Nieuwsbrief 20

In deze nieuwsbrief laten we allereerst een advertentie van het Lejofonds zien waarmee we deelnemen aan een wedstrijd. Dromen worden werkelijkheid, zo luidt een deel van de advertentietekst.

Dit gezegde is volledig van toepassing op het volgende hoofdstuk, getiteld Henry. Voor dit onderdeel van de nieuwsbrief vragen we speciale aandacht.

Verder melden we dat het NGO certificaat binnen is. De vlag kan uit!
Naast deze website is het Lejofonds begonnen met een Facebook Page voor het Lejofonds. Tenslotte kunnen we melding maken van enkele prachtige giften.

Dit alles resulteert in de volgende hoofdstukken:


1. NRC Charity Awards Challenge

Het Lejofonds neemt deel aan de NRC Charity Awards Challenge. Goede doelen kunnen deelnemen aan de wedstrijd door een advertentie in te sturen. Hieronder zie je de advertentie van het Lejofonds.

De advertentie met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Onder de 253 deelnemende goede doelen zitten grote organisaties met een grote achterban.

Voor het Lejofonds is een publieksprijs onhaalbaar. Maar stemmen levert publiciteit. Iedereen die gestemd heeft op het Lejofonds willen we dan ook hartelijk danken.

Wil je ook stemmen? Dat kan nog tot 14 september. Zie: http://www.nrccharityawards.nl/inzendingen/lejofonds NRC Charity Awards

2. Henry

In de reisverslagen die wij tijdens ons laatste verblijf in Oeganda op de website van het Lejofonds plaatsten, hebben we verschillende keren over Henry gesproken. Onder de titel “Life of a local hardworking young man” vertelden we allereerst over zijn leven.

Henry is 29 jaar oud en is getrouwd. Met zijn vrouw Mary heeft hij een zoontje. Er is geen geld om het zoontje thuis op te voeden. Hij woont daarom bij oma, een dag reizen verder.

Drie banen
Henry is onderwijzer. Hij is verantwoordelijk voor een groot aantal leerlingen in de hoogste groep van een basisschool. Zijn salaris is niet toereikend om van te leven. In de middagpauze van de school spoedt Henry zich naar een bedrijf om daar als accountant de boekhouding te verzorgen. Direct na schooltijd gaat Henry met het openbaar vervoer naar de stad om daar tot ’s avonds 11 uur als ober in een hotel te werken. Vaak is hij pas na middernacht weer thuis.

Henry is een gelovig mens. Zondags gaat hij naar de kerk. Henry doet ook vrijwilligerswerk voor de kerk als is het niet duidelijk waar hij daarvoor de tijd vandaan haalt.

Drie banen! Het zou voor ieder mens een slopend bestaan zijn. Voor Henry geldt dat des temeer. Hij heeft HIV/AIDS en gebruikt daarvoor medicijnen. De dokter heeft het dringende advies gegeven het rustiger aan te doen.

Toekomst
Henry hoopt dat hem nog een twintigtal jaren gegeven zijn. Hij hoopt in die tijd een goede toekomst voor zijn vrouw en zoontje te kunnen opbouwen.

Henry heeft voor zijn vrouw een “winkeltje” aan huis ingericht om zo wat extra inkomen te genereren.

Rampzalige gebeurtenissen
In reisverslag “Ineenstorten en verdampen” verhalen we over de rampzalige gebeurtenissen die Henry en zijn vrouw zijn overkomen. Zijn vrouw staat op punt van bevallen. Het niet-geboren kind blijkt dood te zijn. Dankzij steun van het Lejofonds wordt het leven zijn vrouw op het nippertje gered.

Mikro-krediet
Het Lejofonds geeft Henry een kleine lening om het winkeltje van zijn vrouw te kunnen uitbreiden. Alles is versneld terugbetaald. Reden om Henry een nieuwe lening aan te bieden. Tot onze verrassing wendt Henry deze lening niet voor zichzelf aan. Hij gebruikt het geld om zus Betty de gelegenheid te geven een naaimachine te aan te schaffen om een eigen bestaan te kunnen opbouwen. Betty betaalt keurig in termijnen terug.

Vrijwilliger Lejofonds
Henry is inmiddels voor het Lejofonds ook een waardevolle vrijwilliger. Hij onderhoudt voor het Lejofonds de contacten met Sarah, het meisje dat we slapend op straat aantroffen en naar school stuurden.

Verder ziet hij er op toe dat het gehandicapte jongetje Muudu , die een rolstoel kreeg, nu dagelijks buiten komt, iets wat voordien nooit gebeurde. En Henry bezoekt voor het Lejofonds Ramazan, de jongen die niet geopereerd kon worden omdat hij aan de ziekte van Duchenne lijdt. Hij moet daarvoor enkele uren reizen.

