Nieuwsbrief 14

Het is een uitgebreide nieuwsbrief waarin we een aantal ontwikkelingen schetsen zowel hier als in Oeganda en verslag doen van prachtige initiatieven.
We doen dit aan de hand van de volgende punten:


1. Gestegen kosten levensonderhoud en de gevolgen.

In de vorige nieuwsbrief hebben we het ook al aangegeven: door o.a. een geldverslindende verkiezingscampagne zijn de kosten van levensonderhoud fors gestegen in Oeganda. De benzineprijs is hoog waardoor vervoerskosten flink duurder zijn. Veel mensen in Oeganda leven onder de armoedegrens. De situatie is voor hen verder verslechterd.

Scholen merken dat ouders niet of nauwelijks het schoolgeld voor hun kind kunnen betalen. De school van onze counterpart is daardoor zelf in de financiële problemen geraakt. De school geeft onderwijs aan kinderen in de “nursery-groep” en daarna primary 1 t/m 7. De school is verplicht daarvoor 6 leerkrachten in dienst te nemen. Deze leerkrachten worden door de school betaald. De regering doet daarin geen bijdrage.

En aantal dove kinderen gaan met steun van het Lejofonds naar school. Het Lejofonds geeft ouders een varken en een geit om inkomsten te genereren om het schoolgeld te kunnen betalen. Het Lejofonds betaalt ook het schoolgeld voor het eerste schooljaar. Die periode is inmiddels voorbij. De ouders zijn nu zelf verantwoordelijk voor het schoolgeld.
Dat lukt nog niet.

De directeur van de dovenschool heeft de ouders daarom alternatieve betalingen voorgesteld. Zij kunnen bijvoorbeeld geld krijgen door stookhout naar school te brengen voor de keuken. De ouders zijn daarin niet geslaagd of er niet op ingegaan, dat is niet helemaal duidelijk.

In elk geval is het voor de directeur aanleiding geweest om de kinderen naar huis te sturen.

Koortsachtig overleg met onze counterpart en de directeur van de dovenschool heeft ertoe geleid dat er een financieel plan wordt opgesteld voor alle families. Het Lejofonds heeft het schoolgeld voor de huidige termijn voorgeschoten. Door deze maatregelen worden de dove kinderen nu weer op school toegelaten


2. Het Lejofonds gaat in kaas.

Eind mei zijn wij benaderd door Erik van Dam, eigenaar en oprichter van De Kaasfabriek in Alphen aan de Rijn. De meest spannende kaasleverancier van Nederland is het motto van De Kaasfabriek.
De Kaasfabriek verkoopt diverse soorten geitenkaas. De heer van Dam gaf aan graag met ons van gedachten te wisselen om ons goede doel, het “Goat to Goat”- project te koppelen aan kaas van De Kaasfabriek.

Inmiddels zijn wij op bezoek geweest bij De Kaasfabriek in Alphen aan de Rijn en hebben een zeer prettig onderhoud gehad met de heer Erik van Dam.

Het resultaat daarvan is dat er stappen gezet worden om een “Goat to Goat”- geitenkaas in de markt te zetten. Het is het streven de nieuwe geitenkaas op de Vakbeurs Foodspecialiteiten, begin oktober, te introduceren.


3. Presentatie voor Protestantse gemeente Maas en Waal.

Deze kerk komt al enkele keren voor in de rubriek “Dank”. Zo hebben de jongeren van deze kerk een kalender samengesteld en deze verkocht. De opbrengst was voor het project “Goat to Goat”

Op 19 juni j.l. waren we uitgenodigd tijdens een diaconale dienst in de kerk in Boven-Leeuwen een presentatie van het Lejofonds te geven. De presentatie van het Lejofonds paste prima bij het thema van de dienst.

Een mooie viering in een mooi kerkgebouw. Tijdens de dienst werd er een speciale collecte gehouden voor het Lejofonds. Aan het eind van de dienst kregen wij een geldbedrag overhandigd, geld dat de kinderen van de kindernevendienst het afgelopen jaar gespaard hadden. Schitterend!

