Nieuwsbrief 27

Na een verblijf van drie maanden in Oeganda, begin dit jaar, hebben we eind april onder de titel Terugblik verblijf Oeganda 2014 verslag gedaan van een aantal activiteiten en gebeurtenissen. Tussen de terugblik en deze nieuwsbrief zit een behoorlijke tijd. Dat zou erop kunnen duiden dat er weinig ontwikkelingen zijn. Het tegendeel is waar. Deze nieuwsbrief maakt dat duidelijk. De onderwerpen zijn:

1. Lezen

Namens My Book Buddy hebben we een kinderbibliotheek opgezet op Gods Glory nursery and primary school volgens de richtijnen van My Book Buddy. In reisverslag 7.3. My Book Buddy. Er gaat een wereld voor ze open hebben we daar verslag van gedaan. My Book Buddy heeft het verslag overgenomen.

Van Gods Glory hebben we nu een verslag (.doc) gekregen over de eerste ervaringen met de bibliotheek.

Door My Book Buddy krijgen de kinderen de gelegenheid elke week een boek te kiezen om thuis te lezen.

Het Lejofonds heeft een aantal leesboeken verzameld die verdeeld zijn over de verschillende klassen. De school heeft besloten leestijd voor de kinderen op te nemen in het lesrooster. Er is al verbetering van de leesvaardigheid bij de kinderen merkbaar.

Uit het verslag van de school blijkt dat er nu behoefte is aan woordenboeken. Navraag leert dat een woordenboek ongeveer 5 euro kost. Wie helpt Gods Glory aan woordenboeken?

2. Afripads

Menstrueren is een maandelijks terugkerende uitdaging voor meisjes in Oeganda. Geld om duur maandverband te kopen is er namelijk niet. Bananenbladeren, stukken stof, oude kranten en zelfs modder worden ingezet om de menstruatie op te vangen. Verre van comfortabel en hygiënisch.

Het gevaar van doorlekken stimuleert een schaamtegevoel dat resulteert in schoolverzuim. Een verzuim dat kan oplopen tot 20% van de lestijd. Thuisblijven van school is een optie die vele meiden kiezen tijdens hun menstruatie.

Afripads biedt een comfortabele en hygiënische oplossing tijdens de menstruatie.

Afripads is een wasbaar maandverband dat meiden een jaarlang bescherming biedt tijdens hun menstruatie. Het wasbaar maandverband is een lokaal product dat door Oegandese vrouwen in Masaka gemaakt wordt. Een kit bestaat uit een houder, pads en een waszakje.

De pad wordt in de houder geplaatst en vastgemaakt in de onderbroek. De kit biedt grotere pads voor de heftigste dagen en kleinere pads voor de lichtere dagen van de menstruatie. Volle pads worden in het waszakje meegenomen naar huis om gewassen te worden.
De kits van Afripads gaan gemiddeld een jaar lang mee.
Eén set kost €5,-Tijdens hun verblijf in Oeganda voor het Lejofonds eerder dit jaar hebben Leo en Herma Annyas Afripads als proef beschikbaar gesteld voor de meisjes op het internaat van Gods Glory. Een van de leerkrachten verzorgde de instructie. Inmiddels hebben we een kort verslag ontvangen.

“…..the girls have recommended that they are good and easy to wash and dry fast.. These pads keeps us comfortable throughout the day.The demand for the pads by the girls has been alarming. I talked to them about the goodness of these pads and they were very happy and expressed their usefulness on how they have solved their need….”

Onderzoek wijst uit dat 67 leerlingen van Gods Glory gebaat zouden zijn bij Afripads. Het Lejofonds gaat hiervoor op zoek naar middelen. Mochten mensen ons daarin willen steunen dan horen we dat graag.

3. Project Goat to Goat

Dit jaar hebben twee leden van het project Goat to Goat het verzoek neergelegd bij het Lejofonds hun geiten en bokken te mogen verkopen om zo de aanschaf van een koe mogelijk te maken. Goed voorbeeld doet goed volgen. Inmiddels hebben we een derde verzoek binnen. Projectlid Sedea wil haar geiten en bok verkopen om een koe te kunnen kopen. Sedea beschikt over kwalitatief zeer goede beesten. Het Lejofonds heeft daarom besloten de beesten aan te kopen om ze zo binnen het project te houden.

4. Solar Lights

Marjorie Rote verbonden als onderwijzeres aan basisschool De Fontein in Den Haag heeft drie maanden vrijwilligerswerk gedaan in Oeganda. Daarbij heeft ze lesgegeven aan de Kimasa primary school in Makenke, een dorpje op het platteland bij Jinja. Veel mensen leven er onder het bestaansminimum. Men beschikt niet over elektriciteit of stromend water.

N.a.v. een project Uitvindingen hebben kinderen van basisschool De Fontein een actie gehouden. Het is de bedoeling om van de opbrengst een aantal WakaWaka solar lampen aan te schaffen en deze ten goede te laten komen aan de Kimasa primary school in Makenke en mensen uit de plaatselijke gemeenschap.

