Hoe is het nu?

Dit is de eerste nieuwsbrief na het verblijf van Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds in Oeganda.

In deze nieuwsbrief volgen we een aantal ontwikkelingen op de Aunt Kevin nursery and primary school.
We doen verslag van otnwikkelingen betreffende het project Green Charcoal Lejofonds.
We volgen enkele personen die steun krijgen van het Lejofonds en kijken hoe hun situatie nu is.
Tenslotte kijken we naar verschillende vormen van donaties.

Dit alles resulteert in de volgende hoofdstukken:

1. Hoe is het nu op de Aunt Kevin nursery and primary school?

In het laatste reisverslag van 21 mei j.l. doen we verslag van de feestelijke heropening van de Aunt Kevin, onder de titel “Aunt Kevin primary school. New born!”

Hoewel de bouw van drie lokalen, een “shade” en een keuken en daarnaast de renovatie van de bestaande gebouwen, mogelijk gemaakt door het Lejofonds, nog niet klaar is, organiseert het bestuur en team van de school voor ons vertrek een “party”.
Inmiddels is de bouw en renovatie afgerond. Daniel Kibago, coördinator van het Lejofonds heeft alles ter plekke gecontroleerd en in orde bevonden.

Een bestuurslid en het hoofd van de school hebben de aannemer bedankt voor bewezen diensten en de dank uitgedrukt in een cadeau in natura. Het Lejofonds heeft het laatste deel van de totale bouwsom aan de aannemer uitbetaald die daar zichtbaar blij mee is. Hoe is de situatie nu? Begin augustus ontvingen we een verslag van de Aunt Kevin primary and nursery school.

“First we are very pleased again to inform you that the management, the staff, the parents and the community at large are very appreciative for the support that was given to Aunt Kevin nursery and primary school. Your intervention has made a very big unexpected improvement to the school. Thank you very much….”

Het Lejofonds heeft na de bouw twee grote watertanks laten plaatsen waar het regenwater in opgevangen kan worden. Daarvoor werd water gebracht in jerrycans wat de nodige kosten met zich meebracht.

“….Thank you very much for the two water tanks the school no longer has problems related to water, after one week when the tanks were brought there was some rain and now the water is still there, it’s very easy to clean the classes and the cook also finds it very easy to get water for cooking, really the improvement is very big…..”

Het Lejofonds stelde verschillende voorwaarden om bouw- en verbouw van de school mogelijk te maken. Zo moest het schoolgeld verhoogd worden om geld te kunnen reserveren voor onderhoud van de school.

In het verslag van begin augustus schrijft men het volgende:

“….Indeed there was revision of school fees, there was an increment. In the letters the parents were informed that the management of the school took decision to raise school fees for the better and that there will be a meeting and every thing will be explained. Some of the parents who have come to pay fees said that sincerely the increment was necessary because the school has a new look so the standard must also change and that it will not be possible if the fees remained the same’…”

Behalve dat er geld vrijgemaakt moet worden voor onderhoud, heeft het Lejofonds als voorwaarde gesteld dat er een onderhoudsplan moet komen. Het rapport zegt:

“…We have already developed a repair and maintenance plan which is headed by two people Nalongo and Sarah the headmistress. Nalongo manages things that require finances like the recent grading and clearing of the compound. Sarah manages maintaining, cleaning of the school and proper use of school materials and property. Cleaning of the school is ensured by the teacher on duty for every week, and then each class teacher has the duty to clean his or her class room especially on every Friday…”

Het Lejofonds stelt ook dat de school een financieel systeem moet opzetten zodat er een goed zicht is op inkomsten en uitgaven. De school meldt in het verslag:

“…The treasurer is busy with the financial system, a cash analysis book was bought and its being used…”

Naast de drie nieuwe lokalen liet het Lejofonds een overdekte ruimte bouwen, de zogenaamde “shade”. De “shade wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. De ruimte heeft nu de titel “Multi purpose hall” gekregen.

“…About the shade like we communicated earlier through the coördinator, we look at the shade as a multipurpose place, it has so far been beneficial in the following ways; we meet parents who come to pay fees from there, and also those who bring new children are met from there, when the sun is too much or when there is rain the children take porridge from there, we hold assemblies from there, we hold staff meetings and also art and craft lessons from the shade in the afternoon….”

