Nieuwsbrief 22

Dit is de laatste nieuwsbrief in 2012. In de komende maanden zal er geen volgende nieuwsbrief verschijnen. Leo en Herma Annyas gaan half januari opnieuw voor ongeveer twee maanden naar Oeganda voor het Lejofonds. Tijdens hun verblijf zullen zij verslag doen van de activiteiten in Oeganda via reisverslagen die hier op de website gepubliceerd worden. Ook verschijnen er dan korte berichtjes op de Facebook pagina van het Lejofonds.

In deze nieuwsbrief komen we terug op een actie van basisschool de Tiggeldobbe. Vervolgens berichten we over Nabur, een gehandicapt jongetje. Henry wordt gevolgd in zijn nieuwe kapsalon. De coördinatoren van de verschillende projecten die het Lejofonds uitvoert in Oeganda komen met een eindejaarsverslag. We melden de aansluiting van het Lejofonds bij een brancheorganisatie. Frank en Anita, ambassadeurs van de “Goeie Geit” zijn gesignaleerd in Oeganda. De stand van zaken rond Sponsorkliks wordt gemeld.
De relatie Lejofonds Facebook wordt nog eens uitgelegd.
Tenslotte sluiten we af met de rubriek “Dank”

Dit alles resulteert in de volgende hoofdstukken:

1. Hello Wereld, een actie van de Tiggeldobbe

In nieuwsbrief 21 hebben we melding gemaakt van een projectweek die basisschool De Tiggeldobbe uit Winsum (Gr.) onder de titel “ Hello Wereld” gehouden heeft. De onderbouw van de school besteedde daarbij aandacht aan Afrika.

Tijdens deze week is actie gevoerd voor het Lejofonds.
De opbrengst was bij het uitgeven van nieuwsbrief 21 nog niet bekend. Nu kunnen we melden dat de actie een daverende opbrengst kent van meer dan 900 euro!

2. Nabur, een gehandicapt jongetje

Nasur Nabwana is geboren in oktober 2011. Hij woont met zijn ouders in Mawoito, een dorpje op het platteland van Oeganda op een afstand van 150 km van de hoofdstad Kampala.

Zijn voeten staan in een verkeerde stand waardoor hij niet kan lopen.
De ouders zijn al eens met Nabur bij een dokter in de buurt geweest, maar die had niet veel aandacht voor het probleem. Een operatie is nodig om Nabur van zijn handicap te verlossen. In een ziekenhuis in Kampala kan men een dergelijke operatie uitvoeren.

Voor de ouders is Kampala onbereikbaar ver weg. De kosten voor het ziekenhuis zijn onbetaalbaar en dus is een operatie niet haalbaar. Via coördinator Adams doen de ouders een beroep op het Lejofonds hen te helpen. Niet tevergeefs.

Adams begeleidt moeder, Nabur en een zusje naar het Corsu ziekenhuis in Kampala. Daar wordt Nabur met succes geopereerd.

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis komt het zusje van Nabur nog te vallen waardoor ook zij medische hulp nodig heeft. Dat is direct voorhanden.

Vlak voor de Kerst mag Nabur met moeder en zusje weer naar huis. Begin 2013 moet hij terug naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

3. Henry en Pouline

In de vorige nieuwsbrief hebben melding gemaakt van de start van de nieuwe kapsalon van Henry. Pouline werkt daar vrijwillig voor Henry. Henry heeft het bericht in nieuwsbrief 21 ook gezien en schrijft in een email het volgende:

“Thank you for our pictures I have seen in the news letter. I am so excited that you showed us. Even I have seen Pouline cutting my hair and Pouline selling shoes. She is so proud of your help to me and she has high hopes also if possible to get a loan support of a small loan to stock more shoes and clothes for her own savings”

Henry is blij dat Pouline ook graag een mikro-krediet wil om haar verkoop van tweedehands kleren en schoenen uit te breiden. Hij schrijft daarover het volgende:

“When Pouline told me about this idea l was very happy to see that she also have ideas of her personal development for her future children. I told you she also has HIV/AIDS and I try to encourage her because we are in the same health problem. But she is also encouraging me to do not worry all the time. That is why I like to keep her happily, hopefully, courageouse and busy doing some good work for me and even for her future children. Now she has no child but she tells me she is patient to work for me voluntarily and on this point of view”