Tenslotte onderhoudt Henry contacten met leerlingen van het Seeta Hill College. Het Lejofonds heeft een briefwisseling tot stand gebracht met leerlingen van die school en leerlingen van een school voor voortgezet onderwijs in Nederland.

Eigen bedrijf
Henry heeft ons nu benaderd met het plan een kapsalon te beginnen in de stad Mukono. Werkzaamheden worden door een vrijwilliger uitgevoerd waar Henry ook in kerkverband mee samenwerkt.
De plek kennen we en is goed gesitueerd. Een businessplan is ingestuurd en gecheckt. Henry hoopt met dit initiatief zodanige inkomsten te verkrijgen dat hij de baan van ober kan laten vallen waardoor hij minder roofbouw op zichzelf hoeft te plegen en zijn leven, wat al bedreigd wordt door HIV/AIDS, wat kan verlengen.

Dromen
Dromen we alleen, zeggen we in de advertentie van het Lejofonds dan blijven het dromen. Dromen we samen dan worden dromen werkelijkheid. Henry heeft een lening van duizend euro nodig om zijn droom te kunnen verwezenlijken. Het is niet gebruikelijk dat het Lejofonds een dergelijk bedrag uitgeeft aan een enkel persoon. De situatie en de persoon van Henry vinden we echter zo bijzonder dat we toch willen proberen samen dit bedrag bij elkaar te krijgen.

We zoeken mensen die bereid zijn Henry een kleine lening te verstrekken waarbij we hopen dat we zoveel reacties krijgen dat we de duizend euro kunnen volmaken. Henry kan het totale bedrag terug betalen in maandelijks termijnen van dertig euro. Indien nodig wil het Lejofonds de terugbetaling regelen.

Help Henry – doneer online

Op de Facebook Page van het Lejofonds geven we het verloop van de aktie weer.

3. NGO-certificaat

Tijdens ons laatste verblijf in Oeganda zijn we erg druk bezig geweest een NGO certificaat voor het Lejofonds te verkrijgen. In reisverslag 4 “Het loopt al gauw in de papieren” en reisverslag “Van het kastje naar de muur en met je hoofd tegen die muur lopen” doen we verslag van een moeizame weg die moet leiden to dit certificaat. Vlak voor ons vertrek moeten we berichten dat we daarin niet geslaagd zijn en de zaken overdragen aan Adams, een plaatselijke contactpersoon van het Lejofonds.

Met een NGO-certificaat wordt het Lejofonds officieel erkend als goed doel in Oeganda, zijn alle activiteiten legaal, kan bij problemen een beroep op de overheid gedaan voor hulp, zijn belastingvoordelen te behalen.

Adams stuitte al gauw op een nieuw probleem. De Oegandese autoriteiten hebben problemen met de statuten van het Lejofonds. Zij willen een nieuwe vertaling en ook enkele aanpassingen. En voordat dat eindelijk geregeld is zijn we weer maanden verder.

Uiteindelijk krijgen we op 27 juli het bericht dat de laatste hobbel genomen is . We krijgen het certificaat toegestuurd. De vlag kan uit!

Nu zien we dat het certificaat al getekend is in februari. Dit eerste certificaat is voor een jaar geldig. Daarna moeten we in de slag voor een volgend certificaat dat een geldigheidsduur heeft voor twee jaar. We mogen er bijna alweer aan beginnen!

4. Facebook Page Lejofonds

Naast de website van het Lejofonds (www.lejofonds.nl) en de nieuwsbrieven die het Lejofonds uitbrengt zijn we nu ook gestart met een Facebook Page (www.facebook.com/Lejofonds) Nieuwsbrieven en Facebook Page vullen elkaar mooi aan. Op Facebook kunnen we meer “dagelijkse berichten” kwijt. Het is daardoor levendiger.

Graag nodigen we iedereen uit die nog niet met de Facebook Page van het Lejofonds heeft kennis gemaakt de site te bezoeken.

Mocht de site in goede aarde vallen dan stellen we het op prijs dat je dat kenbaar maakt door op de “Vind ik leuk” button te klikken.


Op de Facebook Page is ook een online doneren module opgenomen. Klik daarvoor op het plaatje van de collectebus met het opschrift Ideal. Je ziet nu dat er vele mogelijkheden zijn om het Lejofonds te steunen met een donatie. Niet onwaarschijnlijk dat daarbij nog niet gekende mogelijkheden zitten.

