Nieuwsbrief 29

In deze laatste nieuwsbrief van 2014 geven we een aantal rapporten weer die door directeur en leerkrachten van Gods Glory nursery and primary school naar het Lejofonds zijn gestuurd. Verder berichten we over verschillende projecten. En we maken duidelijk wat het Lejofonds te maken heeft met poppenkastpoppen en kunst.

De indeling is als volgt:

1. Rapporten Gods Glory nursery and primary school

Begin december is het schooljaar op Gods Glory nursery and primary school afgesloten. Verschillende rapporten zijn opgesteld en verstuurd waaruit blijkt dat het Lejofonds van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de school in 2014. 01

1.1.Eindejaarsrapport Gods Glory
Directeur Stephen Sseruwagi heeft een “eindejaarsrapport 2014” samengesteld en dit opgestuurd naar het Lejofonds. Daarin geeft hij allereerst een opsomming van zaken die door financiële steun van het Lejofonds gerealiseerd zijn.

Het rapport laat zien hoe het Lejofonds ook op andere manieren belangrijk is voor de school.

Aan het eind van zijn rapport spreekt directeur Stephen de hoop uit hulp van het Lejofonds te krijgen voor een verdere verbetering van de school.

Het gehele rapport is hier te vinden.
02

1.2. Curriculum nursery Gods Glory
Het Lejofonds heeft via Leo en Herma Annyas in 2014 een nieuw curriculum geïntroduceerd voor de kleuterbouw van Gods Glory. Daarbij is de nodige begeleiding gegeven aan de leerkrachten.
03 Kinderen van de “nursery” schrijven woorden in het zand.

Leerkrachten van de onderbouw hebben hun ervaringen in het derde trimester vastgelegd in een rapport.

1.3. My Book Buddy
De adjunct-directeur van de Gods Glory nursery and primary school heeft een rapport samengesteld over de ervaringen met het My Book Buddy project in het derde trimester. Duidelijk is dat het project belangrijk is voor de school, een nieuwe wereld opent voor kinderen en het leesresultaat verbetert.
5.DSC02809
Kinderen mogen ook boeken lezen terwijl ze buiten op de veranda zitten. Het rapport geeft aan dat dit de interesse in het lezen verder versterkt heeft.

N.a.v. het rapport heeft My Book Buddy €250,- overgemaakt voor de aanvulling van de boekencollectie. Hierna wordt van kinderen en ouders verwacht dat zij zelf een steentje bijdragen om regelmatig nieuwe boeken te kopen. Dat is goed voor hun trots en zelfvertrouwen, zeker als ze zien dat de ontwikkeling van hun kinderen goed vooruit gaat.

Voorzitter en oprichter van My Book Buddy is Cathy Spierenburg. Zij heeft een kinderboek geschreven, getiteld My Book Buddy. Het is een Engelstalig kinderboek. Het verhaal is gebaseerd op de observaties van Cathy Spierenburg in ontwikkelingslanden. Onlangs heeft zij het Lejofonds twee exemplaren doen toekomen.

1.4. Waterpomp Gods Glory.
In nieuwsbrief 25 en nieuwsbrief 26 geven we aan hoe het Lejofonds aan middelen is gekomen om de bouw van een waterpomp op het terrein van Gods Glory nursery and primary school (GG) mogelijk te maken. 


In de reisverslagen 2. Het echte werk is nu begonnen!, 3.1. Verhuizing Gods Glory en 4.1. Werken en voetballen, volgen we de aanleg van de waterpomp. In maart 2014 is de waterpomp gebruiksklaar. In 10. Terugblik verblijf Oeganda 2014 is een filmpje opgenomen waarin het bouwproces is weergegeven.

Na sluiting van het schooljaar begin december ontvangen we van adjunct-directeur Charles Nasawali een “Borehol water pump report”.
Uit het rapport wordt duidelijk dat Charles, nu er een waterpomp is gerealiseerd, mogelijkheden ziet voor een geld genererend project.

07

1.5. Onderhoud
Het Lejofonds heeft benadrukt dat onderhoud van gebouwen en materialen erg belangrijk is om te voorkomen dat investeringen te niet worden gedaan. De school wil hier wel geld voor reserveren, maar dat is door geldgebrek nog niet gelukt.

(Het Lejofonds is in druk overleg met de directeur van Gods Glory over het financieel beheer van de school.)

Ook de dit jaar geverfde muren moeten schoon gehouden worden. Dat is ook een vorm van onderhoud. Leerkrachten en leerlingen worden hiervoor ingeschakeld.