Henry hoopt dat het Lejofonds ook een mikro-krediet aan Pouline wil verstrekken. Hij wil garant voor haar staan. Henry schrijft:

“l am ready if you discuss with and respond positively this request of Pouline. I will sign with her on the agreement to show that I trust her and am ready guide her to pay back any given small loan to her after this humble request to you if you accept. I will be so so excited because I really appreciate all voluntary work she is doing.Her parents thanked me and sent to me two fruits of water melon with a big banch of bananas”

Inmiddels heeft Pouline ook een mikro-krediet gekregen van het Lejofonds en daarvoor een overeenkomst getekend.

Daarop ontvingen we het volgende schrijven van Pouline:

“Appreciation for the financial support

I really honour you and humbly thank you for supporting our projects that is to say salonshop, shoes and clothes. I am so excited because of your great help and love you have on us. Thanks a lot.

I am cooperating well with Henry and I am so proud of you. Every day we pray for you and other Dutch supporters in Holland and I will be happy to see you in February if you come back in Uganda.

May God bless your family and friends with all projects you do for the poor people of God around the world.

Thanks for carring and much love you have on us.

Your beloved daughter Princess Pouline
Greetings from all and greet all for us. Everything is okay and I am so proud of you”

Tenslotte schrijft Henry het volgende:

“GOOD NEWS ABOUT OUR SALON SHOP PROGRESS;TWO MORE STUDENTS HAVE COMFIRMED TO START ON MONDAY NEXT WEEK, ONE WILL BE POSSIBLE TO PAY AND ANOTHER ONE IS AN ORPHAN. GOD IS GOOD FOR OUR PROJECT”

In een eerder bericht heeft Henry ons laten weten dat hij in hoofdletters gaat schrijven als hij opgewonden en enthousiast is.

De afgelopen twee weken heeft Anita Aarts van de stichting Uganda on wheels foundation Mukono bezocht en daar Henry en Pouline ontmoet. Zij bevestigt ons dat het inderdaad goed gaat met de kapsalon en de activiteiten van Pouline.

Daarbij stuurden zij de volgende foto:

4. Rapportage coördinatoren

Daniel Kibago is voor het Lejofonds werkzaam als coördinator van de projecten Goat to Goat 1 & 2.

Inensiko Adams is voor het Lejofonds de coördinator voor de projecten Solar Cooking en Solar Lighting. Adams is ook bouwkundig onderlegd. Zo heeft hij de voor het Lejofonds de bouw begeleid van vier nieuwe toiletten voor de Kizimbizi school in Nkonkonjeru.

Beide coördinatoren sturen maandelijks een rapport naar het Lejofonds waarin zij verslag doen van de ontwikkelingen binnen de projecten waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Nu we aan het eind van 2012 zijn geven zij in een eindejaarsverslag in het kort hun bevindingen van het afgelopen jaar over activiteiten waar zij bij betrokken waren.

Allereerst is hier het schrijven van Daniel Kibago opgenomen, gevolgd door een vertaling in het Nederlands

Daniel schrijft:

“Greetings from all the beneficiaries, they have always respected whoever does anything to see that the project runs well especially those who do the resource mobilization , they have really been very appreciative for the loving heart the people of Holland have that they can always donate; may the lord God bless you.

It is now almost one year ever since I joined this project implemented and funded by the Lejofonds, I have tried my level best to see that the project runs well however I appreciate the efforts, time, guidance, advice and so on put in/given by Leo and Herma Annyas, the directors, your involvement to see that the project runs well has always been very important and I request that you continue with the same spirit

However despite of the much effort put in by the Lejofonds to improve on the livelihoods of the people of Uganda (Seeta Nazigo, Nkokonjeru and Mukono town council ,there is still a lot to be done to help people live better in several aspects of life like in hygiene, income and many more

Please send my thanks and greetings to all the sponsors of the Lejofonds and tell them that they are doing a great job and it is only God who can reward them I wish everybody a prosperous happy 2013.

Best regards

Daniel Coordinator Goat to Goat 1 & 2 project”
“Groeten van alle begunstigden. Zij hebben iedereen gerespecteerd die inspanningen hebben verricht om het project goed te laten verlopen. Ze zijn de mensen in Nederland zeer dankbaar voor hun liefdevolle donaties. God bless you.

