Nieuwsbrief 32

Bijna dagelijks is er contact met Oeganda. Het project Green Charcoal vraagt de nodige aandacht. Dit geldt ook voor een aantal mensen die het Lejofonds ondersteunt en begeleidt. In deze nieuwsbrief het verhaal van James.

Maar ook hier in Nederland gebeurt het nodige. We maken melding van verschillende acties voor en donaties aan het Lejofonds.

We besteden aandacht aan de op handen zijnde publicatie van het boek “Met de beste bedoelingen”. Een hoofdstuk is gewijd aan het Lejofonds.

Maar we beginnen deze nieuwsbrief met hopelijk een succesvolle oproep om medewerking.

De hoofdstukken luiden als volgt:

1. Stem en verdien 2500 euro voor het Lejofonds!

Fietsen Scoort is een landelijke campagne die forensen uit de auto en op de fiets probeert te krijgen.

Fietsen Scoort vraagt ook aandacht voor mondiale klimaatdoelstellingen en steunt daarom ook duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Dit jaar deelt Fietsen Scoort 10.000 euro uit aan vier projecten van kleinschalige ontwikkelingsorganisaties. Kleinschalige Nederlandse ontwikkelingsorganisaties konden tot 1 oktober een projectvoorstel indienen.

Het Lejofonds is gestart met een project Green Charcoal in Seeta Nazigo. In het volgende hoofdstuk meer hierover.

Het Lejofonds wil ook een dergelijk project beginnen in Nkonkonjeru. Daarvoor is een projectvoorstel ingediend bij Fietsen Scoort.

Daarin schrijven we o.a.

Deelnemers aan het project produceren en verkopen duurzame groene houtskool en realiseren daarmee een eigen inkomen, waardoor kinderen naar school kunnen gaan omdat het schoolgeld betaald kan worden.

Het gebruik van groene houtskool kent een aantal voordelen:
Het is goedkoper dan de gewone houtskool
Groene houtskool geeft geen rook af en is daardoor veilig voor koken binnenshuis
Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool
Afval wordt hergebruikt
Besparing van bossen

20 oktober komt er bericht van Fietsen Scoort. Het begin luidt als volgt:

Beste genomineerde,

  Allereerst gefeliciteerd. Dit jaar verdeelt Fietsen Scoort € 10.000,- over vier projecten van kleinschalige ontwikkelingsorganisaties. Wij werken hiervoor samen met platform MyWorld, die uit meer dan vijfentwintig aanmeldingen de tien beste projectinitiatieven selecteerde. En jullie doen mee! Wij zijn zeer verheugd met deze selectie.

De procedure

Vanaf vandaag kan iedereen zijn/haar stem uitbrengen op het project van het Lejofonds via de website van Fietsen Scoort. De stemming loopt tot 24 november. De deelnemers van Fietsen Scoort, maar ook het brede publiek krijgen vier weken de kans om te stemmen. Daarna wordt de balans opgemaakt en winnen de vier projecten met de meeste stemmen een bedrag van € 2.500,-.

De tien projecten zijn op de sponsorpagina van Fietsen Scoort terug te vinden. Vanaf 3 november brengt Fietsen Scoort wekelijks op de website, Facebook en Twitter een tussenstand uit van de stemming.

000 Het Lejofonds is blij met de nominatie, het levert de nodige publiciteit op. Als kleine organisatie veel stemmen binnenhalen en daarmee een geldprijs lijkt minder realistisch. Toch willen we een poging wagen.

€2500 is toch maar eventjes meer dan tien miljoen Oegandese shilling!

We roepen hierbij de lezer op te stemmen op het project van het Lejofonds en……ieders netwerk aan te spreken om hetzelfde te doen.

Hartelijk dank!

2. Project Green Charcoal Lejofonds

In nieuwsbrief 31 hebben we veel aandacht besteed aan het project Green Charcoal Lejofonds.

We hebben het productieproces beschreven en door middel van foto’s het in beeld laten zien.

Dit keer laten we de coördinator van het Lejofonds, Dan Kibago, aan het woord. Hij geeft de voordelen van het project aan, maar benoemd ook problemen die om een oplossing vragen.

“The Lejofonds for a period of over five years has taken efforts by establishing different initiatives for the people of Mukono Uganda particularly in the areas of Seeta Nazigo and Nkokonjeru, all efforts aimed at raising income for better livelihoods and ensuring fees payments by the beneficiaries for their children.

