Nieuwsbrief 28

We hebben verschillende verslagen en foto’s ontvangen uit Oeganda. Daar maken we graag melding van in deze nieuwsbrief. Verder zijn er de nodige ontwikkelingen en nieuwtjes te melden. Dit alles resulteert in de volgende onderwerpen:

1. My Book Buddy

In nieuwsbrief 27 hebben we een verslag opgenomen van Gods Glory nursery and primary school waarin de school zijn ervaringen weergeeft met het bibliotheekproject van My Book Buddy in het eerste gedeelte van het schooljaar.

Inmiddels hebben we een tweede rapport ontvangen.

Rapport My Book Buddy, tweede termijn 2014

Inleiding
Dit is het tweede rapport sinds onze school door toedoen van het Lejofonds boeken heeft ontvangen van My Book Buddy. Het zijn voornamelijk verhalende boeken voor de klassen P1 t/m P7. Tijdens deze tweede termijn hebben we de kinderen goed kunnen observeren als ze elke maandag de boeken mee naar huis nemen.De boeken en de tassen zijn een bron van trots voor de kinderen
Maandag is altijd een belangrijke dag voor de kinderen van Gods Glory nursery and primary school. Dit is de dag waarop de kinderen de boeken terug brengen die ze de hele week thuis gelezen hebben. Daarvoor in de plaats krijgen zij een ander boek in bruikleen. De maandag is daarmee een ware geluksdag voor deze kinderen als ze ’s morgens naar school gaan om hun boek terug te brengen en ’s avonds met een nieuw boek thuiskomen.

De blauwe My Book Buddy tas laat zien dat de kinderen leerlingen zijn van Gods Glory nursery and primary school.
De kinderen lopen trots rond met deze tassen om iedereen te laten zien dat ze boeken lezen. Gods Glory is de enige school die boeken heeft gekregen van My Book Buddy in de hele sub-county en zelfs daar buiten.

De conditie van de boeken over het algemeen
Dit varieert per leeftijdsgroep. Deze tweede termijn heeft een opmerkelijke verandering laten zien. Men heeft ingezien dat de boeken voor de kinderen in de leeftijdsgroep van 7 – 10 jaar zodanig zijn vervuild dat er een extra kaft nodig is om verdere schade te voorkomen. De kinderen lezen de boeken wanneer hun handen vuil of nat zijn. De huizen waarin de kinderen wonen zijn stoffig en modderig. De boeken die gelezen worden door kinderen van 10 – 14 jaar zijn goed onderhouden. Deze kinderen zorgen goed voor de boeken.

Het originele rapport in het Engels is hier te zien.

2. Project Hygiëne

In de Terugblik verblijf Oeganda 2014 melden we dat het Lejofonds een project Hygiëne start op Gods Glory nursery and Primary school.

Het Lejofonds belegt vergaderingen met het team van de school om de methode CHAST te introduceren. CHAST staat voor Childrens Hygiene and Sanitation Trainng. Het is een nieuw ontwikkelde aanpak voor het bevorderen van goede hygiëne bij kinderen in ontwikkelingslanden.

Er worden afspraken gemaakt dat het project in het tweede trimester in enkele klassen van start gaat.

Inmiddels hebben we van Gods Glory nursery and primary een rapport ontvangen over de eerste ervaringen met het project.

Rapport project Hygiëne


Introductie
Het project bevat een prima ontwikkelde aanpak voor het bevorderen van een goede hygiëne bij kinderen.

Het Lejofonds ziet het belang van een dergelijk project. Daarom heeft het Lejofonds het project geïntroduceerd op Gods Glory primary and nursery school. Het project is bedoeld voor de klassen P3 tot en met P7. De eerste ervaringen met het project zijn nu opgedaan in de klassen P3 en P4.

In het project wordt gebruik gemaakt van de methode CHAST. CHAST staat voor Childrens Hygiene and Sanitation Training.

Aanpak
De genoemde methode beschikt over een goede en duidelijke handleiding voor de leerkrachten. Het materiaal wat bij de methode behoort, maakt duidelijk hoe een eigen gedrag in hygiëne bevorderd kan worden. Methode
De gebruikte methode stimuleert een open discussie onder kinderen. De kinderen nemen actief deel aan de discussie hoe een goede hygiëne te betrachten.