De foto van deze presentatie in deze nieuwsbrief is gemaakt door fotograaf Anton Roeterdink Vakfotograaf.


4. Opbrengst actie Sint Jozefschool Wehe den Hoorn

In de vorige nieuwsbrief hebben we verslag gedaan van presentaties van het Lejofonds op twee scholen als start voor een te houden actie. De Sint Jozefschool in Wehe den Hoorn wilde ons graag de opbrengst van hun actie persoonlijk overhandigen. Op de geplande datum moesten wij het Lejofonds in Friesland vertegenwoordigen, waardoor het mogelijk werd de Sint Jozefschool opnieuw te bezoeken.

Een feestelijk bezoek!
Natuurlijk vanwege de geweldige opbrengst! Maar zeker ook vanwege de enthousiaste verhalen van de kinderen hoe zij zich ingezet hadden. Het verhaal van Jonie bijvoorbeeld uit groep 3 die zelf werkstukjes maakte en die dan verkocht aan familie, vrienden en kennissen. Klasse!


5. Operaties gehandicapte kinderen

In nieuwsbrief 13 vertelden wij over Shamimu, het gehandicapte meisje dat op kosten van het Lejofonds geopereerd is. Het is gebleken dat één operatie ontoereikend is om haar volledig van haar handicap te verlossen. Inmiddels heeft Shamimu een tweede operatie achter de rug.

Een andere gehandicapte jongen, Joel, is inmiddels succesvol geopereerd en werkt aan een volledig herstel.

Ramazan is ook een gehandicapte jongen. Foto’s van hem zijn in nieuwsbrief 13 te zien. De doktoren hebben besloten hem eerst een medicijnkuur te laten volgen alvorens te opereren. De kuur is achter de rug. Het wachten is nu op de operatie. Daar bestaat een wachtlijst voor.


6. Foto’s toiletten Gods Glory

In nieuwsbrief 12 schreven we over een dreigende sluiting van de school Gods Glory. Vierhonderd kinderen moesten gebruik maken van twee gammele w.c.’s en dat was een bedreiging voor de gezondheid.
Met steun van het Lejofonds zijn acht nieuwe toiletten gebouwd waardoor een sluiting van de school werd voorkomen. Vanuit Oeganda heeft men ons enkele nieuwe foto’s gestuurd die we onder deze nieuwsbrief publiceren.

7. Schoolmaterialen

– Twee zendingen met zelfgemaakte schoolmaterialen zijn inmiddels aangekomen in Oeganda, deels verstuurd per post, deels meegenomen door bezoekers aan Oeganda t.w. Annamaria van Enk en Linda Buijsman. Hartelijk dank daarvoor.

Van de Good Samaritanschool kregen we de volgende reactie:

“Thank you very much for your effort- invested in Good Samaritan Goat to Goat project. Children like the teaching materials very much because they learn by doing. Children like these concrete objects such blocks, jig sour e.t.c

For teacher it was clear and teachers understood how to use those materials. The rules how to handled and use these materials were clearly stated and given the children. These materials are kept safely and they are in good condition.

Of course these materials are used during the class lessons. There is no way teachers can use these materials with out permission. It is the teacher who gives them out according to the lesson she/ he had prepared. We keep those materials in the polythene papers and boxes.

When you send us those materials we call for the staff meeting and we tell them that you sent some teaching materials and we caution them to handle these materials care fully. Most of the materials you sent to us fit the in the Uganda curriculum with exception of few.Your materials are not for fun but really boasted the children leaving and reading skills. A GS skill needs your materials because they helped us to teach our children.

If it possible we would kindly request you to thought of designing which teach children hand writing and reading. Most of the children are lacking these skills.”

– De Jozefschool uit Den Burg heeft nog eens op zolder rondgekeken en dat leverde een paar kratten onderwijsondersteunende materialen voor Oeganda op. Goed voorbeeld doet volgen, zeggen we dan.


