Nieuwsbrief 25

De vijfentwintigste nieuwsbrief is uit. Een getal om even te benadrukken.

In deze nieuwsbrief doen we weer verslag van een aantal activiteiten van het Lejofonds in de afgelopen maanden. Ook geven we aan welke ontwikkelingen er zijn. Er is veel gebeurd en er staat veel te gebeuren.

Dit alles wordt duidelijk uit deze nieuwsbrief. De indeling is als volgt:

1. Overdonderend nieuws

Begin dit jaar, tijdens ons laatste verblijf in Oeganda, hebben we onder de titel “Overdonderend nieuws uit Nederland” een zeer forse donatie aan het Lejofonds bekend gemaakt. De donor daarvan wenst anoniem te blijven en dat respecteren we uiteraard. Door deze donatie is de bouw van een nieuw schoolgebouw mogelijk geworden voor de Kisimbizi school in Nkonkonjeru. Voor Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo zijn diverse ruimtes gerenoveerd. We hebben daarover bericht in de verschillende reisverslagen en nieuwsbrieven.

Volledige verantwoording over de besteding van de gelden is d.m.v. een rapport afgelegd aan de donor. Het rapport is voorzien van foto’s en videobeelden.

Inmiddels heeft dezelfde donor opnieuw fors gedoneerd. Daardoor wordt het in elk geval mogelijk drie klaslokalen van Gods Glory nursery and primary school van een dak en een vloer te voorzien. Voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De lokalen zijn nu provisorisch afgedekt met papyrusmatten. Die zijn niet waterdicht. Bij een regenbui vluchten leerkrachten en leerlingen het lokaal uit en zoeken tijdelijk hun toevlucht in de gemeenschapsruimte. De vloeren van de betreffende lokalen veranderen na een regenbui in een modderpoel.

2. Waterpomp voor Gods Glory

Partin is een branche-organisatie voor kleine goede doelen. Het Lejofonds is, zoals eerder gemeld, lid van Partin.

Partin is benaderd door een klein vermogensfonds (codenaam Amaryllis) met de vraag of zij jaarlijks hun fondsen niet onder Partin deelnemers konden verdelen.

In samenspraak is besloten elf particuliere initiatieven te selecteren en uit te nodigen. om in maximaal één A4-tje uit te leggen, wat voor iets moois zij zouden kunnen doen met €3000,- Amaryllis zoekt hiervan vervolgens de 6 meest interessante uit. Deze groep van 6 werkt het A4-tje verder uit tot een volledig projectvoorstel.

Het Lejofonds behoort tot de 11 geselecteerde initiatieven. In een A4-tje is beschreven dat het Lejofonds een waterpomp voor Gods Glory primary school wil aanleggen.

Gods Glory primary school in Seeta Nazigo telt momenteel 550 leerlingen.Voor de watervoorziening is de school aangewezen op een bron die buiten het schoolterrein ligt. Groepen kinderen halen onder leiding van een leerkracht water bij de bron. Daarvoor moeten zij langs een smal pad een steile heuvel afdalen. Dit pad is na regen glad en gevaarlijk. De bron geeft weinig water waardoor het vullen van de jerrycans veel tijd in beslag neemt.

Dorpsbewoners maken gebruik van dezelfde bron en willen en nemen voorrang op de kinderen. Door dit alles gaat dagelijks een uur lestijd verloren. Onderzoek heeft aangetoond dat de aanleg van een waterput op het schoolterrein mogelijk is.

Amaryllus heeft de elf inzendingen beoordeeld. Vijf inzendingen zijn afgevallen.Het Lejofonds behoort tot de zes overblijvende particuliere initiatieven. Zij zijn uitgenodigd om de projectvoorstellen om te zetten in een projectplan. De zes overgebleven organisaties beoordelen daarbij elkaars projectplannen. Daarvoor zijn een zestal vergaderingen via Skype belegd.

Inmiddels is dit hele proces achter de rug. De projectplannen zijn ingestuurd. Informeel is al duidelijk dat de verschillende organisaties de €3000,- uitgekeerd krijgen. Het officiële bericht daarover wordt eind oktober verwacht.