Nieuw is het doneren via de QR code. Dit is een tweedimensionale streepjescode. QR staat voor Quick Response. Hieronder zie je de QR code van het Lejofonds. Bijna alle smartphones hebben tegenwoordig wel een gratis barcode lezer applicatie.

5. Maandelijkse rapporten

Van de coördinatoren van de projecten Goat to Goat 1&2 en van het project Solar Cooking krijgen we maandelijks rapporten binnen die een beeld geven van de activiteiten in de afgelopen maand.

De leden van de projecten hebben gevraagd of het Lejofonds ook iets voor hen kan doen wat betreft verlichting. De coördinator zegt hierover het volgende in zijn verslag:

“The coördinator informed the members about their request that they want to have also the materials for lighting. So the coördinator informed the members that their proposal was taken by the Lejofonds and as of now we can not tell the members when they can get these materials but preparations are underway to realize this. The members were very happy and they said that they will keep waiting”.

Misschien wat optimistisch gesteld. Feit is dat we druk bezig zijn onderzoek te doen hoe we kunnen starten met een project Solar Lighting voor de leden van onze projecten en voor de basisscholen waar we mee samen werken. Er zijn contacten met verschillende organisaties die daarin iets kunnen betekenen. We hopen volgende keer meer informatie te kunnen geven.

6. Donaties

a. Gift Lionsclub Texel aan het Lejofonds
De Lions Club Texel heeft op 6 juli 14000 euro uitgekeerd aan tien goede doelen. Het geld werd opgehaald met een Lionsveiling en de inzameling van gebruikte cartridges en mobiel telefoons. Het Lejofonds kreeg een bedrag van duizend euro ter ondersteuning van het project Solar Cooking, koken op zonne- energie.

Tijdens een bijeenkomst in Hotel Den Burg kregen vertegenwoordigers van de tien organisaties een gift overhandigd. Het Lejofonds werd vertegenwoordigd door mw. Marianne de Lugt, op de foto staande, tweede van rechts.
Lionsveiling

b. Maria Hoop een weelderige bloementuin dankzij De Bolleberg en het Lejofonds
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zit de zomervakantie er voor De Bollerberg alweer op. Toch willen we nog even terug gaan naar het vorig schooljaar. De school heeft toen een Bloembollenactie gehouden voor het Lejofonds. Dat was al aangekondigd in nieuwsbrief 19. Aan het eind van het schooljaar werd op een leuke manier in “Ons schoolnieuws”, het weekbericht van de school, bericht van een geslaagde actie:

Beste ouders/verzorgers en kinderen,

De Bolleberg zet de bloemetjes buiten voor het Lejofonds. Dit was de slogan bij de bloembollenactie die wij in april en mei jl. gehouden hebben. Heel veel kinderen van onze school hebben hun beste beentje voorgezet om van Maria Hoop en omgeving een weelderige bloementuin te maken. Dat dit gelukt is kunt U tijdens een fiets- of wandeltocht door het dorp zelf zien. Kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben hiermee een schitterend bedrag opgehaald, waarvoor dank ! Ook groep 7/8 heeft het hele jaar actie voor het Lejofonds gevoerd. Hun opbrengst komt er nog bovenop. Op dinsdagochtend 26 juni om 11.30 u. willen wij als school dit mooie bedrag aan Herma en Leo Annyas van het Lejofonds aanbieden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze opbrengst op een goede manier ingezet gaat worden. Houd hiervoor de nieuwsbrieven in de gaten op de site: https://lejofonds.nl/nieuwsbrieven. Verder willen wij nogmaals alle deelnemende kinderen bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Team BS De Bolleberg

Cheque Een leerling van groep 7/8 overhandigt hier de opbrengst van de acties, een bedrag van liefst 850 euro! Waar een kleine school groot in kan zijn!

c. Protestantse Gemeente West Maas en Waal
Vlak voor het uitbrengen van deze nieuwsbrief ontvingen van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal weer een prachtige donatie. Weer zeggen we omdat dit niet voor de eerste keer is. Uit een eerdere ontmoeting weten we dat achter deze donatie betrokken en inspirerende mensen staan en dat bemoedigt zeer.

7. Bol.com

Onder aan de website staat een banner van Bol.com. Wanneer u via deze banner een bestelling plaatst bij Bol.com gaat een deel van het aankoopbedrag naar het Lejofonds. We maken u daar nog eens op attent.

Momenteel loopt er bij Bol.com een kortingsactie voor nieuwe Nederlandstalige studieboeken en 2e handsboeken.

Tot het eind van de maand wordt op Games een korting gegeven die kan oplopen tot 75%