Voor de uitvoering daarvan heeft Marjorie contact opgenomen met het Lejofonds. De coördinator van het project Solar Lighting van het Lejofonds neemt de organisatie in overleg met het Lejofonds op zich en zal daarover verantwoording afleggen aan het Lejofonds.

Er is inmiddels contact met de directeur van de Kimasa primary school.
Op dit moment hebben de scholen vakantie in Oeganda. Na de vakantie worden de leden van de plaatselijke gemeenschap op school uitgenodigd. Zij krijgen dan informatie over de WakaWaka lampen en de wijze waarop een lamp verkregen kan worden.

5. Squatter

Dankzij het Lejofonds zijn nu de klassen 3 t/m 7 van Gods Glory nursery and primary school goed gehuisvest. De jongste kinderen verblijven nog in armzalige ruimtes. Elke dag moet de vloer nat gehouden worden omdat anders het zand gaat stuiven en kinderen vuil thuis komen. Regen en wind hebben er vrij spel. Bij regen staan er plassen in de lokalen. Scheidingsmuren ontbreken. Er is veel geluidshinder.

Op de laatst gehouden ouderavond hebben verschillende ouders geklaagd over de situatie. De directeur van de school kon niet anders dan de ouders gelijk geven. Tegelijkertijd verzocht hij de ouders de school tijd te geven om renovatie mogelijk te maken.

Daarbij zal de directeur ongetwijfeld aan het Lejofonds gedacht hebben. De school heeft zelf geen geld om iets aan de verbetering van de lokalen te doen.

Het Lejofonds treft voorbereidingen om in 2015 tot verbetering van de situatie te komen. Voor het zover is moet er een ander probleem opgelost worden. Op het terrein van de school woont een squatter, zeg maar een kraker. Hij staat nieuwbouw in de weg. De laatste maanden voert het Lejofonds intensief overleg met de school en diverse instanties om dit probleem op te lossen.

6. EFA

EFA staat voor Eco Fuel Africa. Het is een Oegandese organisatie die samenwerkt met lokale gemeenschappen in Afrika om boerderij- en huishoudelijk afval om te zetten in schone brandstofbriketten en organische meststoffen.Het Lejofonds heeft een eerste contact gelegd met EFA om te bezien of een samenwerking in het werkgebied van het Lejofonds mogelijk is.

7. PackH2O

In nieuwsbrief 25 hebben we gemeld dat het Lejofonds de beschikking heeft gekregen over driehonderd waterrugzakken (PackH2O). Ook de benodigde fondsen zijn binnen om de waterrugzakken naar Oeganda te transporteren. Het transport zal geregeld worden door de organisatie Mission en Relief Logistics.

Het transport heeft nog steeds niet plaats gevonden. Mission en Relief Logistics geeft, kortgeleden, desgevraagd aan zelf nog geen lading genoeg te hebben voor een eigen container.De firma probeert nu een container met anderen te delen. In een volgende nieuwsbrief hopen we te kunnen melden dat de waterrugzakken onderweg zijn.

8. Solar Energy Home Box

EcoFoundation is een organisatie die zich inzet om zoveel mogelijk mensen en organisaties toegang tot electriciteit te geven. Ze zijn ervan overtuigd dat met toegang tot energie heel wat armoede wordt vermeden.

In mei presenteerde Ecofoundation de Solar Energy Home Box. Een toestel dat de gebruiker op een eenvoudige wijze altijd en overal toegang tot electriciteit geeft.

De vierde ecoFoundation Solar Energy Home Box is geschonken aan het Lejofonds. Deze box zal ter ondersteuning ingezet worden op een van de scholen waar het Lejofonds mee samenwerkt in Oeganda en waar men verstoken is van electriciteit.  Frank Loosveldt van Ecofoundation overhandigt in Brugge de vierde Solar Energy Home Box aan Leo Annyas

9. Goeie Geit

De Goeie Geit kaas is een initiatief van De Kaasfabriek, het Lejofonds en Frank & Anita. Het is een lekkere geitenkaas voor het goede doel. Zo wordt van elke kilo verkochte kaas minstens €0,50 geschonken aan het project Goat to Goat van het Lejofonds.

In juli zijn vertegenwoordigers van De Kaasfabriek, het Lejofonds en Frank & Anita bij elkaar geweest om te bekijken hoe de Goeie Geit verder te promoten.

Besloten is een pilot project op te zetten. In de omgeving van Maria Hoop word teen school gezocht die bereid is een actie te houden voor het Lejofonds door de verkoop van de Goeie Geit kaas. Het Lejofonds is bereid een presentatie te houden op de school waarin informatie wordt gegeven over de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. Het Lejofonds kan voor de school ook een lespakket over Oeganda samenstellen. Gedurende de actieperiode behoort een excursie naar Franks Farm tot de mogelijkheden

10. Partin, aanvraag Postcodeloterij

Partin logo Het Lejofonds is aangesloten bij Partin, de brancheorganisatie voor Particuliere initiatieven. Partin dient met maximaal 90 particuliere initiatieven uit haar achterban een aanvraag in bij de Postcodeloterij voor een eenmalige bijdrage van ¨ 500.000.

