Nieuwsbrief 05

Ongeveer anderhalve maand na Nieuwsbrief 4 zijn we, zo vlak voor Kerst, toe aan Nieuwsbrief 05. In de afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. Het Lejofonds stond “in the picture”. En dat heeft gevolgen gehad. Soms spectaculair. We zetten de gebeurtenissen op een rijtje. Deze nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken:

 • 1. Mambapoint; uitslag videowedstrijd
 • 2. Kerstmarkt
 • 3. Basisschool De Bolleberg
 • 4. Kerstconcert
 • 5. L.O.E.S; Lokale Omroep Echt-Susteren
 • 6. Steun vanuit Spijkenisse
 • 7. Mambapoint promoot het Lejofonds
 • 8. De Groene School in Winsum komt in aktie
 • 9. Dank
 • 10. Allerlei

1. Mambapoint; uitslag videowedstrijd

Nieuwsbrief 4 werd geopend met het nieuws dat het Lejofonds de finale bereikt had in de videowedstrijd “Laat zien wat je doet” van Mambapoint.

Mededingers waren The Optical Foundation en Rhythm for Revival. De stichting The Optical Foundation maakt oogzorg toegankelijk voor kinderen in Ghana en Rhytm for Revival ondersteunt in Burundi tamboerprojecten.

Uiteindelijke winnaar is The Optical Foundation geworden en dat betekent dat zij tweeduizend euro voor hun project in de wacht gesleept hebben. Het Lejofonds heeft hen gefeliciteerd met de overwinning.

Bij deze willen wij alle stemmers op het Lejofonds van harte bedanken. Er zijn heel wat mensen geweest die hard gewerkt hebben om het Lejofonds stemmen te bezorgen. Alle waardering daarvoor. De videowedstrijd heeft het Lejofonds veel positieve publiciteit opgeleverd en dat is winst.
De volgende berichten zijn direct of indirect een gevolg van de videowedstrijd.

2. Kerstmarkt

Herma Annyas heeft kerststukjes gemaakt voor het Lejofonds. De kerststukjes zijn verkocht op een kerstmarkt in Montfort en tijdens een kerstavond van basisschool De Bolleberg in Maria Hoop.
De opbrengst is voor het project van “Goat to goat”. Mevrouw Louk Weyers, pulp-art-artist uit Grathem, schonk een aantal schalen om op de kerstmarkt te verkopen t.b.v. het Lejofonds.

3. Basisschool De Bolleberg

Leo en Herma Annyas hebben een presentatie verzorgd over de activiteiten in Oeganda voor groep 7/8 van basisschool De Bolleberg in Maria Hoop. Aan het eind van de presentatie werd door een leerling namens de groep een bedrag van tweehonderd euro overhandigd, resultaat van een spontane aktie die de groep had gevoerd voor het Lejofonds. Prachtig!

4. Kerstconcert

De gezamenlijke muziekverenigingen in Koningsbosch geven een kerstconcert. “Kerstmis over de wereld” is het thema. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop Kerstmis in diverse landen en culturen wordt gevierd. Aan het Lejofonds is gevraagd informatie te geven hoe Kerstmis in Oeganda wordt gevierd. Met behulp van onze contacten in Oeganda hebben wij informatie gegeven. Onder deze nieuwsbrief staat dit nog eens vermeld.

5. L.O.E.S.

L.O.E.S. staat voor Lokale Omroep Echt-Susteren.
In de uitzending “Op visite bij Loes”, gepresenteerd door Jos Meeuws werd Leo Annyas op 28 november geïnterviewd over het Lejofonds.
De reactie van Jos Meeuws naderhand: “De uitzending was informatief en onderhoudend met leuke, gevarieerde muzikale intermezzo’s. De eerste keer in circa 60 uitzendingen dat de gast meer aan het woord was dan de presentator!!!”

6. Steun uit Spijkenisse

Mevrouw Annemieke Witteveen, een bevlogen lerares uit Spijkenisse heeft niet alleen haar klas betrokken bij het Lejofonds, maar ook een prachtige gift gedaan. Dat staat in de rubriek “Dank”. Inmiddels heeft Annemieke het Lejofonds onder de aandacht gebracht van haar bestuur, de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse. En met succes! Dit bestuur heeft als motto “ Wij geloven in ieder kind”. Het bestuur heeft dit nog eens willen onderstrepen met een vorstelijke kerstdonatie voor het project “Goat to Goat”.

