Nieuwsbrief 24

We zitten volop in de zomervakanties. Het is misschien niet de meest ideale tijd om een nieuwsbrief uit te brengen. Er zijn echter voldoende nieuwe ontwikkelingen die het uitbrengen van een nieuwsbrief rechtvaardigen.

De renovatie op Gods Glory primary school in Seeta Nazigo en de nieuwbouw van de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru is zo goed als afgerond. Kinderen en teamleden genieten volop van de verbeteringen.

Voor de 550 kinderen van Gods Glory proberen we nu een leesproject te realiseren.

Voor de deelnemende families aan de verschillende projecten van het Lejofonds zijn nieuwe middelen geïntroduceerd die de levensomstandigheden verder kunnen verbeteren.

We geven desgevraagd de kosten weer van verschillende materialen voor diegenen die een bijdrage in de aanschaf willen leveren en we kunnen melding maken van enkele substantiële donaties.

Dit alles en meer in deze nieuwsbrief. De indeling is als volgt:

1. Gods Glory primary and nursery school

De renovatiewerkzaamheden van het Lejofonds hebben onder meer geleid tot een prachtige gemeenschapsruimte voor Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo. De school beschikt nu over een afsluitbare ruimte. Het Lejofonds heeft kasten laten maken die in deze ruimte zijn geplaatst. In de kasten is leer- en spelmateriaal opgeborgen dat meegenomen is vanuit Nederland.

Diede en Natalie hebben tijdens hun verblijf als vrijwilligsters voor het Lejofonds uitleg gegeven aan kinderen en leerkrachten hoe de materialen te gebruiken.

Zij hebben voor veranderingen gezorgd. Dat geldt dan met name voor de kinderen van Primary 7. Dit is de hoogste groep van de school. De kinderen van deze groep moeten een eindexamen doen dat door de overheid is vastgesteld. Hier hecht men in Oeganda grote waarde aan. Veel scholen geven dan ook extra lessen aan kinderen uit deze groep.

Op Gods Glory overnachten de kinderen van P7 op school. Zij worden ’s morgens om vijf uur gewekt. Om half zes beginnen de lessen. Er wordt de hele dag lesgegeven. En ook ’s avonds tot aan het slapen gaan krijgen de kinderen les.

Diede en Natalie hebben directeur Stephen weten te overtuigen dat dit teveel van het goede is. Deze kinderen hebben meer ontspanning nodig.

Nu mogen de kinderen drie avonden per week spelen in de gemeenschapsruimte met het materiaal van het Lejofonds. De ruimte wordt verlicht door WakaWaka Solar Lights een prachtige donatie van een Nederlands echtpaar.

De plaatselijke timmerman is in opdracht van het Lejofonds nog bezig met het vervaardigen van tafels en stoelen voor de gemeenschapsruimte.

2. Kizimbizi primary school en directeur Spencer

Sinds het Lejofonds een nieuw schoolgebouw gerealiseerd heeft voor de Kisimbizi primary school loopt directeur Spencer er glimmend en trots rond.

Zijn droom is toch nog werkelijkheid geworden. Stiekem zal hij wel eens gedacht hebben dat hij het niet meer mee zou maken, gezien zijn leeftijd. Maar als je school het motto heeft “Through patience you win” kun je dat niet hardop zeggen.

Bij het begin van het tweede trimester is het schoolgebouw in gebruik genomen. We blijven via onze coördinatoren in contact met Spencer om dingen af te ronden en om een begin te maken met een schooltuin. Een ontwerp voor een schooltuin ligt er al. De schooltuin komt achter het nieuwe schoolgebouw.

Plotseling krijgen we bericht van coördinator Adams. Spencer ligt ziek thuis en is niet meer in staat te spreken. Hij heeft naar zeggen malaria opgelopen met daarbij een longontsteking.

Bezoek aan een ziekenhuis is noodzakelijk. Het geld ontbreekt daar echter voor.

We komen direct in actie. Dankzij de zegeningen van het internet regelen we vervoer naar het ziekenhuis. Onze coördinator laat ons vanuit het ziekenhuis weten: “It is good you made a order to take him to the hospital other wise his life was in absolute danger”.

Een ziekenhuis in Oeganda zorgt alleen voor een medische behandeling. Familie wordt geacht de rest te doen. Dat houdt onder meer het zorgen voor eten en drinken in. Familie van Spencer is ver weg. De coördinatoren van het Lejofonds nemen nu deze taken op zich.

Het snelle ingrijpen heeft succes. De behandeling in het ziekenhuis slaat aan. Na ontslag uit het ziekenhuis brengt coördinator Dan Kibago Spencer met de auto naar huis. Reizen met het openbaar vervoer is door de arts verboden.