Ik ben nu bijna een jaar bij het project betrokken, dat door het Lejofonds wordt uitgevoerd en gefinancierd. Ik heb mijn uiterste best gedaan om het project goed te laten verlopen. Ik heb de inspanningen, de tijd, de begeleiding en het advies van en door Leo en Herma Annyas op prijs gesteld. Hun betrokkenheid om het project goed te laten verlopen is altijd erg belangrijk en ik verzoek hen in dezelfde geest verder te gaan.

Ondanks dat het Lejofonds veel energie steekt in de verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in Oeganda (Seeta Nazigo, Nkonkonjeru en Mukono Town) moet er nog veel gedaan worden om mensen een beter leven te geven op verschillende terreinen, zoals hygiëne, inkomen en andere zaken.

Stuur mijn dank en groeten aan alle sponsors van het Lejofonds en zeg hen dat ze groots werk doen. Alleen God kan hen daarvoor belonen.

Ik wens iedereen een voorspoedig 2013.

Met vriendelijke groet,

Daniel Coordinator project Goat to Goat 1 &2”

Dan volgen hier de bevindingen van Adams, gevolgd door een vertaling in het Nederlands met daarbij een aantal foto’s die het verslag ondersteunen.

END OF YEAR REPORT LEJOFONDS.
DATE : 22/12/2012.

Acquiring NGO certificate
In the beginning of the year Lejofonds acquired NGO certificate and it was in cooperation with NGO Board in Kampala . It started carrying out its activities independently in the project areas of Seeta Nazigo, and Nkokonjeru respectively. In addition to the NGO certificate, a work permit was also possible to get and now Lejofonds is allowed to carry out its activities all over the country Uganda without problems.

Rehabilitation Projects by Lejofonds in Uganda 2012. In January 2012 here is a family with a child who got an accident. Moureen was the name of the victim. The child only leaves with the mother who lives in very poor conditions. They cannot afford to treat the girl because it was very expensive. The child could not either walk nor stand, only sleeping was possible. Upon discovery of the girl by one of the coordinators of Lejofonds in Uganda, Lejofonds made it possible to treat the girl up to normal circumstances. By now the girl lives normal.
Upon the usefull movements around the streets of Mukono town in Uganda, the promoters of Lejofonds Leo and Herma Annyas discovered a girl who was lying near the taxi park in Mukono. She was a very young girl who was only leaving with her Aunt in the surburbs of Mukono. Upon the mercy from the promoters of Lejofonds , Leo and Herma Annyas gave an educational support of the girl Sarah.
Paying school fees for the girl was possible. Paying for the girl was made and also other scholastic materials. Now the girl is at school and she was promoted to another class by the help of Lejofonds.

In the same year 2012 around the quarter, here is a man by the names Sentamu Mesaach. He had skin cancer for over a couple of years without support to treat the disease. With the help of Lejofonds, this man got treatment because he could not walk the legs were in sorrow conditions. Lejofonds made it possible to get ones of the coordinators from Lejofonds( Adams) to guide this man in one of the hospitals in Kampala the capital of Uganda.
Huge funds were spent on this man from Lejofonds to make him gain normal movements. By now there is a big difference with this man since he can now walk and could work for him self and also for his family. All these efforts and costs were made by Lejofonds.
And then Nasur Nabwana. He is a boy with an orthopedic disease. He is a boy of one year. He was born with the disease. In this he could not walk in the future. His parents were worried their son could not walk because of the lame legs. His parents approached one of the coordinators of Lejofonds for advise. Upon the explanation to the promoters of Lejofonds, Lejofonds mobilised funds to make an operation possible. The boy was operated in December with support from Lejofonds. However the boy is still undergoing through intensive treatment with support from the Lejofonds.