Het projectplan van het Lejofonds (.pdf) is hier te lezen.

3. My Book Buddy

In nieuwsbrief 24 hebben we gemeld dat het Lejofonds een aanvraag heeft gedaan by My Book Buddy voor het inrichten van een kinderbibliotheek op Gods Glory primary school in Seeta Nazigo.

Inmiddels kunnen we, zeer verheugd, melden dat de aanvraag gehonoreerd is. Op verzoek van My Book Buddy bekijkt onze timmerman in Seeta Nazigo aan de hand van tekeningen of hij de verschillende boekenkasten kan maken voor een acceptabele prijs, Daarna zal het project geïmplementeerd worden.

4. Pack H2O

In de laatste nieuwsbrieven hebben we aandacht besteed aan PackH20, een waterrugzak dat een prachtig alternatief vormt voor de wijze waarop nu vooral de vrouwen en kinderen water moeten halen.

Twee proefexemplaren, geïntroduceerd door de coördinatoren, rouleren inmiddels onder de projectleden in Oeganda, met enthousiaste reacties als gevolg. Ook de coördinatoren van het Lejofonds hebben gerapporteerd hoe zij de PackH2O ervaren. Hun bevindingen (.doc) zijn hier te lezen.

In nieuwsbrief 24 hebben we gemeld dat Basisgemeenschap Exodus uit Ede toegezegd heeft actie te voeren om het project PackH20 te ondersteunen. Deze actie is inmiddels achter de rug en heeft geleid tot een prachtige donatie aan het Lejofonds.

Nu kunnen we ook melding maken van een ander schitterend initiatief. De Stichting Leli Foundation promoot ook het gebruik van de PackH20. Zij doneren het Lejofonds 300 waterrugzakken voor de mensen in Oeganda. Een fantastisch aanbod.

Inmiddels heeft het Lejofonds contact met Mission & Relief over de transport van de waterrugzakken naar Oeganda.

Mission en Relief Logistics verzorgt al jaar en dag voor diverse overheden, stichtingen, hulporganisaties, kerken, NGO’s, werkgroepen en allerlei andere Humanitaire hulporganisaties transporten met hulpgoederen naar landen waar de meeste mensen onder de armoedegrens leven.

Zo gauw er weer een transport naar Oeganda gaat, krijgt het Lejofonds daarover bericht, waarna bekeken wordt hoe het transport van de waterrugzakken het beste georganiseerd kan worden.

5. Kato

In nieuwsbrief 24 schreven we over het Kato, het jongetje dat doodziek was, maar geen behandeling kreeg omdat het geld daarvoor ontbrak. Het Lejofonds maakte behandeling in het ziekenhuis mogelijk. Uiteindelijk konden we melden dat Kato aan de beterende hand was.

Volgers van het Lejofonds op Facebook weten inmiddels dat we kort daarna verpletterend nieuws kregen. Kato was geheel onverwachts overleden.

De volgende dag belde de coördinator van het Lejofonds. De begrafenis van Kato diende plaats te vinden in de geboorteplaats van vader, 100 km ver weg. Geld voor die reis was er niet. Dankzij het Lejofonds kon de begrafenis doorgang vinden.

6. Werkvergunning

In nieuwsbrief 20 hebben we gemeld, dat het Lejofonds, na een moeizaam proces, het NGO certificaat heeft verkregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid. Daaraan gekoppeld zat een werkvergunning van een jaar.

Inmiddels is deze werkvergunning oftewel “permit to operate as a non-governmental organisation’, vernieuwd. De werkvergunning is nu geldig voor drie jaar.

Spelling van de naam Lejofonds blijkt te moeilijk te zijn of het lezen van de naam te lastig. Op het certificaat staan we nu te boek als Stichting Lesofonds. Navraag leert dat correctie een proces van maanden vraagt. Dus laten we het dit keer zo.

