Terugblikken en vooruitkijken

2016 is begonnen met het samenstellen van het jaarverslag 2015.
Daarmee is dat jaar definitief afgesloten. Nieuwsbrief 34 is nu uit, de eerste nieuwsbrief van 2016. Daarin doen we o.a. verslag van twee projecten waarin veel tijd is geïnvesteerd in de afgelopen periode.

Verder melden we dat Leo en Herma Annyas binnenkort weer voor het Lejofonds naar Oeganda gaan.

De indeling van de nieuwsbrief is als volgt:


1. Jaarverslag en beleidsplan

Zoals elk jaar proberen we zo snel mogelijk een jaarverslag te presenteren.

Het jaarverslag 2015, inclusief een financiële verantwoording, goedgekeurd door administratiekantoor Mulder uit Leeuwarden en het beleidsplan 2016 zijn op 19 januari j.l. op de website van het Lejofonds gepubliceerd.

2. Green Charcoal

Het Lejofonds heeft, zoals gemeld, in samenwerking met EFA (Eco Fuel Africa), wat zij noemen, “a village level energy micro factory” opgezet. Het Lejofonds noemt dit het project Green Charcoal.
De leden van het project hebben van medewerkers van EFA een training gehad hoe van afval houtskool te maken.
Inmiddels zijn de nodige ervaringen opgedaan. De leden van het project hebben ervoor gekozen gezamenlijk als groep het project te runnen en het hele proces uit te voeren.

De ledengroep bestaat uit vrouwen. Zij hebben hun dagelijks werkzaamheden op het land. Daarnaast voeren zij het project uit. Gebleken is dat de vrouwen naar het project komen op een tijdstip dat hen uitkomt. Er is dus geen sprake van een gezamenlijke start. Er wordt hard aan gewerkt om dit te veranderen.

Er zijn meer veranderingspunten. De taakverdeling kan verbeterd worden wat tot een verhoging van de productie zal leiden.
Leden blijven te gemakkelijk weg als het hun uitkomt. De regels zijn aangescherpt. Is iemand echt verhinderd aanwezig te zijn, dan moet er voor een plaatsvervanger gezorgd worden. Alleen kinderen boven de 16 jaar mogen als plaatsvervanger gestuurd worden.
Er wordt scherper gelet bij de aanschaf van benodigde materialen, zoals plastic zakken, op de prijs.
De meeste leden zijn analfabeet. Het blijkt erg lastig een goed administratiesysteem bij te houden. Het Lejofonds heeft een deskundige ingeschakeld om extra instructie te geven.

Met de aanwezige machines, die handmatig bediend worden, is het moeilijk de benodigde productie te halen.

Het Lejofonds overweegt nu de aanschaf van elektrische machines. Dat vereist een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. De werkplaats zal daarvoor verplaatst moeten worden.

3. Retort

N.a.v. de publicaties over het project Green Charcoal Lejofonds komt er een bericht binnen van de heer Ger Bal uit Grathem. Hij schrijft:

“…..ik ben in Gambia bezig met een soortgelijk project om van afval charcoal te maken. Ik gebruik hiervoor landbouwafval zoals cashew schillen en snoeiafval van de palmbomen. Ik gebruik een speciale oven, retort, die hiervoor ontwikkeld is en een redelijk rendement geeft. Ik zie op de foto’s dat uw oven direct het te verkolen materiaal verbrandt. Soortgelijke ovens zijn in Gambia ook in gebruik maar geven minder rendement dan de retort. Ik stuur u graag het ontwerp en of nodig u graag uit voor een demonstratie…..”

Die uitnodiging hebben we dankbaar geaccepteerd.
Het heeft geleid tot een leerzame middag in Grathem waar de heer Bal in zijn schitterende tuin achter het huis een demonstratie gaf van de retort.
De heer Bral is zo vriendelijk geweest een bouwtekening van de retort ter beschikking te stellen.
De bouwtekening is opgestuurd naar de coördinator van het Lejofonds in Oeganda die het voorgelegd heeft aan Moses Sanga, directeur van EFA, Eco Fuel Africa. Daarop kwam de volgende reactie:

“Sanga said he knows it but it works more on big materials like sticks, he said he does not use it but he knows its mechanism, he added that it a little expensive to construct. After some days when he is not very busy he will provide the costs for constructing it’.