Introductie
Aan het begin van het project stellen de kinderen zichzelf aan elkaar voor. Daardoor staan de kinderen vrijer in het project en profiteren zij meer van de oefeningen.

Het idée om een pop te gebruiken bij het voorstellen van een ieder wekt de interesse. Kinderen worden zo uitgenodigd te vertellen wat zij al weten over het onderwerp hygiëne.

Activiteiten

1.Handen wassen in de praktijk
Dit is een vrij nieuwe activiteit voor de kinderen. Ze begrijpen goed dat door het wassen met zeep bacteriën verwijderd worden. De poster “ Heb je je handen gewassen vandaag?” is een zeer goede poster. Het vraagt om een reactie van de kinderen. 2.Goede en slechte gewoonten
Dit is een zeer belangrijke activiteit. Hiermee krijg je de mogelijkheid om met kinderen te bespreken wat het verschil is tussen goede en slechte hygiënische gewoonten. De posters spelen een belangrijke rol om kinderen duidelijk te maken hoe bacteriën zich verspreiden en hoe dit te voorkomen.

3. Toiletgebruik
De kinderen begrijpen waarom het gebruik van een w.c. veiliger is voor de gezondheid dan het doen van je behoeften tussen de bosjes. Door het bijbehorend plaatmateriaal realiseren kinderen zich dat w.c. gebruik een goede manier is om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen.

4. Tanden poetsen
De oefening in het tanden poetsen is een goede oefening. De kinderen begrijpen het belang van regelmatig tanden poetsen. Door het gebruik van de zandloper begrijpen de kinderen hoe lang ze hun tanden moeten poetsen. Problemen
Er zijn niet genoeg tandenborstels en tandpasta om iedereen aan deze activiteit te laten deelnemen.

Het doen van een activiteit is belangrijk voor de kinderen. De kinderen geven aan hier graag meer tijd aan te willen besteden.

Het bloeden van het tandvlees wordt gezien als een teken van gebitsproblemen.

Kinderen zitten in een kring, delen ervaringen met elkaar, mogen een mening geven. Het leidt tot hoge betrokkenheid. Het is heel iets anders dan achter elkaar in rijtjes zitten en luisteren naar de leerkracht die voor de klas staat te praten.

Het originele rapport in het Engels is hier te zien.

Behalve het rapport over het project Hygiëne krijgen we een brief van de onderwijzeres die hier op verschillende foto’s te zien is.

To Leo and Herma

I am Sylivia from God’s Glory a teacher of baby and middle classes.
When we see the good things you do for us day and night I really appreciate.
I as Sylivia I thank you for the curriculum because it has helped me a lot as a caregiver in the infant section.
It is good because it creates friendship among parents and we the caregivers.

Another thing I can n’t forget is the Hygiene programme because it has improved the standard of living for our pupils. Many of our pupils have learn’t the proper use of toilets.

The way I and the pupils brush our teeth and the importance of brushing teeth it is really amazing!

Send our thanks to Dutch people for their support to our school.

I am Sylivia Namukase

3. Speel-goed met speelgoed

De lokalen van primary 3,4 en 5 van Gods Glory zijn dankzij het Lejofonds volledig afgebouwd. Er ligt in elk lokaal een gladde stenen vloer. Elk lokaal beschikt nu over een paar kasten. Spel- en leermateriaal wat door het Lejofonds is meegebracht kan daarin opgeborgen worden.

Van dergelijk lokalen kunnen de kleuters alleen maar dromen. Zij zijn nog gehuisvest in gammele houten hokken.

Het Lejofonds heeft voornemens in 2015 nieuwe lokalen te bouwen voor de nursery klassen en P1 en 2.

Nu is besloten dat tijdens gymnastiektijd of het buitenspel van een van de klassen Pr. 3 t/m 5 kleuters gebruik mogen maken van de nieuwe lokalen. Wat in eigen lokaal niet kan, kan hier wel: Spelen met autootjes. Er gaat een nieuwe wereld open.

