Nieuwsbrief 11

Dit is de eerste nieuwsbrief sinds onze terugkomst uit Oeganda. In de afgelopen dagen hebben we met veel mensen contact gezocht om hen te berichten over de geit of geiten die zij gedoneerd hebben voor het project “Goat to Goat”. Zo mogelijk hebben we daar foto’s van meegestuurd. In deze nieuwsbrief een vervolg op een aantal in gang gezette ontwikkelingen in Oeganda. Verder nog wat nieuwe ontwikkelingen. En zoals altijd de rubriek “Dank” die dit keer omvangrijk is. De onderdelen van deze nieuwsbrief zijn:

  • 1. Kerstman in Oeganda
  • 2. Gehandicapte kinderen
  • 3. Vrijwilligers
  • 4. Donaties
  • 5. Dank
  • 6. Tot slot

1. Kerstman in Oeganda

In weblog 16 hebben wij onder de titel “Sinterklaas in Oeganda” verteld over de paniek bij de directeur van basisschool Gods Glory over een op handen zijnde sluiting van zijn school i.v.m een te kort aan toiletten.

Vanuit Nederland schoot Sinterklaas te hulp waardoor een begin gemaakt kon worden met de bouw van een achttal toiletten. Daarmee werd een dreigende sluiting voorkomen. Inmiddels heeft de Kerstman ook hulp aangeboden. Daarmee komt de uiteindelijke realisatie van de toiletten een flinke stap dichterbij.

Op de valreep, vanmorgen, kregen we foto’s binnen vanuit Oeganda over de bouw van de toiletten. Daarop is te zien dat men al flink gevorderd is met het graven. Met behulp van een open jerrycan aan een touw wordt de grond omhoog gehaald. Zoas gemeld moet het gat 25 meter (!) diep worden.

Vanuit Oeganda kregen we een dankbetuiging voor de geboden hulp. “ …we thank you for the good heart you showed us when you agreed to assess us about the problem we have with the school latrine and the wire mesh of goats, may God bless you. the entire community is happy about what you have done for us since you came to our school. Please we beg you to keep on like that. We hope to meet you once again if God allows. 
Merry Christmas and happy new year of 2011. 

Yours,Munyana Stephen Sseruwagi, Director/Head teacher”


2. Gehandicapte kinderen

In weblogaflevering 17 hebben wij verteld over twee gehandicapte kinderen die wij m.b.v. het Lejofonds naar school willen sturen. Na een ontmoeting met deze kinderen is de conclusie dat een operatie eerste prioriteit is om de kinderen van hun handicap te verlossen. Vanuit Oeganda kregen wij bericht dat de kinderen voor onderzoek naar het ziekenhuis zijn geweest. Helaas waren de specialisten al op kerstreces. Een onderzoek zal nu begin 2011 plaatsvinden.

Tijdens het bezoek aan het ziekenhuis ontdekte Fred Migadde, onze counterpart, een kind met dezelfde handicap als Shamimu’s een leerling van de Good Samaritanschool. Het kind was met succes geopereerd. De vraag is nu of het Lejofonds zich ook sterk wil maken voor een operatie voor Shamimu.
“…The Disabled children were taken to Kisubi “Orthopedic hospital for assessment but it was postponed until next year when the expatriates come back from their x-mas holidays.
When we reached Kisubi we found children whose disabilities resemble Shamimu’s the short girl who stays at school with us. One was operated and was walking normally while another one was going to be operated next year. Is there any possibility for Shamimu to be included on the program for next year?”…


3. Vrijwilligers

Met onze counterpart hebben we gesproken over de inzet van vrijwilligers uit Nederland. Mensen met landbouwkundige ervaring en kennis en mensen met onderwijservaring zijn erg welkom. Zij kunnen begeleidende werkzaamheden verrichten op de demonstratieboerderij, de school en in het project “Goat to Goat”. Onze counterpart kan als aanspreekpunt fungeren. Onderdak is o.a. mogelijk in een schitterende (leegstaande) villa, in de buurt. Meerdere personen kunnen hier gehuisvest worden. De huurprijs bedraagt ongeveer 250 euro per maand. Belangstellenden kunnen nu al contact opnemen voor verdere informatie.


4. Donatie 1

Enigma consulting ondersteunt kleinschalige doelen op het gebied van natuur&milieu, kinderen, derde wereld, en/of vernieuwende ideeën binnen deze groepen. Ieder jaar worden er 3 doelen geselecteerd. Deze doelen krijgen allen een financiële donatie.

Dit jaar staat het project “Goat to Goat” van het Lejofonds ook op de lijst van doelen waarop gestemd kan worden. De omschrijving van het project  “Goat to Goat” is niet geweldig. Het belangrijkste is echter dat het Lejofonds erbij zit.
Wie wil stemmen en dat nog niet gedaan heeft kan daarvoor gaan naar deze pagina.

Hartelijk dank voor de te nemen moeite en de steun die daarmee gegeven wordt.


Donatie 2

Op de website van het Lejofonds staat een rubriek “Doneren”. Daar staan verschillende manieren aangegeven hoe u, desgewenst” kunt doneren. Uit reacties hebben wij begrepen dat mogelijkheid nummer 5 over het hoofd gezien wordt. Als u de banner van bol.com op de website van het Lejofonds aanklikt en dan een bestelling plaatst, krijgt het Lejofonds een percentage van het aankoopbedrag.


5. Dank

De rubriek “Dank” op onze website is met recht een dankbare rubriek. Het is verrassend en soms ontroerend te vernemen hoe mensen meeleven met het Lejofonds en hun waardering daarvoor uitdrukken in een donatie waardoor zij het mogelijk maken mensen in erbarmelijke omstandigheden in Oeganda te ondersteunen en hoop te geven voor een betere toekomst.
Ook nu weer kunnen we melding maken van een aantal hartverwarmende reacties.

Dank kwam er ook vanuit Oeganda. Onder punt 1 staat de dank vermeld van mister Stephen, de headmaster van Gods Glory. Fred Migadde, onze counterpart schreef het volgende:
We thank you for all the financial, technical and moral support you have given us that has transformed our place into a place of attraction. Indeed you worked very hard and tirelessly throughout.  The time you were with us. You deserve a rest at least.  We are very grateful for the help you extended to the deaf; you really helped them a lot and changed their lives. Kleine Leo, zoon van Fred Migadde.
Om zijn dankbaarheid uit te drukken heeft Fred Migadde zijn zoon vernoemd naar Leo Annyas


6. Tot slot

Tot slot willen we iedereen fijne en inspirerende Kerstdagen wensen en een goed, gelukkig en gezond 2011 Hartelijk dank aan allen die op enigerlei wijze het Lejofonds gesteund hebben in het afgelopen jaar. Dat heeft ons geweldig geinspireerd.

Leo en Herma Annyas