7. Mambapoint promoot het Lejofonds

De redactie van Mambapoint heeft het Lejofonds benaderd om voor de rubriek “Vraag en aanbod” een filmpje te maken. In deze rubriek krijgen mensen de kans om een oproep te doen voor donaties en sponsoren. Uiteraard is op het aanbod van Mambapoint ingegaan. Door de Q-koorts was het nog lastig een geschikte lokatie te vinden voor de filmopnamen. Uiteindelijk is het een kinderboerderij in Valkenswaard geworden. Op 14 december zijn er opnamen gemaakt.
Leo Annyas is voor het Lejofonds voor de camera gaan staan. Het lag in de bedoeling het filmpje in deze Nieuwsbrief te presenteren. Helaas is dit niet gelukt. In de eerste week van januari verwachten we dat het filmpje te zien is op de site van het Lejofonds onder de rubriek “Video”

8. De Groene School in Winsum komt in aktie

De Groene School in Winsum is een christelijke school voor het VMBO. Sinds twee jaar kent de school ook het Groene Lyceum, een alternatieve route naar het HBO-onderwijs. De school telt ongeveer 850 leerlingen.

Eens in de vier jaar houdt de school een grootse drie dagen durende actie voor het goede doel. De eerstvolgende actie staat gepland op 17,18 en 19 maart 2010.
Voor deze actie had de school drie projecten genomineerd:

 • Ploegen in Peru
 • Een ziekenhuis in Nicaragua
 • Goat to Goat, het geitenproject van het Lejofonds in Oeganda.

De organisaties achter de projecten waren uitgenodigd om op 12 december j.l. hun project te presenteren aan alle groepen van de school. Dit hield dat elke organisatie vier keer een presentatie van hun project verzorgde. Na elke presentatie kregen de leerlingen de gelegenheid te stemmen op het project van hun voorkeur. Tijdens de kerstviering op de laatste schooldag voor de vakantie werd bekend gemaakt welk project gewonnen had.
Met grote meerderheid van stemmen is gekozen voor het project “Goat to Goat” van het Lejofonds.
Een fantastisch resultaat, een geweldige opsteker voor het Lejofonds.
De ervaring leert dat de vierjaarlijkse acties van de Groene School geweldige opbrengsten kennen.

9. Dank

Frontier Magazine is een tweemaandelijks tijdschrift wat zich bezig houdt met de zogenaamde grenswetenschappen. De uitgever van Frontier Magazine heeft het Lejofonds gratis een kwartpagina grote advertentie aangeboden in het eerstvolgende nummer.
De aangeboden advertentieruimte is als volgt ingevuld:
advertentie Lejofonds

– Zeilmakerij Key-Doek uit Echt sponsort een zeildoel van 2.30 x2.30 meter met daarop het logo van het project ‘Goat to Goat”.

Opitec, toonaangevend leverancier voor het onderwijs sponsort het Lejofonds voor 175 euro aan materialen.

– Mw. Suzanne Poot, vorig jaar als vrijwilliger werkzaam In Oeganda, heeft een prachtige gift gedaan, waarvan zij uit ervaring weet hoeveel goeds daarmee gedaan kan worden in Oeganda.

– Mw. Louk Weyers, pulp-art-artist, heeft schalen beschikbaar gesteld voor het Lejofonds, zoals gemeld in het hoofdstuk “Kerstmarkt”.

Hartelijk dank aan de gulle gevers!

Wij willen iedereen bedanken die dit jaar het Lejofonds gesteund heeft, in welke vorm dan ook. Het heeft dit jaar tot een zeer succesvol jaar gemaakt. Ook namens onze counterpart in Oeganda: hartelijk dank!

10. Allerlei

– Ode. Leo Annyas is als blogger verbonden aan het tijdschrift Ode. Er worden nog steeds nieuwe afleveringen gepubliceerd. Deze zijn op deze bladzijde te vinden.

– Laptop. Voor een schoolorganisatie in Oeganda zijn wij op zoek naar een goedwerkende (gratis) tweedehands laptop. Wie helpt?