Bij goedkeuring zal het bedrag via een bepaalde verdeelsleutel verdeeld worden. Voor de kleinste organisaties dat zij dan op een bedrag van ongeveer €3500,- kunnen rekenen. Het Lejofonds is een van de 90 particuliere initiatieven die meedoen aan deze aanvraag. Postcode loterij logo

11. Dank

In de afgelopen tijd heeft het Lejofonds weer fantastische steun mogen ondervinden van enkele scholen en bedrijven. Hartverwarmend!

– Olivia
In de “Terugblik op verblijf Oeganda 2014” vertellen we over de woon- en leefomstandigheden van Olivia. Door enkele sponsoren is het Lejofonds in staat haar een helpende hand te bieden door het bouwen van een w.c. annex “badgelegenheid”.

In de terugblik zijn foto’s te zien van bouwmaterialen en een meterdiep gat wat is gegraven.

Het gebouwtje is af. De coördinator van het Lejofonds heeft bijgaande foto gestuurd waarop ook Olivia is afgebeeld.

Wanneer Oegandezen op een voor hen min of meer officiële foto komen dan menen zij dat daarbij hun gezicht in de plooi moet waardoor ze een ernstige of serieuze uitstraling vertonen. Dat is hier ook het geval met Olivia. Het lijkt of ze niet blij is. Het tegendeel is waar. Hier staat een gelukkig mens.


– Actie Jozefschool Texel
Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen in Oeganda en hen een hoopvolle toekomst bieden. De Jozefschool is bekend met deze doelstelling van het Lejofonds. De school ondersteunt deze doelstelling en heeft dit nog eens willen onderstrepen met een actie. Doel van de actie was om zoveel mogelijk kinderen naar school te sturen. Daarbij werd ervan uitgegaan dat behalve betaling van schoolgeld, de aanschaf van een tas, een uniform en schoenen noodzakelijk zijn om een kind naar school te kunnen sturen.

Onder de titel “Hoge opbrengst vastenactie voor kinderen in Oeganda” berichtte TexelPlaza hier het volgende over:

De leerlingen van de Jozefschool in Den Burg hebben in het kader van de vastenactie een bedrag van €1038,82 opgehaald. Het geld is bestemd voor het LeJo-fonds,  n initiatief van oud directeur Leo Annyas die dit fonds bij zijn afscheid werd aangeboden.

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor schooluniformen voor kinderen in Oeganda. Onderwijs is de sleutel voor ontwikkeling en alleen met een schooluniform kunnen kinderen in Oeganda naar school.

Door het doen van allerlei klusjes in en rond het huis hebben de kinderen het mooie bedrag bij elkaar gespaard.

Dankzij dit bedrag krijgen 34 kinderen in Oeganda een kans op een betere toekomst.

De vastenactie op de Jozefschool leverde een mooi bedrag op voor Oegandese kinderen.

– Basisschool De Bolleberg
Jaarlijks houden de leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop allerlei acties om aan het eind van het schooljaar een zomerkamp te kunnen bekostigen. Als er geld overblijft is dat bestemd voor het Lejofonds.

Het is geen toeval meer. Altijd wordt het Lejofonds goed bedeeld. De ongeveer twintig leerlingen van groep 7/8 hebben via acties het zomerkamp mogelijk gemaakt en daarnaast een donatie van bijna driehonderd euro (!) aan het Lejofonds gedaan.

Leo en Herma Annyas zijn namens het Lejofonds op bezoek geweest bij groep 7/8 en hebben verteld over de activiteiten uitgevoerd tijdens hun verblijf in Oeganda eerder dit jaar.

Voor de leerlingen hadden ze poppen meegebracht, gemaakt van bananenbladeren door kinderen van Gods Glory nursery and primary school.   – Fotoboeken Albelli
Albumprinter B.V. is één van de grootste online aanbieders van fotoboeken in Europa. In 2003 is Albumprinter opgericht. Sinds 2009 is de merknaam veranderd in de internationale merknaam Albelli.

Vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen steunt Albelli het Lejofonds door een tiental fotoboeken ter beschikking te stellen voor presentatie- en promotiedoeleinden.  – VSV steunt Lejofonds
VSV is het bedrijf dat de SMART Boards levert, het interactieve whiteboard voor het verbeteren van leren en onderwijzen in de klas. Het bedrijf heeft het Lejofonds een aantal t-shirts met de opdruk “I am shirt” geschonken.

Tijdens hun verblijf in Oeganda eerder dit jaar hebben Leo en Herma Annyas de t- shirts uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Lejofonds.

Onder de titel “VSV steunt Lejofonds” doet VSV hier van verslag op de website van het bedrijf. 19  V.l.n.r. Daniel, coördinator project Goat to Goat; Adams, coˆrdinator projecten Solar Cooking, Solar Lghting; Stephen, directeur Gods Glory.

– Simply Fit!
Simply Fit! Is het motto van een sport & gezondheidscentrum in Roermond. Dit centrum heeft bijna honderd t-shirts beschikbaar gesteld voor de mensen in Oeganda. Simply Fit is straks een bekend begrip in Oeganda.