Support to schools.
In the course of the year, Lejofonds has been giving tremendous support to some schools where a Lejofonds has the project activities taking place. Lejofonds gave out scholastic materials to schools. One of the schools which benefited from these donations were Gods Glory primary school in Seeta Nazigo and Kismbizi Primary school respectively. In Gods Glory it was also given the cup board where the scholastic materials could be kept safe. The cup board is now situated in the office of Gods Glory. The Lejofonds made it possible to renovate the office. In addition to that here was a school Kisimbizi primary school without normal school Toilets. This caused threat to the school because the educational inspector of schools threatened to close the school without good toilets. Lejofonds made possible for the construction of four stance modern toilets for Kisimbizi primary school with the supervision by one of the coordinators of Lejofonds in Uganda who has skills in engineering. A cup board was also possible for Kisimbizi primary school.

Lejofonds Projects in Uganda. ( solar cooking and solar lighting)
In the beginning of the year up to date Lejofonds has new projects which it introduced this year . This was in additions to the existing project Goat to Goat. Solar cooking project was the project which was introduced to the members of the project in Seeta Nazigo . It was a project meant for rural people to get knowledge of cooking using the energy from the sun. Members could not believe that energy from the sun could cook. A workshop was made possible using the funds from Lejofonds by an instructor from one of the solar organizations in Uganda. After a workshop and demonstrations , members now believed that energy from the sun can cook. Lejofonds made possible to buy the materials for the members such they adopt new culture of cooking. Members in Seeta Nazigo now use solar cooking materials to cook food and vegetables using cookits, hay baskets, wapis and a parabolic cooker.

In the related developments, Solar lighting is also another fantastic project which was brought up by the Lejofonds. This project attracted not only the members of the project but also the community people. The Waka Waka lights has greatly improved the lives of the members in the area of Seeta Nazigo. The lamps were distributed to the members in the project and now they enjoy free light. This was made possible using the funds from Lejofonds.

In conclusion there fore Lejofonds has made peoples lives to change as a result of bringing up projects which poor people benefits. It is there in this conclusion that Lejofonds has made great impact not only to members of the project but also to the community people as well.
There is still hope that Lejofonds is coming up with some new project which could help poor people in Uganda and also to expand the projects to other areas in Uganda. So far success has been registered in this End of year report and Lejofonds hope for more in the coming year 2013. Merry Xmas and prosperous 2013.

Compiled
Inensiko Adams.
Coodinator solar projects in Uganda.


EINDEJAARSVERSLAG LEJOFONDS.
DATUM: 22/12/2012.

Het verwerven van het NGO certificaat
In het begin van het jaar heeft het Lejofonds het NGO certificaat verworven. Dit is gebeurd in samenwerking met de NGO Board in Kampala. Daarmee begon het Lejofonds onafhankelijk met de uitvoering van haar taken in de projectgebieden van Seeta Nazigo, en Nkokonjeru. In aanvulling op het NGO-certificaat werd ook een werkvergunning verkregen. Daarmee is het voor het Lejofonds mogelijk geworden haar activiteiten over heel Oeganda zonder problemen uit te voeren.

Revalidatieprojecten van het Lejofonds in Oeganda 2012.
In januari 2012 kreeg een gezin met een kind hier ter plaatse een ongeluk. De naam van het slachtoffer is Moureen. Het kind woont alleen met haar moeder in zeer slechte omstandigheden. Moeder kan zich niet veroorloven het meisje te laten behandelen, want dat is erg duur. Het kind kon niet meer lopen of staan, alleen liggen en slapen was mogelijk. Eén van de coördinatoren van het Lejofonds in Oeganda maakte de zaak aanhangig bij het Lejofonds. Het Lejofonds zorgde ervoor dat het meisje de juiste behandeling kreeg in het ziekenhuis. Moureen is nu weer helemaal gezond. In de straten van Mukono, een stad in Oeganda, ontdekken Leo en Herma Annyas een straatverkoopstertje dat op straat lag te slapen in de buurt van het taxi park in Mukono. Ze is een heel jong meisje dat alleen verlaten met haar tante in een voorstadje van Mukono woont. Dankzij Leo en Herma Annyas en het Lejofonds kreeg het meisje Sarah ondersteuning. Het schoolgeld werd betaald en schoolmaterialen gekocht. Sarah zit nu op school. Dankzij de hulp van het Lejofonds is ze nu overgegaan naar de volgende klas.

Betalen voor het meisje werd gemaakt en ook andere schoolse materialen. Nu het meisje is op school en werd ze gepromoveerd tot een andere klasse door de hulp van Lejofonds.

