Nieuwsbrief 23

Deze nieuwsbrief vervangt weer de reisverslagen die zijn uitgegeven tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda voor het Lejofonds in de eerste maanden van dit jaar.

In een terugblik op dat verblijf hebben we op 20 maart aangegeven dat er veel in gang gezet is, maar dat er ook nog veel moet worden afgerond. Dat laatste betreft dan de bouw van een nieuwe school in Nkonkonjeru en de renovatie van een school in Seeta Nazigo.

Ook na terugkomst uit Oeganda vragen deze activiteiten nog erg veel aandacht en is er dagelijks contact met Oeganda om alles in goede banen te leiden. Het samenstellen van het jaaroverzicht 2012, opgenomen in deze nieuwsbrief, heeft ook de nodige tijd gekost. Daarnaast moet een aanvraag ingediend worden bij de Oegandese autoriteiten om verlenging van het NGO certificaat voor het Lejofonds te verkrijgen. Veel papierwerk waar veel tijd in gaat zitten.

Dit alles verklaart waarom deze nieuwsbrief wat later uitkomt dan gedacht.

Behalve een stand van zaken betreffende de bouwactiviteiten en de reacties daarop in Oeganda, de voortgang van de projecten en het uitbrengen van het jaarverslag, doen we verslag van de ervaringen van de vrijwilligers Diede Martens en Natalie Kroef die in april voor het Lejofonds werkzaam zijn geweest in Seeta Nazigo.

Zij zijn in aanraking gekomen met een horror ziekte die veroorzaakt wordt door jiggers. We geven daarover meer informatie. We hopen dat na het lezen van deze informatie lezers in actie komen, anderen mobiliseren, om iets aan deze vreselijke ziekte te doen.


In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Nieuwbouw Kisimbizi primary school

In de Terugblik Oeganda 2013 is een foto opgenomen waar op te zien is dat bouwvakkers bezig zijn met de fundamenten van een nieuw schoolgebouw. Facebookvolgers van het Lejofonds hebben via de Facebook pagina van het Lejofonds via foto’s met bijbehorende toelichtingen de vorderingen van de bouw enigszins kunnen volgen.

Tijdens de bouw ontstond het plan de ruimte tussen het oude – en nieuwe schoolgebouw te overkappen, waardoor een overdekte ruimte ontstaat, te gebruiken als extra lesruimte of speelruimte voor de kleintjes. De werkzaamheden daarvan zijn in de afrondende fase.

Voor de bouw van de school hebben we een draaiboek samengesteld. Inmiddels kunnen we ook een boek schrijven over de ervaringen met de bouw, de misverstanden, de cultuurverschillen, verschil in inzichten, enz. enz. Een voorbeeld hebben we gegeven in ons reisverslag 5.4. Het maakt het gebouw voor ons heel speciaal. 23 maart 2 april 5 april 9 april 11 april 15 april 20 april 22 april 24 april 25 april 29 april 29 april 7 mei 9 mei 11 mei 11 mei 11 mei

Vlak voor het uitbrengen van deze nieuwsbrief kregen we de volgende bedankbrief binnen van mister Spencer, headmaster van de Kisimbizi Primary

Second “Thank letter” 15th May 2013

In the blood of Jesus Christ, I and my family, here again sending our thankfull thoughts of loving for the whole work done here at Kisimbizi Primary School

Part one With full of respect, I pass out this thank letter to beg Lejofonds, the family plus all benificiaries of Holland do appreciate the most sincere love of thanks – THANK YOU, THANK YOU very much becuase all done is really a gift from God.

All of sudden, we again here thank you the cooperative attitudes you have rendered. Also much more to say about all who sit regulary and think to help us here in Uganda. We call it a spiritual outcome from you all in Holland.

I have to face now about cashwise, to this side I just sit and pray God to bless everything comes from that end of yours. I can call it a dream but its reality is perfect in all actions.

LEO my father and HERMA my mother spiritually I and my family we shall never forget you. The parental handling, care and the creativity you do put on us, is a pleasure faithful, and very enthusiastical to our life, the community plus the country at large.

Back to friends who had endured to subscribe all the outstandings cashwisely on the school of ours is really a parental too.

