Nieuwsbrief 10

5 oktober vertrekken we, Leo en Herma Annyas, opnieuw naar Oeganda. Dit keer voor een verblijf van ruim twee maanden. Er zullen voor het Lejofonds weer verschillende activiteiten ondernomen worden. We zetten het op een rijtje.

1. De dove kinderen op de Bishop Westschool.

– We kijken uit naar een weerzien met onze dove vriendjes. Speciale belangstelling gaat uit naar die dove kinderen die door steun van het Lejofonds nu naar school gaan. Dove kinderen gaan naar een internaat. Die kosten zijn hoog. De gezinnen met een doof kind, die ondersteund worden door het Lejofonds, krijgen nu naast een geit een varken om zo genoeg geld te kunnen verdienen om het schoolgeld op te hoesten. We zullen de gezinnen bezoeken om te zien hoe zij ervoor staan. – Een paar dove kinderen die ondersteund worden door het Lejofonds zijn inmiddels doorgestroomd naar een vervolgschool in Kampala. Deze kinderen worden ook bezocht.

– Roland Zweers, audicien uit Zevenbergen, heeft dit jaar een viertal kinderen van de Bishop Westschool geholpen met een hoortoestel. Volgend jaar komt hij terug. Hij wil zijn hulp aan dove kinderen verder uitbreiden. Hij heeft ons gevraagd een aantal voorbereidende activiteiten te verzorgen. Dat doen we graag.

– Evenals vorige keer zal Herma handvaardigheidslessen geven aan de dove kinderen. Door gebrek aan materialen krijgen leerlingen maar mondjesmaat les in creatieve vakken. Zij hongeren naar dit soort lessen en krijgen zo nieuwe prikkels voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. We verheugen ons op de stralende gezichten.

– Inmiddels hebben we van theater Lejo een d.v.d met 12 filmpjes binnengekregen die we m.n. de dove kinderen in Oeganda willen laten zien.

– Batu, de dove jongen die ook op de openingssite te zien is, kunnen we laten weten dat we met een foto van hem een derde plaats hebben behaald in een fotowedstrijd.2. Goat to goat en andere projecten

-Met onze counterpart realiseren we een geitenproject en er is gestart met een varkensproject en een tuinbouwproject.

We zullen het geitenproject evalueren en bijstellingen doen daar waar nodig is.

Datzelfde geldt in feite voor het varkensproject.

– Samen met de “executors” binnen het project “Goat to Goat” zullen we onderzoeken welke gezinnen het hardst ondersteuning nodig hebben om een kind naar school te sturen.

-Voor het tuinbouwproject is behoefte aan een irrigatiesysteem voor het droge seizoen. Nadat we nauwkeurig weten wat de behoefte is, zullen we contact zoeken met een organisatie die zich hierin heeft gespecialiseerd.

-We zullen kijken naar de hele watervoorziening. De aanwezige waterpompen op het terrein worden door motoren aangedreven. Deze zijn nu uitgeschakeld omdat de elektriciteitsrekening te hoog oploopt. We zullen naar alternatieven kijken. Een grote watertank bij de school voor opvang van regenwater is stuk evenals enkele goten. Dit krijgt ook onze aandacht.

-Door de verschillende projecten is er behoefte aan een werkruimte of een kantoortje. Nu wordt er gewerkt vanuit een benauwde ruimte waarin ook de directeur van de Good Samaritanschool zijn werk moet doen. We zullen kijken hoe we het gebouw kunnen aanpassen en een verbouw zo mogelijk realiseren.

– Onze counterpart doet door de projecten ervaringen op in het houden van geiten, varkens en het verbouwen van groenten en fruit. Daarnaast heeft men in het verleden ervaring opgedaan in het houden van kippen. Opgedane kennis wil men graag ten goede laten komen aan de regio. De Good Samaritanschool kan dan uitgroeien tot een kenniscentrum voor de regio. Samen met onze counterpart zullen we kijken welke impulsen we hieraan kunnen geven.

3. Hulp aan leprapatiënten

Met de districtarts voor de lepra dr. Peter Bukenya zullen we aan een groot aantal leprapatiënten de rest van de hulpmiddelen verstrekken zodat hun lijden aan deze ziekte enigszins verlicht wordt.

4. Dank

Vorige keer konden we melding maken van een aantal verrassende steunbetuigingen. Zie nieuwsbrief 9. Dat is opnieuw het geval.

Wij verwijzen u hiervoor naar de rubriek “Dank”

5. Informatie

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief. Leo en Herma Annyas doen straks via de website verslag van hun ervaringen in Oeganda. Deze verslagen zijn te vinden in een nieuw weblog. Als men in het bestand van het Lejofonds is opgenomen, krijgt men automatisch bericht als er een nieuw verslag verschijnt.

Veel foto’s zijn nabesteld en gaan mee naar Oeganda.