Nieuwsbrief 31

Green Charcoal Lejofonds is de naam van het nieuwe project dat het Lejofonds gestart is in Oeganda. We openen deze nieuwsbrief met een verslag over de ontwikkelingen binnen dit project.

Verder berichten we over een aantal onderwerpen die al langer spelen.
We sluiten de nieuwsbrief af met een verslag over een donatie.

De hoofdstukverdeling is als volgt:


1. Project Green Charcoal Lejofonds gestart

In nieuwsbrief 30 hebben we aandacht besteed aan de start van een nieuw project van het Lejofonds in Seeta Nazigo: Green Charcoal Lejofonds.

We hebben de voordelen benoemd van green charcoal, groene houtskool. In woord en beeld is het productieproces weergegeven.

De leden van het project hebben van de organisatie Eco Fuel Africa (EFA) een training achter de rug hoe “green charcoal” te produceren.
Daarna is men enthousiast aan de slag gegaan met het productieproces.

Veel briketten zijn geproduceerd. Die blijken echter onverwacht niet de gewenste kwaliteit te bezitten. Reden om vertegenwoordigers van EFA uit te nodigen voor advies.
Vanwege andere verplichtingen werken de leden voorlopig eerst drie dagen aan het project. Daarbij zitten ook de zaterdag en zondag. In het weekend gaan de kinderen niet naar school. Zij kunnen nu ter assistentie ingeschakeld worden.

En zoals de foto laat zien, maken ook baby’s deel uit van het project.
Een EFA vertegenwoordiger spreekt de groep toe. Hij heeft de productie bekeken en vertelt nu gesignaleerde gebreken. Het hele productieproces wordt nog eens besproken. Daarbij worden aanvullende adviezen en tips gegeven.
03 Afval van suikerriet en maïs komen in aanmerking om te verbranden, maar ook gras. Voor elk soort afval geldt een andere verbrandingsduur.
04 Maïskolven vergen een langere verbrandingstijd, maar de uiteindelijke kwaliteit van houtskool is het beste. Het blijkt dat de groep teveel gras heeft gebruikt wat uiteindelijk onvoldoende kwaliteit oplevert.
05 Door de verbranding vindt carbonisatie plaats. Het organisch materiaal wordt omgezet in koolstof. De koolstof wordt gebonden met klei of cassavemeel. EFA komt met het advies ook wat “dust” van houtskool toe te voegen. Dit materiaal is goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Dat betekent dat al snel een vrachtwagen een aantal zakken aflevert.
06 07 08 De “crushmachine” maalt de koolstof. De koolstof wordt daarna gezeefd. EFA adviseert nu gaas aan te schaffen met fijnere gaatjes en het zeefproces nu te herhalen om zo een betere kwaliteit houtskoolbriketten te krijgen.
10 De briketten worden op standaards gelegd om te drogen.
Ter bescherming tegen de regen worden ze afgedekt.
13 De kwaliteit van de briketten wordt getest.
De briketten worden uiteindelijk verpakt in plastic zakken. De inhoud van een zak is 2 kg. Dat zijn 23 houtskoolbriketten.

EFA heeft de eerste plastic zakken geleverd aan het project. Zakken van goede kwaliteit, met opdruk. Dat laatste maakt de zakken duurder. Bij de volgende aankop zullen er plastic zakken zonder opdruk aangeschaft worden.
Een EFA vertegenwoordiger demonstreert hoe met behulp van een plastic draad de zakken gesloten worden.
Er zijn vier kiosks gebouwd voor de verkoop van “green charcoal’
Op de achtergrond twee kant en klare kiosks.

Het is nog even een puzzel waar de kiosks het beste geplaatst kunnen worden. Plaatsing op andermans grond betekent automatisch een flinke huur betalen wat de uiteindelijke winst sterk verlaagt.
Niet ieder lid woont op een geschikte plaats om houtskool te verkopen.

Behalve verkoop aan de kiosk is er een directe verkoop vanaf het productieterrein. De projectleden spreken zelf van “factory”.