Een leerkracht leert de kinderen in de “multi purpose hall” hoe ze “loombandjes kunnen maken. Kinderen spelen in de “multi purpose hall’ met mini stec, sio montage en Knexx.

“…About school materials, the different teachers help children to use them, many children have enjoyed playing with some materials. We have also received reports from some parents appreciating because children go back and tell them….”

In de lokalen zijn houten latten tegen de muur bevestigd. Leerkrachten gebruiken dit om er grote vellen met instructieve tekeningen op te bevestigen. Daarvoor werden deze vellen op de muur geplakt wat tot beschadigingen van de muur leidde. Dankzij het Lejofonds beschikt nu een van de klaslokalen over tafeltjes en stoeltjes i.p.v. banken. De school zegt daar nu het volgende over:

“…The table and chairs you gave have got a number of advantages like creating a a good teacher pupil relationship, children also learn sharing and there is much space in the class room compared to the desks….”

Bij de heropening van de school zijn nieuwe uniformen geintroduceerd. Op verzoek hebben Leo en Herma Annyas de kleuren bepaald. De school laat nu het volgende weten:

“…We are pleased to inform by you that Nalongo bought twenty uniforms of different sizes and some parents have started paying for them slowly by slowly….”

“The kitchen is also very useful, thank you it’s really a clean and modern kitchen.”

De nieuw- en verbouw, de verbeteringen, dit alles heeft zijn invloed op het leerlingenaantal.

“…About the number of children though some dropped out there has already been an increase to 195 so we are happy to see that immediately after reconstruction more children came, next year we expect up to 350 children…”

Op 4 augustus is er een ouderavond gehouden op de Aunt Kevin school waarbij o.a. de noodzaak van verhoging van de schoolgelden aan de orde is gekomen.

Vlak voor het uitkomen van deze nieuwsbrief ontvangen we een verslag van deze vergadering. U vindt het hier.

2. Nog even tegen de stroom oproeien

In het laatste reisverslag van 21 mei j.l. besluiten we het verhaal “En nu het netwerk nog” als volgt:

Het elektriciteitsnetwerk werkt nog steeds niet. De verwachting is dat dit binnenkort wel het geval zal zijn. Maar we zijn in Oeganda. En dan weet je het nooit.

Zoals gemeld is het project Green Charcoal Lejofonds verhuisd naar een andere plaats waar aansluiting op een pas aangelegd het elektriciteitsnetwerk mogelijk wordt. Het netwerk functioneert nog niet. Er schijnen problemen te zijn met een transformator. De coördinator van het Lejofonds houdt geregeld contact met de verantwoordelijke personen. En daar krijgt hij te maken met de nodige bureaucratie.

“Tuesday they said they will work on all the paper work then after a few days the surveyor will visit the factory and finally there will be connection. so Tuesday i will visit the office again.”

Voor de aftakking van de bedrading naar de “factory” blijkt nu een nieuw paal nodig te zijn. En dat levert problemen op.

“Today i visited the electricity board  to see what is going on and they told me that the only thing that has delayed the connection is that they have very few poles and they are already booked but soon the poles are coming and as soon as they are there the connection will be done.”

Nadat de paal geplaatst is en er enkele andere problemen zijn opgelost, krijgen we op 15 juli het verlossende bericht: De elektriciteit werkt.

Van de Oegandese organisatie EFA (Eco Fuel Africa) hebben we twee elektrische machines op proef, met recht op koop. Het is een crushermacihine, een “verkruimelmachine” en een briquette machine. De ingenieurs van EFA maken de machines gebruiksklaar.

De productie kan opnieuw gestart worden.

En dan doet zich een volgend probleem voor. Beide elektrische machines kunnen niet tegelijk gebruikt worden omdat daarvoor onvoldoende spanning voor is.

Coördinator Daniel Kibago:

‘When i was at the factory the electricity board phoned me asking if the machines were now working. May  be  they had already done some thing. I told them yes one machine is now working non stop but i doubt if both can work at the same time they said they will come.

En daar is het wachten op.

Maar goed de productie is opnieuw opgestart, ook al kunnen beide machines nog niet tegelijkertijd gebruikt worden. Duidelijk is wel dat met inzet van de machines de productie aanzienlijk verhoogd wordt.

