Nieuwsbrief 08

1. Voortgang project

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat, voor ons totaal onverwachts, de aangetrokken veearts voor het project “Goat to Goat” zijn toezeggingen niet nakwam. Inmiddels is bekend geworden dat betreffende veearts zijn ontslag heeft genomen.

Het gebied waar het project zich afspeelt is erg groot. Het beslaat drie sub-counties. Besloten is om nu te proberen verder te gaan met drie veeartsen. Een veearts voor elke sub-county. Het voordeel hiervan is ook dat er minder gereisd hoeft te worden en de reiskosten beperkt worden.

Dit alles heeft de nodige tijd en aandacht en overleg gekost. Daardoor is het varkensproject, waarin m.n. families met gehandicapte kinderen naast een geit ook een varken krijgen om naast het schoolgeld ook de internaatskosten te kunnen betalen, nog niet van start gegaan. 

2. SOL

SOL staat voor Studentenvereniging Ontwikkelingssamenwerking te Leiden (SOL). SOL is een vereniging die studenten de mogelijkheid wil bieden een mening te vormen over ontwikkelingssamenwerking. Deze zomer organiseren zij van 4 juli tot 25 juli een studiereis voor ongeveer 20 studenten naar Uganda.

Het doel van de reis is om studenten de mogelijkheid te bieden ontwikkelingsprojecten in het Zuiden te bezoeken, om met eigen ogen te kunnen zien hoe ontwikkelingssamenwerking in de praktijk functioneert. De vereniging heeft het Lejofonds gevraagd het project “Goat to Goat” te mogen bezoeken en te bestuderen.

Stephanie Annyas en projectcoordinatrice Christine Ndagire zullen de studenten namens het Lejofonds begeleiden in Oeganda. De laatste zal ook op verzoek een discussie organiseren tussen de Leidse studenten en studenten van de universiteit in Mukono.

3. Opnieuw naar Oeganda

Inmiddels is bekend geworden dat Leo en Herma Annyas dit jaar voor de tweede keer voor het Lejofonds naar Oeganda zullen afreizen. 9 oktober zullen zij vertrekken voor een verblijf van twee maanden. In tegenstelling tot vorige keer heeft vliegtuigmaatschappij Egypt Air geen extra baggage toegestaan. Er worden nog pogingen ondernomen dit te veranderen. Het verslag van hun verblijf van januari tot april 2010 is hier te vinden. 

4. Presentaties op de St. Ludgerusschool

In weblogaflevering 14 vertellen we onder de titel “Dat is prettig schrikken” over de fantastische aktie die de St. Ludgerusschool te Workum gehouden heeft voor het Lejofonds met een geweldige opbrengst als resultaat. Kanjers zijn het daar. Leo en Herma Annyas hadden beloofd hen dat persoonlijk te komen vertellen. Dat is inmiddels gebeurd. 7 juni zijn zij op bezoek geweest. In vier presentaties hebben zij alle kinderen verteld over het project “Goat to Goat’ en daar ook filmbeelden van laten zien. De kinderen hadden veel aandacht en waren onder de indruk van de presentatie. En daar waren Leo en Herma weer van onder de indruk. Een geslaagd geheel! 

5. Eerste hulp aan leprapatiënten

In weblogaflevering 14 vertellen we onder de titel “Geef me de vijf telt hier niet”  over een ontmoeting met dr. Peter, een districtsarts voor leprapatiënten. Hij brengt ons in contact met leprapatiënten en doet vervolgens een beroep op het Lejofonds directe hulp te verlenen aan een aantal leprapatiënten. In weblogaflevering 17 staat het verhaal “Lejofonds helpt 320 leprapatiënten”. Hierin is te lezen op welke wijze m.b.v. het Lejofonds een groot aantal mensen directe hulp zullen krijgen.

Half juni is Stephanie Annyas voor het Lejofonds op pad gegaan met dr. Peter om de eerste materialen uit te delen aan verschillende patiënten.Hierbij een kort verslag van haar. “Met dr. Peter ben ik naar Seeta Kawaso geweest.

Vooraf gaf de dokter aan dat het niet zover was. Oegandezen kunnen moeilijk afstanden inschatten. En dat was nu ook weer het geval. De eerste drie kwartier reden we over een redelijke weg, de volgende drie kwartier over een verschrikkelijke hobbelweg.

Het duurde voor mijn gevoel erg lang, vooral omdat de dokter gezegd had dat het niet ver weg was. In Seeta Kawaso werden we in het Health Center met open armen ontvangen. Dr. Peter ging elke patiënt persoonlijk bij langs om gedag te zeggen. Ik werd voorgesteld als vertegenwoordigster van het Lejofonds, het fonds dat de benodigde materialen had gefinancierd. Daarop volgde een enthousiast applaus.

Het hoofd van het Health Center hield nu een toespraak die hij oplas van papier, liefst zes kantjes, daarmee weer bewijzend dat Oegandezen zeer gecharmeerd zijn van toespraken. Kern van zijn betoog was dat zij er alles aan doen om mensen die aan lepra lijden van hun stigma te ontdoen. Daarnaast wordt geprobeerd deze mensen economisch onafhankelijk te maken.

Na de toespraak ging dokter Peter naar de auto om alle materialen te halen. Voor mij de gelegenheid om de mensen te bedanken voor hun komst. Ik vertelde hen dat ik onder de indruk was van wat er allemaal gebeurde en heb ze gecomplimenteerd met de plannen die ze hadden voor de toekomst. Na elke zin die ik uitsprak, werd er driftig geapplaudisseerd.

Vervolgens was het tijd om de materialen uit te delen: op maat gemaakte handschoenen, olie en zalf. Dr. Peter liet mij een vrouw zien die genezen was van de lepra, maar daar wel misvormde handen aan had over gehouden. De meeste mensen hebben geen gevoel meer in handen en voeten. Een man met enorme schilfers op zijn huid, het leek net een olifantenhuid, kreeg extra zalf.

Nadat alle materialen uitgedeeld waren, kwam nog een vrouw binnen. Ze had erg veel tijd nodig gehad om het centrum te bereiken omdat ze moeilijk kon lopen en zich voorbewoog met een stok. Ze vroeg naar krukken. Dat zou het lopen voor haar een stuk makkelijker maken. Dr. Peter gaat er voor zorgen.

We werden met luid applaus uitgeluid. Terug hebben we een vrouw tot halverwege een lift gegeven. Zij was de heenweg komen lopen. Ongelooflijk. Er zullen meer reisjes volgen met dr. Peter om alle 320 mensen van de benodigde materialen te voorzien. Het is fantastisch dat dit mogelijk is geworden door steun van het Lejofonds. Dat heb ik nu met eigen ogen gezien. Dat wil ik graag benadrukken!”

6. Dank

Ellis de Boer en Arjan van Lochem uit Aalten staan al eerder in de rubriek Dank” vermeld dankzij een prachtige gift. Dit keer hebben zij laten weten dat zij t.g.v. de geboorte van hun zoon een kraamfeest hebben gegeven en geld voor het Lejofonds hebben gevraagd ip.v. cadeautjes. Opbrengst 215 euro voor het Lejofonds. Een origineel en welkom initiatief met een geweldige opbrengst!. Hartverwarmend! Hartelijk dank