08 09 Aanleg en onderhoud van een grasveld wordt ook door de leerlingen verzorgd. Het gras wordt niet gezaaid maar geplant.
10 Begin 2014 hebben de leerkrachten van Gods Glory een fiets gekregen voor gezamenlijk gebruik. De fiets wordt voornamelijk gebruikt voor het waterhalen.
In december stuurt het team een foto als bewijs dat de fiets goed onderhouden is.
11

1.6.Dankbrief internaatskinderen Gods Glory
Kinderen van de “boarding” van Gods Glory sturen het Lejofonds een dankbrief voor alles wat het Lejofonds gedaan heeft voor hun school.
Daarbij verzoeken zij ook hun dank over te brengen aan alle mensen in Nederland die dit mogelijk hebben gemaakt:

“Above all, we request you kindly to extend our thanks any Dutch man or woman who has joined hands you to promote the standard of our school”.

De volledige brief is hier te lezen.

2. Distributie solar lampen

13 Eerder hebben we activiteiten van het Lejofonds rond de distributie van solar lampen gemeld. Inmiddels is de distributie van de lampen onder de ouders van de Kimasa primary school in Kimasa bij Jinja afgerond. 14 Voor de school zelf is een solar paneel geïnstalleerd waardoor er nu in de negen lokalen verlichting is. 15 15a Adams Inensiko, coördinator van het Lejofonds in Oeganda, heeft zich belast met de verdeling van de solar lampen.

Ook zijn er lampen verdeeld onder de ouders van de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru en leden van de plaatselijke gemeenschap.
16 17.IMG_2537

3. Waterpomp voor de Kisimbizi primary school

In nieuwsbrief 25 en nieuwsbrief 26 hebben we verhaald hoe 11 kleine doelen in 2013 uitgenodigd zijn door Partin, de branche- organisatie van kleine goede doelen om een projectvoorstel in te dienen bij het vermogenfonds Amaryllis.

Vermogenfonds Amaryllis heeft uiteindelijk 4 projecten geselecteerd voor financiering waaronder dat van het Lejofonds. Zo is het mogelijk geworden begin dit jaar een waterpomp aan te leggen op het terrein van Gods Glory nursery and primary school. Via de verschillende reisverslagen is daar verslag van gedaan.

Vermogenfonds Amaryllis heeft het Lejofonds in september rechtstreeks uitgenodigd met een nieuw projectvoorstel te komen. Het Lejofonds ondersteunt ook de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru. Ook hier heeft men dringend behoefte aan een eigen waterput.

Het Lejofonds heeft daarvoor een projectplan ingediend wat inmiddels goedgekeurd is door Amaryllis. Dit betekent dat Leo en Herma Annyas er voor zullen zorgen dat tijdens hun verlijf in Oeganda vanaf half januari 2015 de waterpomp voor de Kisimbizi primary school gerealiseerd wordt.
18

4. Kitchen/garden

19 Het Lejofonds is voortdurend op zoek naar middelen om de scholen waar het mee samenwerkt verder te ondersteunen. Zo maken we in nieuwsbrief 28 melding van plannen om een nieuwe keuken met bijbehorende zitjes voor Gods Glory te realiseren. De De keuken van de school is ontoelaatbaar slecht gehuisvest.

Na de publicatie van nieuwsbrief 28 komen we op het spoor van The Cheeta Fund. The Cheeta Fund heeft in 2014 €400.000 ter beschikking om Afrikaanse pioniers de kans bieden om hun slimme ideeën die het leven in Afrika verbeteren te realiseren.

We dienen via onze coördinator een projectplan in waarin we verschillende plannen combineren:
a. de bouw van een keuken met multifiunctionele zitjes.
De zitjes kunnen gebruikt worden om de lunch te gebruiken. Internaatskinderen kunnen er terecht om spelletjes te spelen.
b. de aanleg van een schooltuin in de nabijheid van de keuken.
De zitjes bij de keuken kunnen nu gebruikt worden om les te geven of workshops te houden wanneer de schooltuin als demonstratietuin voor de plaatselijke gemeenschap dient.
C. We willen meubilair laten maken zodat bij slecht weer tijdens workshops, lessen e.d. binnen een zitplaats is
d. Het meubilair willen we laten maken door James.
James is een dove jongen die dankzij het Lejofonds onderwijs heeft kunnen volgen. Dit jaar rondt James een opleiding tot timmerman af. We willen hem graag een “timmermansuitrusting” geven en de eerste opdrachten zodat hij een kans krijgt in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. Dove mensen in Oeganda zijn vaak buiten de maatschappij geplaatst.

