Nieuwsbrief 12

In deze nieuwsbrief komen we met de uitslag van de stemming van het bedrijf Enigma. Het jaarverslag 2010 komt aan bod. We doen verslag van verschillende ontwikkelingen en kijken even naar de toekomst. Dit alles is ondergebracht in de volgende hoofdstukken:

 • 1. Uitslag stemming
 • 2. Jaarverslag Lejofonds 2010
 • 3. Gehandicapte kinderen
 • 4. Toiletten Gods Glory
 • 5. Schoolmaterialen
 • 6. Schoolgebouwen
 • 7. Dank

1. Uitslag stemming

In Nieuwsbrief 11 hebben we aangegeven dat het Lejofonds door Enigma consulting genomineerd is voor een donatie. Na een stemming krijgen drie doelen een financiële donatie.

We hebben iedereen opgeroepen te stemmen op het Lejofonds. Met succes! Iedereen heeft kunnen zien dat het Lejofonds in de stemming op kop ging. Ook als je de stemmen niet meetelt van een al te enthousiast persoon die vele malen stemde. We keken dan ook met spanning uit naar de reactie van Enigma consulting.

Die kwam er uiteindelijk. Maar anders dan we verwacht hadden. Hoewel dit niet uit de informatie op het internet blijkt, was de stemming alleen bedoeld voor medewerkers van het bedrijf, zo werd ons duidelijk gemaakt. En bij de interne stemming viel het Lejofonds net buiten de boot.

De hele gang van zaken is wat ongelukkig geweest zo werd ook door de woordvoerder van het bedrijf aangegeven.

Wij willen in elk geval iedereen bedanken die op het Lejofonds gestemd heeft en die zich ingespannen hebben anderen ook te laten stemmen.


2. Jaarverslag Lejofonds 2010

Het jaar 2010 is een belangrijk jaar geweest voor het Lejofonds. De activiteiten in Oeganda zijn fors uitgebreid en verbreed. De leuze “Vooruit met de geit” blijft juist in de figuurlijke zin, in de letterlijke betekenis wordt dat misschien te beperkt.

 • – Het project “Goat to “Goat is uitgebreid met een varkensproject en een moestuinproject.
 • – 320 mensen die aan lepra lijden is directe hulp geboden.
 • – Met steun van het Lejofonds groeit de Good Samaritan van onze counterpart uit tot een “demonstration farm and knowledge center” .
 • – Door het bouwen van nieuwe toiletten is een dreigende sluiting van de school Gods Glory voorkomen.
 • – Er is een onderzoek gestart hoe enkele gehandicapte kinderen van door een operatie van hun handicap verlost kunnen worden.

Dit en meer is hier in het Jaarverslag Lejofonds 2010 te lezen.


3. Gehandicapte kinderen

In weblogaflevering 17 “Wat kun je doen met 350 euro?” schrijven we over onze ontmoeting met twee gehandicapte kinderen die we naar school willen sturen, maar waar een operatie eerste prioriteit is. In Nieuwsbrief 11 delen we mee dat een onderzoek in het ziekenhuis vertraagd is door het kerstreces van doktoren. Inmiddels hebben we meer nieuws. En dat is nogal opzienbarend. Fred Migadde, onze counterpart is inmiddels een paar keer met beide kinderen, Jonathan en Lourence in het ziekenhuis geweest. Persoonsgegevens zijn in de computer ingevoerd. En toen bleek dat beide kinderen al eerder voor onderzoek zijn geweest en voor een operatie op de lijst staan. Een Nederlandse organisatie staat garant voor de kosten. Volop verbazing bij ons. Waarom is dat niet door de ouders verteld? Bij Fred Migadde geen verbazing. “Zo gaat dat bij ons. Dit durft men niet te vertellen”. Met toestemming heeft Fred Migadde nog een gehandicapt meisje, Shamimu, meegenomen voor onderzoek. Zij krijgt nu eerst medicatie, later wordt beslist of een operatie tot de mogelijkheden behoort.

De doktoren van dit ziekenhuis, Corsu, dat zich speciaal richt op de gehandicapte mens, hebben Fred Migadde gevraagd, een klemmend beroep te doen op het Lejofonds meer kinderen te helpen.


