Nieuwsbrief 07

In de eerste nieuwsbrief na het verblijf in Oeganda komen veranderingen in de website ter sprake, vertellen we over de reunië op Texel, geven we de stand van zaken rond het lepraproject weer, komt de eerste voortgangsrapportage ter sprake, kunnen we melden dat Ode blijft publiceren over het Lejofonds in Oeganda , blijft Mambapoint en het Lejofonds iets met elkaar hebben en sluiten we weer af met de rubriek “Dank”


1. Website

Frequente bezoekers van de website zullen gemerkt hebben dat de website geactualiseerd en de indeling ietwat gewijzigd is. Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda van januari tot half april 2010 zijn er geen nieuwsbrieven uitgekomen. Een verslag van het verblijf is te vinden in de rubriek “Oeganda”.

Vanaf nu worden ontwikkelingen en nieuws weer gemeld via nieuwsbrieven. De opzet van de rubriek “Nieuwsbrieven” is veranderd. Het is nu mogelijk snel een overzicht te verkrijgen van de inhoud van elke nieuwsbrief.

2. Lejofonds op reunië Jozefschool Texel

In de rubriek “Geschiedenis” staat aangegeven hoe het Lejofonds is ontstaan. Het Lejofonds heeft een duidelijke band met de Jozefschool Texel. Op 24 april j.l. werd t.g.v. 100 jaar katholiek onderwijs op Texel en het tachtig jarig bestaan van de Jozefschool een reunië gehouden, die door liefst zestienhonderd mensen bezocht werd.

Het Lejofonds was met een ruime stand aanwezig om belangstellenden te informeren over de activiteiten in Oeganda. Ook werden met veel succes meegebrachte kettingen uit Oeganda verkocht.

Afbeeldingen van kettingen zijn hier te vinden. Ze zijn te koop voor €4,50. Oorbellen en armbandjes kosten €2,50

3. Lepra

In de weblogaflevering 16 van het Oegandaverslag is te lezen dat het Lejofonds directe hulp heeft toegezegd aan 320 mensen die lijden aan lepra. Het Lejofonds heeft Dr. Peter Bukenya, districtsarts voor de lepra, daarvoor de financiële middelen verstrekt. Stephanie Annyas, verblijvend in Oeganda vertegenwoordigt het Lejofonds.

In samenwerking met dr. Peter Bukenya zal ze er zorg voor dragen dat de patiënten z.s.m. over de noodzakelijke hulpmiddelen kunnen beschikken. Zie weblogaflevering 16. Hoe is de stand van zaken?
130 mensen hebben beschermend schoenmateriaal nodig. Inmiddels heeft dr. Peter Bukenya bij deze mensen de maat genomen. Dit gebeurde eenvoudig door de omtrek van de voet op een stuk papier te tekenen. Verschillende mensen hebben grote wonden op hun voeten die moeilijk genezen. Voor deze mensen zal een uitsparing in de schoen gemaakt worden zodat de wond beter kan genezen.

De verwachting is dat de schoenen en andere materialen begin juni klaar zijn. Daarna zal dr Peter Bukenya en Stephanie Annyas de materialen uitdelen. Stephanie zal voor het Lejofonds daar verslag van doen.

4. Voortgangsrapportage

In samenwerking met onze counterpart in Oeganda is het projectplan (PDF) voor het project “Goat to Goat” bijgesteld. Inmiddels zijn er ook betaalde krachten aangesteld, een coördinator, drie uitvoerders en een veearts. Zie het Oegandaverslag weblogaflevering 15.

Voortaan krijgt het Lejofonds maandelijks een voortgangsrapportage. Het eerste verslag van de coördinator is binnen. Daarin wordt allereerst melding gemaakt dat de koning van Buganda inmiddels op de hoogte is van het project.

(Buganda is een van de vier oude koninkrijken op het grondgebied van Uganda. Na de onafhankelijkheid van het land in 1962 moesten de vorsten hun macht grotendeels prijsgeven aan de centrale regering. De traditie en cultuur van de oude koninkrijken wordt nog altijd door veel mensen in stand gehouden.)

Helaas wordt ook duidelijk uit het verslag dat de aangestelde veearts om onduidelijke redenen zijn verplichtingen niet nakomt. Dit heeft al geleid tot ziekte bij enkele geiten. Er is druk overleg om dit probleem op te lossen.

5. Ode magazine

Ode is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen. Het tijdschrift heeft een internetversie voor intelligente optimisten zoals ze zelf aangeven. Onder de rubriek “Blogs” worden ook nu weer de verschillende aflveringen van het Oegandaverslag gepubliceerd.

6. Lejofonds wint Thika Tas

Het Lejofonds heeft meegedaan aan een fotowedstrijd van Mambapoint-tv en is winnaar geworden van een Thika Tas. De tas gaat in de verkoop. U kunt een bod uitbrengen. Het hoogste bod boven de tien euro wint. Opbrengst voor het Lejofonds. De winnende foto

In Nieuwsbrief 4 staan twee “Mambapointfietsen” aangeboden. Deze zijn nog beschikbaar. Hoogste bod boven de vijftig euro wint.

7. Dank

Ook nu weer kunnen we melden dat deze rubriek weer uitgebreid is. Hartelijk dank! Goed voorbeeld doet goed volgen.