Part Two This thank letter can think of the materials used in constructing the buildings is putting SPENCER on the world map in the area.

(i) The coordinators Adams and Kibago are doing a very beautiful work. Are ever punctual, show love and well advisable people in all.

(ii) My sister, I mean the daughter of yours is doing the actual brotherhood plus the other two who act such a tremendous care by visiting us conversing, passing out gifts with knowledgeable thoughts.

(iii) We still have more to think for the upgrading not only academically, spiritually but also teachnoligically.

(iv) The sitting site put is real the “ENGLISH ONE”.

(v) The site is starting to shine because “LEJOFONDS”, so in the long run, much more are to shine if we be alive – these are my real future thinkings.

(vi) I am now called the “White African” here, it is because of you. Let God do n’t cease the onflows you do and hope to increase to do for Kisimbizi Primary School.

(vii) I can n’t finish up all the concepts in this thank letter due to happiness I have here, my wife ythe children of the school and the community.

Part Three Now the school procedures are in your hands. We here just fullfill and keep all the ornaments which is just proscribed trully academically, teachnoligically which to be assessed from your hands. I am here to serve faithfully plus the pupils. I hope your modelate apperance, is to MODEL this school in the name of our Lord.

Part Four “To educate a child you educate the nation”. Parents eagerly thanked to here the thought of laptop learning per child. They say this has brighten the school in a wise manner. It was welcomed faithfully.

Part Five I send my spiritual thanks to all who sit with you to think Spencer of Kisimbizi Primary School. I hope in future on the side of your White African boy to meet you. I say good bye to you all.

Kimera Spencer and The Family 14/5/2013

2. Renovatie Gods Glory primary school

In reisverslag 3.4. Door de ratten besnuffeld doen we verslag van een onhoudbare situatie waarin de slaapzalen van jongens en meisjes van de Gods Glory primary school verkeren.

Het is voor het Lejofonds aanleiding veranderingen aan te brengen. Door een geweldige donatie worden de mogelijkheden van het Lejofonds vergroot om Gods Glory een helpende hand te bieden. Zie daarvoor de reisverslagen 5.1. De ratten in de val, 5.2. De toon is gezet en 5.3. Tillen en getild worden.

Ook hier doe je bij bouwactiviteiten wonderlijke ervaringen op. Zie daarvoor het verslag 6.2. Wonderbaarlijk.

Inmiddels zijn alle verbouwplannen uitgevoerd. Leerkrachten van de school zijn nu nog bezig met het schilderen van de “main hall” aan binnen- en buitenkant.

Op 28 maart stuurt Stephen, directeur van Gods Glory de volgende dankbrief naar het Lejofonds:

Stichting Lejofonds 28 maart 2013

Aan Leo en Herma Annyas

Bericht van waardering voor de weldadige ondersteuning

Namens de gemeenschap van Seeta Nazigo willen we jullie onze gevoelens van dank overbrengen vanwege de financiële en materiële steun die onze gemeenschap en de Gods Glory primary school van jullie hebben gekregen.

Jullie steun aan onze gemeenschap heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van onze families en dat geldt vooral voor de families waarvan de kinderen onderwijs krijgen op Gods Glory primary school.

God’s Glory houdt van de gemeenschap waar het deel van uit maakt. We hebben waardering voor het werk wat op school gedaan is omdat de leerlingen van de school bij onze gemeenschap behoren.

De school is veranderd. We hopen op meer verbeteringen in de toekomst.

In deze boodschap aan het Lejofonds willen we onze hartelijke dank overbrengen aan Leo en Herma Annyas voor het fantastische werk wat ze gedaan hebben en vooral dat ze ervoor gezorgd hebben dat alle uit te voeren activiteiten succesvol zijn afgerond.

We zijn blij te kunnen vermelden dat alle activiteiten die door het Lejofonds zijn uitgevoerd zichtbaar zullen zijn voor iedereen die de school en de gemeenschap zullen bezoeken.