Daar wachten we op. We zijn benieuwd wat het begrip “duur” inhoudt.

4. James

Verschillende keren hebben we over James bericht, de dove jongen die dankzij het Lejofonds naar school is gegaan en inmiddels een opleiding tot timmerman heeft afgerond.

In nieuwsbrief 32 berichten we dat dankzij verschillende donaties het mogelijk is een werkplaats voor James in te richten. Het Lejofonds is in overleg met verschillende mensen hoe dat te realiseren.

De werkplaats staat er. Daar is heel wat aan vooraf gegaan. Er is gezocht naar een geschikt stuk grond. Met de eigenaar is onderhandeld over de huurprijs. Contracten zijn opgesteld, goedgekeurd en ondertekend. De documenten zijn in aanwezigheid van, laten we zeggen, de plaatselijke burgemeester getekend. En dat alles kost tijd. In Oeganda malen de molens langzaam.
Daarna start de bouw van de werkplaats. James krijgt daarbij hulp van zijn vroegere leraar van de timmermansopleiding.
Het eerste gereedschap is aangeschaft. Ook zijn er veiligheidschoenen voor James.
Een overall ontbreekt evenmin.
Binnenkort staat James nog een verrassing te wachten. Natalie Kroef, oud-vrijwilligster van het Lejofonds is momenteel met haar ouders in Oeganda en zal James binnenkort bezoeken. En zij komen niet met lege handen.
Samen met zijn oud-leraar is James op pad geweest om hout in te kopen. Het Lejofonds heeft een order geplaatst voor het maken van schoolmeubilair, een aantal tafels en stoeltjes.

James heeft een agenda gekregen voor het maken van de nodige aantekeningen en het bijhouden van de orders en de uitvoering daarvan.
Na een lange werkdag sluit James zijn werkplaats af en kan hij op weg gaan naar huis.

5. Faizal

Faizal is een dove jongen die dankzij het Lejofonds naar school kan gaan. In nieuwsbrief 30 laten we een filmpje zien onder de titel “Faizal gaat voor het eerst naar school”.

Faizal krijgt op school les in gebarentaal. Dankzij het Lejofonds heeft pleegmoeder Christine nu de beschikking over een leerboek gebarentaal zodat zij kan volgen wat Faizal op school leert. In de zomervakantie, die nu bijna ten einde loopt, is Faizal thuis. M.b.v. het boek kan Christine met Faizal communiceren.
Naast twee geiten heeft Christine nu een bok gekregen. Verkoop van nakomelingen moeten in de toekomst een deel van het schoolgeld voor Faizal opbrengen.

6. Met de beste bedoelingen

In nieuwsbrief 33 hebben we aandacht besteed aan de publicatie en presentatie van het boek Met de beste bedoelingen, samengesteld en geschreven door Maaike Jonker en Guido Castagna.

Een hoofdstuk in het boek is gewijd aan het Lejofonds.

Guido en Maaike kwamen we weer tegen op de Vakantiebeurs in Utrecht. Zij hadden daar een “stand” om hun boek te promoten. Het boek met de beste bedoelingen kan hier besteld worden.

7. Verblijf Oeganda

Leo en Herma Annyas gaan opnieuw voor het Lejofonds naar Oeganda. 11 maart vertrekken ze voor een verblijf van 2 maanden. Inmiddels zijn allerlei materialen vooruitgestuurd of meegenomen door andere Oegandagangers. Straks nemen Leo en Herma zelf nog de nodige spulletjes mee. Daaronder veel constructiemateriaal voor verschillende basisscholen. Verder o.a. een aantal voetbalshirtjes, beschikbaar gesteld door de familie Poortman uit Zevenaar. Wow, jongens in Oeganda zijn gek op voetbal en als je dat in een echt voetbalshirt kunt doen……

8. Dank

De dank van het Lejofonds gaat uit naar Simply Fit!
Simply Fit is de naam van een sport- en gezondheidscentrum uit Roermond. Dit centrum heeft voor haar leden een 12 weken durende actie gehouden onder de naam Wereld Challenge.
Gedurende deze periode was het fooiengeld bestemd voor het project Goat to Goat van het Lejofonds.

De fooienpot is door een van de medewerkers overhandigd aan het Lejofonds. Voor een overzicht van donaties verwijzen we naar de rubriek “Dank” op de website van het Lejofonds.