Nieuwsbrief 13

– Binnen het project “Goat to Goat” zijn veel jonge geiten en bokken geboren.
– Twee scholen voeren momenteel actie voor het Lejofonds. We zijn er op bezoek geweest om te vertellen over onze activiteiten in Oeganda.
– Shamimu, het gehandicapte meisje waarover we in nieuwsbrief 12 schrijven is inmiddels geopereerd.
– Voor de scholen uit ons project maken we en verzamelen we schoolmaterialen. Deze scholen hebben van alles niks en steun is hard nodig.
– Achter de schermen gebeurt ook het nodige.

Over dit alles is meer te lezen in deze nieuwsbrief, die zoals altijd wordt afgesloten met het hoofdstuk “Dank.”

  • 1. Project “Goat to Goat”
  • 2. Acties
  • 3. Shamimu
  • 4. Schoolmaterialen
  • 5. Achter de schermen
  • 6. Dank

1. Project “Goat to Goat”

In de afgelopen tijd zijn veel geiten geboren binnen het project. Ruim twintig eerstgeboren geiten en bokken moeten terug naar het project. De veearts zal een selectie toepassen. De beste beesten blijven binnen het project en gaan naar andere families, de rest wordt verkocht om onkosten te bestrijden.
De Oegandese organisatie Naads(National Agricultural Advisory Services) wil de dieren kopen. Het probleem op dit moment is dat deze overheidsorganisatie wacht op geld van de overheid De verkiezingen hebben veel geld gekost. Daardoor is de overheid traag met betalingen waardoor vele organisaties waaronder ook scholen problemen ondervinden. Verkoop aan particulieren is niet aan de orde omdat dit onvoldoende oplevert.


2. Acties

– In de laatste nieuwsbrief van de Sint Jozefschool in Wehe den Hoorn (Gr.) is het volgende te lezen:

Vastentijd
Het is bij uitstek ook de periode waarin we beseffen dat we het goed hebben en dat we ook iets voor een ander, die het niet zo goed heeft, kunnen betekenen.
Mooi is ook dat we in ons godsdienstproject hebben gesproken over “kansen”. Met name ging het over dat je je kansen niet moest laten liggen, maar ook dat we elkaar kansen wilden geven. Kans op geluk en kans op een beter leven. Op school hebben we nu besloten om hieraan een actie te koppelen die wordt gehouden van 4 t/m 8 april. We hebben gekozen voor een project in Oeganda dat wordt ondersteund door een oud-directeur van de St.Jozefschool, Leo Annyas.

Bovendien komt hij woensdag 23 maart op school om de kinderen te vertellen over het project in Oeganda.“


– Ook de Jozefschool te Texel voert in deze periode actie voor het Lejofonds.

Beide scholen hebben we met veel plezier bezocht om te vertellen over de activiteiten van het Lejofonds en daarover foto’s en een film te laten zien.
Opvallend, zelfs indrukwekkend, was de aandacht die de kinderen hiervoor hadden.

Op het plein van de Sint Jozefschool hangt het bordje Leo Annyasplein. De kinderen van de Sint Jozefschool weten nu naar wie dit bord vernoemd is.


3. Shamimu

In nieuwsbrief 12 schrijven we over Shamimu, een gehandicapt meisje van de Good Samaritanschool. We laten ook een kort filmpje van haar zien. Shamimu is voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest. Het besluit om haar te opereren waardoor zij van haar handicap verlost wordt, is uitgesteld. Het Lejofonds staat garant voor de kosten van een operatie.

Daarna krijgen wij van Shamimu het volgende schrijven:

Bij een volgend onderzoek valt het besluit te opereren.
Schoolbestuur, team, ouders en hun kinderen komen bij elkaar om te bidden voor een geslaagde operatie en Shamimu sterkte te wensen.

De operatie is kort daarop. Een prachtig bericht volgt: De operatie is geslaagd. Vlak voor het uitgeven van deze nieuwsbrief kwamen foto’s van Shamimu binnen. We plaatsen ze onder deze nieuwsbrief.