Het betreft de volgende zaken:
1.De bouw van acht toiletten in 2011
2.Het realiseren van het project Goat to Goat
3.Het realiseren van de projecten Solar Cooking en Solar Lighting en het verstrekken van Solar lampen aan de school.
4.Het realiseren van een gemeenschapsruimte. -Daarvoor zijn de muren gepleisterd. -Er is een cementvloer aangelegd. -Stalen deuren en kozijnen zijn geplaatst alsmede ook een scheidingswand. – Het aanleggen van een veranda aan de buitenkant van de gemeenschapsruimte waar kinderen een plaats kunnen vinden gedurende etenstijden en bij spel en ontspanning.
5. Renovatiewerkzaamheden op de slaapzalen van de jongens en de meisjes: -Het pleisteren en verven van de muren. -Het aanbrengen van een cementvloer. -Het aanbrengen van plafonds.
6. Het laten maken van twee grote kasten voor het bergen van schoolmaterialen.
7. Het aanleveren van leer- en spelmaterialen.
8. Het werven van vrijwilligers die ook werkzaam zullen zijn voor de school en de gemeenschap. De tijd die de vrijwilligers bij ons zullen zijn, zal een geweldige tijd zijn waarin we veel van hen zullen leren.

Al deze steun is in een korte tijd gerealiseerd door het harde werken van Leo en Herma Annyas waarin zij liefde en vriendschap voor ons hebben getoond.

We geloven dat Leo en Herma een geweldige afspiegeling zijn van het Lejofonds en de mensen in Nederland in het algemeen.

Hartelijk dank daarvoor.

Munyana Stephen Seruwagi,
directeur

Over de verbouwactiviteiten op Gods Glory hebben we het volgende filmpje samengesteld:In reisverslag 6.3. Naar de pomp lopen hebben we verteld hoe kinderen van de Gods Glory school elke dag onder leiding van leerkrachten water moeten halen. Daarover hebben we het volgende filmpje samengesteld:3. Projecten

Project Goat to Goat 4
Zoals gemeld is het Lejofonds in Nkonkonjeru een vierde geitenproject gestart. Door schaarste aan geiten is het nog niet mogelijk gebleken alle aangesloten families van twee geiten en een bok te voorzien. De coördinator van het project is druk doende meer geiten aan te kopen. Na het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda krijgt het Lejofonds nu weer maandelijkse rapporten van de coördinator.

Rapport april 2013 (.doc)

Project Hygiëne.
Eerder hebben we al aangegeven dat er uitgewerkte plannen liggen om te starten met een project Hygiëne.

Door de projecten Goat to Goat wil het Lejofonds komen tot inkomensverbetering van de aangesloten families waardoor zij het schoolgeld van hun kinderen kunnen betalen.

Door de projecten Solar Cooking en Solar Lighting verbetert het Lejofonds de levensomstandigheden van de mensen.

Door armoede en slechte hygiëne zijn mensen vaak ziek waardoor er geld besteed moet worden aan behandeling en medicijnen. Geld wat er vaak niet is. Er wordt weinig aan preventie gedaan. Het Lejofonds wil met het project Hygiëne hier verandering in aanbrengen.

De verschillende onderdelen van het project vragen niet veel investeringen, op 1 onderdeel na. Het ligt in de bedoeling voor families die daarover niet beschikken een toilet met daarbij een wasgelegenheid te realiseren. Om dit te kunnen doen, zal het Lejofonds eerst op zoek moeten gaan naar subsidies alvorens met het project te kunnen starten.

Intussen zijn we door de vrijwilligers op de hoogte van een horror ziekte die in bepaalde delen van Oeganda heerst en naar nu blijkt ook in en rond Seeta Nazigo. Dit vraagt om actie. Zie ook hoofdstuk 5 Jiggers

4. Vrijwilligers

Diede Martens uit Beugden en Natalie Kroef uit St. Anthonis hebben in april vrijwilligerswerk gedaan voor het Lejofonds in Oeganda.
Zo hebben zij een aantal activiteiten verricht voor de projecten Goat to Goat 1 en 2.

Verder hebben ze hun steentje bijgedragen aan de renovatiewerkzaamheden op de Gods Glory primary and nursery school in Seeta Nazigo. die uitgevoerd zijn in opdracht van het Lejofonds.
Ook hebben ze leerlingen en leerkrachten geïnstrueerd hoe om te gaan met spel – en leermaterialen die verstrekt zijn door het Lejofonds.