De leden werken, zoals gezegd, drie dagen aan het project. Bij gebleken succes is het waarschijnlijk dat dit uitgebreid wordt. Wanneer een projectlid verhinderd is aanwezig te zijn, is hij verplicht voor een vervanger te zorgen.

Voor transport van water, afval en briketten worden de kinderen ingeschakeld.

De projectleden hebben ervoor gekozen alle taken in het productieproces gezamenlijk uit te voeren.

Inmiddels is er vanuit de groep een voorzitter, secretaris en penningmeester aangesteld. Er is een projectplan samengesteld met daarin de rechten en de plichten van de groepsleden.

Daniel Kibago, coördinator van de projecten Goat to Goat voor het Lejofonds is hier ook intermediair tussen de projectgroep en het Lejofonds. Er is een intensief contact om het project in goede banen te leiden en er de benodigde structuur aan te geven.

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door Daniel Kibago.

2. Naamplaatjes Lejofonds

Om ziektes te voorkomen is het belangrijk dat de families die verbonden zijn met de projecten van het Lejofonds kunnen beschikken over goede sanitaire voorzieningen. En daar schort het nog aan bij een aantal families.

Het Lejofonds heeft dit jaar voor een vijftal families w.c.’s gebouwd met daaraan verbonden een badgelegenheid. In nieuwsbrief 30 hebben we daar foto’s van laten zien.

Inmiddels is elk gebouwtje voorzien van een naamplaatje van het Lejofonds.

3. Met de beste bedoelingen

In reisverslag 2.2. Met eigen ogen doen we verslag van een bezoek van twee Nederlandse journalisten, Guido Castagna en Maaike Jonker, aan de projecten van het Lejofonds in Oeganda. Guido en Maaike hebben 5 landen in Afrika aan gedaan, waarin zij 20 projecten hebben bezocht, waaronder die van het Lejofonds, waarbij 130 interviews zijn afgenomen.

Ervaringen worden nu neergelegd in een boek dat de titel krijgt “Met de beste bedoelingen”. De subtitel luidt: Verhalen over mensen die de wereld zélf mooier willen maken.

Wie al eens verhalen van Guido en Maaike gelezen heeft, is ervan overtuigd dat dit boek zeer de moeite waard zal zijn. Wie graag eens verhalen wil lezen van Guido en Maaike verwijzen we naar www.meteigenogen.com. Het boek “Met de beste bedoelingen” komt in het najaar uit. Het boek is nu al te bestellen op de website van Guido en Maaike.

Op de website van Guido en Maaike is meer informatie te vinden over het huidige project van Guido en Maaike. Zie www.metdebestebedoelingen.nl. Voor ons is het leuk bij een bezoek aan deze website te constateren dat het bezoek aan het Lejofonds in Oeganda hier ook zijn sporen heeft nagelaten.

Op de voorpagina komen we een uitspraak tegen van Leo Annyas: “Als je die omstandigheden ziet waaronder die kinderen leven, dan wil je wel rennen hoor”.

Klik je de rubriek “Boeken en Lezingen” aan dan zie je een foto die thuis gemaakt is bij Rachel, een van de leden van het project Goat to Goat van het Lejofonds. Coördinator Daniel Kibago van het Lejofonds geeft een toelichting. Rachel is gehuld in een t-shirt van Simply Fit!, een donatie van een sportcentrum. Zie ook hoofdstuk 10.

In de rubriek “De initiatieven” staat ook het Lejofonds vermeld.

De foto in de rubriek “Over ons” spreekt voor zich. De foto is genomen tijdens het bezoek aan een familie met een dove jongen.

4. PackH2O

In nieuwsbrief 30 hebben we nog eens de lange weg geschetst die nodig is gebleken om een aantal waterrugzakken (PackH2O) in Oeganda te krijgen.
De distributie van de waterrugzakken is ter hand genomen.
De Brainstorm Junior school heeft waterrugzakken ontvangen
Leden van het project Goat to Goat in Seeta Nazigo krijgen de waterrugzakken.
Ook voor het project Green Charcoal zijn de waterrugzakken een welkome vervanging van de jerrycans.
In de community van Seeta Nazigo worden de rugzakken zeer gewaardeerd.
Leden van het project Goat to Goat in Nkonkonjeru maken graag gebruik van de waterrugzakken.
Farmers in Nkonkonjeru zijn blij met de waterrugzakken.

