ongeveer 13 kilometer afstand van de “factory”. Maar dan komen er transportkosten om de hoek kijken. Daarvoor hebben we nog geen afdoende oplossing.

Op dit moment hebben we geen middelen meer om het project verder te ondersteunen, indien nodig.

4. Charcoal Lighters

Naast de productie en verkoop van houtskool willen we binnen het project Green Charcoal Lejofonds ook starten met het maken en verkopen van aanmaakblokjes zo gauw het Lejofonds de beschikking krijgt over de daarvoor benodigde gelden. Geschatte kosten €750,-

Eerst moet de nodige kennis in huis gehaald worden. Het ligt in de bedoeling dat de coordinator van het Lejofonds daarvoor een cursus gaat volgen in de hoofdstad Kampala. Vervolgens zal de coordinator de kennis overdragen aan de leden van het project Green Charcoal Lejofonds.

De cursus wordt gegeven door Telesat International. Deze organisatie bevordert de economische onafhankelijkheid van mensen en verbetert het levensonderhoud door het het aanleren van vaardigheden waardoor goederen voor de lokale markt geproduceerd worden.

5. Slepende situatie

In de vorige nieuwsbrief hebben we onder de titel “Belasting en belastend” verslag gedaan hoe het Lejofonds, totaal onverwacht tegen problemen opliep via de URA, de Uganda Revenu Authority. Deze situatie sleept zich nog voort. Na ingewonnen advies is nu een “tax consultant” in de arm genomen om tot oplossingen te komen.

6. Sinterklaas en Kerstman

De website van het Lejofonds kent een rubriek “Dank”. Daar bedanken we mensen die het Lejofonds bedacht hebben met een donatie.

De rubriek maakt duidelijk dat Sinterklaas het Lejofonds niet vergeet. Ook is er een keer een reisverslag verschenen onder de titel “Sinterklaas bericht het Lejofonds in Oeganda.” Na het vertrek van Sinterklaas naar Spanje doet al gauw de Kerstman zijn intrede. Ook de Kerstman is belangrijk voor het Lejofonds zo is uit de rubriek “Dank’ te concluderen.

Voor iedereen die voor het Lejofonds in de huid wil kruipen van Sinterklaas of de Kerstman hebben we hier een eenvoudig hulpmiddel.

SponsorKliks logo Ook bestaat er een mogelijkheid het Lejofonds gratis te sponsoren. In nieuwsbrief 35 hebben we in hoofdstuk 6. Sponsor het Lejofonds gratis hebben we beschreven hoe dat in zijn werk gaat:

Het Lejofonds werkt samen met Sponsorkliks om voor extra inkomsten te zorgen.

Het Lejofonds ontvangt geld als er online gekocht wordt bij ruim honderd winkels, waaronder bekende zoals Bol.com, Wehkamp, Zalando, Booking.com, enz. En ook als u eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt het Lejofonds daar geld voor.

Waarschijnlijk koopt u of reserveert u ook wel eens iets online en kunt u het Lejofonds dus helpen. Het kost u geen cent extra!

Het is wel van belang dat u de SponsorKLIK niet vergeet. Daarom vermelden we hier het volgende:

Door uw emailadres door te geven aan Sponsorkliks ontvangt u wekelijks een bericht met online aanbiedingen voor het weekend en eenmaal per maand het overzicht van alle transacties met bijbehorende commissie van het Lejofonds. Daarmee verwachten we inkomsten fors te kunnen laten groeien.

Klik op deze link om uw emailadres door te geven.

Uw emailadres kan op elk gewenst moment ook weer verwijderd worden. U ontvangt dan geen berichten meer van Sponsorkliks.

Hartelijk dank aan degenen die in de afgelopen maanden Sponsorkliks gebruikt hebben en daarmee het Lejofonds gesponsord.

App
Ook kunt u nu via een App het Lejofonds gratis sponsoren. Download hier de app: Apple iOS/Android

Zorgverzekering
Bent u van plan van zorgverzekering te veranderen? Vergeet dan dit niet via Sponsorkliks te doen. Het Lejofonds krijgt tot 100 euro commissie bij een nieuwe zorgverzekering.

Gebruik de Zorgverzekeringvergelijker en kies de beste optie.

De rest wijst zich vanzelf.

7. Wens

Praten over Sinterklaas en Kerstman betekent dat we dichtbij de kerstdagen en de jaarwisseling komen.

We besluiten deze nieuwsbrief dan ook als volgt: kerstkaart-klein