7. Workshop Cookit en Wapi

Het Lejofonds maakt mensen in Seeta Nazigo en Nkokonjeru bewust van het gebruik van zonne-energie voor het dagelijks koken door het project Solar Cooking.

Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de zogenaamde Cookit. Dat is een zonne-kookstel, gemaakt van karton, bedekt met aluminiumfolie.

Met de Cookit kan ook water gepasteuriseerd worden. Daardoor kan de kindersterfte terug gedrongen worden. Een Wapi (water pasteurisatie indicator) geeft aan wanneer het water gepasteuriseerd is.

De Cookits en Wapi’s worden nu nog aangekocht bij een firma in Kampala. Het Lejofonds wil enkele mensen in het projectgebied leren hoe zij zelf Cookit s en Wapi”s kunnen maken. Door de verkoop ervan is geld te verdienen en kunnen mensen in eigen levensonderhoud voorzien.

De Stichting Solar Cooking Nederland organiseert een paar keer per jaar een eendaagse workshop waarin geleerd wordt hoe een Cookit en een Wapi te maken.

Leo en Herma Annyas hebben onlangs een workshop van deze stichting gevolgd in Kortenhoef. Zij dragen de opgedane kennis over bij een volgend bezoek aan Oeganda in januari 2014.

8. Burendag 2013

Het dorp Maria Hoop heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de landelijke burendag. Onderdeel van de burendag was de “dorpsmarkt”. De verschillende organisaties en verenigingen waren uitgenodigd een presentatie te verzorgen.
Ook het Lejofonds was present.
De “dorpsmarkt” werd goed bezocht. Daarbij werd duidelijk dat het Lejofonds goed bekend is in Maria Hoop.

9. Grote klasse!

Basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop is in alle opzichten een zeer actieve basisschool. Het is een kleine school voor ouders die hun kind goed en aantrekkelijk onderwijs willen geven.

Ook voor het Lejofonds is De Bolleberg belangrijk.

De school volgt de activiteiten van het Lejofonds op de voet. De school en daarnaast met name groep 7/8 houdt regelmatig acties om het Lejofonds financiële ondersteuning te geven.

Half oktober waren Leo en Herma Annyas uitgenodigd om op school de opbrengst van enkele acties in ontvangst te nemen. Een geweldige opbrengst!
Waar een kleine school al niet groot in kan zijn. Klasse!

Daarnaast is er een correspondentie gestart tussen Max, een leerling van groep 7/8 van De Bolleberg en en een jongen uit Oeganda. Groep 7/8 volgt de briefwisseling.

10. Goeie Geit en Violatta

Frank en Anita zijn ambassadeurs van een Hollandse geitenkaas, namelijk de Goeie Geit. De Goeie Geit kaas is een initiatief van De Kaasfabriek, het Lejofonds en Frank & Anita.

Het is een lekkere geitenkaas voor het goede doel. Zo wordt van elke kilo verkochte kaas minstens € 0,50 geschonken aan het Goat to Goat project van het Lejofonds in Oeganda.

Wanneer Frank en Anita bij de verkoop van hun producten op hun bedrijf een fooi krijgen, komt dit volledig ten goede aan het Goat to Goat project. Onlangs hebben Frank en Anita een nieuw product op de markt gebracht: Violatta. Het is een liquorette met als zachte basis melk en room van de geiten van Frank’s farm. Een vleugje Limburgs blauwe bessensap geeft een heerlijke smaak en een frisse violetkleur.

11. Facebook

Het Lejofonds heeft een eigen Facebook pagina. Hierin worden regelmatig korte berichten gepubliceerd, ondersteund met foto’s, over allerlei ontwikkelingen betreffende het Lejofonds.

Wil je bijdragen aan de bekendheid van het Lejofonds dan stellen we het zeer op prijs dat je de pagina van het Lejofonds wil “liken” door op “Vind ik leuk” te drukken.

12. Gratis doneren

Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan het Lejofonds, zonder dat het u een cent extra kost!

We nodigen u dan ook graag uit de website van Sponsorkliks te bezoeken om te zien hoe u kunt bijdragen.