Kimera Spencer schreef ons namens de farmers het volgende:

To Lejofonds Through Leo and Herma

Thanks letter for “water bags”

As farmers, we are full of happiness for the help rendered to us by providing us with water bags.
We hope to have a change from the jerrycans we have been using when carrying water.
We thank you so much for all the help you have been rendering. We wish you well in the almighty’s name.

Kimera Spencer, the coordinator for all the farmers.

5. Solar Energy Box

In nieuwsbrief 27 melden we de gift van een Solar Energy Home Box aan het Lejofonds door de organisatie EcoFoundation. De Solar Energy Home Box levert altijd en overal elektriciteit.

In nieuwsbrief 28 melden we dat de Solar Energy Box tezamen met andere materialen voor verscheping per container bij het bedrijf Mission & Relief is afgeleverd.

Het heeft erg lang geduurd. Maar de Solar Energy Box is in Oeganda aangekomen.

De solar energy box met bijbehorend zonnepaneel is naar de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru. Er is nu verlichting voor de internaatskinderen die zo ’s avonds kunnen lezen en studeren.

We geven de mensen van de Kisimbizi primary school een laptop plus een dongel voor internet. Groot voordeel nu is dat wij kunnen communiceren met de mensen daar. De solar energy box zorgt ervoor dat de laptop geladen wordt.

De Kizimbizi school staat op het platteland in een zeer verlaten gebied. Het Lejofonds realiseert er verschillende projecten.Tot nu toe is communicatie een groot probleem.

  Dankzij de Solar Energy Box wordt een goede communicatie mogelijk wat de procesvoering van de verschillende projecten vergemakkelijkt en ten goede komt.  

6. Faizal en Falouk

In de Terugblik verblijf Oeganda 2015 doen we verslag hoe het voor de dove jongen Faizal mogelijk wordt dankzij de steun van het Lejofonds voor het eerst naar school te gaan. Zie 4.2. Faizal gaat naar school. Een hele onderneming! Zijn (stief)moeder wordt opgenomen in het tentenproject van het Lejofonds in Nkonkonjeru zodat zij op termijn in staat zal zijn zelf de gelden bijeen te brengen die nodig zijn om Faizal ondrwijs te laten volgen.

In dezelfde terugblik vertellen we dat de families van het project Goat to Goat in Nkonkonjeru niet tevergeefs een beroep doen op het Lejofonds om onderwijs mogelijk te maken voor een andere dove jongen: Falouk. Zie: Falouk.

In overleg met de Bishop Westschool is besloten dat Falouk bij aanvang van de tweede trimester naar school gaat. Daniel Kibago, coördinator van het Lejofonds, begeleidt Falouk op de eerste schooldag.

Hij stuurt de volgende foto’s: Aankomst op de Bishop Westschool waar Falouk een plaatsje op het internaat krijgt. Falouk draagt samen met zijn moeder een metalen kist waar zijn bezittingen in zitten. Voorop loopt het hoofd van de dovenafdeling met zijn matras. Falouk wordt officieel ingeschreven. Faizal die een trimester eerder naar school is gegaan kan Faluk wegwijs maken. Beide jongens hebben inmiddels ook een rugtas van Simply Fit! ontvangen.

7. Afripads

Dit jaar heeft jhet Lejofonds op verschillende scholen Afripads uitgedeeld. Zie “Terugblik verblijf Oeganda 2015”. Afripads is een pakketje wasbaar maandverband ontworpen om effectieve en hygiënische menstruele bescherming te bieden voor maximaal één jaar (12 cycli). De Afripads zijn comfortabel, kostenbesparend en milieuvriendelijk.

Van een van de leerlingen van de Kisimbizi primary school ontvangen we het volgende briefje:

Our dear sponsors,

How are you these days? How is your home country plus all the relatives? Hereby I write this letter to thank you for the present of the sanitary pads. That you donated us recently and the school at large.