Thuisgekomen wordt Spencer, zittend op een muurtje, door zijn vrouw begroet.3. Medische zorg

Ook op de Facebook pagina van het Lejofonds hebben we bericht over de medische zorg die Spencer plotseling nodig had.

Maar in de afgelopen tijd hebben meer mensen daarvoor een beroep gedaan op het Lejofonds.

Ook op Facebook hebben we bericht over het ongeluk dat Stephen, directeur van Gods Glory primary school, heeft gehad met een boda boda, een brommertaxi, bijna een maand geleden.

Nu blijkt dat Stephen nog steeds op krukken rond loopt. We hebben hem dringend aangeraden een ziekenhuis te bezoeken om foto’s te laten maken.

En dan hebben we Kato. Op Facebook schrijven we het volgende:

DOODZIEK EN GEEN BEHANDELING
“Hoe is het met Kato?”, vroegen we aan Adams, coördinator van het Lejofonds. Tijdens ons verblijf in Oeganda werd onze hulp ingeroepen. Kato had een ongeluk gehad en er was geen geld voor een noodzakelijke behandeling in het ziekenhuis.

Adams ging poolshoogte nemen en trof, hoe is het mogelijk, een doodziek kind aan.

En opnieuw is er geen geld om een dokter in te schakelen. Gelukkig is er dan nog een Lejofonds.

Vier dagen later publiceren we het volgende berichtje:

NOG STEEDS DOODZIEK
“Hoe is het met Kato?”, vragen mensen na ons vorig bericht. Niet goed moeten we helaas constateren.. De behandeling in het ziekenhuis slaat niet aan. Kato blijft doodziek. Moeder blijft zeer bezorgd.

Kato moet naar een ander ziekenhuis waar meer specialistische kennis voorhanden is. Daar hangt ook een ander prijskaartje aan.

Moeder hoopt opnieuw op steun van het Lejofonds. Niet tevergeefs, ook al krijgt het Lejofonds donaties voor andere doelen.

Vlak voor de uitgave van deze nieuwsbrief krijgen we bericht van coördinator Inensiko Adams dat het beter gaat met Kato.

“Then also again too much thanks from the Mother of Kato. She was very,very, very excited with what you did to her son. She said she did not expect that she can afford to treat Kato in the hospital. So many greetings from her”


4. Zeer pot en Solar Food Dryer

Om te komen tot een verdere verbetering van de levensomstandigheden van de deelnemende families aan de verschillende geitenprojecten van het Lejofonds is het Lejofonds begonnen met de projecten Solar Cooking en Solar Lighting.

Verder is een rugzak voor het waterdragen, de zogenaamde PackH2O geïntroduceerd. Elders in deze nieuwsbrief meer nieuws over PackH2O.

Het Lejofonds blijft op zoek naar meer mogelijkheden. Zo is aan coördinator Daniel Kibago informatie toegestuurd over de zogeheten Zeer Pot en de Solar Food dehydrator met het verzoek deze informatie door te geven aan de mensen tijdens de maandelijks vergadering van juni.

In zijn rapportage naar het Lejofonds laat Daniel Kibago weten dat de mensen blij waren over deze nieuwe mogelijkheden te horen die zij nog niet kenden. Zelf zagen zij geen mogelijkheden een ‘zeer pot” te maken daar er in de omgeving geen klei voorhanden is.

De plaatselijke timmerman geeft desgevraagd aan dat hij in staat is solar food dehydrators (voedseldrogers) te maken als hij over het benodigde materiaal kan beschikken.

Zeer Pot
Door de hitte in Oeganda bederft voedsel snel. Tomaten bijvoorbeeld zijn maar een paar dagen goed te houden. Wortelen gaan na vier dagen rotten. Een ingenieuze oplossing voor dit probleem is de Zeer Pot. De Zeer Pot bestaat uit twee potten van aardewerk met een laag zand ertussen. Het zand wordt nat gemaakt. Door de verdamping van het water ontstaat nu een koeling in de binnenste pot. Met behulp van deze oude techniek kunnen dezelfde groenten veel langer goed blijven, tot ongeveer drie weken aan toe. Met de Zeer Pot verbetert het dagelijks leven van de mensen.Solar Food dryer
De meest duurzame methode voor het drogen van voedsel is het gebruik maken van de zon. Het drogen van voedsel met behulp van de zon is eenvoudig en gratis.

Er zijn verschillende ontwerpen van voedseldrogers die gebruik maken van de zon. De meesten zijn zelf te maken.

5. Pack H2O

In nieuwsbrief 23 hebben we informatie gegeven over de waterrugzak PackH20. Daar is ook te lezen hoe de mensen in Seeta Nazigo gereageerd hebben op de proefexemplaren die de fabrikant op verzoek van het Lejofonds naar Oeganda heeft gestuurd.

Ook in Nkonkonjeru is nu de PackH20 geïntroduceerd. Enthousiasme alom. De meerwaarde is heel duidelijk voor de mensen.