Diede en Natalie hebben bijzonder goed werk verricht. Directeur Stephen schrijft hierover in een brief aan het Lejofonds:

“….In the first place I am so impressed about the work the volunteers are doing both at the school and the community at large. The volunteers here show great care and hospitality towards the children at school and the people in the community…..”

Daniel Kibago, coördinator van de projecten Goat to Goat 1&2 schrijft:

“….The people in SN will miss the volunteers. Many female teachers have been always close to them like Sylvia  Harriet and many others. Steven also told me that the girls are very good and have made a number of changes. They are also very  creative. So i’m sure he would like to have more volunteers if possible….”

Diede en Natalie hebben in april in een huisje in Seeta Nazigo gewoond waar zij verstoken waren van stromend water en elektriciteit. Een eenvoudig toilet bevond zich op 20 meter afstand van het huisje.

Diede en Natalie hebben het plattelandsleven in Oeganda in en rond Seeta Nazigo aan den lijve ervaren. Diede heeft daarover twee verhalen geschreven onder de titels Nieuwe bestemming en Lydia en Yowano.

Het zou verplichte kost moeten zijn voor eenieder die zich een beter beeld wil vormen hoe het er aan toe gaat op het platteland van Oeganda.

Duidelijk is dat het in dit gedeelte van Oeganda armoedje troef is. Diede schrijft in een van de verhalen:

“Ons is duidelijk geworden hoe moeilijk het leven voor de mensen hier is. En vaak ook hoe uitzichtloos. Mensen nemen het leven zoals het hun is gegeven.

Landelijk wordt de kinderen voor het schoolexamen een vraag gesteld: wie heeft de aarde geschapen? En dat is in hun ogen niet de oerknal, maar die meneer daarboven. Als dat inderdaad zo is, wil ik hem graag vragen wat meer op de mensen hier te passen. Bij deze.”

Duidelijk wordt daarmee ook dat het Lejofonds hard nodig is in dit gebied.

Het Lejofonds wil de armste mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

De positie van kwetsbare kinderen en het bieden van kansen aan hen krijgen daarin bijzondere aandacht. Door het mogelijk maken van onderwijs voor deze kansarme kinderen willen we hen een hoopvolle toekomst bieden.

5. PackH20

In het projectgebied van het Lejofonds in Oeganda zijn het vooral de vrouwen en kinderen die dagelijks de zware last hebben van het vervoer van water. Dit veroorzaakt veel rugklachten.

Er is nu een vernieuwend vervoermiddel voor water op de markt gekomen onder de titel PackH20.

Het volgende filmpje geeft meer informatie over de PackH20 De fabrikant heeft het Lejofonds, op aanvraag, twee exemplaren beschikbaar gesteld om deze uit te proberen.

Dan Kibago,de coördinator van het Lejofonds heeft de PackH2O gedemonstreerd aan de leden van de projecten Goat to Goat 1&2. De coördinator schriift hierover het volgende in zijn maandelijks rapport van april:

“The coordinator introduced the water bag packs that were sent by Leo and Herma, the directors. Tthe farmers were showed how the packs work and they were very excited and could not wait to use the water bag packs. After demonstration, 2 were given to 2 farmers to go and use after which they could give their experiences. The farmers were very happy and said that they believe the water bag packs will make fetching water easier and enjoyable that the goats will now have enough water since even the old women will now not wait for their grandchildren because with the packs they could also fetch water with ease”.

6. Solar Cookers World Network

Het Lejofonds is aangesloten bij Solar Cookers World Network. Het Lejofonds heeft een eigen pagina op de website van het Solar Cookers World Network. Zie:

Onder de titel “Solar Cooking changes your life” worden de ervaringen beschreven die het Lejofonds heeft opgedaan met het project Solar Cooking in Oeganda. Een drietal projectleden vertellen over hun ervaringen met respectievelijk de Cookit, de hooimand en het houtbesparend fornuisje.