My experiences after using these pads are as follows:
My family was pleased because I can now go everywhere freely for example at sports occassions dramaclubs e.t.c.

Originally before I started using Afripads I was worried of leakage so I used to sit in some position when I entered class until leaving class in the evening. I was worried of moving out but I am now free.

Please we ask you kindly to continue supplying us with more Afripads. Thank you very much our sponsors.

Your faithfully,

Makalema Joan

Ook leerlingen van de Brainstorm Junior school reageren:

8. Zaden voor voedsel

In de Terugblik verblijf Oeganda 2015 doen we in hoofdstuk 3.4. Zaden voor voedsel verslag van de distributie van zaden die door de organisatie Zaden voor voedsel zijn verstrekt aan het Lejofonds voor de mensen in Oeganda.

Inmiddels hebben we foto’s toegestuurd gekregen met de eerste resultaten.

9. Project Goat to Goat

Wanneer er binnen het project een geit of een bok ziek wordt, zijn de leden verplicht de veearts te waarschuwen. Vaak heeft een behandeling succes. Niet altijd. Als een beest dood gaat en het vlees nog geschikt is voor consumptie weten de families er wel raad mee. En niet alleen met het vlees.

10. Simply Fit!

Simply Fit ! Sport en Gezondheidscentrum is een kleinschalig sportcentrum in Roermond. Dit sportcentrum heeft een flinke donatie gedaan aan het Lejofonds in de vorm van een groot aantal t-shirts en rugtassen. T-shirts en rugtassen zijn verstuurd naar Oeganda en daar gedistribueerd. Leden van het project Goat to Goat in Seeta Nazigo hebben een t-shirt ontvangen. Datzelfde geldt voor de leden van het project Goat to Goat in Nkonkonjeru Het volledige team van de Brainstorm Junior school draagt een t-shirt van Simply Fit!

Een van de leerkrachten schreef ons namen het team:

“The t-shirts are nice, everyone at school liked them so much and each member in the teaching staff and the supporting staff got a t-shirt. All the staff members chose me to put our appreciation in this letter and we really thank you so much that we are so anxious to say our appreciation to you face to face when you do come to Uganda. Thank you so much for the love you have shown us and may the almighty God bless you abundantly in all that you do and your careers.”

Dat geldt ook voor de leerlingen van de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru.

Er gaan ook t-shirts naar een kleine stichting Mama & Me.
De stichting Mama & Me is opgezet door Diede Martens. Diede is in 2013 als vrijwilligster voor het Lejofonds werkzaam geweest in Seeta Nazigo.

Mama&Me is werkzaam in Oeganda. In de sloppenwijk Masese (Jinja) wil Mama & Me baby’s van meer dan dertig tienermoeders een mooie toekomst bieden. Het babysitterproject, als onderdeel van Mama&Me, biedt de tienermoeders een inkomen. Hun baby’s die naar het babysitterproject komen, hebben toegang tot voeding en medicatie.

In de toekomst wil Mama&Me de moeders meer financiële zekerheid bieden door een aanbod van vakscholing. Doel is om de kinderen, ondanks de heersende armoede, daar te houden waar ze horen: bij hun mama!

De leidinggevenden van het project Mama & Me in Oeganda zullen de t-shirts dragen. Ze ervaren het als een bevestiging van hun officiële status in het project.

Zie ook: www.facebook.com/mamaandmeuganda

Sad news

Vlak voor het uitgaan van deze nieuwsbrief krijgen we via coördinator Daniel Kibago het trieste bericht dat een van onze trouwste leden van het project Goat to Goat in Seeta Nazigo plotseling is overleden. En zo als we vaker meegemaakt hebben, was dit te vermijden bij het tijdig inschakelen van medische hulp.

Daniel Kibago schrijft:

Nakanwagi Christine is dead. She was heavily pregnant.The child died in her womb and they delayed to have proper medical care. Burial will be tomorrow and  I hope to attend on behalf of the Lejofonds.