De groene houtskool wordt verpakt in plastic zakken van twee kilo. De plastic zakken maken een te groot deel uit van de productiekosten. We zoeken daarom naar een alternatief. Voor “grootverbruikers”, zoals de Aunt Kevin school wordt de houtskool geleverd in grote zakken, waarvan de inhoud gelijk is aan 30 kleine zakken. Er is genoeg belangstelling voor de “green charcoal”. De verspreiding over een wat grotere afstand kan een probleem worden. Coördinator Daniel Kibago denkt al aan de aanschaf van een truck. Maar wie zal of kan dat betalen?

3. Hoe gaat het nu met Aisha?

Het Lejofonds steunt een aantal families in Oeganda. In reisverslag 4 nemen we Aisha als voorbeeld. Aisha wil graag een opleiding tot naaister volgen om zo uiteindelijk voor een eigen inkomen te kunnen zorgen.

In reisverslag 4 schetsen we de omstandigheden van Aisha. Het Lejofonds maakt de koop van een naaimachine mogelijk en zorgt ervoor dat ze een opleiding tot naaister kan volgen.

Wanneer Aisha een paar weken in opleiding is, bezoekt de coördinator van het Lejofonds, Daniel Kibago, haar tijdens de lesuren. De leerkracht laat weten tevreden te zijn over Aisha.

“The teacher said she is regular and a good time keeper and also interested in what she is doing.”

Een paar weken later is Daniel Kibago in de buurt en gaat weer even langs.
Hij rapporteert:

“Aisha thanked you so much for paying for her training and also buying her a sawing machine. She said she has so far learnt many things and the teacher also confirmed this. The teacher requested that now Aisha knows a number of things its necessary we buy her some cloth/materials for practicing while making real this things like shirts, trousers, shorts Aisha praised herself that now she believes she can make a trouser without guidance.” 

We hebben Aisha een pakketje Afripads toegestuurd met daarbij verschillende patronen hoe van verschillende stoffen maandverband te maken. Het is de bedoeling wanneer Aisha de nodige vaardigheden bezit, zij maandverband gaat maken dat dan bestemd is voor leerlingen van de diverse basisscholen die het Lejofonds ondersteunt.

Op 1 augustus is Aisha aanwezig op de maandelijkse vergadering voor de leden van het project Goat to Goat. Daar laat Aisha vol trots enkele werkstukken van haar zien.

4. Hoe is het nu met mrs. Mutesi?

In de “Terugblik verblijf Oeganda 2016” verhalen we onder de titel “Achtervolgd door pech” de omstandigheden van mevrouw Mutesi. Daarin wordt duidelijk dat mrs.Mutesi een operatie moet ondergaan. Zonder steun van het Lejofonds is dit niet mogelijk.

De operatie is succesvol. Maar niet lang daarna krijgt Daniel Kibago, coordinator van het Lejofonds, een alarmerend telefoontje van mevrouw Mutesi vanuit het ziekenhuis.

“Mutesi phoned with a very bad and unclear voice i requested her to explain all to her daughter and let the daughter talk to me on phone. She really sounded weak The daughter explained that Mutesi again did not have enough blood and this was very dangerous for her health/life because she was just operated, the doctors had nothing to do but to put blood on mutesi and that there were also more drugs  applied to save her life,  Now there are more costs for this.”

Geld dat niet voorhanden is. Het Lejofonds springt bij. We geven Daniel Kibago opdracht telefonisch geld over te maken.

Daniel Kibago meldt:

“I sent the money to Mutesi and tried to talk to her but i made it a short conversation, because i heard she was speaking with difficulty. In her few words she thanked you very much for the parental concern and endless support and she said that had it not been you, may be she would be dead”

Een maand na de operatie bezoekt Daniel Kibago mevrouw Mutesi thuis.

“She looked weak but hopeful and seemed strong.She first thanked you so much for all the support and she started crying that had it not been you, possibly she would be dead”.

Eind juli is mevrouw Mutesi weer zover dat ze aan werken kan denken. Dat is het maken van “snacks” om deze te verkopen. In de “Terugblik op verblijf Oeganda 2016” hebben we daar het volgende filmpje over laten zien: Daniel Kibago:

“I have had a phone call with mutesi about her health and also starting to work again. She said she is much better only that her voice is a little bit low. She was told it will get clear after some time. I asked her about her plan of starting to work again  and how much she may need. She talked about the different items that she must buy including soya flour, cassava flour, cooking oil, salt, onions, maize, fire wood  and so on and she said if she gets money she can start again.”