7. Jiggers

Wie de verslagen gelezen heeft van de vrijwilligsters Diede en Natalie weet dat zij geconfronteerd werden met het verschijnsel “jiggers”. Kinderen in en rond Seeta Nazigo, leerlingen van Gods Glory primary school, maar ook volwassenen lopen rond met huidziektes, veroorzaakt door jiggers.

Enige tijd geleden was in de pers te lezen dat een horror ziekte Oeganda heeft getroffen waarvan de verspreiding en symptonen rechtstreeks uit een horrorfilm lijken te komen. De ziekte heeft inmiddels vele slachtoffers gemaakt.

Jiggers zijn zandvlooien. Zij veroorzaken een huidziekte. De ziekte wordt veroorzaakt doordat de zwangere vrouwtjes van de zandvlo zich proberen in te graven in de huid van mens of dier. De voeten zijn doelwit, vooral het gebied tussen en onder de tenen en langs de voetrand.

Het vrouwtje graaft zich diep in, tot aan het onderhuidse weefsel. Daar voedt het zich door bloed op te zuigen. De vlo gaat groeien. De eitjes in de buik worden groter. De buik van de vlo zet uit en kan nu wel een centimeter groot worden.

Er ontstaan heftig jeukende en pijnlijke bobbels die ontstoken kunnen raken met alle gevolgen van dien. Er zijn al vele slachtoffers gevallen.

De zandvlooien komen voor op een warme, droge, zanderige bodem en in stoffige hutten.

De ziekte tengevolge van jiggers kan voorkomen worden door dichte schoenen te dragen en niet op blote voeten rond te lopen.

Het volgende filmpje van de organisatie Sole Hope maakt nog eens heel duidelijk waarom kinderen beschermd moeten worden tegen jiggers.www.solehope.com

Het Lejofonds heeft contact opgenomen met Sole Hope voor meer informatie.

Het Lejofonds wil actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de kinderen van Gods Glory primary school niet langer op blote voeten hoeven te lopen, maar de gelegenheid krijgen schoenen te dragen om niet blootgesteld te worden aan deze horror ziekte.

Het zou prachtig zijn als meer mensen de strijd tegen deze ziekte willen aangaan en er mede voor zorgen dat kinderen in Oeganda er tegen beschermd worden door het mogelijk te maken dat zij schoenen gaan dragen. Wie weet is er ook een school die met de kinderen actie wil voeren. Hoort zegt het voort!

8. Jaarverslag

Hoe actueler het jaarverslag, hoe groter de zeggingskracht. Het Lejofonds is zich daarvan bewust. Echter door het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda komt dit jaarverslag later uit dan was voorzien. Het is een uitgebreid jaarverslag geworden, niet alleen omdat er in 2012 vele activiteiten zijn ondernomen door het Lejofonds, maar ook omdat wij geprobeerd hebben hiervan een duidelijk beeld te geven.

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle stichtingen met een ANBI status verplicht een aantal gegevens zoals bijvoorbeeld een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording op internet te publiceren.

9. I am smart

VSV is een bedrijf dat in de Benelux de distributie van multimedia producten verzorgt. Tijdens een Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling werd door dit bedrijf een I AM SMART actie gehouden waarbij t-shirts werden uitgereikt. Het Lejofonds wist een paar shirts te bemachtigen. Tijdens het laatste verblijf in Oeganda voor het Lejofonds hebben Leo en Herma Annyas de t-shirts uitgedeeld aan verschillende medewerkers. Deze mensen zijn apetrots op hun t-shirt. Niet helemaal duidelijk is of dit vanwege het kledingstuk is of vanwege het opschrift.

Duidelijk is wel dat veel projectleden jaloers zijn op de dragers van een dergelijk t-shirt. Het t-shirt werkt statusverhogend. Inmiddels heeft het Lejofonds VSV hierover geïnformeerd en daaraan het verzoek gekoppeld indien mogelijk nog enkele t-shirts beschikbaar te stellen. En dat is gelukt!.

10. De Tiggeldobbe

Leo en Herma Annyas hebben 23 april j.l. basisschool De Tiggeldobbe uit Winsum (Gr) bezocht. In de bovenbouwgroepen hebben zij verteld over de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. Daarbij werd ook een korte film vertoond met o.a. beelden die eerder dit jaar zijn opgenomen in Oeganda.