– Vertrek. Leo en Herma Annyas vertrekken op 16 januari a.s. voor het Lejofonds naar Oeganda. Zij komen 14 april weer terug.

Kerstmis in Oeganda
In Oeganda is Kerstmis het grootste feest van het jaar. In november begint men al te denken aan de voorbereidingen voor het Kerstfeest. De kerststemming houdt aan tot 1 januari.

In november beginnen mensen al geld te sparen voor Kerstmis. Boeren bewaren voedsel voor Kerstmis. Ze zijn geneigd een deel van de oogst te bewaren tot december zodat ze hun voedsel duur kunnen verkopen omdat de vraag naar voedsel dan hoog is en er schaarste is in november.

In de dorpen maken de mensen gewoonlijk alleen binnenshuis schoon. De omgeving van het huis wordt niet schoongemaakt. Met Kerstmis wordt er wel schoongemaakt en de omgeving ziet er dan ook heel anders uit. Wanneer de kersttijd komt, zorgen alle mensen in de dorpsgemeenschap ervoor dat ze zelf schoon zijn omdat Christus komt en Hij moet hen schoon aantreffen.

In Oeganda gelooft men dat iemand die Kerstmis viert net zo nieuw moet zijn als het geboren Jezuskind. Daarom koopt men nieuwe kleren. Alles wat men draagt is nieuw ( of “nieuw tweedehands”)

Met Kerstmis dient de echtgenoot nieuwe kleren te kopen voor zijn vrouw. Mocht de man dit nalaten dan kan dat problemen veroorzaken, zoals een echtscheidingsprocedure of het kan leiden tot een vechtpartij. Vooral in de dorpen kopen getrouwde mannen niet voor Kerstmis nieuwe kleren voor vrouw en kinderen waardoor vrouwen altijd nerveus wachten op nieuwe kleren. Als de man nalaat nieuwe kleren te kopen dan is er bonje in huis. De vrouw zal het zelfs aan haar ouders of haar schoonouders melden. Zij zullen dan komen om de man ter verantwoording te roepen. Als hij geen serieuze reden kan geven waarom hij geen kleren heeft gekocht, wordt hij soms gestraft door het moeten kopen van twee stel kleding i.p.v. een

In Oeganda wordt Kerstmis vooral in de dorpen gevierd. Veel mensen uit de stad reizen naar hun geboortedorpen om Kerstmis met hun familie te vieren. Daardoor stijgen de prijzen voor vervoer. Mensen uit de stad kopen dingen zoals suikerbrood en nemen dat mee voor Kerstmis naar hun dorp. In de meeste gevallen kunnen mensen zich geen kilo vlees veroorloven, dat is te duur. Maar als het tegen Kerstmis loopt, zal men er alles aan doen om genoeg vlees te krijgen ook al stijgen de prijzen dan. In de dorpen worden huisdieren geslacht, want Kerstmis zonder vlees is onbestaanbaar.

Christenen maken de kerken schoon en versieren ze met bloemen. Daarvoor gaat men naar buiten en zoekt in de omgeving veldbloemen van verschillende kleur om daar de kerk mee te versieren. Kunstbloemen zijn te duur. Op straat bindt men bananenbladeren om de bomen en versieren deze met bloemen. Dit gebeurt allemaal in de week voor Kerstmis.

Christenen worden aangemoedigd alle zonden te biechten voordat het nieuwgeboren kind komt zodat het heilig kind ook heilige mensen aantreft. Op 24 december is in de kerk de nachtmis om de geboorte van Jezus te vieren. De kerk spoort mensen aan anderen te helpen die niets te eten hebben. Als het mogelijk is, worden ze uitgenodigd voor een maaltijd.

Vele concerten en festivals worden tijdens Kerstmis gehouden om de mensen te vermaken. De feestelijkheden beginnen normaal gesproken ‘s avonds na het eten.

Tijdens Kerstmis gebeuren veel ongelukken omdat mensen roekeloos rijden vanwege overmatig drankgebruik.

In december schijnt de zon. Maar op 25 december moet het regenen. Als het regent zien de mensen dat als een zegen van God. Een Oegandeze spreuk is dan ook : Een kerstdag met regen is een kerstfeest met zegen.