De totale projectkosten bedragen €5000,- Het Lejofonds dient via donaties zelf 1/3 van dat bedrag binnen een maand binnen te krijgen. The Cheeta Fund betaalt dan het resterende bedrag.

Wanneer we het projectplan indienen, blijkt dat we in feite te laat zijn. Het beschikbare bedrag is zo goed als uitgegeven. We worden eerst nog op een wachtlijst gezet, maar uiteindelijk krijgen we een afbericht.

En dus herhalen we wat we ook in nieuwsbrief 28 schrijven: We willen bekijken hoe we de benodigde gelden nu op een andere manier kunnen verkrijgen.

5. Poppenkastpoppen

Mw. Annemieke Witteveen uit Spijkenisse is al jaren Lefondsvolgster en ook pleitbezorgster voor het Lejofonds. In nieuwsbrief 28 staat bij een artikeltje over meegebracht speelgoed de volgende foto:
20 Daar reageert Annemieke als volgt op:

“Wat ik me afvroeg: staan deze poppen niet erg ver af van de kinderen in Oeganda? Blanke poppen met grimassen… Zou het niet veel leuker zijn om poppen te gebruiken die dezelfde huidskleur hebben als de kinderen, hun uniform dragen en een neutrale gezichtsuitdrukking hebben? Vroeger had ik een atelier voor antroposofische poppen en in die tijd maakte ik heel veel poppen, waaronder poppenkastpoppen.
Als jullie het een leuk idee vinden wil ik graag een set poppen maken voor de kinderen in Oeganda die dichter bij hen staat”.

Een schitterend aanbod waar we graag op in zijn gegaan. Rond de Sinterklaastijd krijgen we bericht van Annemieke dat ze voor Gods Glory nursery and primary en voor de Kisimbizi primary school een set poppenkastpoppen heeft gemaakt. Ze schrijft:

“Per school heb ik een jongen en een meisje in het schooluniform gemaakt en een vader en een moeder figuur.”

Het resultaat is geweldig!
21

6. Het Lejofonds in kunst

Margareth Adama is multi-disciplinair kunstenares en inspirator. Madama brengt de kunst terug tot haar essentie: de Kunst van het Zijn.


Na de Rietveldacademie en korte studies antropologie, filosofie en kunstgeschiedenis Oost- Azië, ontwikkelt ze drie disciplines: beeldende kunst, muziek en poëzie.


Madama biedt opnieuw twee kunstwerken te koop aan waarvan een aanzienlijk deel van de opbrengst ten goede komt aan het Lejofonds

Omphalus, acryl op doek, ingelijst 40 x 30 cm, €250,-

Geheim Vuur, acryl op doek met bladgoud, ingelijst 40 x 30 cm, €250,-

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Leo Annyas, tel. 0475-851352

Ook de doeken “Ruby Mary” (pastel 65 x 50 cm), “De liefde van Curacao” (pastel 70 x 100 cm, ingelijst.) en “Olivia” ( acryl op doek, ingelijst.) zijn nog verkrijgbaar.

7. Verblijf Oeganda

Half januari 2015 gaan Leo en Herma Annyas opnieuw naar Oeganda voor het Lejofonds voor de duur van bijna drie maanden. Via reisverslagen, gepubliceerd op de website van het Lejofonds, worden ontwikkelingen weergegeven. Deze reisverslagen vervangen in die periode de nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrief is dus voorlopig de laatste. Begin januari komen we nog met een jaarverslag van het Lejofonds over 2014.

8. Zaden voor voedsel

Eind oktober krijgt het Lejofonds het volgende bericht:

“In 2005 werd het project ‘zaden voor voedsel’ opgericht.  Het idee is simpel: zaden van groenten en fruit die hier gegeten worden niet weggooien maar wassen, drogen en bezorgen aan mensen in ontwikkelingslanden zodat zij een eigen groententuin, schooltuintje, enz kunnen beginnen en zo worden voorzien in een blijvende voedselbron.

We zijn weer actief op zoek naar projecten om deze zaden aan te doneren……”

En dat betekent dat Leo en Herma Annyas straks 2 kg zaden meenemen naar Oeganda voor de leden van de projecten Goat to Goat en voor de schooltuin van de Kisimbizi primary school.

9. Dank

Graag willen we nu 2014 ten einde loopt iedereen heel hartelijk danken die het Lejofonds in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar gesteund heeft.

 We hopen dat iedereen het Lejofonds blijft steunen in 2015. En volgen! kerstkaart