Dankzij het Lejofonds is een nieuwe start mogelijk.

5. “Goeie Geit” favoriet Frank’s farm.

Onlangs bezochten we Frank’s Farm, de geitenhouderij van Frank en Anita. Op de boerderij is nu een winkeltje ingericht onder de naam “Frank’s Farm Favorites” Daar is o,a. de “Goeie Geit” kaas te koop, gemaakt van de geitenmelk van Frank’s Farm.

De website van Frank en Anita vermeldt het volgende:

“Wij zijn ambassadeurs van een Hollandse harde geitenkaas, namelijk de Goeie Geit. De Goeie Geit kaas is een initiatief van De Kaasfabriek, het Lejofonds en Frank & Anita. Het is een lekkere geitenkaas voor het goede doel. Zo wordt van elke kilo verkochte kaas minstens € 0,50 geschonken aan het Goat to Goat project van het Lejofonds in Oeganda”.

Het is mogelijk een rondleiding te krijgen op Frank’s Farm, desgewenst uitgebreid met een proeverij, waarbij de “Goeie Geit” in verschillende smaken op tafel komt.

Voor meer informatie zie de website van Frank’s Farm:

6. Sponsor het Lejofonds gratis

Het Lejofonds werkt samen met Sponsorkliks om voor extra inkomsten te zorgen.

Het Lejofonds ontvangt geld als er online gekocht wordt bij ruim honderd winkels, waaronder bekende zoals Bol.com, Wehkamp, Zalando, Booking.com, enz. En ook als u eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt het Lejofonds daar geld voor.

Waarschijnlijk koopt u of reserveert u ook wel eens iets online en kunt u het Lejofonds dus helpen. Het kost u geen cent extra!

Het is wel van belang dat u de SponsorKLIK niet vergeet. Daarom vermelden we hier het volgende:

Door uw emailadres door te geven aan Sponsorkliks ontvangt u wekelijks een bericht met online aanbiedingen voor het weekend en eenmaal per maand het overzicht van alle transacties met bijbehorende commissie van het Lejofonds. Daarmee verwachten we inkomsten fors te kunnen laten groeien.

Klik op deze link om uw emailadres door te geven.

Uw emailadres kan op elk gewenst moment ook weer verwijderd worden. U ontvangt dan geen berichten meer van Sponsorkliks.

Hartelijk dank aan degenen die in de afgelopen maanden Sponsorkliks gebruikt hebben en daarmee het Lejofonds gesponsord.

7. Voorbeelden van donaties

Via Sponsorkliks kunt u het Lejofonds dus gratis sponsoren. In de rubriek “Dank” staan de personen vermeld die een financiële donatie gedaan hebben, met uitzondering van de mensen die anoniem wensen te blijven.

Ook gebeurt het dat het Lejofonds materialen aangeboden krijgt voor Oeganda, We geven hier het voorbeeld van de familie Poortman uit Zevenaar.

In reisverslag 3 in het verhaal over de nieuwbouw voor de Aunt Kevin primary school laten we reacties van de kinderen zien als we een pop voor ze meenemen. In de “Terugblik verblijf Oeganda 2016” zien we voetbalfanaat Shafik die erg gelukkig is met zijn pas gekregen shirt met rugnummer 9 en naam v.Persie. Pop en shirt zijn, naast meerdere shirts en ook spelmateriaal, indertijd beschikbaar gesteld door de familie Poortman uit Zevenaar.

Terug uit Oeganda laat de familie Poortman Leo en Herma Annyas weten erg blij te zijn met de bestemming van de materialen. En ze komen met een nieuw aanbod.

Voor de meisjes een stel prachtige poppen. Bijzonder detail, de poppenkleding, inclusief sandaaltjes is met veel liefde en plezier gemaakt door een 90-jarige tante. Zoon Niek speelt in het G-team van sportclub Westervoort. Zij krijgen een nieuw tenue. De elftalbegeleider heeft de huidige tenues inmiddels afgegeven voor kinderen in Oeganda.