4. Toiletten Gods Glory

Vanuit Oeganda hebben we een nieuwe foto’s toegestuurd gekregen. Hierop is te zien hoe het bestuur van de school Gods Glory samen met de burgemeester een kijkje komen nemen. Verder wordt een begin gemaakt met de bouw van de toiletten. Dat betekent de kuil (te zien op foto’s in Nieuwsbrief 11) inmiddels zeker 22,5 (!) meter diep is.

5. Schoolmaterialen

Tijdens ons verblijf in Oeganda hebben we met onze counterpart en het team van de Good Samaritan ook veel gesproken over het onderwijs. Hoe kan de school onderdelen van het onderwijsleerprogramma selecteren die aansluiten bij de tuin, de aan te leggen schooltuinen en de demonstratieboerderij en dit in de praktijk overdragen?

Daarnaast is gediscussieerd hoe het voor kinderen saaie en vervelende onderwijssysteem stapsgewijs te veranderen. Daarvoor zijn in elk geval schoolmaterialen nodig.

Nu is er niets. Geen boeken, geen spelmateriaal, de kinderen hebben alleen een schrift en een potlood. Voor een school van 200 kinderen heeft men voor schoolmaterialen 500 euro per jaar op de begroting staan.

Herma Annyas heeft in de afgelopen periode een aantal lotto’s memories, woordkaarten e.d. gemaakt en dit opgestuurd naar de school van onze counterpart. We zijn naar de onderwijsbeurs geweest om ideeën op te doen.
In de komende tijd willen we scholen vragen of zij mogelijk op zolder nog schoolmaterialen hebben liggen die langzamerhand gemist kunnen worden en in Oeganda een tweede leven kunnen krijgen. Daarna wacht dan het probleem van het transport. Ook daarvoor gaan we op zoek naar oplossingen.

6. Schoolgebouwen

Het project “Goat to Goat” speelt zich af in drie sub-counties. In elke sub-county is een basisschool het centrum. Voor Mukono is dat de Good Samaritan van onze counterpart. Voor Seeta Nazigo is dat de plattelandschool Gods Glory, de school met “het toiletprobleem”. In Knonkonjeru staat de Kizimbizischool.

De huisvesting van Gods Glory en de Kizimbizischool erbamelijk. Teveel kinderen in te kleine ruimtes, vaak meerdere groepen bij elkaar. Beide scholen hebben plannen voor de bouw van drie nieuwe lokalen. Er is een begin gemaakt met de realisatie ervan. De fundamenten liggen er. Daar blijft het voorlopig bij. Er is geen geld.

“Through patience you win” is het motto van de Kizimbischool. Zij schikken zich kennelijk. Of toch niet helemaal? Totaal onverwachts werden wij geconfonteerd met het feit dat we de eerste steen gelegd hadden. Een hint?

Het Lejofonds is in Oeganda gestart met het project “Goat to Goat”. Inmiddels zijn de activiteiten behoorlijk verbreed. Daar zijn we behoorlijk druk mee. Toch zit het in ons achterhoofd dat, als we de kans krijgen, de Kizimbischool en de Gods Glory te helpen bij het realiseren van hun uitbreidingsplannen. Geen wonder als je de huidige situatie gezien hebt.

7. Dank

In de rubriek “Dank” op de website ziet u een overzicht van mensen en organisaties die het Lejofonds financieel ondersteunen d.m.v. giften en donaties.

Tijdens ons eerste verblijf in Oeganda in 2010 kregen we een bijzondere donatie van de stichting Vrienden van La Rouche. We schreven daarover in weblogaflevering 3 onder de titel “Van Mambapoint to La Rouche”. In een schrijven aan de stichting hebben we verantwoord hoe we de gelden hebben besteed.

Onlangs hebben we een schrijven van deze stichting gehad dat het Lejofonds opnieuw een vorstelijke donatie krijgt.

Een plaatselijke supermarkt hebben we deze poster gegeven als dank dat we de “Beesies” overgebleven van een aktie, in Oeganda mochten weggeven.


Huisvesting van de drie scholen uit het project “Goat to Goat”. Nkonkonjeru Nkonkonjeru Nkonkonjeru – Dubbel lokaal; leeg Nkonkonjeru – Zelfde lokaal Nkonkonjeru Good-Samaritan Gods-Glory Gods-Glory