Basisgemeenschap Exodus te Ede is een progressieve, oecumenische geloofsgemeenschap. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid steunt Exodus acties, die vrede, gerechtigheid en duurzaam omgaan met de schepping bevorderen.

De basisgemeenschap heeft een bedrag beschikbaar voor goede doelen. De leden hebben de gelegenheid gehad goede doelen voor te dragen. Uit de voordrachten heeft een goede doelen commissie uiteindelijk 6 doelen geselecteerd. Het Lejofonds behoort met het project PackH20 tot de geselecteerden. Na de vakantie wordt tijdens een bijeenkomst bepaalt hoe hoog de bijdrage voor elk goed doel zal zijn. Bedragen varieren tussen de 500 en 1500 euro.

Inmiddels is de prijs bekend die betaald moet worden voor een waterrugzak. Coördinator Inensiko Adams heeft bij de overheid vrijstelling van invoerrechten weten te verkrijgen voor de PackH20. Het struikelblok is nu nog de erg dure verzendkosten. Met de fabrikant zoeken we nog naar een oplossing.

6. Jiggers

In de vorige nieuwsbrief hebben we bericht over de huidziekte die veroorzaakt wordt door jiggers of te wel zandvlooien. Veel kinderen in Oeganda lijden aan deze horrorziekte.

Sindsdien hebben we veel tijd besteed aan het vinden van mogelijke oplossingen. Steeds duidelijker wordt dat hygiëne op school en thuis uiterst belangrijk is om dit probleem te voorkomen. Coördinator Inensiko Adams doet navraag bij artsen of behandeling met medicijnen mogelijk is. . Hij stuurt het volgende bericht:

“There is a medicine is called CYBER. It is mixed with Alkaline .You can spray in the legs as well as houses and schools. Once it is sprayed they can not again spray further. The small bottle costs 20,000 but must be mixed with alkaline. The doctor demonstrated to me how you must work.

Alkaline is found in a very small bottle but very active. Costs 5000. It is not recommendable to use much because it might again harmful. So one bottle of cyber and alkaline can work on 10 pupils only.”

Voordat we dit middel inzetten, willen we eerst een bevestiging of dit middel doeltreffend is en welke risico’s er aan verbonden zijn.

We hebben navraag gedaan bij de Ahadi Kenya Trust, een organisatie die in Kenya een anti-jigger campagne voert.

We kregen het volgende antwoord:

“Thank you for your email and also for helping the community.The only medicine we can recommend is Potassium Permanganate which we have been using to treat Jiggers and it really works out well.About Cyber we have no idea about it. We can source for them the Potassium Permanganate in case they need to try it”

Het volgende You Tube filmpje maakt duidelijk dat heel voorzichtig omgegaan moet worden met Potassium Permanganate.We hebben The Ahad Kenya Trust nadere informatie gevraagd hoe en wanneer zij Potassium Permanganate gebruiken.

7. My Book Buddy

My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te zetten. Elke klas krijgt de beschikking over een verrijdbare, afsluitbare boekenkast met boeken die afgestemd zijn op de doelgroep. De boeken worden uitgeleend door de leerkracht aan de kinderen die ze thuis kunnen lezen.Het Lejofonds heeft een projectaanvraag gedaan voor Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo

Schoolproject

Scholen kunnen ook een bijdrage leveren aan My Book Buddy. Op de website van My Book Buddy staan daarvoor verschillende suggesties.

Voor verschillende scholen is dit reden om met name rond de kinderboekenweek een actie te houden voor My Book Buddy.

Een prachtig idee. Mocht een school n.a.v. dit bericht dit idee oppakken dan zou het natuurlijk prachtig zijn dat aan een actie voor My Book Buddy de aanvraag van het Lejofonds voor Gods Glory primary school gekoppeld wordt.

8. Workshop Solar Cooking

Voor de leden van het nieuwe geitenproject in Nkonkonjeru en andere belangstellenden heeft het Lejofonds, via coördinator Inensiko Adams een workshop Solar Cooking gehouden.

De instructies en demonstraties werden gegeven door twee ervaringsdeskundigen van het project Solar Cooking in Seeta Nazigo.

Inensiko Adams heeft naar het Lejofonds verslag gedaan van deze workshop voorzien van een aantal foto’s.

Het Lejofonds is lid van Solar Cookers International Network. Het rapport van Inensiko is daar uitgebracht op de pagina van het Lejofonds.. Zie: http://solarcooking.wikia.com/wiki/Lejofonds

9. Kleine Goede Doelen

Het Lejofonds is lid van Partin, de brancheorganisatie voor het Particulier Initiatief. In september 2012 heeft tijdens de Partindag de officiële lancering plaatsgevonden van www.kleinegoededoelen.nl. Op deze site laat het kleinschalige particuliere initiatief u de kracht van hun projecten zien.