Na afloop van de presentaties kwamen alle groepen bijeen in de gemeenschapsruimte van de school. De directrice overhandigde een cheque waarop het eindbedrag stond vermeld van een actie die leerlingen van De Tiggeldobbe eerder in het schooljaar voor het Lejofonds hadden gehouden.

11. Acties en donaties

Op de website van het Lejofonds staat onder de rubriek “Doneren” aangegeven hoe iedereen op verschillende manieren een donatie aan het Lejofonds kan doen.

Speciale informatie is er voor scholen die actie willen voeren voor het Lejofonds.

Inmiddels zijn er nieuwe mogelijkheden bijgekomen om in actie te komen voor het Lejofonds. Bijvoorbeeld via Just Giving.

GeefSamen via Geef.nl voor bedrijven is een andere mogelijkheid.

GRATIS SPONSOREN En dan is er nog de mogelijkheid het Lejofonds gratis te sponsoren.
Hoe werkt het? 


Op de website van het Lejofonds staat op elke pagina, rechts een bewegende banner van Sponsorkliks. 
- Als je daarop klikt, kom je op een overzicht van webwinkels. 
(- Onderaan de bladzijde nog uit te breiden met een tweede overzichtspagina. Of desgewenst een winkel direct op te zoeken via het vakje “Zoek shop” rechtsboven.) 
- Klik op de naam van een winkel. Je krijgt nu, voor dat je naar de site van de winkel gaat, informatie welke percentage aan commissie naar het Lejofonds gaat van een bestelling. 
- Je doet de bestelling op de site van de winkel. 
- Bij het verlaten van de site van de webwinkel word je nog vriendelijk bedankt.

12. Facebook

Het Lejofonds heeft een eigen Facebook pagina. Hierin worden regelmatig korte berichten gepubliceerd, ondersteund met foto’s, over allerlei ontwikkelingen betreffende het Lejofonds.

Wil je bijdragen aan de bekendheid van het Lejofonds dan stellen we het zeer op prijs dat je de pagina van het Lejofonds wil “liken” door op “Vind ik leuk” te drukken.

13. Batu

Batu is de eerste dove jongen die dankzij het Lejofonds onderwijs volgt op de dovenafdeling van de Bishop Westschool in Mukono, Oeganda. Batu is heel speciaal voor het Lejofonds. Hij staat bijna symbool voor het Lejofonds.

Op de openingspagina van de website van het Lejofonds (www.lejofonds.nl) staan twee fotootjes van hem. Op de eerste foto staat Batu zoals we hem voor het eerst aantroffen in een hutje ergens in de bush bush in Oeganda. Op het tweede fotootje staat Batu nadat hij een paar weken op school zit.In maart 2013 bezoeken we Batu op school. Hij blijkt geen schoenen meer te hebben. Hij is de enige die slippers aan heeft en voelt zich daar zeer ongemakkelijk onder.

Via het hoofd van de dovenafdeling worden schoenen geregeld. Die blijken te groot te zijn. Een klacht levert niets op. Dus nemen we Batu mee naar een winkel in de stad. Dat levert hem niet alleen schoenen op, maar ook een felbegeerde bal.

Aan het eind van ons verblijf gaan we terug naar school en nemen afscheid van Batu, zijn leerkracht en zijn klasgenootjes. Dat levert de leerkracht nog een presentje op.

Zie het volgende filmpje:

14. Dank

De Kaasfabriek uit Alphen aan de Rijn heeft in samenwerking met Frank’s farm en het Lejofonds de “Goeie Geit” kaas op de markt gebracht. De “Goeie Geit” is een lekkere geitenkaas voor het goede doel. Van elke kilo verkochte geitenkaas wordt €0,50 gedoneerd aan het project Goat to Goat van het Lejofonds. Inmiddels heeft De Kaasfabriek een schitterende donatie overgemaakt, de opbrengst van 2012. Dit vormt een solide financiële basis onder het project Goat to Goat. Hulde!

Graag verwijzen we hier tenslotte ook na de rubriek “Dank” op de website van het Lejofonds.