The Lejofonds has seen this happen through projects like goats rearing, solar cooking, Tents for function hire services and direct fees payment for some children especially the Deaf.
Op verzoek van de deelnemers van het project is een klok aangeschaft. With the Lejofonds realizing that the available running projects provide income but after a longer period, with consultation from the people, started the Green Charcoal Project, a project that involves making charcoal from waste with advantages of preserving and protecting the environment and at the same bringing income to the people. Verzameld maïsafval wacht op verbranding This project which started around April this year has given people (women) much hope that they will now get income in a shorter period that will then help them meet immediate financial obligations most especially school fees and purchase of scholastic materials for their children. De groene machine,de “crush machine” maalt het koolstof The women are sure that they will achieve this, however just like any new project the project has faced some challenges like limited immediate market for the green charcoal since it is a new product in the locality, balancing between time for agriculture and family daily routine work and the project by the women especially when it’s a wet season since they are primarily farmers. Grotere stukken uit de koolstof worden verwijderd. However the members have remained determined to work hard because they believe that with the project they will be able to even finance agricultural activities in their gardens instead of themselves getting involved and in this way they will have increased production because more people will be involved there this remains a big profit to the people that the Lejofonds started this project. De houtskoolbriketten liggen te drogen The women are also happy that their children in the age above 16 have gained skills in charcoal production and have always also been involved on weekends when they are not at school.

In the future one partner and the company that helped the Lejofonds start the project promised to have ready market for the charcoal if it can be produced on a larger scale than now, Bij regen worden de briketten afgedekt The Lejofonds through their coordinator Daniel has continued to encourage and support the women financially and by giving more advice on how they can ensure that the project is a success. So all what they see as challenges will be overcome. Zakken houtskoolbriketten wachten op transport In fact the coordinator has always told them that those are learning experiences which must make them more determined and more hard working, the support has been through giving appropriate advice during periodical visits and establishing of more required facilities like the newly constructed stand on which charcoal is dried. Transport gaat via “Lejofondsfietsen” It’s already evident that with the clear vision for benefits the women will enjoy in the nearby future, it is very important and helping that the Lejofonds started this project and therefore thanks the donors who make it possible for the Lejofonds to implement different activities”. De administratie wordt bijgehouden

3. James

James is een dove jongen. We hebben meerdere keren over hem geschreven.
Voor degenen die dit gemist hebben en meer willen weten over onze eerste ontmoeting met James en de steun die het Lejofonds hem de afgelopen jaren heeft gegeven, verwijzen we naar kleinegoededoelen.nl. Dankzij de steun van het Lejofonds heeft James nu met succes een timmermansopleiding afgerond.
Doel is nu een werkplaats voor James te creëren, voor de nodige gereedschappen te zorgen zodat James een eigen bestaan kan opbouwen.

Tools /items carpentry workshop
Item Cost
Lander 1 350,000
Lander 2 280,000
Oil stone 70,000
Chisels 90,000
Hand saw 45,000
Bow saw 60,000
Cramp 1 300,000
Cramp 2 150,000
Square 12,000
Tape measure 12,000
Hammer 15,000
Libbet 45,000
Working platform 120,000
Construction of workshop 450,000
Rent of working place per month 40,000

Er is al een plaats uitgezocht waar de werkplaats gerealiseerd moet worden. Een oud-leerkracht van de timmermansopleiding van James heeft toegezegd een oogje in het zeil te houden en desgewenst nog voor begeleiding te zorgen. De Jozefschool op Texel heeft gelden bij elkaar gebracht om meubilair voor scholen aan te kunnen schaffen. We hebben James de opdracht in het vooruitzicht gesteld dit meubilair te maken.

Eerder heeft James daarvoor al een proef van bekwaamheid afgelegd. Eind juli stuurde James ons een kort briefje. Oei, duidelijk is dat zijn schrijfvaardigheid is weggezakt. Hoe zit het dan met de leesvaardigheid? We maken ons zorgen en schakelen uiteindelijk Monika in, zijn oud-onderwijzeres van de basisschool. Ze zijn nog steeds dikke maatjes en dat is te zien.

Monika doet onderzoek naar zijn lees- en schrijfvaardigheid. Daarvoor is James naar de Bishop Westschool in Mukono gekomen. Het onderzoek trok de nodige aandacht van de andere dove kinderen op de Bishop West waaronder Faizal en Falouk, twee dove jongens die dankzij steun van het Lejofonds onderwijs volgen op de Bishop Westschool en ook les krijgen van Monika. Na het onderzoek is besloten dat James een aantal weekenden naar de Bishop Westschool komt waar Monika hem een opfriscursus geeft in lezen en schrijven, en zorgt voor woordenschatuitbreiding, direct gericht op zijn beroep van timmerman.

Coördinator Dan Kibago van het Lejofonds bericht het volgende:

“I organised for James’s visit to Bishop West. in the evening when Monica was done I went there to see how the day was and also to take some pictures. Monica told that James with time will master many things. She told me that besides day to day communication,

24

they looked at the different items especially that are familiar with carpentry and in the pictures you will see that James could now draw all after being signed to, that they also looked at different denominations of money and he knew almost all.