Vele kleinschalige organisaties, met duizenden vrijwilligers, bieden duurzame en concrete hulp aan mensen in ontwikkelingslanden. Het werk van deze kleine goede doelen in de Internationale Samenwerking is van groot belang voor diegenen, die nog steeds hulp nodig hebben. Op www.kleinegoededoelen.nl is ook een artikel over het Lejofonds te vinden.

10. Oegandagangers

Oegandagangers Jos, Charlot, Yvonne en Jetje verblijven op dit moment in Oeganda en doen vrijwilligerswerk bij een project in Jinja.

Via Diede en Natalie, die vrijwilligerswerk hebben gedaan voor het Lejofonds raakten zij bekend met de projecten van het Lejofonds.Voorafgaand aan hun verblijf in Oeganda hebben Jos en Yvonne enthousiast een actie gehouden voor het Lejofonds. Daardoor werd de aankoop mogelijk van 11 geiten en 4 bokken.

Jos en Yvonne hebben vlak voor het uitkomen van deze nieuwsbrief de projecten van het Lejofonds bezocht in Oeganda. Dan Kibago, coördinator van het Lejofonds, trad daarbij op als gids.

Tijdens het bezoek van Jos en Yvonne zijn de geiten en bokken geoormerkt en uitgereikt aan de verschillende families.

11. Doneren

In de rubriek “Doneren” staan verschillende mogelijkheden aangegeven het Lejofonds financieel te steunen als u dat wenst.

Het is zelfs mogelijk het Lejofonds GRATIS te sponsoren. U klikt daarvoor op de banner van Sponsorkliks. Door op deze banner te klikken, verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels waaronder Bol.com, Wehkamp en Zalando. Elke aankoop die u zo bij een van deze bedrijven doet, levert het Lejofonds een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt. Het kost u dus niets extra’s.

Met enige regelmaat wordt gevraagd wat de kosten zijn van bijvoorbeeld een geit of een bok, maar ook de hoogte van het schoolgeld voor een kind. Er bestaat kennelijk een behoefte richting te geven aan een donatie.

We hebben daarom een lijst samengesteld. Wilt u een donatie doen voor een van deze dingen dan kunt u dat kenbaar maken.

12. Dank

In de afgelopen periode hebben we naast de donaties van de al genoemde Oegandagangers nog enkele zeer stevige donaties binnengekregen.

a. Lionsclub Texel
Zoals uit bijgaand krantenartikel blijkt heeft de Lionsclub Texel het Lejofonds bedacht met een prachtige donatie. Dit betekent een goede stap om een waterput te realiseren op het terrein van Gods Glory primary school.

Zoals eerder gemeld moeten de leerlingen dagelijks via een vaak glibberig pad een steile heuvel afdalen om bij een waterbron water te halen. Daarmee gaat veel lestijd verloren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijks is een waterput te bouwen op het terrein van de school. De put wordt handmatig gegraven. Het water moet van een diepte van 94 meter komen. De totale kosten zijn geraamd op drieduizend euro.

Leo en Herma Annyas gaan begin 2014 opnieuw naar Oeganda. Zij hopen dan voldoende middelen bijeen te hebben om de waterput te realiseren.

Inge Stevenson van Healing & Adviesbureau De Verbinding was bereid om het Lejofonds te vertegenwoordigen bij de uitreiking van de donaties. Zelf had zij ook nog een daverende verrassing voor het Lejofonds in petto inn de vorm van een schitterende donatie.

b. Esdégé-Reigersdaal
Geheel onverwachts kwam een vorstelijke donatie binnen van Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een handicap en is werkzaam in de bovenste helft van Noord-Holland. Er wordt ondersteuning gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel

In het afgelopen jaar is in de kerk van Reigersdaal in Heerhugowaard elke week gespaard voor het project Goat to Goat. Daarbij is steeds gezegd dat het voor geitjes is en dat vaders en moeders met de geitjes (“beessies”) geld verdienen om hun kind naar school te laten gaan.c. Kringloopwinkel De Groene Ezel
Voor de uitbouw van het project Solar Cooking heeft het Lejofonds van “Kringloopwinklel De Groene Ezel, goed voor mens èn milieu!” uit Heemstede, een schitterende donatie ontvangen.

d. Het Goeie Doelen Winkeltje
Het Goeie Doelen Winkeltje uit Delft helpt kinderen in nood in derde wereldlanden. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan kleinschalige projecten vanwege het overzicht. Vrijwilligers van “Het Goeie Doelen Winkeltje” hebben het Lejofonds gekozen voor een eenmalige schenking.

Geweldig deze financiële steun voor de projecten in Oeganda, een steun die ook als zeer bemoedigend wordt ervaren. Inmiddels heeft het Lejofonds dank en waardering overgebracht aan deze organisaties.