4. Schoolboeken

Dit jaar zijn er voor het eerst boeken te vinden op Gods Glory nursery and primary school. Het betreft dan allereerst de leesboeken van My Book Buddy voor de klassebibliotheek en de boeken die het Lejofonds heeft ingebracht voor de schoolbibliotheek.

In april dit jaar heeft het Lejofonds voor P3 t/m P7 wiskundeboeken aangeschaft. Meer werkvormen zijn nu mogelijk Daardoor wordt het onderwijs een stuk aantrekkelijker voor de leerlingen.

Het is de grote wens van de school ook over boeken te beschikken voor de groepen P3 t/m P7 voor “English”, “Science” and “Social Studies” met daarbij de bijbehorende handleidingen voor de leerkrachten.

De kosten bedragen per vak per klas €80,-. Het Lejofonds heeft toegezegd daarvoor de middelen te zoeken als de school kan aantonen dat er verantwoord en dus voorzichtig wordt omgegaan met de boeken die nu op school aanwezig zijn.

5. Afripads

Afripads is een wasbaar maandverband dat meisjes een jaar lang bescherming biedt tijdens hun menstruatie. Het wasbaar maandverband is een lokaal product dat door Oegandese vrouwen in Masaka gemaakt wordt. Een kit bestaat uit een houder, pads en een Waszakje.

In nieuwsbrief 27 hebben we een oproep gedaan om 67 leerlingen van Gods Glory primary school die gebaat zijn bij Afripads van een dergelijke kit te voorzien.

Basisgemeenschap Exodus uit Ede is n.a.v. het artikel over Afripads in nieuwsbrief 27 in actie gekomen en heeft via een collecte bijna het volledig gewenste bedrag bij elkaar gebracht. Mw. Nan van der Storm, “oud-Oegandavrijwilligster” heeft via een donatie de zaken gecomplementeerd.

De begeleidende leerkracht van de Gods Glory primary school stuurde ons de volgende aanvullende informatie:

“Most of our girls come from poor families and becomes very difficult for them to buy the best sanitary pads The girls use old pieces of cloth as materials for applying as pads. This is hygienically not fit to use but that is how they are going through when they are going through their periods.
The problems the girls go when using these old pieces of cloth are as follows;
The material in which the clothes they use are not soft and they make them uncomfortable.
The materials are also hard to wash and take long to dry.
As a result the girls end up using clothes that are not clean and well dried this leads to a bad smell among the girls when they are using them.
Some girls end up missing lessons when they are going through the periods the reason being that the materials they use end up leaking. An alternative to the Afro pads will help them a lot”

Een artikel in het Algemeen Dagblad van 11 oktober 2014

6. Solar Energy Home Box

In nieuwsbrief 27 melden we de schenking van een Solar Energy Home Box met solar panel door EcoFoundation aan het Lejofonds.

De materialen zijn zorgvuldig ingepakt om verscheept te worden naar Oeganda. Ter bescherming hebben we 75 gekregen t-shirts gebruikt en tegelijkertijd hebben we een aantal blokken voor verschillende kleuterklassen mee kunnen nemen.

Alle materialen hebben we persoonlijk afgeleverd bij de firma Mission & Relief in Zevenhuizen bij Rotterdam die zorg draagt voor de verscheping van de goederen per container naar Oeganda.

Met dezelfde container zullen de driehonderd waterrugzakken (PackH20) vervoerd worden. Zie nieuwsbrief 25.

Mission & Relief verwacht dat alle materialen medio februari ingeklaard zijn in Oeganda. Leo en Herma Annyas zullen dan voor het Lejofonds de distributie verzorgen.

7. EFA

EFA staat voor Eco Fuel Africa. Het is een Oegandese organisatie die samenwerkt met lokale gemeenschappen in Afrika om boerderij- en huishoudelijk afval om te zetten in schone brandstofbriketten en organische meststoffen.

Het Lejofonds heeft een eerste contact gelegd met EFA om te bezien of een samenwerking in het werkgebied van het Lejofonds mogelijk is.

Dit schrijven we in nieuwsbrief 27. Coördinator Inensiko Adams van het Lejofonds heeft een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van EFA en daarbij de vraagstelling van het bestuur van het Lejofonds meegenomen.