Monica  said the day was good and that there is now a big improvement. She gave James a book and colored /uncolored pencils for him to practice what ever they learnt during the week”.

V.l.n.r. Monica, James, Dan Kibago, Faizal Met de boda boda naar huis Door verschillende donaties is het mogelijk nu een werkplaats in te richten voor James inclusief het nodige gereedschap. We zijn druk in overleg met verschillende mensen in Oeganda hoe we dit kunnen realiseren.

4. Met de beste bedoelingen

Met de beste bedoelingen is de naam van de website van Guido en Maaike, de journalisten die het Lejofonds hebben bezocht in Oeganda tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas eerder in 2015. Klik op de afbeelding om de tekst te kunnen lezen Hier een schermafbeelding met het waarom van hun reis.

Inmiddels is het boek geschreven. We hebben het hoofdstuk over het Lejofonds ter inzage gekregen.

“Alsof je er naast staat. Zo voelt het als je Met de beste bedoelingen straks leest. Je ziet wat wij zagen. Je voelt wat de Nederlandse initiatiefnemers voelen als iets lukt. Of mislukt. En we leggen uit. Zodat je begrijpt waarom dingen gaan zoals ze gaan. Waarom initiatiefnemers doen wat ze doen. En of dat slim is. Of niet”.

Dit schrijven Guido en Maaike op de website. Na het lezen van het hoofdstuk over het Lejofonds kunnen we dit volmondig beamen als we dit hoofdstuk als model kunnen nemen voor het gehele boek.

Binnenkort zal het boek gepubliceerd worden. Daar kijken we naar uit. Het is een echte aanrader. Met de beste bedoelingen. Zie: www.metdebestebedoelingen.nl

5. Bijzondere acties en donaties

* Overdonderdend nieuws
Overdonderend nieuws uit Nederland. Onder die titel hebben we een keer melding gemaakt van een meer dan grootse donatie van een donateur die anoniem wenst te blijven. In de rubriek “Dank” schrijven we nu:
Van een donor die anoniem wenst te blijven is, niet voor de eerste keer, een mega-donatie binnengekomen. Daar word je stil van. Onze dank is niet in woorden uit te drukken.

* Opnieuw Simply Fit
In nieuwsbrief 31 hebben we melding gemaakt van een flinke donatie in de vorm van vele t-shirts en rugtassen door SimplyFit sport en gezondheidscentrum uit Roermond. Simply Fit organiseert nu voor de leden een zogenaamde Wereld Challenge waarbij van september t/m december verschillende werelddelen centraal staan en uitgangspunt vormen voor een quiz.

In de hal van het sportcentrum wordt elke keer het betreffende werelddeel uitgebeeld. Tijdens de periode Afrika wordt er extra aandacht gevraagd voor het Lejofonds.
Gedurende de Wereld Challenge wordt actie gehouden en de inhoud van de fooienpot is bestemd voor het Lejofonds.

* Van harte!
Vorige week verscheen het volgende bericht op Facebook:

Hallo allemaal, ik ben hartjes aan het haken en wil ze graag verkopen en de opbrengst schenken aan een goed doel, namelijk het Lejofonds.

Kijk maar eens www.Lejofonds.nl, dan kun je zien wat Leo en Herma Annyas voor prachtig werk doen in Oeganda.

De opbrengst van de hartjes is bestemd om kansarme kinderen daar de gelegenheid te geven om naar school te gaan. 
Momenteel maak ik ze in 15 kleuren, de prijs voor twee hartjes is € 5,– inclusief verzendkosten. 
Een hartje is ongeveer zo groot als een tennisbal.
Doe je ook mee? 
Stuur me dan maar een berichtje!
 Zie de foto’s voor alle kleuren en ook de kleurnummers die nu te bestellen zijn.

Bestellingen via de Facebook pagina van Louise Annijas-Wentholt.
Of via email lannyas@gmail.com Betalingen rechtstreeks naar Lejofonds, bankrekeningnummer NL25RABO0120185709.


*Familie vernoemd
Een van de Lejofondsvolgers van het eerste uur heeft met enige regelmaat donaties gedaan. Daardoor zijn in het project Goat to Goat nu geiten en bokken naar alle familieleden vernoemd: Douwe, Jannie, Alie, Diana, Martijn, Marjon, Bram, Anton, Bas, Hennie, Hielke, Maaike,, Marga, Marinus, Meta, Teake, Ypke, Kelsy, Lisan, Emma, Thomas, Sira, Sabien, Ben, Gerben, Jort,, Sjors, , Piet, Ria en Meta. Inmiddels zijn vrienden aan de beurt om vernoemd te worden. Daarvan kennen we nu Lydi, Aldert, Liesbeth, Martin.