Ook in 2012 woont in Seeta Nazigo een man met de naam Sentamu Mesaach. Hij leed al een paar jaar huidkanker zonder een mogelijkheid te hebben om zich te laten behandelen. Hij kon niet meer lopen. Zijn voeten waren gezwollen en zagen er lelijk uit. Door de hulp van het Lejofonds werd behandeling mogelijk.

Adams, coördinator van het Lejofonds, begeleidde de man een aantal keren naar een ziekenhuis in Kampala, de hoofdstad van Oeganda, voor noodzakelijke, maar ook kostbare behandelingen. Inmiddels kan Sentamu Mesaach weer lopen en werken en daarmee zijn gezin onderhouden. Tenslotte Nasur Nabwana. Het is een jongetje van een jaar oud met een orthopedisch probleem. Hij werd hier mee geboren. Zijn ouders waren bang dat hij vanwege een verkeerde stand van zijn voeten in de toekomst niet zou kunnen lopen. De ouders benaderden een van de coördinatoren van het Lejofonds voor advies. De situatie werd voorgelegd aan het Lejofonds. Het Lejofonds heeft middelen vrijgemaakt om een operatie mogelijk te maken. Dankzij de steun van het Lejofonds is de jongen succesvol geopereerd. Er is echter nog een intensive behandeling nodig die mogelijk wordt gemaakt door het lejofonds. Ondersteuning van scholen.
In de loop van het jaar heeft het Lejofonds enorme steun gegeven aan de scholen waar het Lejofonds mee samenwerkt in de verschillende projecten.

Het Lejofonds gaf schoolmaterialen aan de Gods Glory basisschool in Seeta Nazigo en aan de Kizimbizischool in Nkonkonjeru.

Beide scholen kregen ook de beschikking over kasten waar de schoolmaterialen opgeborgen konden worden. De toiletten van de Kisimbizi basisschool verkeerden in een erbarmelijke staat. De inspecteur van onderwijs dreigde daardoor de school te sluiten. Het Lejofonds heeft de bouw van vier moderne toiletten voor de Kisimbizi basisschool mogelijk gemaakt. Toezicht op de bouw werd gehouden door een van de coördinatoren van het Lejofonds die bouwkundig onderlegd is.

Lejofonds projecten in Oeganda. (Solar cooking en Solar Lighting)
In het begin van het jaar heeft het Lejofonds nieuwe projecten geïntroduceerd naast het al bestaande project Goat to Goat.

Het Solar Cooking project is gestart voor de leden van het project Goat to Goat in Seeta Nazigo. Het project is bedoeld om mensen op het platteland te leren koken met behulp van de energie van de zon. De leden konden dit aanvankelijk niet geloven.

Na een workshop en verschillende demonstraties verzorgd door een instructeur uit Kampala werd het de leden duidelijk welke mogelijkheden het koken met behulp van zonne-energie voor hen had.

Het Lejofonds stelde de leden in staat de benodigde materialen aan te schaffen. De mensen in Seeta Nazigo maken voor het koken nu gebruik van de Cookits, de hooimanden, de houtbesparende fornuisjes, de Wapis ( Water Pasteurisation Indicator) en de parabolic cooker. Het project Solar verlichting is ook een fantastische project dat werd gerealiseerd door het Lejofonds. Dit project is niet alleen bestemd voor de leden van de andere projecten, maar voor de hele gemeenschap. De Waka Waka lampen, die werken op zonne-energie, hebben de levens van de mensen in Seeta Nazigo sterk verbeterd. De mensen genieten van gratis licht. Dit werd mogelijk gemaakt door het Lejofonds. Het Lejofonds heeft het leven van de mensen veranderd door arme mensen te laten profiteren van de voordelen van de verschillende projecten. Het Lejofonds is van groot belang, niet alleen voor de leden van het project maar ook voor de hele gemeenschap.

Hopelijk komt het Lejofonds met een aantal nieuwe projecten die arme mensen kunnen helpen in Oeganda en worden bestaande projecten uitgebreid naar andere gebieden in Oeganda.

Tot zover is het succes geregistreerd in dit eindejaarsverslag. Hopelijk komt het Lejofonds met meer in 2013.

Merry Xmas en een voorspoedig 2013.