Fred Migadde, onze contactpersoon in Oeganda heeft een verzoek gedaan, ondersteund door doktoren van het Corsu ziekenhuis in Oeganda, te bezien of het Lejofonds de kosten op zich kan nemen voor een operatie van Ramazan, een gehandicapte jongen van 12 jaar. Na een geslaagde operatie zal het voor Ramazan mogelijk worden naar school te gaan. Fantastisch om te melden dat we mensen gevonden hebben die de kosten voor de operatie willen betalen en dat ook al gedaan hebben. We hebben Fred Migadde hiervan op de hoogte gesteld. Hij zet de procedure in werking.


4. Schoolmaterialen

Zelf zijn we nog steeds druk bezig met het maken van leermiddelen voor de scholen uit het project “Goat to Goat”. De Jozefschool te Texel zoekt de zolder af op zoek naar in onbruik geraakte leermiddelen die nog goed van pas komen in Oeganda. De opbrengst van de actie van de school is bestemd voor aanschaf van leermiddelen.

We proberen nu een organisatie te vinden die voor ons tegen een redelijke vergoeding ( maar liefst gratis) materialen naar Oeganda kan vervoeren. Tips zijn welkom!


5. Achter de schermen

In de afgelopen periode hebben we intensief contact gehad met onze counterpart over de schoolvoering. Er zijn adviezen gegeven over inrichting van de (school)tuin en de verbinding die dat kan hebben met het schoolprogramma.

Na bestudering van vele programma’s hebben we uiteindelijk gekozen voor een tweetal publicaties van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO, Food and Agriculture Organization) van de Verenigde Naties en die, als voorstel, voorgelegd aan onze counterpart. Het betreft de publicatie “ Setting up and running a school garden – A manual for teachers, parents and communities”. Met daarbij de bijbehorende “Teaching Toolkit”. Beide publicaties zijn met veel instemming ontvangen. Momenteel wordt bestudeerd hoe en wat in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

Nederlandse vrijwilligers kunnen hier zinvol werk doen en een goede ondersteuning geven. Belangstellenden informeren we graag verder.

Ook is er een blijvend overleg over een gewenste schoolorganisatie.
Voortdurende zorg is de financiële huishouding. In feite is de enige bron van inkomsten het schoolgeld. Het merendeel van de ouders is niet in staat het schoolgeld op tijd te betalen en vaak komt maar een deel van het schoolgeld binnen en te vaak helemaal niets. Samen zoeken we naar oplossingen.

In de afgelopen maanden hebben de verkiezingen het dagelijkse leven beheerst in Oeganda.. Door de onrust die de verkiezingen met zich mee hebben gebracht, heeft een aantal ouders die verder weg wonen hun kind van het internaat van de school gehaald en hen dichterbij naar school gedaan. Tegenvallende inkomsten voor de school wat direct weer tot tekorten heeft geleid. Door de verkiezingen zijn de kosten voor levensonderhoud explosief gestegen wat het ook moeilijk maakt uit de rode cijfers te blijven.
De school van onze counterpart is een private school en is helemaal op zichzelf aangewezen. Zij krijgen geen overheidssteun of – gelden.


6. Dank

Van de headmaster van de school “Gods Glory” ontvingen we een kort bericht waarin hij iedereen bedankt die meegewerkt heeft aan de tot standkoming van acht nieuwe toiletten waardoor een dreigende sluiting van zijn school werd voorkomen. Ook is hij blij met toegestuurde leermiddelen voor de kleuterklas.

“I greet you in the name of our lord Jesus Christ.  On my behalf, staff, pupils and the entire community, we thank you for your parental spirit you showed us when you agreed to construct us a school latrine of eight (8) stances, we have real thanked you very much.
The latrine is now ready and the pupils have started using it. 
I, as a Director and a Nursery teacher, we are so happy for the work you did of drawing us nice pictures of Top class.

Thanks from Munyana Stephen Sseruwagi
Director / Head teacher

Verder verwijzen we weer graag naar de rubriek “Dank” van de website van het Lejofonds. Hier staan de aanvullingen op het overzicht van gedane giften en donaties. Alle gulle gevers hartelijk dank!

Shamimu Ramazan Jozefschool Den Burg St. Jozefschool Wehe Den Hoorn