Geconcludeerd kan worden dat de gesprekken wat stroef zijn verlopen. Bij EFA leeft een zekere angst dat het het Lejofonds erop uit is de aanwezige kennis bij EFA weg te halen. Dit is gestoeld op eerdere negatieve ervaringen met andere organisaties. Besloten is nu de contacten voort te zetten in het begin van 2015 als Leo en Herma Annyas namens het Lejofonds in Oeganda verblijven.

8. Huisvesting jongste kinderen Gods Glory

In nieuwsbrief 27 hebben onder punt 5. Squatter aangegeven hoe armzalig de jongste kinderen op Gods Glory zijn gehuisvest . Het Lejofonds wil nieuwe lokalen bouwen. Dit vraagt meer ruimte.

De benodigde grond is eigendom van de school. Een deel is echter in gebruik van wat men in Oeganda een squatter noemt. De grond is aangekocht terwijl de betreffende persoon er al woonde. Om de bouwplannen te kunnen realiseren moet de squatter verhuizen. Daarvoor moet hem een ander stuk grond aangeboden worden, bekostigd door de school.

We hebben een ingewikkeld proces achter de rug, wat veel tijd, hoofdbrekens en ook geld gekost heeft. We kunnen er bijna een boek over schrijven. Het resultaat is nu dat de grond vrij is om nieuwbouw te plegen.

9. Kitchen Place Gods Glory

Café Averechts uit Utrecht steunt goede doelen. Elke twee maanden wordt een project gekozen. Het bedrag uit de fooienpot, opgebouwd in die twee maanden, gaat naar het gekozen project en dat niet alleen, het bedrag wordt ook nog eens verdubbeld.

In mei heeft he Lejofonds het project Kitchen Place Gods Glory ingediend om te komen tot de bouw van een nieuwe keuken voor Gods Glory. De keuken van de school is ontoelaatbaar slecht gehuisvest. Mensen worden blootgesteld aan giftige rook wat zorgt voor gezondheidsproblemen.

In het projectplan (.doc staat verder vermeld dat bij de keuken het Lejofonds een aantal stenen banken en tafels wil realiseren.

Het project van het Lejofonds doet aan drie stemmingsrondes mee. In de eerste twee rondes is voor een ander project gekozen. Vlak voor het uitkomen van deze nieuwsbrief krijgen we bericht dat ook in de derde stemmingsronde voor een ander, zeer zinvol, project is gekozen.

We willen bekijken hoe we de benodigde gelden nu op een andere manier kunnen verkrijgen. Doel is de geplande keuken te bouwen tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda, in de eerste maanden van 2015.

Dit keukengebouw met bijbehorende zitjes heeft het Lejofonds eerder gerealiseerd voor een school in Nasuuti.

10. Basisschool gezocht voor pilot-project

De Kaasfabriek, Frank’s farm en het Lejofonds hebben een pilot-project opgezet waar klassen van de bovenbouw van een basisschool aan mee kunnen doen om voor kinderen in Oeganda onderwijs mogelijk te maken.

Het Lejofonds verzorgt een presentatie over de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. De deelnemende school krijgt verder een lespakket over Oeganda aangeboden.

De kinderen proeven in de klas een stukje “Goeie Geit” kaas.

De Kaasfabriek levert stukjes verpakte “Goeie Geit” die kinderen verkopen aan familie, vrienden en kennissen. Een nader te bepalen deel van de opbrengst is bestemd voor het project Goat to Goat van het Lejofonds.

Tijdens de actieperiode is een excursie mogelijk naar Frank’s Farm.
Deze geitenboerderij levert de melk voor de “Goeie Geit”. Frank & Anita zijn ambassadeurs van het Lejofonds.

Voor dit pilot-project zoeken we een basisschool uit Midden-Limburg.

11. Verhalenwedstrijd voor Kleine Goede Doelen

Partin, de branche-organisatie van Kleine Goede Doelen, waar ook het Lejofonds lid van is, organiseert in samenwerking met de Wilde Ganzen een verhalenwedstrijd voor Kleine Goede Doelen.