8. Vrijwilliger

We hebben veelvuldig contact met onze counterpart via email en Skype. Toch blijft het lastig op tijd alle informatie te verkrijgen voor een goed totaaloverzicht om daarop bijvoorbeeld vervolgvoorstellen te baseren. Het zou prettig zijn in de periode dat wij zelf niet in Oeganda zijn iemand daar te hebben die ons vertegenwoordigt en die snel de juiste informatie kan terugkoppelen. Een vrijwilliger zou daarin veel goeds kunnen doen. Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

9. Contacten

– In de afgelopen tijd hebben wij meerdere keren contact gehad met audicien Roland Zweers. Roland Zweers is bezig met een project dat een aantal dove kinderen in Oeganda zal helpen. Het project zal zich eerst concentreren op de Bishop Westschool in Mukono, de school waarop onze dove vriendjes verblijven. Door uitwisselen van gegevens ondersteunen we elkaar.
– We zijn benaderd door de heer Leon Weijs die de stichting Kumi Farm Uganda vertegenwoordigt, een zusterstichting van Kumi Hospital stichting. Ze zetten een geitenproject op. Inmiddels hebben wij een overleg gehad waarin informatie is uitgewisseld.

10. Bol.com

Onderaan de website ziet u een banner van bol.com. Het Lejofonds is lid van het Bol.com partnerprogramma. Dit programma is onlangs vernieuwd en heeft gunstige voorwaarden. Dit houdt in dat na een bezoek aan de website van Bol.com via de site van het Lejofonds wij een percentage krijgen van elke aankoop die u daarna binnen drie dagen doet bij Bol.com.

11. Partnerscholen

Binnen het project “Goat to Goat” werken we samen met drie scholen t.w. de Good Samaritan, Gods Glory en de Kisimbizischool. De directeuren van de scholen selecteren families die in aanmerking komen voor een geit. Zij kennen de gemeenschap erg goed.

Zoals gemeld hebben we bij Gods Glory een dreigende sluiting weten te voorkomen van de school door het mogelijk maken van de bouw van acht toiletten.

Bij de Good Samaritan hebben we terreinen en gebouwen gerenoveerd om de uitbouw naar een “demonstration farm” en een knowledgecenter” mogelijk te maken.

De Kisimbizischool is allerberoerdst gehuisvest. De school heeft de fundering gelegd voor drie nieuwe klaslokalen, maar voor de afbouw ontbreken de middelen. De school heeft het nog zonder support van het Lejofonds moeten stellen. Gelukkig heeft de school als motto: “Through patience you win”.

Het zou geweldig zijn als wij bij terugkeer naar Oeganda, waarschijnlijk in januari, over de middelen beschikken voor de verdere realisatie van de drie klaslokalen. Daarvoor is nog vijfduizend euro nodig.


12. Dank

Dit keer in deze rubriek weer een paar bijzondere initiatieven.

– Mw. Hanneke Oosterveld uit Groningen heeft jarenlang als medewerkster van een schooladviesdienst scholen begeleid en in die hoedanigheid jarenlang samen gewerkt met Leo Annyas. Op 15 april j.l. heeft zij, samen met een collega, mw. Anke Schaafsma, afscheid genomen van de organisatie Cedin in Drachten. Op de uitnodiging voor de afscheidsreceptie hebben beiden aangegeven i.p.v. een cadeau een bijdrage voor het Lejofonds op prijs te stellen. En dat betekende een stevige support voor het Lejofonds. Fantastisch! Alle waardering voor dit initiatief.

– Ongeveer een maand later namen dhr. Guus Verbeek uit Groningen, oud-collega van Leo Annyas en collega dhr. Henk Dutmer, evenals uit Groningen, afscheid van het onderwijs. Ook zij verkozen donaties aan goede doelen boven cadeaus. Het Lejofonds werd bedacht met prachtige giften. Buitengewoon!

Verder verwijzen we weer graag naar de rubriek “Dank” van de website van het Lejofonds. Hier staan de andere aanvullingen op het overzicht van gedane giften en donaties. Alle gulle gevers hartelijk dank!
 St. Jozefschool Wehe den Hoorn Jonie verkocht zelfgemaakte werkstukken Shamimu Shamimu Shamimu Joel Nieuw toiletgebouw bij Gods Glory met dank aan het lejofonds