Samengesteld door Inensiko Adams. Coördinator zonne-energie projecten in Oeganda.

5. Aansluiting bij Partin

Het Lejofonds heeft zich aangesloten bij Partin.
Partin is en laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven.

Partin wil het PI (Particulier Initiatief) een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalige particulier initiatief. De stem van het PI moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.

Andere belangrijke doelen zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren. Ook wil Partin een benchmark, zodat we duidelijk kunnen aantonen en laten zien wie we zijn en wat we doen. Ontwikkelen en groeien doen we samen met onze deelnemers: zij kunnen zelf allerlei ideeën aandragen die voor het PI belangrijk zijn om de mensen die onze hulp nodig hebben zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

6. Frank en Anita, ambassadeurs “Goeie Geit”

De “Goeie Geit” kaas is een initiatief van De Kaasfabriek, het Lejofonds en Frank & Anita. Het is een lekkere geitenkaas voor het goede doel. Zo wordt van elke kilo verkochte kaas € 0,50 geschonken aan het project “Goat to Goat” van het Lejofonds in Oeganda.

Frank en Anita zijn ambassadeurs van de “Goeie Geit”. Op de website van de “Goeie Geit” lezen we:

“Wat is er mooier dan wanneer je als geitenboer en aankomend veearts en inmiddels bekende Nederlanders dit mooie project kunt steunen. Wij staan hier voor 100% achter.”Een bok en een geit binnen het project “Goat to Goat” zijn vernoemd naar Frank en Anita. Bij het laatste maandelijkse rapport wat het Lejofonds van de coördinator van het project “Goat to Goat ontving, zijn foto’s van Frank en Anita bijgevoegd.

7. Sponsorkliks

In nieuwsbrief 21 hebben we uitvoerig aandacht besteed aan Sponsorkliks. Via Sponsorkliks is het mogelijk het Lejofonds GRATIS te sponsoren.

Op de Facebook pagina van het Lejofonds hebben we melding gemaakt van een eerste succes. De eerste sponsorresultaten maken het mogelijk een kind naar school te sturen.

Toch werd ook duidelijk dat de eerste resultaten zijn behaald door een beperkt aantal personen. Bij deze dan nog eens de oproep gebruik te maken van Sponsorkliks om het Lejofonds gratis te sponsoren.

8. Facebook

Het Lejofonds heeft een eigen Facebook pagina. Niet iedereen heeft deze pagina al ontdekt. Het is de moeite waard het Lejofonds ook te volgen op Facebook.
Tussen de nieuwsbrieven door verschijnen hier ook korte berichtjes over verschillende ontwikkelingen.

“Liken” van de Facebook pagina van het Lejofonds stellen we zeer op prijs!

9. Dank

– In deze nieuwsbrief hebben we al melding gemaakt van de opbrengst van de actie van basisschool De Tiggeldobbe. We waarderen het enorm dat team en leerlingen het Lejofonds gekozen hebben als goed doel en zich daar zo enorm voor ingespannen hebben. Klasse! Inmiddels zijn een aantal geiten in Oeganda vernoemd naar kinderen van De Tiggeldobbe.

-De Protestant Gemeente West Maas en Waal bestaat uit mensen die leven in het midden van de samenleving, die open staan voor oude en nieuwe mogelijkheden van geloofsbeleving en zingeving, die wegen willen zoeken om er te zijn voor de mens in nood ver weg en dichtbij. Rond Sinterklaas, het feest van het geven van geschenken , waarbij het erom gaat dat kinderen en mensen ervaren dat er een onbekende weldoener is die van hen houdt en gelukkig wil zien, heeft het Lejofonds opnieuw een vorstelijke donatie mogen ontvangen ter ondersteuning van de activiteiten in Oeganda. Daar waren we even stil van. Nu zeggen we hier oprecht hartelijk dank.

In de rubriek “Dank” van de website van het Lejofonds staan nog andere donaties benoemd die in de afgelopen periode zijn gedaan.

Aan het eind van dit jaar willen we iedereen die op welke wijze dan ook zich betrokken heeft gevoeld bij het Lejofonds en de activiteiten in Oeganda heel hartelijk dank zeggen. We hopen en rekenen er eigenlijk ook een beetje op dat ook in 2013 zich die steun laat voelen.