“Wij roepen u op om een verhaal te schrijven over de resultaten en impact van een project van uw stichting en dit, met een foto, in te sturen. De website is bedoeld om het Nederlandse publiek te informeren over de resultaten en impact van de kleine goede doelen”.

Het Lejofonds doet mee aan de wedstrijd met een verhaal over James.

25 oktober wordt bekend gemaakt welke verhalen zijn genomineerd om voor een prijs in aanmerking te komen.

12. Solar Light

In nieuwsbrief 27 hebben we gemeld dat het Lejofonds de organisatie op zich neemt wat betreft de distributie van een aantal solar lampen voor de Kimasa primary school, de ouders en de leden van de plaatselijke gemeenschap.

Coördinator Inensiko Adams van het Lejofonds heeft inmiddels een bijeenkomst bezocht om uitleg te geven over de werking van de WakaWaka solar lampen.

Overleg met de directeur heeft ertoe geleid dat we voor de school een solar panel gaan installeren waardoor alle lokalen verlicht kunnen worden.

In een volgende nieuwsbrief hopen we foto’s te laten zien van de installatie van het zonnepaneel en de distributie van de solar lampen.

13. Informatiemarkt gemeente Echt-Susteren

Op 28 september j.l. was het Lejofonds met een markkraam aanwezig op een informatiemarkt van de gemeente Echt-Susteren. Deze markt was vooral bedoeld om de inwoners van de gemeente Echt-Susteren kennis te laten maken met al wat in de gemeente leeft

14. Burendag Maria Hoop

Op 28 september j.l. was het Lejofonds met een informatiestand aanwezig op de Burendag van Maria Hoop.
LOES, de Lokale Omroep Echt-Susteren, maakte hiervan een filmverslag.

15. Opnieuw naar Oeganda

In januari vertrekken Leo en Herma Annyas opnieuw voor het Lejofonds naar Oeganda voor een verblijf van enkele maanden. Er zal een kleine honderd kilo bagage worden meegenomen. Graag maken we ruimte vrij voor een laptop, een telefoon (voor onze dove vriend James om te sms-en) en een fototoestel. Mocht iemand een van deze, nog goedwerkende, apparaten hebben liggen, dan houden we ons zeer aanbevolen.

16. Sponsor Lejofonds gratis

Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst https://lejofonds.nl/ te bezoeken.
Via de knop van SponsorKliks (bewegend plaatje op het midden van de site) komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar Lejofonds.
U sponsort dus gratis!

Uiteraard hebben we dit advies ook doorgegeven aan Sinterklaas en de Kerstman.

17. Kunst te koop

Margareth Adama, (Djakarta, Indonesië 1950) opgegroeid in Nederland en woonachtig in Maria Hoop, is multi-disciplinair kunstenares en inspirator. Madama brengt de kunst terug tot haar essentie: de Kunst van het Zijn.

Na de Rietveldacademie en korte studies antropologie, filosofie en kunstgeschiedenis Oost- Azië, ontwikkelt ze drie disciplines: beeldende kunst, muziek en poëzie.

 Madama’s motto is: Kunst als Communicatie, dat wil zeggen kunst gebruiken als middel tot communicatie met jezelf en anderen in samenkomsten waar ieder wordt aangesproken op essentie. Haar werk kan worden samengevat als Living Art Perfomance, installatie van inspiratie.

Margareth Adama heeft drie kunstwerken in de verkoop tegen speciale prijzen. Het bijzondere is dat een aanzienlijk deel van de opbrengst ten goede komt aan het Lejofonds.

Het betreft de volgende werken:
Ruby Mary Ruby Mary
Pastel 65 x 50 cm
Ingelijst €450,-

De Liefde van Curacao De Liefde van Curacao
Pastel 70 x 100 cm
Ingelijst. Met passe-partout €950,-

Olivia Olivia
Acryl op doek
Ingelijst €550,-

Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar Leo Annyas, leoannyas@gmail.com

18. Waardering

Het school management committee van de Gods Glory nursery and primary school is op 23 september in vergadering bijeen geweest. De aanwezige leden hebben onderstaande brief opgesteld en naar het Lejofonds gestuurd.